Home arrow Noutati
Controlul poluarii mediului in zona de granita Romania – Republica Moldova Imprimare

Începînd cu luna septembrie 2008 Fundatia Corona Iasi, în parteneriat cu Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL", Falesti a demarat proiectul "Controlul poluarii mediului in zona de granita Romania - Republica Moldova". Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinatate România - Republica Moldova, Phare CBC 2006 şi se va desfăşura în perioada  septembrie 2008 -  noiembrie 2009. 

Scopul proiectului este de a contribui la intensificarea colaborarii transfrontaliere in controlul poluarii mediului, in zona de granita Romania - Republica Moldova, pentru asigurarea unei dezvoltari socio-economice durabile.

Ca obiectiv specific proiectul urmareste dezvoltarea capacitatii de interventie, in context transfrontalier, a structurilor de mediu in monitorizarea factorilor de mediu - aer si apa - in zona de granita Romania - Republica Moldova.

Principalele activităţi ale proiectului constau în: organizarea sesiunii bilaterale „Controlul Poluarii Mediului" , realizarea infrastructurii de monitorizare a factorilor de mediu - Laborator mobil de mediu, realizarea controlului poluarii in zona de granita prin monitorizarea factorilor de mediu aer si apa, stabilirea sistemului comun de control al poluarii mediului, derularea unei campanii de informare publica (prin distribuirea de materiale informative si mijloace mass-media) cu impact in zona transfrontaliera Romania - Republica Moldova.

Rezultatele estimate ale proiectului vor fi: un Laborator mobil de mediu pentru monitorizarea factorilor de mediu - aer (inclusiv zgomot) si apa, 40 de reprezentanti ai ONG-urilor de mediu si specialisti de mediu din cadrul autoritatilor de mediu instruiti cu privire la mecanismul monitorizarii factorilor de mediu, 30 de reprezentanti ai autoritatilor de mediu si a ONG-urilor de mediu din regiunea de granita participanti la elaborarea sistemului comun de control al poluarii, cresterea cu 10% a gradului de informare a publicului din zona vizata cu privire la impactul activitatilor antropice si industriale asupra aerului si a apei.

 

 
Forumul ONG-urilor din R. Moldova a fost relansat dupa o pauza de 5 ani Imprimare

Peste 100 de reprezentanţi ai societăţii civile din diferite regiuni participă la cea de-a V-a ediţie a Forumului organizaţiilor neguvernamentale din R. Moldova, care are loc la Chişinău la 15-16 decembrie. Forul a fost relansat, după o pauză de 5 ani, de către Consorţiul pentru dezvoltarea societăţii civile, transmite Info-Prim Neo. "Vom discuta cu toţii cum am putea contribui la fortificarea societăţii civile, ce am putea să promovăm nou în cadrul de reglementare, ce ar trebui să facem ca să asigurăm durabilitatea fiscală sau financiară a organizaţiilor neguvernamentale", a declarat în deschiderea forumului Sergiu Ostaf, directorul executiv al Centrului de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO).

Potrivit lui Ostaf, alte subiecte importante vor fi modalităţile de promovare a spiritului civic şi acţiunilor de interes public în societate şi cum ar putea societatea civilă să realizeze, în sfârşit, un mecanism de vilabil de autoreglementare. „Am avut deja o experienţă nereuşită în acest sens în funcţionarea Consiliului ONG", a menţionat Ostaf. La Forum va mai fi discutată importanţa Strategiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile pentru anii 2009-2012, care a fost recent adoptată de Parlament. De asemenea, va fi propus spre adoptare Codul de etică al ONG-urilor.

Preşedintele Parlamentului, Marian Lupu, a declarat că acest for este unul deosebit, fiind o acţiune de anvergură care adună reprezentanţii sectorului asociativ din toată ţara. „Importanţa sectorului asociativ nu este una speculativă şi nici convenţională. Sunt convins că într-o ţară care s-a declarat pe calea de dezvoltare a valorilor şi institutelor democratice, organizarea sectorului asociativ, prestaţia ONG-urilor este de o importanţă nu mai redusă decât cea care este solicitată pentru instituţiile publice", a spus Marian Lupu.

În încheiere a forumului, va fi adoptată o rezoluţie, prin care, între altele, ONG-urile vor solicita Parlamentului să modifice Legea cu privire la asociaţiile obşteşti, astfel încât contribuabilii să poată transfera 2% din impozitele datorate statului direct sectorului asociativ.

Consorţiul pentru dezvoltarea societăţii civile include Centrul de Resurse "Tineri şi Liberi", CReDO, Centrul „Contact" şi Asociaţia „Eco-Tiras".

În prezent, în R. Moldova sunt înregistrate circa 7 mii de ONG-uri. Aproape jumătate dintre organizaţii lucrează în domeniul social sau cel al educaţiei. Fiecare a zecea ONG lucrează în domeniul drepturilor omului.

www.info-prim.md

 

 

 
Au inceput discutiile privind proiectul bugetului orasului pentru anul 2009 Imprimare

La 27 noiembrie 2008 în incinta primăriei or. Făleşti AO „CUTEZĂTORUL" a desfăşurat masa rotundă cu genericul „Cetăţeni activei- comunitate puternică", organizată în cadrul proiectului „Monitorizarea bugetului şi asigurarea transparenţei executării lui de către APL din oraşul Făleşti". La eveniment au participat 22 de reprezentanţi ai societăţii civile, primăriei oraşului,  mass- media, cetăţenilor de rînd.

            Discuţia a fost moderată de directorul executiv al AO „CUTEZĂTORUL" Vitalie Cimpoieş, care a menţionat că proiectul respectiv este o primă încercare a societăţii civile din regiune de a organiza controlul obştesc asupra executării bugetului oraşului, implicării cetăţenilor în procesul de elaborare, adoptare şi executare a bugetului.

            Liubomir Sacara, vice primar al oraşului Făleşti, a menţionat că primăria susţine iniţiativa ONG- urilor „CUTEZĂTORUL" şi „Centrului de Cooperare a Tineretului" de a implementa proiectul respectiv în oraş şi a contribui la elaborarea mecanismelor de implicare a publicului la monitorizarea bugetului oraşului. Dumnealui a menţionat că informarea şi conştientizarea populaţiei privind procedurile bugetare le va permite să se includă mai activ în aceste procese, să vină cu propuneri concrete privind perfecţionarea procedurilor bugetare şi activităţii APL..

            Doamna Anastasia Ciugureanu, economist la primăria locală, a făcut o prezentare asupra prognozei bugetului oraşului pentru anul 2008, menţionînd că veniturile preconizate pentru anul 2008 nu satisfac toate cheltuielile necesare pentru soluţionarea problemelor oraşului.

            Participanţii la discuţie au primit o plianta informativă, informaţii privind veniturile şi cheltuielile preconizate pentru anul viitor, alte materiale informative la temă, ce le- a permis să se includă activ în discuţii, să vină cu propuneri concrete asupra îmbunătăţirii procesului de elaborare şi adoptare a bugetului şi informării cetăţenilor cu mersul acestui proces.

            Spre exemplu, Damian Furdui a propus să se organizeze dezbateri publice privind procedurile bugetare şi cu elevii şi liceenii, care au o poziţia mai activă de viaţă, decît unii cetăţeni, să se organizeze emisiuni televizate privind mersul procesului de elaborare şi adoptare a bugetului oraşului. Sergiu Scobioală, directorul executiv al Centrului de Cooperare a Tineretului a propus de organizat în oraş o vitrină informativă pentru cetăţeni. Profesoara Liceului Teoretic „Mihai Eminescu", coordonatoarea proiectului Ludmila Cimpoieş a propus primăriei de a identifica noi oportunităţi de participare la licitaţii de proiecte pentru soluţionarea problemelor din instituţiile de învăţămînt şi preşcolare din oraş.

            Dezbateri publice cu cetăţenii privind proiectul bugetului or. Făleşti pentru anul 2009, cu participarea primarului oraşului domnului Pavel Ivanciuc, au avut loc la Combinatul de Colectare şi Prelucrare a Cerealelor şi Sectorul de Expluatare a Drumurilor din or. Făleşti.

            Toate propunerile parvenite de la cetăţeni au fost fixate în procesele verbale întocmite ce vor fi anexate la proiectul bugetului pentru anul 2008 şi transmile Consiliului orăşănesc.

   Dezbateri1.JPG

 
A fost creat Consiliul Civic de monitorizare a bugetului orasului Falesti Imprimare
 

În cadrul proiectului  „Monitorizarea bugetului şi asigurarea transparenţei executării lui de către  APL din oraşul Făleşti" a fost creat Consiliul Civic de monitorizare a bugetului oraşului Făleşti. În componenţa lui au intrat 7 persoane, reprezentanţi ai societăţii civile, agenţilor economici, specialişti în domeniu, jurişti. 

            Pentru membrii Consiliului Civic, reprezentanţii primăriei locale, AO „CUTEZĂTORUL", Centrului de Cooperare a Tineretului vor fi organizate 2 ateliere de instruire privind procedurile bugetare şi implicarea cetăţenilor în procesul de informare şi monitorizare a bugetului oraşului.

Cunoştinţele şi abilităţile oferite membrilor Consiliului Civic de monitorizare a bugetului, grupului de implementare a proiectului, unor funcţionari ai primăriei, cetăţenilor interesaţi vor aduce la crearea şi implementarea mecanismului de implicare a societăţii civile şi cetăţenilor în procesele de elaborare, adoptare şi monitorizare a bugetului. Membrii Consiliului, experţii vor acorda consultanţă cetăţenilor privind procedurile bugetare, elabora mecanismul de participare  a cetăţenilor din oraş în procesul de elaborare şi monitorizare a bugetului oraşului. 
           Cu cetăţenii vor fi organizate 8 adunări informative, 6 dezbateri publice, asistări la şedinţele comisiilor şi Consiliului orăşenesc, pregătite materiale promoţionale şi informative accesibile pentru cetăţeni privind indicii bugetului şi executării lui. Va fi amenajată cutia poştală, unde cetăţenii vor putea să-şi expună cererile şi propunerile, referitor la buget, organizată masa rotondă: "Cetăţeni activi - comunitate puternică".

În a doua parte a proiectului vor fi elaborate o serie de recomandaţii privind informarea publicului şi implicarea lui în procesul de elaborare şi monitorizare a bugetului.

            La prima şedinţă a Consiliului Civic de monitorizare a bugetului oraşului Făleşti  din 15 noiembrie 2008 preşedinte al consiliului a fost aleasă contabilul şef al Cooperativei de Marketing „Gramineus com" din or. Făleşti doamna Olga Ursu, vicepreşedinte- Tatiana Chiril- consultant regional al Asociaţiei Obşteşti „CUTEZĂTORUL".

 
Monitorizarea bugetului orasului Falesti de catre societatea civila Imprimare
 

Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL" la 15 septembrie 2008 a demarat în cadrul unei conferinţe de  lansare, proiectul  „Monitorizarea bugetului şi asigurarea transparenţei executării lui de către  APL din oraşul Făleşti". El va fi implementat timp de 12 luni în colaborare cu Centrul de Cooperare a Tineretului din or. Făleşti cu susţinerea primăriei locale.

La eveniment au participat reprezentanţi ai Consiliului şi primăriei or. Făleşti, societăţii civile şi partenerilor de proiect. Scopul proiectului este de a contribui la stimularea şi perfecţionarea activităţii administraţiei publice locale prin monitorizarea bugetului oraşului şi sporirea gradului de transparenţă a activităţii Consiliului local Făleşti. În acest context vor fi desfăţurate o serie de acţiuni, orientate spre ridicarea nivelului de informare a cetăţenilor privind  procesul de elaborare, adoptare şi implementare a bugetului, posibilitatea participării la controlul public al lui. Un obiectiv important va fi implicarea

cetăţenilor în procesul de monitorizare a procedurilor bugetare, realizarea mecanismului de participare civică la influenţarea lui.

            Activităţilor desfăşurate vor genera următoarele rezultate:

  • Nivel sporit de informare şi implicare şi influenţare al cetăţenilor privind elaborarea, adoptarea şi monitorizarea bugetului, luarea deciziilor la nivel local
  • Capacităţi şi abilităţi consolidate ale ONG-urilor partenere, autorităţilor oraşului privind implicarea publicului în procesul de elaborare şi monitorizare a bugetului oraşului
  • Centrul de Informare al Populaţiei privind activitatea APL creat şi administrat de primăria locală şi AO „CUTEZĂTORUL"
  • Consiliu Civic pentru monitorizarea şi influenţarea bugetului oraşului creat, instruit şi implicat în acţiuni
  • Peste 300 de cetăţeni implicaţi în procesul de elaborare, adoptare, executare şi raportare a bugetului prin intermediul adunărilor informaţionale şi dezbaterilor publice
  • Peste 2500 de cetăţeni ai oraşului informaţi despre rezultatele monitorizării bugetului şi rolul lor în influenţarea politicilor publice, prin intermediul pliantelor, broşurilor şi buletinelor informative, mass- media, paginile web ale aplicantului şi primăriei, Radioul Naţional.
  • Experienţă în comunicarea cu administraţia publică locală şi implementarea proiectelor în comun
  • Rapoarte şi recomandaţii de perfecţionare a procesului de adoptare şi executare a bugetului elaborate şi aduse la cunoştinţa APL şi cetăţenilor
  • Administraţia publică locală mai, responsabilă şi receptivă la executarea procedurilor bugetare şi propunerile parvenite de la cetăţeni
  • Propuneri de îmbunătăţire a procesului de elaborare, adoptare ţi executare transparentă a bugetului oraşului elaborate şi adresate primăriei şi Consiliului local.

Proiectul respectiv este susţinut financiar de Fundaţia SOROS Moldova în cadrul Prograbului Administraţie Publică şi Bună Guvernare.

 
Echipa AGROinform Glodeni in vizita la colegii din Falesti Imprimare
           

   Patru ani în urmă, la început de cale în reţeaua AGROinform, tânăra echipă din Făleşti, în scopul acumulării experienţei, a efectuat o vizită de studiu la organizaţia din Glodeni, care avea deja o experienţa în domeniu de 4 ani.  

Şi acum, după patru ani de activitate, le suntem recunoscători colegilor din Glodeni pentru amabilitatea şi experienţa împărtăşită cu noi. Faptul că OR Făleşti s- a încadrat activ în activitatea reţelei AGROinform, iar după evaluarea activităţii la sfârşitul anului, a ocupat un loc de frunte este şi meritul lor. Din aceste considerente am acceptat din start să organizăm o vizită de studiu şi schimb de experienţă a tinerei echipe din Glodeni în raionul Făleşti.

Oaspeţii au făcut cunoştinţă cu misiunea şi obiectivele AO „CUTEZĂTORUL", mersul îndeplinirii strategiei OR pentru anii 2007- 2008 şi indicatorilor asumaţi în cadrul ei. Multe lucruri utile au aflat despre utilizarea sitului AGRAVISTA, intermedierea contractelor la comercializarea producţiei, activitatea cercurilor de studiu, relaţiile cu mass- media. 

Discuţii aprinse au avut loc şi asupra subiectelor legate de atragerea noilor membri, prestarea serviciilor contra plată, elaborarea şi implementarea proiectelor alternative, generarea veniturilor pentru organizaţie.   Un subiect aparte a fost iniţierea şi dezvoltarea afacerilor, crearea şi asistarea cooperativelor de marketing, promovarea programelor ASPA şi CSV.    

Glodeni.JPG

 

 

 

 

 

 
O vizita de studiu utila la Targu Jiu Romania Imprimare
 

În perioada 13- 18 august a avut loc vizita de studiu un grup de membri ai AO „CUTEZATORUL", ONG- urilor „Rural Nord", „Centrul de Iniţiativă Privata" si Centrului de Cooperare a Tineretului din oraşul Falesti în  municipiul Tirgu Jiu Romania, in cadrul careia 6 reprezentanti ai societatii civile din Republica Moldova au avut posibilitatea sa  ee cunostinta cu activitatea si experienta ONG- urilor din judetul Gorj, Romania privind implicarea tineretului in actiuni comunitare si procesul de integrare in Uniunea Europeana.

Vizita a fost organizata în cadrul proiectului trilateral  „Transferul competentelor de integrare europeana a Romaniei câtre societatea civila din Moldova si Ucraina", implementat cu sprijinul financiar al Programului Est Est: Parteneriat fara Frontiere al Fundatiei Soros- Moldova, Fundatiei Soros- Romania si a Fundatiei Internationale Renasterea din Ucraina.
                                            Proiectul a fost implementat de AO „CUTEZATORUL" în colaborare cu ONG- urile „Alliance" Donetc, Ucraina şi „Tineri fara frontiere" din or. Tirgu Jiu Romania. Anterior partenerii proiectului au efectuat astfel de vizite de studiu în or. Donetc Ucraina şi Falesti, Republica Moldova.

Scopul general al vizitei a fost transmiterea experientei şi competentelor de integrare europeană a Romaniei  catre societatea civila din Moldova si Ucraina.

                                             Timp de 5 zile delegatiile moldave si ucrainene au vizitat organizatii neguvernamentale si administratii publice locale din orasele Tismana, Novaci, Rovinari, Sadu, Targu- Carbunesti, Ticleni, comunele Musetesti, Polivraji, Topesti,  Bumbesti Jiu, Hurezani s.a..

                                            Datorită participarii la competitiile europene de finansare nerambursabila in majoritatea localităţilor au fost reparate instituţiile de învăţământ si preşcolare, iar în 3 orase din judetul Gorj au fost construite piscine. Un rol important în atragerea investiţiilor o au si organizaţiile neguvernamentale. Datorita lor în regiune au fost realizate proiecte şi solutionate mai multe probleme cu care se confruntă locuitorii din zonă, iar satele Musetesti si Tomesti au primit titlul de „Sat european" pentru ascivismul demonstrat în atragerea investitiilor.

                                            Pe langa primarii sunt lansate centre de informare a populatiei, in care lucreaza voluntari din diferite tari, ajutând la promovarea valorilor siculturii europene, atragerea investitiilor în localităţile judeţului. In orasul Ticleni, spre exemplu, a fost creat Departamentul  Dezvoltare zonala si relatii europene care se ocupa cu stabilirea relatiilor internationale si atragerea investitiilor.

In timpul desfăşurării vizitei de studiu participanţii au avut posibilitate să facă schimb de opinii si transfer de cunoştinţe din experienţa fiecărei ţari şi organizaţii în parte. Foarte utile au fost comunicările si intervenţiile partenerilor din România privind competenţele si experienţa ţării lor in perioada de integrare europeană. A fost demonstrată încă o data necesitatea cooperării internaţionale pentru a înţelege mai bine rolul societăţii civile, inclusiv a tineretului în promovarea şi implicarea in procesul de integrare europeană. Experienţa României, ţara membră a Uniunii Europene, a fost de un real folos reprezentanţilor societăţii civile din Republica Moldova.

         Delegatia moldava a avut o intilnire la Consiliul Judeţean Gorj, unde au avut o întrevedere cu presedintele consiliului.

Tirgu.JPG

 
O masa rotunda privind realitatile si perspectivele dezvoltarii durabile Imprimare

 

 

La 23 septembrie curent în sala de şedinţe a Consiliului raional Făleşti a fost desfasurata masa rotunda cu genericul „Dezvoltarea durabila- realitati si perspective", organizata de AO „CUTEZĂTORUL" din oraşul Făleşti în cadrul grupului de lucru Nr. 3 „Dezvoltarea durabilă" a Coalitiei pentru Dezvoltare Economica Rurala.

 La eveniment au participat 35 de fermieri şi antreprenori agricoli, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, membre ale CDER şi Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform, specialişti ai direcţiilor agricole din raioanele Făleşti, Drochia şi Glodeni.

Scopul mesei rotunde a fost familiarizarea membrilor Coalitiei şi producătorilor agricoli cu concepte, probleme şi oportunităţi ale dezvoltării durabile în agricultură.

Comunicarea privind scopurile şi obiectivele Coalitiei pentru Dezvoltare Economica Rurala şi grupului „Dezvoltarea durabilă" în contextul dezvoltării durabile a prezentat membrul Delegaţiei Permanente a CDER, conducătorul grupului respectiv Vitalie Cimpoies.

Raportorul de bază în cadrul discuţiilor a fost doctorul habilitat în agricultură, directorul general al Institutului CCC „Selecţia" domnul Boris Boincean", care s-a referit la situaţia existentă şi perspectivele dezvoltării durabile în Republica Moldova. În cadrul discuţiilor au luat cuvântul Vladimir Tăbîrţă, şeful Direcţiei Agricultură ţi Alimentaţie a Consiliului raional Făleşti,  Vasile Gorea, fermier din satul Răuţel, raionul Făleşti, Constantin Bântiu şi Sergiu Scobioală, directori al ONG- ului „Consult Nord" din satul Pelenia, raionul Drochia şi Eco- Tur" din Făleşti, Nicolae Bîrliba  agronom din or. Făleşti.

 Atât în rapoarte, cât şi în intervenţiile participanţilor a fost menţionat faptul că organele abilitate, producătorii agricoli încă nu au constientizat importanta dezvoltării durabile atât pentru ţară, cât şi pentru întreaga omenire. În ultimul timp mult se vorbeşte, se discută despre dezvoltarea durabilă, dar puţin se face la acest capitol. Cu toate că au trecut 16 ani de la adoptarea conceptiei dezvoltării durabile la Rio de Janeiro, pînă în prezent modelul economiei de piaţă nu corespunde cerinţelor dezvoltării durabile, influenţând negativ asupra sănătăţii oamenilor şi mediului.

În republică continuă masiv degradarea şi perderea fertilităţii solului, producătorii agricoli autohtoni nu sunt protejati, iar interesul economic de scurtă durată aduce mari prejudicii mediului.

În cadrul mesei rotunde au fost înaintate propunerile de a utiliza mai eficient posibilităţile interne ale Republicii Moldova privind energia soarelui, apei şi aerului, a elabora şi adopta o lege generală a agriculturii, în care sa fie stipulate toate cerinţele faţă de producătorii şi antreprenorii agricoli. Subvenţionarea nu trebuie efectuată după unele culturi aparte, ci după suprafaţa terenurilor agricole, cu respectarea cerinţelor agrotehnice şi tehnologice. Savanţii din domeniul agrar trebuie să informeze permanent Parlamentul, Guvernul, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare despre situaţia existentă privind dezvoltarea durabilă., să ceară mai insistent realizarea recomandaţiilor instituţiilor ştiinţifice în agricultură.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi AO „CUTEZĂTORUL", Vitalie Cimpoieş,  tel.:259 24252, 22951,

E-mail:  falesti@agroinform.md, Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.  

Masa_rotunda.JPG

 
Comunicate de presa - Mangement de mediu Imprimare

 

Managementul de mediu – instrument de dezvoltare socio-economică durabilă în context transfrontalier

           Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” Făleşti în parteneriat cu Asociaţia Ecovas  Vaslui   şi Fundaţia Corona Iaşi  au lansat la 2 aprilie curent la o conferinta de presa din or. Falesti proiectul Managementul de mediu – instrument de dezvoltare socio-economică durabilă în context  transfrontalier”. La eveniment au participat peste 20 de reprezentanţi ai ziarului Consiliului raional Făleşti Patria mea, Radioul National, televiziunea locală Făleşti, Agromediainform Chisinau, buletinele informative „Vocea Fermierului” şi „Salvaţi Natura”, organelor administraţiei publice locale, agenţilor economici şi ONG- urilor de specialitate.

Proiectul respectiv este parte a strategiei Organizaţiei Regionale AGROinform pe anii 2007-2009, care stipulează crearea parteneriatelor transfrontaliere şi elaborarea în comun a proiectelor în cadrul Programului de Bună Vecinătate. Managementul de mediu instrument de dezvoltare socio-economică durabilă în context transfrontaliereste un proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare CBC 2005 România – Republica Moldova şi are ca scop creşterea cooperării transfrontaliere dintre ţările vecine  pentru reducerea impactului activităţilor socio-economice, inclusiv şi a agriculturii asupra mediului înconjurător transfrontalier.

Unul dintre obiectivele importante ale proiectului, a menţionat la conferinţă coordonatorul proiectului Daniela Luca este pregătirea de resurse umane care să acţioneze ca responsabili de mediu în cadrul autorităţilor publice locale şi a agenţilor economici cu activităţi de impact asupra mediului. Grupul ţintă al proiectului cuprinde 45 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi 35 de agenţi economici din mediul rural  din judeţele Vaslui şi Iaşi şi   raioanele Ungheni, Făleşti, Glodeni, Răşcani şi Edineţ- Republica Moldova.

Proiectul respectiv oferă noi posibilităţi membrilor şi beneficiarilor AO „CUTEZATORUL” de a-şi ridica nivelul de informare, instruire, management al mediului, cresteriii producţiei agroalimentare biologice, a menţionat în cadrul condferinţei Vitalie Cimpoieş, coordonatorul de proiect în Republica Moldova. În acest scop la Făleşti va fi organizat un treinig de 5 zile pentru reprezentanţii APL şi unul de 4 zile pentru agenţii economici, membri ai Organizaţiei Regionale AGROinform, 2 ateliere de instruire de o zi şi o sesiune bilaterală de 3 zile în Romania cu genericul „Reducerea impactului activităţilor socio- economice asupra mediului înconjurător transfrontalier”.

Beneficiarii proiectului vor învăţa să realizeze propuneri de proiecte de infrastructură pentru mediu, să formuleze şi să realizeze propuneri de îmbunătăţire a situaţiei privind protecţia mediului, vor face cunoştinţă cu modele europene de protecţie a mediului. Tot cu ajutorul lor va fi efectuată evaluarea iniţială a gradului de înţelegere şi conştientizare a problematecii de mediu, ambianţei între natură şi agricultură.

Ei vor mai beneficia de o publicaţie de referinţă pentru abordarea unui management adecvat de mediu, broşura Managementul de mediu – instrument de dezvoltare socio-economică durabilă în context  transfrontalier” cu un tiraj de 2000 de exemplare, transfer de cunoştinţe şi bune practici cu colegii de peste graniţă şi cu autorităţile de mediu.

             Proiectul se va încheia cu realizarea de propuneri de îmbunătăţire a situaţiei existente  si de propuneri de proiecte de infrastructura de mediu de către beneficiari, diseminarea rezultatelor şi cazurilor de succes ale proeictului.

 Proiectul se va desfăşura în perioada 1 decembrie 2007 – 31 ianuarie 2009.

  

 
Comunicat de presa Ecovas & AO CUTEZATORUL Imprimare

civitas.jpgcutez.jpg

 

 

 

 

Comunicat de Presă

 

 12 Martie 2008

HTML clipboard

Managementul de mediu – instrument de dezvoltare socio-economică durabilă în context transfrontalier

            Asociaţia Ecovas  Vaslui a demarat în luna decembrie 2007 proiectul Managementul de mediu – instrument de dezvoltare socio-economică durabilă în context transfrontalier”şi se va desfăşura în perioada 1 decembrie 2007 – 31 ianuarie 2009.Managementul de mediu instrument de dezvoltare socio-economică durabilă în context transfrontalier este un proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare CBC 2005 România – Republica Moldova, având un buget de 182 770 Euro. Proiectul este implementat împreună cu Fundaţia Corona Iaşi  şi Asociaţia Obştească Cutezătorul –Făleşti – Republica Moldova.

Scopul proiectului este acela de a creşte cooperarea transfrontalieră România-Republica Moldova pentru reducerea impactului activităţilor socio-economice asupra mediului înconjurător transfrontalier.

Unul dintre obiectivele importante ale proiectului este pregătirea de resurse umane care să acţioneze ca responsabili de mediu (conform legislaţiei) în cadrul autorităţilor publice locale şi a agenţilor economici cu activităţi de impact asupra mediului. 

La finalul proiectului estimăm existenţa a 45 de responsabili de mediu formaţi în cadrul autorităţilor publice locale din mediul rural - din judeţele Vaslui şi Iaşi şi  din raioanele Ungheni, Făleşti, Glodeni, Riscani şi Edineţ – Republica Moldova şi 35 de responsabili de mediu în cadrul a 35 de agenţi economici care desfăşoară activitate cu impact asupra mediului – din România şi  din Republica Moldova.

Principalele activităţi ale proiectului constau în: evaluarea iniţială a gradului de înţelegere şi conştientizare a problematicii de mediu a grupului tinta, instruirea personalului administraţiei publice locale şi a agenţilor economici, organizarea sesiunii bilaterale. De asemenea se va realiza publicaţia proiectului – Management de mediu – instrument de dezvoltare socio-economică durabilă” într-un tiraj de 2000 de exemplare. Proiectul se va încheia cu realizarea de propuneri de îmbunătăţire a situaţiei mediului si de propuneri de proiecte de infrastructura de mediu - de către beneficiari.

 

Pentru informaţii suplimentare referitoare la implementarea acestui proiect vă rugăm să contactaţi:

Asociaţia Ecovas Vaslui, tel/fax: 0235 31 88 82; e-mail: ecovas_as@yahoo.com

Persoane de contact: Daniela Luca, Roxana Vezeteu

Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL”, 22951, veco@rambler.ru, per. de contact: Vitalie Cimpoieş

 

 

 
Durabilitate prin dezvoltare si consolidare Imprimare
Conform deciziei respective, AO „CUTEZĂTORUL”, timp de 3 ani, va implementa proiectul „Durabilitate prin dezvoltare şi consolidare” care are scopul de a contribui la dezvoltarea economică şi ecologică rurală în regiune, consolidarea abilităţilor fermierilor în aplicarea tehnologiior avansate, marketingului agricol şi asigurarea durabilităţii OR,  prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor,  generarea veniturilor şi atragerea noilor membri.

Obiectivele proiectului pentru următorii 3 ani vor fi următoarele:

 ·        Feremierii membri ai AO „CUTE ZĂTORUL” implementează tehnologii avansate de producere  
 ·        Fermieri cu nivel sporit de cunoştinţe şi abilităţi profesionale în rezultatul prestării serviciilor de extensiune profesioniste 
 ·        Beneficiarii investesc, produc şi comercializează producţie agricolă calitativă datorită cooperării şi activităţilor de marketing
 ·        AO „CUTEZĂTORUL” este durabilă datorită îmbunătăţirii activităţii Consiliului de Administrare, atragerii noilor membri, promovării şi reprezentării intereselor lor, generării şi creşterii veniturilor 
 
Actiunile proiectului genereaza rezultate pozitive Imprimare
Cinci luni în oraşul Făleşti se organizează acţiuni de îmbunătăţire a managementului deşeurilor menagere solide. Ele sunt derulate de primăria oraşului Făleşti în colaborate cu Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea managementului deşeurilor solide menagere în oraşul Făleşti”, finanţat de Uniunea Europeană.

Pănă în prezent au au fost confecţionate 80 de containere, reconstruit depozitul orăşănesc de deşeuri menagere din satul Călugăr, care şi-a mărit capacitatea cu circa 100 %, a fost construită o porţiune de drum spre gunoiştea autorizată. În timpul apropiat va fi construită o platformă pentru deşeurile animaliere, procurat un automobil specializat pentru transportarea deşeurilor.

 Protagoniştii proiectului şi- au propus să organizeze colectarea separată a deşeurilor: sticlei, hîrtiei şi opbiectelor din plastic. În acest scop vor fi instalate 29 de platforme pentru amplasarea a 200 de containere vopsite cu diferite culori pentru colectarea şi reciclarea deşeurilor.

 Un obiectiv important este conştientizarea ecologică a populaţiei. La acest capitol au fost deja editate şi distribuite Ghidul „Managementul deşeurilor”, pliantele „Nu arunca azi ceea ce poţi folosi mîine” şi „Compostul- simplu şi eficient”, desfăşurate o serie de mese rotunde şi seminare. Tot în acest scop vor fi instalate în oraş 4 panouri informative privind promovarea colectării separate a deşeurilor.
 
Primăria oraşului a încheiat un contract de prestare a serviciilor de instruire şi promovare a activităţilor proiectului cu AO „CUTEZĂTORUL” în sumă de 3 mii Euro.
 
Un nou proiect transfrontalier Imprimare

La 15 martie curent Fundaţia Corona Iaşi Romania în parteneriat cu AO „CUTEZĂTORUL”, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi a lansat proiectul „Colaborarea transfrontalieră pentru reducerea impactului deşeurilor asupra mediului”, finanţat prin programul Phare CBC 2004 Programul de Vecinătate Romania- Republica Moldova 2004- 2006.

Scopul proiectului este crearea unei structuti de colaborare transfrotalieră, Romania- Republica Moldova, de intervenţie pentru reducerea impactului deşeurilor asupra mediului în zona de graniţă.

Grupul ţintă este reprezentat de 30 ONG- uri din judeţele Iaşi, Vaslui şi Botoşani- Romania şi din raioanele Ungheni, Făleşti, Glodeni, Rîşcani, Edineţ, şi Briceni- Republica Moldova, 120 de primari şi viceprimari din mediul rural, 3 agenţii pentru protecţia mediului, Direcţia Apelor Prut Iaşi şi 6 inspecţii ecologice din Republica Moldova.

Beneficiarii proiectului de pe ambele maluri ale Prutului vor participa la sesiunile de informare în municipiul Iaşi şi oraşul Făleşti, instruire în Romania, activa în cadrul Comitetului Regional de acţiune a societăţii civile din Romania şi R. Moldova, Comitetului Transfrontalier de acţiune intersectorial, informarea publicului şi diseminarea informaţiei despre proiect.

În prezent are loc selectarea ONG- urilor beneficiare ale proiectului din Romania şi Republica Moldova.  Selecţia ONG- urilor beneficiare se realizează pe baza chestionarelor de evaluare ataşate.

Informaţii suplimentare- Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. , Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Proiect Colaborare transfrontaliera pentru reducerea impactului deseurilor asupra mediului, finantat prin programul Phare CBC 2004 Programul de vecinătate Romania – Moldova 2004 - 2006

Cod Proiect: RO2004/016-941.01.02.10

 
AO CUTEZATORUL si-a elaborat strategia de durabilitate pentru anii 2007-2009 Imprimare
La sfîrşitul lunii ianuarie curent în cadrul unui atelier de lucru Asociaţia Obştească “CUTEZĂTORUL”, cu participarea directorului şi vicedirectorului Federaţiei Naţionale AGROinform Aurelia Bondari şi Iurii Hurmuzachi, şi- a elaborat strategia de durabilitate pentru  anii 2007- 2009.

Reeşind din tendinţele naţionale şi regionale, AO „CUTEZĂTORUL” în următorii trei ani va explora următoarele tendinţe:

- Promovarea tehnologiilor avansate şi agriculturii ecologice în rîndurile membrilor şi beneficiarilor
- Promovarea şi informarea beneficiarilor cu elementele  de marketing
- Acordarea asistenţei juridice beneficiarilor
- Susţinerea producătorilor agricoli în iniţierea şi dezvoltarea afacerilor de procesare
   a produselor agricole
- Ridicarea nivelului de cunoştinţe şi abilităţi profesionale ale beneficiarilor
- Informarea şi promovarea membrilor şi a potenţialilor beneficiari
- Orientarea beneficiarilor spre cooperare
Împlementarea strategiei de durabilitate a organizaţiei, care a fost adoptată de Consiliul de Administrare, se va baza pe trei priorităţi de bază: 

·        Promovarea şi aplicarea tehnologiilor avansate de catre beneficiari, orientarea lor spre cooperare, activităţi de marketing, iniţierea şi dezvoltarea afacerilor
·        Prestarea serviciilor de extensiune profesioniste membrilor şi benficiarilor organizaţiei regionale
·        Perfecţionarea transparentă a managementului organizaţiei, orientat spre atragerea noilor membri, dezvoltarea abilităţilor de lider între ei, reprezentarea intereselor lor şi generarea veniturilor
 
<< Start < Inapoi 1 2 3 Inainte > Sfarsit >>

Rezultate 153 - 166 din 166