Home arrow Noutati
ÎMPREUNA PENTRU BUNA GUVERNARE SI BUGETARE PARTICIPATIVA”: PUNCT SI DE LA CAPAT Imprimare
poza_profil_ziar.jpg

Zilele trecute, a avut loc Conferinta de finalizare a proiectului „Impreuna pentru buna guvernare si bugetare participativa”, finantat de Uniunea Europeana si implementat de Asociatia Obsteasca „CUTEZATORUL” in cadrul Proiectului EU4Accountability – Societatea civila imputernicita pentru o mai mare responsabilitate sociala in Moldova. Perioada de implementare a proiectului a constituit 14 luni, activitatile proiectului au fost realizate dintr-un buget de 25.000 Euro.

Proiectul respectiv, societatea civila reprezentata de aplicant – AO „CUTEZATORUL”, a avut patru parteneri, reprezentati de Administratia publica locala : Consiliul raional Falesti, Primaria or. Falesti, Primaria comunei Albinetul Vechi, Primaria comunei Taxobeni. In cadrul conferintei de finalizare managerul proiectului, dl Victor Cimpoies, alti participanti au prezentat activitatile proiectului si rezultativitatea desfasurarii lor.

Scopul proiectului a fost contribuirea la dezvoltarea si consolidarea capacitatilor organizatiilor societatii civile si administratiei publice, prin desfasurarea unei campanii publice de sensibilizare a populatiei, caravanei de informare, elaborarea si demararea unui Program de instruire in domeniu s.a.

Obiectivul general al proiectului a constat in identificarea si sprijinirea dezvoltarii mecanismelor de responsabilitate sociala in domeniul bunei Guvernari si bugetarii participative in localitatile rurale ale raionului Falesti, rezultat la care am reusit sa ajungem, gratie implementarii obiectivelor specifice, datorita realizarii activitatilor propuse in comunitatile vizate, a precizat dl Cimpoies.

Astfel, in cadrul proiectului, a fost realizata dezvoltarea de parteneriate durabile intre actorii comunitari si implicarea acestora in rezolvarea problemelor comunitatii, prin incheirea acordurilor de colaborare intre OSC si APL pentru imbunatatirea activitatii si cooperare pe termen lung; desfasurata campania de informare si sensibilizare a proiectului, caravana de promovare a proiectului si activitatilor proiectului bugetarii participative; infaptuita monitorizarea semestriala a paginii web a a partenerilor privind promovarea proiectului si a bugetarii participative ; organizat un atelier de instruire a tinerilor, reprezentantilor APL, ONG-lor, un atelier de instruire a femeilor antreprenoare privind rolul lor in bugetarea participativa, asigurarea transparentei activitatii APL, ONG-lor, o masa rotunda cu factorii de decizie, responsabili de implicarea cetatenilor in procesele de luare a deciziilor si bugetarea participativa; desfasurate trei seminare regionale, doua focus grupuri, desfasurate vizite de studiu, inclusiv peste hotare.

In cifre, rezultatele esentiale ale proiectului arata in felul urmator:

• Peste 11 mii de locuitori ai raionului informati despre proiect, donator, parteneri si necesitatea sporirii implicarii in procesele de buna guvernare si si luare a deciziilor;

• Peste 200 de reprezentantii ai societatii civile si ai administratiei publice locale instruiti in domeniul bunei guvernari si bugetarii participative.

• 60 de tineri, fermieri si femei antreprenoare instruiti in cadrul a doua ateliere si 2 focus grupuri.

• Participarea in colaborare cu grupul de tineri din raionul Falesti si primaria locala la confectionarea si instalarea in oras a indicatorului „Km O al orasului Falesti”.

• Procurarea echipamentelor pentru transmiterea online a sedintelor Consiliului local Albinetul Vechi si Consiliului local Taxobeni (camerilor de luat vederi) pentru asigurarea informarii cetatenilor si transparentei activitatii lor.

Proiectul „Impreuna pentru buna guvernare si bugetare participativa” a fost implementat de catre Asociatia Obsteasca „CUTEZATORUL” in cadrul Proiectului EU4Accountability - Societatea civila imputernicita pentru o mai mare responsabilitate sociala in Moldova, finantat de Uniunea Europeana si implementat de un consortiu format din trei organizatii: Parteneriatul European pentru Democratie (EPD), ALDA - Asociatia Europeana pentru Democratie Locala si organizatia ceha People in Need.

@EUDelegationMoldova @EU4Accountability People in Need si ALDA @PIN.moldova

 
Comunicat de presa Imprimare
 
Adunarea de dare de seama si alegeri a AO “CUTEZATORUL” Imprimare
413828970_779086087591157_6250510527272173033_n.jpg

Adunarea de dare de seama si alegeri a AO “CUTEZATORUL”

Recent, in sala de sedinte a primariei orasului Falesti, Asociatia “CUTEZATORUL” a desfasurat adunarea principala a anului. La ea au participat 28 de reprezentanti ai celor 13 organizatii primare din raionul Falesti.

Participantii la adunare au audiat rapoartele presedintelui Asociatiei Ion Besarab si directorului executiv Victor Cimpoies, presedintei comisiei de cenzori Tamara Rosu privind activitatea organizatiei in anul 2023 si sarcinile pentru anul 2024.

La dezbateri au participat activ 7 membri din diferite localitati rurale, care au mentionat rezultatele pozitive obtinute in anul curent, publemele cu care se confrunta membrii si au apreciat activitatea Asociatiei ca buna. Participantii la adunare au luat act de rapoartele prezentate si au adoptat hotararea adunarii.

In rezultatul alegerilor, Consiliul de Administratie a fost ales din 7 persoane, iar presedinte a Asociatiei a fost aleasa doamna Nina Rarancean, directoarea SRL „Rairec Plus”, membra a Consiliului de Administratie FARM. Adunarea generala a conferit titlul de presedinte de onoare al AO „CUTEZATORUL”, domnului Ion Besarab, care a activat in baza de voluntariat, in calitate de presednte 20 de ani.

Comisia de cenzori a fost aleasa in componenta a trei persoane, iar presedinte al comisiei de cenzori a fost realeasa doamna Tamara Rosu. La finele adunarii generale a fost reales in calitate de director executiv, pe o perioada de 3 ani, domnul Vicror Cimpoies.

Evenimentul a fost organizat cu sustinerea financiara a Federatiei Agricultorilor din Moldova FARM si proiectului WE EFFECT in cadrul proiectului SLIRA.

Mai multe fotografii 

 

 

 
Instruirea membrilor echipei de proiect cu privire la organizarea caravanei de informare Imprimare
410839126_776059657893800_2603942552292899440_n.jpg

Instruirea membrilor echipei de proiect cu privire la organizarea caravanei de informare in cadrul proiectului "Impreuna pentru buna guvernare si bugetare participativa", finantata de Uniunea Europeana in cadrul Proiectului „EU4Accountability – Societatea civila împuternicita pentru o mai mare responsabilitate sociala în Moldova”, implementat in parteneriat de AO “CUTEZATORUL, Consiliul raional Falesti, primariile Albinetul Vechi, Taxobeni si Falesti.

@EUDelegationMoldova

@EU4Accountability, People in Need si ALDA

@PIN.moldova

 
Seminar util pentru reprezentanti ai APL si societatii civile privind bugetarea participativa Imprimare

 

poza_de_profil_taxobeni.jpg

Un seminar util pentru reprezentanti ai APL si societatii civile privind bugetarea participativa la Taxobeni, Falesti.

Recent in incinta gimnaziului din satul Taxobeni a fost desfasurat seminarul cu reprezentantii administratiei publice si societatii civile din raionul Falesti. Tematica instruirii, la care au participat 25 de beneficiari din diferite localitati ale raionului, a fost „Conceptul de bugetare participativa- indicator de modernitate si de deschidere a administratiei fata de cetatean” si “Organizarea si monitorizarea corecta a achizitilor publice”, prezentate de expertii proiectului Victor Cimpoies si Alexandr Prodan.

Pe langa prezentarile teoretice, expertul proectului Victor Cimpoies, a prezentat experienta primariei orasului Falesti in organizarea si desfasurarea procesului de bugetare participativa, construind si lansand, cu suportul cetatenilor si a proiectului „Impreuna pentru buna guvernare si bugetare participativa”, monumentul „Kilometrul 0”. In discutie au fost aduse cadrul judidic al procesului bugetar participativ, regulamentul de organizare si desfasurare a procesului, prioritatile programului, pasii procesului de bugetare participativa si rolul cetatenilor in selectarea invingatorilor.

Participantii au primit materiale informative si modele de regulamente, decizii, procese verbale, formular de aplicare pentru proiect finantat în cadrul initiativei de bugetare participativa s.a.

Proiectul „Impreuna pentru buna guvernare si bugetare participativa” este implementat de AO „CUTEZATORUL” in parteneriat cu Consiliul raional Falesti, primariile comunelor Albinetul Vechi, Taxobeni si or. Falesti, in cadrul ProiectulUI EU4Accountability - Societatea civila imputernicita pentru o mai mare responsabilitate sociala in Moldova, este finantat de Uniunea Europeana si implementat de un consortiu format din trei organizatii: Parteneriatul European pentru Democratie (EPD), ALDA - Asociatia Europeana pentru Democratie Locala si organizatia ceha People in Need.

Acest articol a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conttinutul acestuia reprezinta responsabilitatea exclusiva a proiectului „EU4Accountability – Societatea civila imputernicita pentru o mai mare responsabilitate sociala în Moldova”, finantat de Uniunea Europeana. Continutul materialului apartine AO „CUTEZATORUL” si nu reflecta în mod neaparat viziunea Uniunii Europene.

@EUDelegationMoldova

@EU4Accountability, People in Need si ALDA

@PIN.moldova

 

 

 Mai multe fotografii

 
15 reprezentanti ai societatii civile din raionul Glodeni in vizita la Falesti Imprimare

393948123_293504690201868_3785375164718790134_n.jpg

15 reprezentanti ai societatii civile din raionul Glodeni in vizita la Falesti dupa experienta in domeniul bunei guvernari, atragerii investitiilor si bugetatii participative.

Vizita de studiu în orasul Falesti, în parteneriat cu AO "Cutezatorul" reprezentata de dnul Victor Cimpoies, Consiliul raional Falesti, Primaria orasului Falesti.

În cadrul vizitei partenerii ne-au împartasit din experienta proiectelor implementate, obiectivele si directiile de activitate, promovarea si aplicarea mecanismelor de buna guvernare si bugetare participativa.

Monumentul“Indicatorul 0”, Centrul de Creatie si Agrement pentru Copii si Tineri din Falesti, Parcul central din oras si Parcul multifunctional din microraionul Gara Falesti, statia de sortare a deseurilor si depozitul de deseuri al orasului Falesti-acestea au fost obiectivele propuse în cadrul vizitei.

Multumim partenerilor pentru receptivitate si deschidere de a se împartasi cu bune practici din propria experienta. La sigur avem ce prelua!

Activitatea a avut loc în cadrul proiectului "Societatea civila împuternicita pentru o mai mare responsabilitate sociala în raionul Glodeni", implementat de AO "Solidarii Neamului", în cadrul EU4Accountability - proiect finantat de Uniunea European? / European Union in the Republic of Moldova E si implementat de People in Need Moldova.

Mai multe fotografii

 

 
Secvente de la lansarea monumentului “Kilometrul 0” din orasul Falesti Imprimare
386255026_729510159215417_3130497090621904282_n.jpg

Secvente de la lansarea monumentului “Kilometrul 0” din orasul Falesti.

Astazi, 02 octombrie 2023, in orasul Falesti a fost lansat monumentul “Kilometrul 0”, construit de primaria locala la initiativa unui grup de tineri si proiectul “Impreuna pentru buna guvernare si bugetare participativa”, implementat de AO „CUTEZATORUL”.

Evenimentul a fost moderat de primarul orasului Alexandr Severin. Cu cuvinte de salut si felicitari au ventit Sergiu Fintina, presedintele raionului Falesti, Victor Cimpoies, managerul proiectului, Elena Cebotareiov, specialistul in achizitii publice la primaria urbei, Damian Furdui, autorul proiectului castigator, votat de 75 % din cetatenii participanti la vot.

La finele evenimentului managerul proiectului Victor Cimpoies a inmanat diplome de gratitudine si merit priimariei or. Falesti, participantilor activi la initierea procesului de bugetare participativa Elenei Cebotareiov si Damian Furdui.

Evenimentul a fost organizat de AO “CUTEZATORUL” in parteneriat cu primaria Falesti in cadrul proiectului EU4Accountability - Societatea civil? împuternicita pentru o mai mare responsabilitate social? în Moldova, finantat de Uniunea Europeana.

Acest articol a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Con?inutul acestuia reprezint? responsabilitatea exclusiv? a proiectului „EU4Accountability – Societatea civil? împuternicit? pentru o mai mare responsabilitate sociala în Moldova”, finan?at de Uniunea European?. Con?inutul materialului apar?ine AO „CUTEZATORUL” ?i nu reflect? în mod neap?rat viziunea Uniunii Europene.

@EUDelegationMoldova

@EU4Accountability, People in Need si ALDA

@PIN.moldova

Mai multe fotografii  

 
Participantii la vizita de studiu si schimb de experienta in jud. Botosani au vizitat com. Curtesti Imprimare
poza_de_profil_curtesti.jpg

Participantii la vizita de studiu si schimb de experienta in judetul Botosani au vizitat comuna Curtesti.

Dupa intrevederea cu conducerea judetului Botosani, oaspetii din Moldova au vizitat comuna Curtesti, unde au fost intampinati de Primarul comunei, domnul Maricel Anton. Dupa o scurta vizita in sediul primariei si biroul primarului, oaspetii au tinut mai multe discutii in sala de sedinte a Consiliului local Curtesti, amplsata in incinta Centrului Cultural din localitate.

Cu cuvinte de salut catre oaspetii din Republica Moldova s-au adresat primarul comunei Curtesti domnul, Maricel Anton si presedintele raionului Falesti, domnul Sergiu Fintina, iar Victor Cimpoies, directorul executiv al AO “CUTEZATORUL” a prezentat proiectul “Impreuna pentru buna guvernare si bugetare participativa” si participantii la vizita de studiu, mentionand scopul, obiectivele proiectului si a vizitei in Romania.

Dupa relatarea domnului primar despre activitatea primariei si Consiliului local, societatii civile din comuna in domeniul bunei guvernari, implicarii cetatenilor in procesele de bugetare si monitorizare a bugetului obstesc, timp de doua ore a fost desfasurata o sesiune de intrebari si raspunsuri, in cadrul careia reprezentantii APL si OSC din raioniul Falesti au aflat multe lucruri utile pentru ei, primind de la domnul primar o multime de raspunsuri si abordari europene la intrebarile solicitate.

Membrii delegatiei din Falesti au apreciat mult infrastructura comunei, drumurile asfaltate, edificiile perfecte ale Centrului Cultural, stadionului, Salii sportive cu tribune pentru 104 locuri, casele noi si frumoase, spatiile verzi bine amenajate si ingrijite s.a., finalizand sederea in comuna Curtesti cu o poza de grup in amintirea placuta in urma vizitarii comunei.

Vizita de studiu a fost organizata de AO „CUTEZATORUL”, in cadrrul proiectului ”Împreuna pentru buna guvernare si bugetare participativa”, finantat de Uniunea Europeana, implementat în parteneriat cu Consiliul Raional Falesti, primariile orasului Falesti, comunei Albinetul Vechi si Taxobeni din Republica Moldova în cadrul Proiectului EU4Accountability - Societatea civila împuternicita pentru o mai mare responsabilitate sociala în Moldova .

ProiectulUI EU4Accountability - Societatea civila împuternicita pentru o mai mare responsabilitate sociala în Moldova este finantat de Uniunea Europeana si implementat de un consortiu format din trei organizatii: Parteneriatul European pentru Democratie (EPD), ALDA - Asociatia Europeana pentru Democratie Locala si organizatia ceha People in Need.

Acest articol a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Continutul acestuia reprezinta responsabilitatea exclusiva a proiectului „EU4Accountability – Societatea civila împuternicita pentru o mai mare responsabilitate sociala în Moldova”, finantat de Uniunea Europeana. Continutul materialului apartine AO „CUTEZATORUL” si nu reflecta în mod neaparat viziunea Uniunii Europene.

@EUDelegationMoldova

@EU4Accountability, People in Need si ALDA

@PIN.moldova

  Mai multe fotografii

 

 
Primariile Mihai Eminescu, Romania si C?line?ti, Republica Moldova a semat un acord de infratire Imprimare
profil_mihai_eminescu.jpg

Comuna Mihai Eminescu, jude?ul Boto?ani, Romania a semnat un acord de înfr??ire cu Prim?ria C?line?ti, Raionul F?le?ti, Republica Moldova în vederea obtinerii fondurilor europene transfrontaliere.

A doua zi a vizitei de studiu, participantii raionului Falesti au vizitat primaria comunei Mihai Eminescu, purtand discutii cu primarul, secretarul si contabilul primariei locale. Domnul Dumitru-Verginel Gireada Primarul comunei a tecut in revista mai multe informatii despre comuna Mihai Eminescu, situatia social economica si culturala, formele si metodele activitatii primariei si Consiliului local, institutiilor publice in implicarea cetatenilor in procesele decizional, bugetar si buna guvernare.

Victor Cimpoies, managerul proiectului „Impreuna pentru buna guvernare si bugetare participativa” a informat despre obiectivele si activitatile desfasurate in cadrul proiectului respectiv, experienta acumulata in domeniu si intentia de a vedea cum se rezolva aceste probleme intro-o tara a Uniunii Europene.

Una din metodele de activitate ale autoritatilor publice locale este utilizarea oportunitatilor proiectelor europene in scopul dezvoltarii comunitatilor, infrastructurii si implicarea cetatenilor in acest proces. In acest context, comuna Mihai Eminescu a semnat si inmanat, in cadrul vizitei, un acord de înfr??ire între Comuna Mihai Eminescu, jude?ul Boto?ani, Romania ?i Prim?ria C?line?ti, Raionul F?le?ti, Republica Moldova, în vederea obtinerii fondurilor europene transfrontaliere.

La finele vizitei oaspetii din Moldova au vizitat satul Ipotesti, unde au luat cunostinta cu complexul muzeal Mihai Eminescu, Casa muzeu Mihai Eminecu, biserica familiei si lacul cu nuferi.

Vizita de studiu a fost organizata de AO „CUTEZATORUL” in cadrrul proiectului ”Împreun? pentru bun? guvernare ?i bugetare participativ?”, finan?at de Uniunea European? si implementat în parteneriat cu Consiliul Raional F?le?ti, prim?riile ora?ului F?le?ti, comunelor Albine?ul Vechi ?i Taxobeni din Republica Moldova.

Proiectul UI EU4Accountability - Societatea civil? împuternicit? pentru o mai mare responsabilitate social? în Moldova este finantat de Uniunea Europeana si implementat de un consor?iu format din trei organiza?ii: Parteneriatul European pentru Democratie (EPD), ALDA - Asociatia Europeana pentru Democratie Locala ?i organiza?ia ceha People in Need.

Acest articol a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Con?inutul acestuia reprezint? responsabilitatea exclusiv? a proiectului „EU4Accountability – Societatea civil? împuternicit? pentru o mai mare responsabilitate social? în Moldova”, finan?at de Uniunea European?. Con?inutul materialului apar?ine AO „CUTEZATORUL” ?i nu reflect? în mod neap?rat viziunea Uniunii Europene.

@EUDelegationMoldova

@EU4Accountability, People in Need si ALDA

@PIN.moldova

 

mihai_eminescu_2.jpg

 

 
Vizita de studiu si schimb de experienta in judetul Botosani, Romania Imprimare
poza_de_profil_botosani.jpg

Proiectul "Impreuna pentru buna guvernare si bugetare participativa" in vizita de studiu si schimb de experienta in judetul Botosani, Romania.

In data de 17.08.2023, in sala ”Nicolae Iorga” a Palatului Administrativ, domnul Dorin Birta vicepresedintele Consiliului Judetean Botosani, a participat la un eveniment prilejuit de vizita de studii a unei  delegatii din Republica Moldova – raionul Falesti.

Vizita a fost organizata in cadrul proiectului ”Impreuna pentru buna guvernare si bugetare participativa”, proiect finantat de Uniunea Europeana si implementat de Asociatia Obsteasca „CUTEZATORUL”, In parteneriat cu Consiliul Raional Falesti, primariile orasului Falesti, comunei Albinetul Vechi si Taxobeni, din Republica Moldova.

Scopul proiectului este contribuirea la dezvoltarea institutionala si consolidarea capacitatilor organizatiilor societatii civile si administratiei publice locale prin intermediul unor activitati si mecanisme de responsabilizare sociala privind bugetarea participativa.

La aceasta intâlnire au participat: domnul Sorin Cornila – Prefect al judetului Botosani, domnul director executiv Cristian Delibasi – Directia Agricola Botosani, domnul Sergiu Fintina - presedintele Raionului Falesti, domnul Victor Cimpoies – managerul de proiect, domnul Alexandru Severin – primarul orasului Falesti si alti reprezentanti ai autoritatilor publice si ai societatii civile din Republica Moldova.

Cu acest prilej, domnul vicepresedinte Dorin Birta a adus in discutie interesul deosebit al administratiei judetene pentru ”oportunitatea oferita de proiectele care cuprind activitati de cooperare si care se pliaza pe nevoile comunitatilor de la granita Intre cele doua state. Noul exercitiu financiar 2021-2027 ofera posibilitatea, prin Programele România-Republica Moldova si România-Ucraina de a continua dezvoltarea relatiilor de colaborare transfrontaliera pentru perioada urmatoare, dat fiind faptul ca acestea vor ajuta comunitatile sa dezvolte servicii comune, din diverse domenii ale activitate”.

Mai multe fotografii
 
Atelier de instruire a femieilor antreprenoare si tinerilor fermieri din raionul Falesti. Imprimare
profil_02.jpg

Atelier de instruire a femieilor antreprenoare si tinerilor fermieri din raionul Falesti.

Recent in orasul Falesti a fost organizat un atelier de instruire a femieilor antreprenoare si tinerilor fermieri, la care au participat 20 de persoane din diferite localitati ale raionuli Falesti. Tematica instruirii a fost compostrea deseurilor biodegradabile si untilizarea lor in calitate de ingrasaminte organice pe terenurile agricole si in gospodariile casnice.

Beneficiarii atelierului au aflat ce este compostarea si cum deruleaza procesul de compostare a deseurilor biodegradabile, care sunt utilajele specifice, tehnologiile si procedeele de compostare, modalitatile de utilizare a compostului obtinut s.a.

Evenimentul a fost organizat de AO „CUTEZATORUL” in cadrul proiectului „Sustinerea mijloacelor de trai in zonelele rurale prin servicii calitative si oportunitati egale de venit pentru femei, tineri si micii fermieri” (SLIRA), sustinut de Federatia Agricultorilor din Moldova FARM si Proiectul We EFFECT.

 

 
Atelier de instruire cu reprezentantii autoritatilor publice locale si societatii civile Imprimare

 

profil_01.jpg

Atelier de instruire cu reprezentantii autoritatilor publice locale si societatii civile

In perioada 4-5 iulie curent in orasul Falesti a fost organizat un atelier de instruire cu reprezentantii APL si societatii civile din raionul Falesti. Tematica atelierului a fost „Monitorizarea si evaluarea actului de guvernare locala. Elaborarea aplicatiei de finantare si Managementul de proiecte. Colectare de fonduri”. Expertul atelierului a fost doamna Carolina Ungureanu, expert IDIS “Viitorul”, Chisinau.

Atelierul a fost organizat de ADR "Habitat" in cadrul proiectului EU4Accountability, finantat de European Union in the Republic of Moldova si implementat de ALDA East, European Partnership for Democracy si People in Need Moldova.

 
Realizarea proiectului “Impreuna pentru buna guvernarea si bugetare participativa” decurge cu succes Imprimare
profil.jpg

Suntem la finele lunei a sasea de cand a inceput implementarea proiectului “Impreuna pentru buna guvernarea si bugetare participativa” in raionul Falesti. Proiectul a inceput cu semnarea acordurilor de colaborare dintre Asociatia Obsteasca „CUTEZATORUL” si Consiliul raional Falesti, primariile comunelor Albinetul Vechi, Taxobeni si orasului Falesti.

La 25 ianuarie curent a fost organizata Conferinta de lansare a proiectului, la care au participat 26 reprezentanti ai administratiei publice locale si societatii civile. Concomitent a fost elaborat si difuzat comunicatul de presa si conferinta de presa, consacrat lansarii oficiale a proiectului.

Pana in prezent au fost orgamnizate la tema proiectului 2 seminare cu reprezentantii APL si OSC, 1 atelier cu tinerii si o masa rotunda la carea fost invitat expertul cu o experienta pozitiva in domeniu Vasile Sidor, care ne-a impartasit experienta primariei Cimislia privind organizarea procesului de bugetare participativa.

In luna iunie a fost continuata activitatea de invitare a locuitorilor din riaon pentru a participa la sedintele Consiliului raional Falesti si consiliilor locale din primariile partenere. Pana in prezent 64 de cetateni au participat la sedintele consiliilor locale din Falesti, Albinetul Vechi si Taxobeni. Au fost procurate si instalate camere video in primariile Albinetul Vechi si Taxobeni pentru a transmite online sedintele consiliilor locale.

Proiectul “Impreuna pentru buna guvernarea si bugetare participativa” este realizat de AO “CUTEZATORUL” in cadrul proiectului EU4Accountability, finantat de European Union in the Republic of Moldova si implementat de ALDA East, European Partnership for Democracy si People in Need Moldova.

 

 

 
Seminar privind principiile si valorile bunei guvernari Imprimare

titlu.jpg
 
Seminar util privind principiile si valorile bunei guvernari, utilizarea mecanismelor bugetarii participative pentru sporirea responsabilitatii sociale.
Astazi, 23 martie curent, in sala de sedinte a primariei orasului Falesti, a fost desfasurat al doilea din cele trei seminare de instruire cu reprezentantii autoritatilor publice locale de nivelul I si II, institutiilor publice si societatii civile. Tema instruirii, la care au participat 20 de persoane, a fost principiile si valorile bunei guvernari, utilizarea mecanismelor bugetarii participative pentru sporirea responsabilitatii sociale.
Evenimentul a fost desfasurat in cadrul proiectului „Impreuna pentru buna guvernare si bugetare participativa”, implementat de AO „CUTEZATORUL” in parteneriat cu Consiliul raional, primariile or. Falesti, comunelor Albinetul Vechi si Taxobeni.
Rapoartele “Principiile, valorile bunei guvernari si utilizarea mecanismelor bugetarii participative”, “Responsabilizarea autoritatilor publice locale si societatii civile în dialogul cu cetatenii pentru solutionarea problemelor comunitare” au fost prezentate de expertii proiectului, domnii Victor Cimpoies, AO „CUTEZATORUL”si Constantin Bandiu, ADR Nord.
Un inters sporit au manifestat participantii la instruire in cadrul exercitiilor practice, pregatind si prezentand micro rapoarte interesante si utile la tema instruirii. Foarte activi au lucrat Lilia Dubasari, primarul comunei Taxobeni, Elena Cebotariov, responsbil proiect si Alexei Cosovan, inginer cadastral la primaria Falesti, Lasisa Nestor, vicedirector la Palatul de Cultura Falesti, Ana Antoci, Consiliul raional Falesti s.a. care au prezentat rezultatele activitatii in grupe.
Participantii la eveniment au vizionat si discutat doua filmulete documentare privind initierea bugetarii participative si transparenta bugetara in Romania. Au fost aduse la cunostinta si exemple de bune practici din orasele Drochia si Falesti. 
Proiectul EU4Accountability - Societatea civila împuternicita pentru o mai mare responsabilitate sociala în Moldova este finantat de Uniunea Europeana si implementat de un consortiu format din trei organizatii: Parteneriatul European pentru Democratie (EPD), ALDA - Asociatia Europeana pentru Democratie Locala si organizatia ceha People in Need. 
Acest articol a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Continutul acestuia reprezinta responsabilitatea exclusiva a proiectului „EU4Accountability – Societatea civila împuternicita pentru o mai mare responsabilitate sociala în Moldova”, finantat de Uniunea Europeana. Continutul materialului apartine AO „CUTEZATORUL” si nu reflecta în mod neaparat viziunea Uniunii Europene.
@EUDelegationMoldova 
@PIN.moldova
 
 
Raportul rezultatelor Focus-grupului din primaria Albinetul Vechi Imprimare
 
Raportul rezultatelor Focus-grupului din satul Taxobeni Imprimare
 
Sedinta focus-grupului de la Taxobeni Imprimare
titlu_1.jpg

La Taxobeni, cu suportul Uniunii Europene, a fost desfasurata o noua sedinta a Focus- grupului, creat in cadrul proiectului „Impreuna pentru buna guvernare si bugetare participativa”.
In ultina zi a lunii februarie curent, in sala de sedinte a primariei Tazxobeni, AO "CUTEZATORUL” a desfasurat a doua sedinta a Focus-grupului, dupa cea din comuna Albinetul Vechi.

 La eveniment au participat 11 persoane, locuitori ai comunei Taxobeni. Scopul evenimentului a fost colectarea viziunilor si informatiei privind bugetarea participativa a inui grup omogen de oameni.

Dupa analiza chestionarelor, moderatorul va elabora rapoarte cu rezultatele defasurarii Focus grupului, ce vor aduse la cunostinta APL si publicate pe paginile veb ale Asociatiei si primariilor parenere.

Evenimentul a fost organizat in cadrul proiectului „Impreuna pentru buna guvernare si bugetare participativa”, implementat de AO „CUTEZATORUL” in parteneriat cu Consiliul raional, primariile or. Falesti, comunelor Albinetul Vechi si Taxobeni.

Proiectul EU4Accountability - Societatea civila împuternicita pentru o mai mare responsabilitate sociala în Moldova este finantat de Uniunea Europeana si implementat de un consortiu format din trei organizatii: Parteneriatul European pentru Democratie (EPD), ALDA - Asociatia Europeana pentru Democratie Locala si organizatia ceha People in Need.


@EUDelegationMoldova
@PIN.moldova
 Mai multe fotografii 

 
AO Cutezatorul a inceput realizarea Programului de dezvoltare a capacitatilor Imprimare
titlu_2.jpg

Asociatia „CUTEZATORUL” a inceput realizarea Programului de dezvoltare a capacitatilor reprezentantilor OSC, APL si institutiilor publice.

Astazi, 8 februarie curent, in sala de sedinte a Consiliului raional Falesti, a fost desfasurat primul seminar de instruire cu genericul „Elaborarea proiectelor cu finantare din fondurile locale, regionale si transfrontaliere. Programe de Cooperare Regionala, locala si europeana”. La instruire au participat 23 de beneficiari care au manifestat interesul fata de instruire si au fost selectati de catre partenerii proiectului.

Rapoartele au fost prezentae de expertii proiectului Victor Cimpoies, AO „CUTEZATORUL” si Constantin Bandiu, seful Sectiei Management integrat al proiectelor la ADR Nord. Seminarul a fost teoretico- practic. Pe langa problemele teoretice, beneficiatii au lucrat si in paneluri practice, lucrand in grupuri asupra identificarii, analizei si descrierii problemelor din cominitati, stabilirii obiectivelor, activitatilor si rezultatelor preconizate in cadrul unui proiect.

Constantin Bandiu s-a referit asupra scrierii proiectelor de dezvoltare regionala si locala, atragand o mai mare atentie asupra pregatitii documentatiei tehnice pentru a putea depune proiecte de infrastrucrtura in cadrul apelului doi al concursului de granturi „Sat european”. Victor Cimpoies a prezentat Programul de granturi

Interreg VI-A NEXT România-Republica Moldova 2021-2027, ce acopera patru judete din România - Botosani, Iasi, Vaslui si Galati, precum si întreg teritoriul Republicii Moldova.

Va reamintim ca proiectul „Impreuna pentru buna guvernare si bugetare participativa” este implementat de AO „CUTEZATORUL” in parteneriat cu Consiliul raional, primariile or. Falesti, comunelor Albinetul Vechi si Taxobeni.

Proiectul EU4Accountability - Societatea civila împuternicita pentru o mai mare responsabilitate sociala în Moldova este finantat de Uniunea Europeana si implementat de un consortiu format din trei organizasii: Parteneriatul European pentru Democratie (EPD), ALDA - Asociatia Europeana pentru Democratie Locala si organizatia ceha People in Need.

Acest articol a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Continutul acestuia reprezinta responsabilitatea exclusiva a proiectului „EU4Accountability – Societatea civila împuternicita pentru o mai mare responsabilitate sociala în Moldova”, finantat de Uniunea Europeana. Continutul materialului apartine AO „CUTEZATORUL” si nu reflecta în mod neaparat viziunea Uniunii Europene.

@EUDelegationMoldova

@PIN.moldova

Mai multe fotografii 

 
Invitatie de presa - Un nou parteneriat – un nou proiect finantat de UE în raionul Falesti Imprimare
 
Raport Financiar pentru anul 2022 Imprimare
 
Un nou parteneriat, un nou proiect pentru raionul Falesti Imprimare
320590722_557656442500245_2783605529622395868_n.jpg
Ieri, 16 decembrie curent, la sediul Organizatiei “People in Need” din Praga, sucursala Chisinau, impreuna cu Natalia Hadei, managerul proiectului regional, am semnat acordul de grant privind finanatrea proiectului “Impreuna pentru buna guvernare si bugetare participativa”, inaintat la Apelul de propuneri de Asociatia Obsteasca “CUTEZATORUL” in cadrul Proiectului EU4Accountability - Societatea civila împuternicita pentru o mai mare responsabilitate sociala în Moldova.
 
Proiectul este finantat de Uniunea Europeana si implementat de un consortiu format din trei organizatii: Parteneriatul European pentru Democratie (EPD), ALDA - Asociatia Europeana pentru Democratie Locala si organizatia neguvernamentala ceha People in Need.
 
La nivel local, proiectul “Impreuna pentru buna guvernare si bugetare participativa” are scopul de a contribui la dezvoltarea institutionala si consolidarea capacitatilor organizatiilor societatii civile si adnministratiei publice locale, prin implementarea mai multor activitati si mecanisme de responsabilizare sociala privind bugetarea participativa.
 
Proiectul are o valoare de 25 mii de euro si va fi implementat timp de 14 luni de AO „CUTEZATORUL”, in parteneriat cu Consiliul raional si primaria or. Falesti, primariile comunelor Albinetul Vechi si Taxobeni.
 
Pentru a afla mai multe despre proiet, donatori, partenerii regionali si locali, obiectivele, activitatile si rezultatele obtinute, fiti cu ochii pe noi. Pe paginile web si de Facebook ale partenerilor, in mass-media, vom plasa informatii utile de la toate actiunile intreprinse pentru realizarea cu succes a proiectului respectiv.
 
Principala adunare a anului a Asociatiei "CUTEZATORUL". Imprimare

adunare_2.jpg
Astazi, 15 decembrie curent, s-a desfasurat Adunarea Generala de dare de seama a AO "CUTEZATORUL" la care au participat 30 de rerezentanti ai organizatiilor primare, Sectiei Agricultura si Alimentatie a Consiliului raional Falesti, mass-mediei.
 
Participantii la eveniment au audiat rapoartele cu privire la activitatea Consiliului de Administrare si stafului Asociatiei in anul 2022 si sarcinile pentru anul 2023, prezentate de presedintele asociatiei Ion Besarab si directorul execuriv Victor Cimpoies.
Raportul Comisiei de cenzori a fost prezentat de presedintele comisiei, doamna Tamara Rosu.
 
 
  
adunare_1.jpg
adunare_4.jpg

 
La dezbateri aprinse si pline de continut au participat 10 membri ai Organizatiei Regionale FARM, care au apreciat activitatea pozitiva a organizatiei in anul 2022 buna. Adunarea a adoptat si o hotarare corespunzatoare.
 
La finele adunarii, participantii l-au ales pe domnul Iurie Friptuleac, fermier din satul Scumpia, membru al Consiliului de Administrare.
 
 
 
La adunarea de dare de seama a participat si luat cuvantul vice presedintele raioniului Falesti, responsabil de sectorul agrar, domnul Veaceslav Fusu.
 
 
Va reamintim ca AO "CUTEZATORUL" este membra a Federatiei Agricultorilor din Moldova FARM din anul 2003.
 
 
In discutie - rezultatele Scolii de camp si lotului demonstrativ Imprimare

In discutie - rezultatele Scolii de camp si lotului demonstrativ de comportare si testare a hibrizilor de floarea soarelui si porumb din satul Marandeni, raionul Falesti.
 
profil_1.jpgprofil_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent, AO "CUTEZATORUL" in colaborare cu Sectia Agricultura si Alimentatie a Consiliului raional Falesti, SRL "Agro-Papuros" si compania LIDEA din Chisinau au efectuat o analiza a rezultatelor obtinute in cadrul Scolii de camp din satul Marandeni.

La eveniment au participat 15 reprezentanti ai OR FARM Falesti, Sectiei agricole si SRL "Agro-Papuros".
 
Participantii la atelier au audiat rapoartele "Activitatea Scolii de camp si lotului demonstrativ de comportare si testare a hibrizilor de floarea soarelui si porumb", "Utilizarea tehnologiilor agriculturii conservative pe lotul demonstrativ de comportare si testare a hibrizilor de floarea soarelui si porumb", prezentate de directorul executiv Victor Cimpoies si Valerian Parau, agranom al SRL "Agro - Papuros".
 
Domnul Alexandru Fusa a mentionat rezultatele hibrizilor de floarea soarelui, obtinute pe lotul demonstrativ: London: 19,25 q/ha, Boston: 20,5 q/ha, Terramis: 19,55 q/ha , Genesis: 19,55 q/ha, Ianis: 21,1 q/ha. In medie, roada obtinuta a fiecarui hibrid aparte, a oscilat de la 19,25 pîn? la 21,1 q/ha, obtinand o roada medie de 20,36 q/ha. Comparativ cu anul 2021, roada medie a semintelor de floarea soarelui a scazut cu 75 %.
 
La atelier au participat domnii Veaceslav Fusu, vice presenintele raionului Falesti si Valeriu Motelica, seful Setiei agricole. Participantii au mentionat impactul pozitiv al Scolii de camp asupra dezvoltarii capacitatiopr fermierilor in domeniul utilizarii agriculturii conservative, selectarii celor mau rezistenti si productivi hibrizi.
 
Evenimentul a fost organizat de OR FARM Falesti in cadrul proiectului WE EFFECT cu suportul Federatiei Agricultorilor din Moldova FARM.

 

 
Schimb de experienta util al crescatorilor de bovine din Hiliuti la mini ferma din satul Calinesti Imprimare

poza_vite1.jpg
Schimb de experienta util al crescatorilor de bovine din Hiliuti la mini ferma doamnei Natalia Chiriac sin satul Calinesti, raionul Falesti.
Recent in satul Calinesti a fost organizat un schimb de experienta a crescatorilor de bovine la mini ferma GT "Chiriac Natalia", la care au participat 10 persoane. Cu alocatiuni si prezentari au venit organizatorii, expertul si Ludmila Susarencu, administratoarea Cooperativei de Intreprinzator "Lactavia - com" din s. Hiliuti. Tema principala pusa in discutie a fost "Intretinerea bovinelor in sezonul de iarna, pregatirea ratiei animalelor, pastrarea fanatellor, igiena mulsului si utilizrea aparatului de muls electric, profilaxia bolilor".
Mini ferma a fost prezentata de administratoarea GT "Chiriac Natalia" care a povestit colegelor sale despre lansareaa si dezvoltarea afacerii in vitarit, succesele obtinute si problemele cu care se confrunta, Oaspetii au vizitat incaperile pentru intretinerea celor 4 vaci ale gospodariei, locurile unde sunt pastrate fanul, cioclejii si furajele. Din spusele doamnei Natalia, zilnic se mulge cu aparatul electric cate 50-70 litri de lapte, in dependenta de sezon. A fost demonstrat si cum functioneaza aparatul de muls electric si care sunt avantajele utilizarii lui. Participantii au avut ocazia sa dee intrebari, sa primeasca raspunsuri si recomandari.

Evenimentul a fost organizat de Asociatia Obsteasca "CUTEZATORUL" in cadrul Programului de extensiune, lansat de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si implementat de Federatia Agricultorilor din Moldova FARM. 
 
 
   
poza_vite2.jpg  poza_vite3.jpg
 
 
 

  

 
Vizita de studiu si schimb de experienta a legumicultor din Taxobeni la familia Darii din r Drochia Imprimare
Vizita de studiu si schimb de experienta a legumicultor din Taxobeni, Falesti la Maria si Tudor Darii din s. Chetrosu, r. Drochia, legumicultori cu litera mare si o bogata experienta in producerea legumelor in sere.
  
legumicultori_1.jpglegumicultori_2.jpglegumicultori_3.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
La 20 septembrie curent 10 legumicultori din comuna Taxobeni, raionul Falesti, au efectuat o vizita de studiu si schimb de experienta la GT "Maria Darii". Oaspetii au fost intampinati calduros de gazde, care si-au impartasit experenta activitatii gospodariei taranesti, producerii si comercializarii productiei legumelor in camp protejat.
Cu lux de amanunte a vorbit domnul Tudor Darii despre afacerea familiara pe care, impreuna cu sotia, o gestioneaza, tehnologiile agriculturii ecologice utilizate, metodele ecologice de protectie si comercializarea legumelor.
 
Au ramas placut satisfacuti legumicultorii din Taxobeni si in timpul vizitarii serelor, unde sunt crescute cateva soiuri de rosii, ardei dulci, gogosari, castraveti, vinete. In timul vizitarii serelor legumicultorii au fost ghidati si de expertul national in legumicultura Iurie Begal care a mentionat starea buna a plantelor, roada bogata si calitativa din sere si aportul gazdelor la obtinerea rezultatelor bune.
 
Oaspetii au adus multumiri gazdelor pentru oportunitatea de a lua cunostinta cu bunele practici agricol,e utilizate de gospodaria taraneasca si au mentionat ca au invatat multe lucruri utile de la Maria su Tudor Darii.
 
Evenimentul a fost organizat de AO "CUTEZATORUL" in cadrul Programului de Extensiune, lansat de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si implementat de Federatia Agricultorilor din Moldova, FARM.
 
 
 
 
Fermierii din raionul Falesti la colegii din zona Dorohoi, judetul Botosani Imprimare
poza_1_bt.jpg
Vizita a fermierilor din Moldova a inceput cu vizitarea loturilor demonstrative de floarea soarelui, porumb, soia ale Intreprinderii Individuale, conduse de Carp Florin. Participantii la vizita au apreciat starea in care se afla loturile demonstrative si campurile de floarea soarelui, porumb si soia pe o suprafata de peste 400 hectare, cu preturile la productia agroalimentara, tehnnica si echipamentele utilizate s.a. Florin Carp, cu amanunte de lux, a vorbit despre tehnologiile aplicate pe terenurile intreprinderii sale, problemele cu care se confrunta, ajutorul si subventiile primite de la stat si Uniunea Europeana si piata de desfacere.
Reprezentantii gazdelor, domnii Mihai Stredie si Radu Miron au prezentat sediul firmei S.C. BYANCA PLAI S.R.L. din comuna Cristinesti, utilajele, uscatoarele de cereale, spatiile de depozitare a cerealelor, echipamentele si utilajele agricole, au raspuns la multiplele intrebari ale colegilor din Republica Moldova.
Ca raspuns la primirea calda si prietenoasa, discutiile utile in domeniu, schimbul de bune practici, toti trei femieri au fost invitati sa viziteze raionul Falesti in luna august al anului curent.
 
   
 
 
 
 
 
AO "CUTEZATORUL" a donat noului Centru de Educatie non-formala „Prietenia” diferite rechizite Imprimare

 

1_a.jpg 

AO "CUTEZATORUL" a donat noului Centru de Educatie non-formala „Prietenia” pentru copiii refugiati si din orasul Falesti, diferite rechizite pentru organizarea activitatii eficiente a lui.

 Mai multe fotografii

 

 

 

 

 

 
Vizita de studiu a femeilor antreprenoare si tinerii agricultori in judetul Botosani, Romania Imprimare

 ro_4.jpg

Vizita de studu si schimb de experienta a femeilor antreprenoare si tinerilor agricultori din r. Falesti, membri ai Federatiei Agricultorilr din Moldova, in judetul Botosani, Romania.

La invitatia Directiei pentru Agricultura Judeteana Botosani In perioada 1-3 iulie curent Asociatia „CUTEZATORUL” a organizat o vizita de studiu si schimb de experienta cu fermieri din judetul Botosani, Romania. Oaspetii din Republica Moldova au fost onorati sa fie primiti si salutati calduros de catre doamna presedinte al Consiliului Judetean Doina Elena Federovici si de catre domnul prefect al judetului Botosani Sorin Cornila, pentru ce le aducem sincere multumiri.

In judetul Botosani vizita a fost organizata de catre Directia pentru Agricultura Judeteana in frunte cu domnul director Cristan Delibas si specialistii directiei în cadrul parteneriatului de mentinere si dezvoltare a relatiilor bilaterale în domeniul agriculturii, organizarea târgurilor si expozitiilor in domeniu, schimburi de experienta si bune practici între fermierii români si moldoveni. In numele delegatiei noastre aducem sincere si calde multumiri pentru dedicatie si suflet in organizarea evenimentului respectiv, împartasirea cu activitatile din sectorul agrar si suntem gata sa colaboram in continuare pentru realizarea in comun a proiectelor benefice pentru fermierii din raionul Falesti, Republica Moldova si judetul Botosani, România!

Fermierii moldoveni au ramas placut surprinsi de ajutorul de stat acordat fermierilor din Romania in anul 2022: la producerea legumelor in spatiu protejat-3000 de euro pentru 1000 de metri patrati de sere, producerea strugurilor de masa- 1200 de euro pentru un hectar, 200 de euro pentru un hectar de carofi, 156 de euro pentru fiecare hectar agricol. s.a.

Aducem multumiri si fermierilor botosaneni pentru deschiderea si prietenia cu care ne-au primit si aratat tot ce au mai bun in sectorul agrar in gospodaiile sale, despre ce vom mai srcie in zilele urmatoare. Tot cu acest prilej, invitam fermierii din judetul Botosani sa viziteze raionul Falesti, unde vor lua cunostinta cu diferite tehnologii, bune practici in agricultura, utilizate de fermierii falesteni.

Cu placere au vizitat fermierii moldoveni Memorialul Ipotesti si lacul cu nuferi, Casa Memoriala George Enescu de Liveni si Muzeul de etnografie din mun. Botosani, Manastirea Agafton.

Nu in ultimul rand, aducem multumiri Federatiei Agricultorilor din Moldova FARM, proiectului WE EFFECT, fermierilor pentru suportul oferit la organizarea vizitei de studiu.

ro_3.jpg

ro_1.jpg
Mai multe fotografii 
 
In satul Drujineni, rnul Falesti a fost lansata o afacere de producere si comercializare a lavandei Imprimare
lavanda.jpg
In satul Drujineni, comuna Pruteni, raionul Falesti a fost lansata o afacere de producere si comercializare a lavandei.
Recent, 13 femei antreprenoare, membre ale retelei raionale a Federatiei Agricultorilor din Moldova FARM au participat la un eveniment de socializare, organizat in satul Drujineni, pe campurile GT "Negoita Vasile Andrei s. Pruteni". Gospodaria respectiva a fost creata in 2018 pe baza la 6,4 hectare de teren agricol, in prezent gestionand 240 ha.
Pe langa alte culturi agricole cultivate, cu doi ani in urma, gospodaria a inceput sa produca lavanda. In prezent gospodaria dispune de 10 hectare de lavanda, plantat primul an si 3 hectare al doilea an. Dispune si de o pepeniera, unde sunt pregatiti anual pana la 100 mii de pueti de lavanda, ce le va permite in timpul apropiat sa extinda plantatiile pana la 50 de hectare si sa procure o combina pentru recoltarea lavandei.
In lipsa antreprenorului Vasile Negoita, cu amanunte de lux a povestit despre afacerea respectiva si planurile pe viitor dl Pavel Revenco, tanar specialist in gospodaria data. Dlui a rapuns si la multiplele intrebari referitor la costul lansarii unei astfel de afaceri, adresele procurarii materialului saditor si pretul acestuia, tehnologiile si tehnica utilizata, comercializarea productiei s.a.
Participantele la eveniment au adus multumiri organizatorilor si gazdelor pentru posibilitatea de a vizita o afacere inovativa si a afla cat mai multa informatie in acest domeniu.
Vizita a fost organizata de Organizatia Regionala Falesti a Federatiei agricultorilor din Moldova FARM si proiectului WE EFFECT.
 
Schimb de experienta si bune practici la prisaca apicultorilor din s. Glinjeni, rnul Falesti Imprimare
284135892_3112614082295499_8720132853408959312_n.jpg Schimb de experienta si bune practici la prisaca apicultorilor Anatol si Ghenadie Bujag din s. Glinjeni, raionul Falesti.
Recent in satul Glinjeni a fost organizat un atelier practic privind schimbul de experienta si bune practici in apicultura, organiat de OR FARM Falesti. La el au participat 18 apicultori din diferite localitati ale raionului, reprezentanti ai Asociatiei Apicultorilor din Moldova si raionul Falesti, Sectiei Aricultura si Alimentatie a Consiliului raional Falesti. E de mentionat faptul ca 50 % din participanti au fost tineri apicultori.
Atelierul a inceput cu vizitarea prisacii apicultorilor Anatol, Stela si Ghenadie Bujag, unde au luat cunostinta cu tehnologia, diferite procedee si metode de luctu cu familiile de albine, tratarea bolilor si vatamatorilor, utilizarea capcanelor pentru roiuri si vespe, demonstrate cu amanunte de lux de Anatol si Ghenadie Bujag.
Expertul atelierului a fost dl Andrei Zagureanu, apicultor cu experienta bogata in domeniu, Asociatia Republicana a Apicultorilor. Dumnelui s-a oprit mai mult la pregatirea familiilor de albine pentru cules in conditiile anului 2022 si a raspuns la multiplele intrebari ale apicultorilor, venind cu informatii si recomandari pretioase pentru ei.
Evenimentul a fost organizat cu suportul Federatiei Agricultorilor din Moldova FARM, We Effect si USAID.
 
 
Lot demonstrativ la Marandeni Imprimare
280031528_3096505023906405_7399811985746280522_n.jpg
Lotul demonstrativ a fost creat de catre AO “CUTEZATORUL”, in cadrul scolii de camp pentru fermieri. In. scopul urmaririi dezvoltarii hibrizilor la diferite faze de dezvoltare si testare a lor, a fost creata o platforma speciala, insamantata cu 5 hibrizi de floarea soarelui, 12 de porumb. Pe parcursul perioadei de vejetatie vor fi organizat seminar de informare, atelier de totalizare, 3 zile a campului.
Lotul demonstrativ a fost creat de catre AO “CUTEZATORUL”, in cadrul scolii de camp pentru fermieri. In scopul urmaririi dezvoltarii hibrizilor la diferite faze de dezvoltare si testare a lor, a fost creata o platforma speciala, insamantata cu 5 hibrizi de floarea soarelui, 12 de porumb. Pe parcursul perioadei de vejetatie vor fi organizate un seminar de informare, un atelier de totalizare, 3 zile ale campului.
Hibrizii respectivi au fost pusi la dispozitie de catre compania LIDEA, prin intermediul managerilor tehnici Alexandru Nirean si Andrian Besarab.
Lotul demonstrativ a fost creat in colaborare cu Sectia Agricultura si Alimentatie a Consiliului raional Falesti, SRL "Agro-Popors", compania LIDEA in cadrul Proiectului SIDRA, finantat de Federatia Agricultorilor din Moldova FARM si proiectul WE EFFECT.
 
  280118528_3096505003906407_1794402308518530006_n.jpg  279926727_3096504907239750_8339598870843472414_n.jpg
 
AO "CUTEZATORUL", a dat startul programului de activitati pentru copiii refugiati din Ucraina Imprimare
La inceputul decadei a doua a lunii martie curent, AO "CUTEZATORUL", sustinuta de o echipa de voluntari din orasul Falesti au dat startul programului de activitati cu copiii si tinerii refugiati din Ucraina.
Astfel, a fost desfasurata prima activitate, sustinuta de catre AO CUTEZATORUL" prin asigurarea cu materialele necesare. Pe parcursul evenimentului, 30 de copii din Centrul de plasament temporar din orasul Falesti s-au implicat în diferite activitati, primind cate un set de rechizite si vizionand un film educativ.
La final, parintii si-au exprimat multumirea si aprecierea pentru astfel de activitati care le lipseau mult copiilor refugiati.
 
275613683_3058461927710715_7034842376407375509_n.jpg
275152469_3058462077710700_1771635162755523655_n.jpg
275370673_3058461921044049_7291864964894042402_n.jpg
 
Strategia Nationala de Dezvoltare Agricola si Rurala 2022-2027 este discutata de membrii Platformei Imprimare
poza_1.jpg 

Strategia Nationala de Dezvoltare Agricola si Rurala 2022-2027 este discutata de membrii Platformei regionale Falesti.

Ieri, 20 ianuarie curent, in or. Falesti au avut loc consultari a proiectului Strategiei Nationale de Dezvoltare Agricola si Rurala 2022-2027, la care au participat 16 membri ai Platformei regionale Falesti, reprezentanti ai APL, Directiei Agricole si Alimentatie a Consiliului raional Falesti, fermieri si antreprenori agricoli din raionul Falesti.

Dupa audierea raportului, participantii la consultari au trecut la discutii, analize si formularea recomandarilor de imbunatatire a strategiei puse in discutie. Foarte activ au participat la consultari directorul CI „Lactavia Com” din saul Hiliuti Ludmila Susarenco, directorul SRL „Rairec Plus”, membra Consiliului de Administrare FARM Nina Rarancean, directorul SRL „Bezeni Agro” din satul Glinjeni Vasile Misnei, Ludmila Bairamculova, GT „Bairamculov Leonid” din satul Panzareni s.a.

Activ s-au inclus in discutii, venind si cu propuneri de imbunatatire a Strategiei Nationale de Dezvoltare Agro Rurala vice presedintele raionului Falesti, responsabil de sectorul agrar, Veaceslav Fusu, specilistul principal al Directiei agricole Vladimir Purice.

Astazi, mai multi membri FARM din raionul Falesti participa la consultarile Strategiei respective, organizate de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, in orasul Ungheni.

Consultarile au fost organizate de AO „CUTEZATORUL” cu sustinerea Federatiei Agricultorilor din Moldova FARM.

272198230_3022800711276837_3265267690307810860_n.jpg         272209706_3022800667943508_1786305520720583466_n.jpg

 

 
Vizita de studiu a femeilor antreprenoare din raionul Falesti Imprimare

 

1a_re.jpg

Recent, AO CUTEZATORUL a organizat vizita de studiu si schimbul de experienta a femeilor antreprenoare din raionul Falesti in satul Barboieni, raionul Nisporeni.

   Tema vizitei de studiu a fost “Oportunitatea implementarii sistemelor avansate de suport Pergola si Gable în plantatiile de struguri de masa si rolul lor în sporirea productivitatii si calitatii roadei”. Expertii evenimentului, la care au participar circa 40 de fermieri din raioanele Nisporeni, Falesti si de pe malul stang al Nistrului au fost Sergiu Tutovan, doctor in stiinte agricole, directorul Asociatiei Producatorilor de Struguri de Masa din raionul Cahul si Petru Ionel, producator de struguri de masa, directorul AO Nis-Agroinform Nisporeni.

   Participantii la eveniment au fost informati despre dezvoltarea unei afacerii generatoare de venit la producerea strugurilor de masa, instalati pe pergola, suport obisnuit si diferenta dintre plantatiile de struguri clasice, perspectivele de dezvoltare a sistemei de suport tip Pergola pentru plantatiile gospodariei "Prodfruct nectar".

    Despre particularitatile sistemelor de suport Pergola si Gable în plantatiile de vita de vie, soiuri de masa, aspectele tehnologice, particularitatile anului viticol 2021, problemele aparute, caile de prevenire si înlaturare a lor, pregatirea plantatiilor pentru recoltare a vorbit dl Sergiu Tutovan, directorul Asociatiei Producatorilor de Struguri de Masa Cahul.

     La finele evenimentului a avut loc o sesiune practica de intrebari si raspunsuri, discutii si recomandari din partea expertilor.

Vizita de studiu a fost organizata in colaborare cu Directia Agricultura si Alimentatie a Consiliului raional Falesti, AO Nis- agroingorm din orasul Nisporeni cu suportul Federatiei Agricultorilor din Moldova FARM si proiectului WE EFFECT.

Vezi poze

 
Ziua Campului la lotul demonstrativ a hibrizilor de floarea soarelui, porumb si sorg pentru boabe Imprimare
239103924_2913146892242220_6422185110452095326_n.jpg

Recent, in s. Marandeni, raionul  Falesti pe terenurile agricole ale SRL "Agro- Papuros" a fost desfasurat “Seminarul practic - Ziua campului, la lotul demonstrativ de comportare si testare a hibrizilor de floarea soarelui, porumb si sorg pentru boabe.

Evenimentul a fost organizat de catre Compania Lidea din mun. Chishinau si AO "CUTEZATORUL", membra a Federatiei Agricultorilor din Moldova FARM, in colaborare cu Directia Agricultura si Alimentatie a Consiliului raional Falesti, la care au participat peste 150 de distribuitori si fermieri din diferite raioane ale Republicii Moldova, inclusiv 30 din raionul Falesti.

Evenimentul a fost deschis si moderat de Igor Saletchi, manager al companiei Lidea. Cu cuvinte de salut au venit Mihai Goncearenco, directorul SRL "Agro- Papuros", membru al OR FARM, Veaceslav Fusu, vicepresedintele raionului Falesti si Victor Cimpoies, directorul executiv al AO "CUTEZATORUL", coorganizatoare a evenimentului.

Participantii au fost divizati in 3 grupe, in cadrul carora managerii tehnici ai companiei Adrian Besarab, Alexandru Nirean si Igor Saletchi au prezentat caracteristicile a 18 hibrizi de porumb, 7- de floarea soarelui si 4 de sorg pentru boabe privind perioada de vegetatie, comportarea lor in conditiile Regiunii de Nord a republicii, rezistenta la seceta, ploi, diferite boli si productivitatea lor.

Participantii la eveniment au luat cunostinta cu comportarea si dezvoltarea hibrizilor de pe lotul demonstrativ, au pus si primit raspunsuri la mai multe intrebari de la managerii tehnici, care au prezentat si unele recomandari privind utilizarea tehnologiilor agriculturii conservative, protectia culturior rspective s.a.

La organizarea evenimentului a contribuit financiar si Feredatia Agricultorilor din Moldova FARM in cadrul proiectului WE EFFECT.

 Vezi poze

 
UE// Reportaj de la conferinta de finalizare Imprimare

UE// Reportaj de la conferinta de finalizare a proiectului "Cetateni implicati- comunitati dezvoltate- servicii de calitate".

Va reaminim ca pe data de 13 august curent, in sala de sedinte a Consiliului raional Falesti, Asociatia "CUTEZATORUL" a desfasurat conferinta de finalizare a proiectului mai sus nominalizat.

Evenimentul a fost organizat in colaborare cu Consiliul raional, primaria orasului Falesti, DPGCL Falesti, AO "Noi viitorul luminos" si Consiliul raional al tinerilor.

AO ”CUTEZATORUL” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene si implementeaza proiectul „Cetateni implicati - comunitati dezvoltate - servicii de calitate” în raionul Falesti.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinatate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetatenilor in Republica Moldova” (2019-2021), finantat de catre Uniunea Europeana si implementat de Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei (GIZ). Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regionala si AO CASMED.

#ÎmpreunaMaiPuternici #EU4Moldova, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #DezvoltareRegionala

@GIZMoldova @procore.md CASMED


 

 
Atragerea investitiilor, scrierea proiectelor locale, regionale si europene a finisat cu succes Imprimare
1p.jpg

UE// Pe data de 23 aprilie current, in incinta Palatului de Cultura "Mihai Volontir" din or. Falesti a fost desfasurat al treilea si ultimul seminar, din cele 3 preconizate in cadrul proiectului "Cetateni implicati- comunitati dezvoltate- servicii de calitate". Evenimentul, la care au participat 20 de reprezentanti ai societatii civile si APL din raionul Falesti, a fost organizat de AO "CUTEZATORUL" in cooperare cu Centrul pentru Cooperare Transfrontaliera, Integrare Europeana si Atragere a Investitiilor.

  Expertii proiectului Constantin Bandiu si Victor Cimpoies, au invatat beneficiarii instruirii cum sa descrie activitatile proiectului, sa minimizeze riscurile si pericolele, ce ar putea influenta negativ implementarea cu succes a unui proiect, cum sa planifice si sa realizeze bugetul in dependenta de activitatile preconizate, care sunt costurile eligibile si neeligibile, cum sa scrie o cerere de finantare la ADR Nord, cum sa asigure durabilitatea proiectului si care sunt cele mai frecvente greseli comicse la elaboraea unui proiect.

   La finele seminarului, participantii, impreuna cu expertii, au elaborat un microproiect privind rolul tineretului in dezvoltarea comunitara, formuland scopul si obiectivele, activitatile si rezultatele, riscurile si planul de asigurare a durabilitatii proiectului. Toti participantii au primit certificate de participare si experienta pretioasa in domeniul scrierii si implementarii proiectelor. Beneficiarii instuirii au adus multumiri Uniunii Europene pentru sustinerea si posibilitatea de a-si dezvolta capacitaile in domeniul atragerii investitiilor in comunitati.

    AO ”CUTEZATORUL” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene si implementeaza proiectul „Cetateni implicati - comunitati dezvoltate - servicii de calitate” in raionul Falesti.

    Programul de granturi locale este lansat in baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinatate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetatenilor in Republica Moldova” (2019-2021), finantat de catre Uniunea Europeana si implementat de Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei (GIZ). Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regionala si AO CASMED.

#ImpreunaMaiPuternici #EU4Moldova, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #DezvoltareRegionala

@GIZMoldova @procore.md CASMED

 Vezi poze 

 

 
Rolul tinerilor fermieri si femei antreprenoare in reducerea impactului schimbarilor climatice. Imprimare
174480897_2824009937822583_4930173897078287974_n.jpg

Recent, AO CUTEZATORUL " in colaborare cu Directia Agricultura si Alimentatie a Consiliului raional Falesti au organizat pe platfoma ZOOM, atelierul regional cu tinerii agricultori din raionul Falesti privind atenuarea si ajustarea sectorului agrar la schimbarile climatice.

   La eveniment au particpat 18 tineri agricultori, care au audiat rapoartele „Diminuarea impactului negativ si adaptarea la schimbarile climatice in agricultura”, lectiile invatate in rezultatul secetei din 2020 pentru agricultorii din Republica Moldova si sarcinile pentru adaptarea la schimbarile climatice” si "Situatia actuala in agricultura raionului Falesti si masurile de adaptare a ei la schimbarile climatice", prezentate de Victor Cimpoies si Valeriu Motelica, doctor in stiinte agricole, seful Directiei Agricultura si Alimentatie Falesti.

    Alexandru Fusa, consultant regional marketing al AO "CUTEZATORUL", a vorbit despre noutatile si oportunitatile de atragere a investitiilor si subventiilor in agricultura. In cadrul instruirii a fost comentat si recomandat tinerilor agricultori Ghidul de bune practici pentru adaptarea la schimbarile climatice si implementarea masurilor de atenuare a schimbarilor climatice in sectorul agricol.

   O alta activitate utila a fost desfasurarea atelierului online privind rolul femeilor antreprenoare in reducerea impactului schimbarilor climatice in agricultura, mediu si domeniul sanatatii umane la care au particpat 20 de persoane, inclusiv 17 femei, membre ale retelei raionale a femeilor antreprenoare din agricultura.

    Atelierul a fost desfasurat cu suporul Federatiei Agricultorilor din Moldova FARM in cadrul proiectului „Spriginirea dezvoltarii durabile si incluzive in zonele rurale” (SIDRA) si a proiectului WE EFFECT.

Vezi poze 

 
UE// Primaria comunei Falestii Noi si-au elaborat Strategia de comunicare si imlicare a cetatenilor. Imprimare
1_cikpo.jpg

Conform planului de actiuni a proiectului „Cetateni implicati - comunitati dezvoltate - servicii de calitate”, primaria comunei Falestii Noi si-a planificat elaborarea participativa a Strategiei de comunicare si implicare a cetatenilor in procesele de luare a deciziilor si monitorizare a investitiilor publice pentru anii 2021-2023.

Prin dispozitia primarului comunei Falestii Noi a fost creat Grupul de lucru in care au intrat 15 reprezentanti ai CLC, APL si societatii civile. Pentru ei a fost organizat un seminar instructiv privind metodele si tacticile de elaborare a acestei strategii, desfasurat de AO “CUTEZATORUL” in comun cu Aliona Turcan si Irina Ciumac, consultante ale centrului CICO din Chisinau.

Tot in acest scop, au fost organizate 3 ateliere in cadrul carora membrii Grupului de lucru, CLC, APL, ONG au invatat cum sa selecteze grupurile tinta, canalele si produsele de comunicare locale si externe, cum sa identifice si sa formuleze scopul si obiectivele strategiei, sa elaboreze planul de actiuni privind realizarea strategiei. La ultimul atelier, ce s-a desfasurat p data de 3 martie curent, a fost prezentata si discutata Strategia de comunicare si imlicarea cetatenilor in proocesele de luare a deciziilor si monitorizare a investitiilor locle, nationalale si europene.             

AO ”CUTEZATORUL” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene si implementeaza proiectul „Cetateni implicati - comunitati dezvoltate - servicii de calitate” in raionul Falesti.

Programul de granturi locale este lansat in baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinatate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetatenilor in Republica Moldova” (2019-2021), finantat de catre Uniunea Europeana si implementat de Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei (GIZ). Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regionala si AO CASMED.

#ÎmpreunaMaiPuternici #EU4Moldova, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #DezvoltareRegionala

@GIZMoldova @procore.md CASMED.

 Vezi poze

 
UE // Seminar util privind scrierea si implementarea proiectelor. Imprimare
2a1.jpg

Pe data de 22 ianuarie curent, in sala de sedinte a Consiliului raional Falesti, s- a desfasurat seminarul privind scrierea si implementarea proiectelor pentru 20 de reprezentanti ai societatii civile si APL de nivelul I si II. Instruirea a fost organizata de AO “CUTEZATORUL” in colaborare cu Centrul pentru Cooperare Transfrontaliera, Integrare Europeana si Atragere a Investitiilor a Consiliului Raional Falesti in cadrul proiectului „Cetateni implicati- comunitati dezvoltate- servicii de calitate”, finantat de Uniunea Europeana in cadrul proiectului „Abilitarea cetatenilor in Republica Moldova”, implementat de Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei.

Seminarul a fost deschis de managerul proiectului Victor Cimpoies care a prezentat Programul de instruire pentru societatea civila si APL „Elaborarea si implementarea proiectelor locale, cu finantare din fondurile locale si Uniunii Europene” care a mentionat ca Programul este alcatuit din 3 module a cate o zi fiecare. In cadrul evenimentului au fost utilizate metode interactive de lucru, cu participarea activa a beneficiarilor si utilizarea practicilor de succes in implementarea proiectlor din raionul Falesti si Regiunea de Nord. Participantii au invatat ce este un proiect, care sunt componentele lui, cum sa identifice problemele din comunitate si sa construiasca arborele lor, sa creeze parteneriate si impreuna sa identifice idei si sa impelmenteze proiecte in comunitatile pe care le reprezinta.

Un obiectiv aparte al seminarului a fost informarea participantilor cu metodele de scriere si implementare a proiectelor regionale cu finantare din Fondul National de Dezvoltare Regionala, prezentate de expertul Constantin Bandiu si Victor Cimpoies, membru al Consiliului Regional de Dezvoltare Nord. Beneficiarii au invatat cum sa scrie un concept al proiectului, cererea de finantare, cum se indeplinesc anexele la ea.

In cadrul a doua sesiuni practice in grupe, participantii au lucrat si discutat intre ei, consolidandu- si cunostintele acumulate in cadrul sedintelor teoretice, identificand solutii pentru imbunatatirea situatiei in comunitati. Este imbucurator faptul, ca atat reprezentantii APL, cat si societatii civile, au fost foarte activi in cadrul sesiunilor teoretice si practice, venind cu propuneri si recomandari la temele puse in discutie.

Proiectul „Cetateni implicati- comunitati dezvoltate- servicii de calitate” este implementat in parteneriat cu AO „Noi viitorul luminos”, Consiliul raional si primaria or. Falesti, DPGCL Falesti si Consiliul raional al tinerilor.

AO ”CUTEZATORUL” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene si implementeaza proiectul „Cetateni implicati - comunitati dezvoltate - servicii de calitate” in raionul Falesti.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinatate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetatenilor in Republica Moldova” (2019-2021), finantat de catre Uniunea Europeana si implementat de Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei (GIZ). Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regionala si AO CASMED.

#ImpreunaMaiPuternici #EU4Moldova, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #DezvoltareRegionala

@GIZMoldova @procore.md CASMED

Vezi poze 

 

 
La Falestii Noi se elaboreaza Strategia de comunicare si implicare a cetatenilor Imprimare
4a1.jpg

Recent, AO CUTEZATORUL, impreuna cu primaria, membrii Grupului de lucru si CLC din comuna Falestii Noi isi elaboreaza Strategia de comunicare si implicare a cetatenilor in procesele de luare a deciziilor si monitorizare a investitiilor publice. La evenimentul, ce s-a desfasurat in satul Falestii Noi, au participat 20 de reprezentanti ai APL, institutiilor publice, soietatii civile, tinerilor, mass-mediei.  

In cadrul seminarului, expertii Centrului de Instruire si Consultanta Organizationala CICO Aliona Turcan, si Irina Ciumac au invatat partcipantii cum se elaboreaza o strategie in domeniul vizat, care sunt mecanismele de informare interna si externa a cetatenilor, canalele si instrumentele de comunicare si implicare a cetatenilor in procesele de guvernare si dezvoltare locala.

De rand cu sesiunile teoretice, participantii au lucrat activ pe grupe hotarand ca strategia respectiva va fi elaborata pe un termen de 3 ani, pana la sfarsitul mandatului curent al primarului din Falestii Noi, dlui Vladimir Bejenari si Consiliului local.   

AO ”CUTEZATORUL” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene si implementeaza proiectul „Cetateni implicati - comunitati dezvoltate - servicii de calitate” in raionul Falesti.

Programul de granturi locale este lansat in baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinatate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetatenilor in Republica Moldova” (2019-2021), finantat de catre Uniunea Europeana si implementat de Agen?ia de Cooperare Interna?ionala a Germaniei (GIZ). Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regionala si AO CASMED.

#ImpreunaMaiPuternici #EU4Moldova, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #DezvoltareRegionala

@GIZMoldova @procore.md CASMED

Vezi poze 

 
Atragera si monitorizarea investitiilor locale, regionale si internationale. Imprimare
f1.jpg

Recent, in sala de sedinte a primariei or. Falesti, a fost organizat atelierul Nr.3 de instruire a membrilor Comitetului Local de Cetateni cu genericul "Scrierea, implementarea si monitorizarea proiectelor locale, regionale si europene". Cei 17 participanti la atelier au audiat doua rapoarte privind metodologia scrierii, implementarii si monitorizarii unui proiect si practicile de succes din Regiunea de Nord in implementarea proiectelor de dezvoltare regionala, implementate de ADR Nord.

Expertii atelierului au fost Constantin Bandiu, seful Sectiei management integrat al proiectelor la ADR Nord si Victor Cimpoies, directorul executiv al AO "CUTEZATORUL" care, pe langa intrebarile si metodele pregatirii si scrierii unui proiect, au demonstrat oportunitatea si importanta atragerii investitiilor in scopul solutionarii multiplelor probleme cu care se confrunta locuitorii urbei.

Participantii la atelier au lucrat pe grupe pentru a identifica  probleme, elaborarea si formularea obiectivelor unui proiect, descrierea activitatilor si rezultatelor preconizate.

Atat expertii, cat si participantii la instruire, au adus multumiri Uniunii Europene, Agentiei pentru Comunicare Internationala a Germaniei penrtu contribuirea la dezvoltarea infrastructurii in domeniul AAC in orasul Falesti si capacitatilor cetatenilor pentru a se implica mai activ in acest proces.

AO ”CUTEZATORUL” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene si implementeaza proiectul „Cetateni implicati - comunitati dezvoltate - servicii de calitate” în raionul Falesti.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinatate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetatenilor in Republica Moldova” (2019-2021), finantat de catre Uniunea Europeana si implementat de Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei (GIZ). Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regionala si AO CASMED.

#ÎmpreunaMaiPuternici #EU4Moldova, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #DezvoltareRegionala

@GIZMoldova @procore.md @casmed.moldova

Vezi poze 

 
Informatia privind activitatea Asociatiei Obstesti “CUTEZATORUL” in anul 2021 Imprimare
 
Raport Financiar pentru anul 2021 Imprimare
 
UE-GIZ // A doua sedinta a Comitetului Local de Cetateni din orasul Falesti. Imprimare
img_9120.jpg

Recent, in incinta salii de sedinte a primariei Falesti, s-a desfasurat a doua sedinta a Comitetului Local de Cetateni (CLC).  La eveniment au participat 17 membri ai Consiliului Local de Cetateni si reprezentanti ai APL Falesti.

Sedinta a fost deschisa de catre Victor Cimpoies, managerul proiectului si presedintele CLC Vladimir Volosin.

Conform agendei de lucru, participantii la sedinta, au audiat rapoartele privind mersul implementarii si primele rezultate ale proiectului "Cetateni implicati- comunitati dezvoltate- servicii de calitate". A fost pusa in discutie activitatea CLC in perioada septembrie-decembrie,  prezentata de managerul proiectului Victor Cimpoies, expert al proiectului.

In cadrul sedintei s-a pus in discutie si scrisoarea unui grup de elevi de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” privind pericolul cainilor vagabonzi din orasul Falesti, prezentata de catre Mariana Ionel, membra al CLC, redactorul ziarului „Patria mea”.

Constantin Bandiu, seful Sectiei managementului integrat al proeictelor la ADR Nord, a prezentat raportul “Rolul si responsabilitatile Comitetului Local de Cetateni in procesul de executare a lucrarilor de constructie in cadrul proiectului  „Imbunatatirea serviciilor de alimentare cu apa in orasul Falesti”.

AO ”CUTEZATORUL” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene si implementeaza proiectul „Cetateni implicati - comunitati dezvoltate - servicii de calitate” în raionul Falesti.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinatate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetatenilor in Republica Moldova” (2019-2021), finantat de catre Uniunea Europeana si implementat de Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei (GIZ). Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regionala si AO CASMED.

#ImpreunaMaiPuternici #EU4Moldova, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #DezvoltareRegionala

@GIZMoldova @procore.md @casmed.moldova

 Vezi poze

 
Problemele cooperarii intercomunale si regionalizarii serviciilor AAC din raionul Falesti . Imprimare
1.jpg

Pe data de 10 decembrie curent, in sala de sedinte a Consiliului raional Falesti, Asociatia Obsteasca CUTEZATORUL, conform planului de lucru a proiectului „Cetateni implicati - comunitati dezvoltate - servicii de calitate”, a organizat si desfasurat atelierul de lucru cu reprezentantii APL de nivelul I si II, intreprinderilor municipale, responsabile de aprovizionarea cu apa si canalizare.

            Cei peste 20 de participanti la instuire au avut multe de invatat de la comunicarile doamnei Iuliana Belecciu, consultant national in regionalizarea serviciilor, Constantin Bandiu, seful Sectiei management integrat al proiectelor la ADR Nord, Igor Neaga, consultant regional GIZ Moldova s.a.

In cadrul evenimentului beneficiarii au audiat informatii utile privind experienta Uniunii Europene si Romaniei in domeniul regionalizarii serviciilor publice ACC, masurile intreprinse pentru finalizarea si punerea in functiune a sistemului de apeduct Prut- Falesti.

Cu interventii, comentarii, propuneri au parvenit Constantin Bandiu, ADR Nord, Sergiu Fantana, presedintel raionului Falesti, Alexandr Severin, primarul de Falesti, Mihail Popovici, specialit principal al Sectiei Constructii, gospodarie comunala si drumuri, Valentina Caras, directorul IM din comuna Sarata Veche s.a. care au mentionat importanta si necesitatea problemelor puse in discutie, ce numai prin compromis si negocieri la putem solutiona.

AO ”CUTEZATORUL” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene si implementeaza proiectul „Cetateni implicati - comunitati dezvoltate - servicii de calitate” in raionul Falesti.

Programul de granturi locale este lansat in baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinatate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetatenilor in Republica Moldova” (2019-2021), finantat de catre Uniunea Europeana si implementat de Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei (GIZ). Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regionala si AO CASMED.

#ImpreunaMaiPuternici #EU4Moldova, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #DezvoltareRegionala

@GIZMoldova @procore.md @casmed.moldova

 Vezi poze 

 

 
Atelier de lucru „Aprovizionarea cu AAC in primariile adiacente la apeductul Prut-Falesti” Imprimare
2.jpg

Recent,  in sala de sedinte a primariei Risipeni, a fost desfasurat un atelier regional cu participarea a 25 de reprezentanti ai APL si intrepriderilor municipele, inclusiv 8 primari din 11 localitati din raioanele Falesti si Ungheni, amplasate in apropierea apeductului Prut- Falesti, care au fost instruiti in domeniul cooperarii intercomunale si regionalizarii serviciilor AAC.

In cadrul atelierului participantii au audiat rapoartele cu privire la regionalizarea serviciilor publice in Republica Moldova, prezentat de expertul national in domeniul respectiv doamna Liliana Belecciu, "Cooperarea intercomunala. Experienta Uniunii Europene si Romaniei in domeniul Aprovizionarii cu Apa si Canalizare”, "Progresul proiectului „Cetateni implicati- comunitati dezvoltate- servicii de calitate” si mecanismele de implicare a cetatenilor in procesele de luare a deciziilor, organizarea monitorizarii investiilor si imbunatatirii serviciilor publice AAC", prezentate de expertii locali.

Reprezentantii APL si IM au invatat cum sa se asocieze in structuri intercomunitare, in scopul dezvoltarii in comun a serviciilor de alimentare cu apa si sanitatie, de ce avem nevoie de serviciu regional AAC, care sunt avantajele si pasii crearii unui serviciu regional, cum sa intocmeasca contractele de delegare a serviciilor s.a.

AO ”CUTEZATORUL” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene si implementeaza proiectul „Cetateni implicati - comunitati dezvoltate - servicii de calitate” in raionul Falesti.

Programul de granturi locale este lansat in baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinatate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetatenilor in Republica Moldova” (2019-2021), finantat de catre Uniunea Europeana si implementat de Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei (GIZ). Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regionala si AO CASMED.

#ÎmpreunaMaiPuternici #EU4Moldova, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #DezvoltareRegionala

@GIZMoldova @procore.md @casmed.moldova

 Vezi poze

 
Constituirea si aprobarea CLC din or.Falesti si s.Falestii Noi Imprimare
11a.jpg

Recent, in sala de sedinte a primariei orasului Falesti, s-a desfasurat prima sedinta a Comitetului Local de Cetateni (CLC), ce activeaza in or. Falesti din anul 2018, la care au participat 23 de membri CLC, reprezentanti ai partenerilor si primariei locale.

In cadrul sedintei au fost aprobate propunerile de eliberare a unor membri si aprobare a cererilor de primire a noilor membri. In rezultat, CLC Falesti are in componenta sa 19 membri. Ei au ales in functie de vicepresedinte al CLC pe doamna Larisa Bazilevschi, specialist principal in achizitii publice la IMSP Centrul de Sanatate Falesti.

Participantii la sedinta au audiat rapoartele privind mersul implementarii si primele rezultate ale proiectului "Cetateni implicate - comunitati dezvoltate- servicii de calitate" si "Imbunatatirea serviciilor de alimentare cu apa a orasului Falesti", finantat de Uniunea Europeana, prezentate de managerii proiectelor Victor Cimpoies si Pavel Ivanciuc. In final, participantii la sedinta, au discutat si aprobat planul de actiuni pentru anul 2020-2021.

O activitate similara s-a desfasurat in satul Falestii Noi. Aici a fost constituit Comitetul local de Cetateni, format din 19 cetateni activi din comunitate, deasemenea a fost aprobat regulamentul de organizare si functionare a CLC, a fost ales organul de conducere al comitetului respectiv.

Presedinte al CLC Falestii Noi a fost aleasa doamna invatatoare Tatiana Bejenari, loctiitoare- doamna Lilia Glinschi, secretar- doamna Veronica Malachi.

Conform agendei, membrii CLC au audiat prezentarea proiectului "Cetateni implicati- comunitati dezvoltate- servicii de calitate" si informatia privind mersul implementarii proiectului "Constructia sistemului de alimentare cu apa si canalizare in s. Falestii Noi", ce va fi conectat la sistemul de apeduct Prut- Falesti, prezentate de managerul proiectului Victor Cimpoies si primarul comunei Vladimir Bejenari.

AO ”CUTEZATORUL” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene ?i implementeaza proiectul „Cetateni implicati - comunitati dezvoltate - servicii de calitate” in raionul Falesti.

Programul de granturi locale este lansat in baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinatate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetatenilor in Republica Moldova” (2019-2021), finantat de catre Uniunea Europeana si implementat de Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei (GIZ). Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regionala si AO CASMED.

#Impreuna MaiPuternici #EU4Moldova, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #DezvoltareRegionala

@GIZMoldova @procore.md @casmed.moldova

Vezi poze  

 
Proiectul a finisat-activitatile continua Imprimare

 

122594849_2697985077091737_5152246139965726372_o.jpg  Pe data de 22 octombrie, in incinta salii de sedinte a primariei orasului Falesti s-a desfasurat conferinta finala a proiectului "Parteneriat pentru buna guvernare si dezvoltare locala a or. Falesti", la care au participat 21 de beneficiari.

Participantii la conferinta au fost salutati de catre managerul proiectului Victor Cimpoies si vice primarul orasului Falesti Anatol Antonciuc.

Raportul privind rezultatele proiectului obtinute in perioada de implementare au fost prezentate de catre managerul proiectului Victor Cimpoies.

Despre aportul la realizarea proiectului au relatat membrii proiectului, Coalitiei locale pentru transparenta bugetara, viceprimarul or.Falesti, Anatol Antonciuc.

Proiectul a fost implementat de catre  AO "CUTEZATORUL" in parteneriat cu AO "Rural Nord", Centrul pentru Cooperare al Tineretului, primaria Falesti si este finantat de Uniunea Europeana si Fundatia Konrad Adenauer (KAS), prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societatii civile la nivel local in Republica Moldova si partenerului regional Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”.

#dezvoltmd, #EuropeanUnion, #CivilSociety, #Cutezatorul.

 

 Vezi poze

 
Comunicat de presa Imprimare
comunicat_de_presa.jpg
Citeste mai departe...
 
ANUNT Imprimare

UE-GIZ // Va informam, Asociatia Obsteasca „CUTEZATORUL” Falesti lanseaza invitatia de participare la licitatii publice privind crearea Comitetului Local de Cetateni (CLC) in comuna Falestii Noi,  instruirea membrilor CLC la  3 seminare si 3 ateliere de instruire a membrilor CLC Falesti, organizarea a cate 4 sedinte a membrilor CLC Falestii Noi si  Falesti, 1 seminar cu membrii Grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei, desfasurarea a 3 ateliere pentru elaborarea Strategiei si redactarea Strategiei organizate si desfasurate in cadrul proiectului “Cetateni implicati- comunitati dezvoltate- servicii de calitate”.

AO „CUTEZATORUL” este beneficiara a Programului de granturi locale al Uniunii Europene si implementeaza proiectul Cetateni implicati- comunitati dezvoltate- servicii de calitate” in raionul Falesti.

Programul de granturi locale este lansat in baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de vecinatate, prin intermediul proiectului “Abilitarea cetatenilor din Republica Moldova” (2019-2021),  finantat de UE si implementat de Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei (GIZ).  Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO “PRO Cooperare Regionala” si AO “CASMED”.

Doritorii de a participa la licitatie, se pot adresa la telefonul 079022853, Alexandru Fusa, coordonatorul proiectului, adresa or. Falesti, str. Srefan cel Mare 50, e-mail Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

 
<< Start < Inapoi 1 2 3 Inainte > Sfarsit >>

Rezultate 1 - 76 din 221