Home arrow Noutati
Lansarea proiectului "Prin comunicare si cooperare pentru o viata mai buna" Imprimare

La data de 08 iulie Asociatia Obsteasca CUTEZATORUL a organizat si desfasurat conferinta de lansare a proiectului "Prin comunicare si cooperare pentru o viata mai buna", finantat de Uniunea Europeana în cadrul Programului “Sustinerea Masurilor de Promovare a Increderii”, implementat de PNUD Moldova. Proiectul este realizat de catre Asociatia Obsteasca CUTEZATORUL în parteneriat cu Asociatia Obsteasca „Vitality” din municipiul Tiraspol, Asociatia Producatorilor de Produse Ecologice si Calitative EcoAgriNord” din raionul Falesti si Asociatia Gospodariilor de Fermieri „Belîi Most” din satul Chitcani, raionul Slobodzeia.

            La eveniment au participat reprezentanti ai partenerilor de proiect, fermierilor si antreprenorilor agricoli, Directiei Agricultura si Alimentatie, organelor administratiei publice locale, Institutului CCC „Selectia”, Inspectiei ecologice, societatii civile si mass-media.

Scopul proiectului este contribuirea la îmbunatatirea situatiei de mediu, consolidarea încrederii între cele doua maluri ale Nistrului, prin intensificarea cooperarii si diversificarii surselor de venit în mediul rural.

Cu alocutiuni la tema proiectului au venit Victor Cimpoies managerul proiectului, Veceslav Bejenari presedintele Asociatiei Vitality din municipiul Tiraspol, Larisa Kolomicenco conducatorul Asociatiei Belîi Most, Boris Boincean sef  Sectie Sisteme Agricole la ICCC Selectia si Alexei Gumaniuc, doctor habilitat în agricultura.

În aceiasi zi a fost organizata o conferinta de presa consacrata evenimentului   

 

 
Comunicat de Presa Imprimare

 Agricultura ecologică va fi promovată în rândul fermierilor de pe ambele maluri ale râului Nistru

08.07.2017 Făleşti - Patru asociaţii de pe ambele maluri ale râului Nistrului au creat o platformă de cooperare pentru a promova agricultura ecologică. Este vorba de Asociaţiile „CUTEZĂTORUL" şi „EcoAgriNord", din oraşul Făleşti, cu asociaţiile "Vitality" din Tiraspol şi „Belii most" din satul Chitcani, raionul Slobozia. Activităţile comune, realizate în cadrul platformei de cooperare sunt finanţate de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii", implementat de PNUD Moldova.

Proiectul “Prin comunicare si cooperare pentru o viata mai buna” va dura 16 luni şi va contribui la schimbarea paradigmei de dezvoltare rurală, reducerea sau minimizarea utilizării îngrăşămintelor chimice şi a pesticidelor, dar şi respectarea asolamentului. Vor fi create trei loturi demonstrative de cultivare a porumbului şi florii-soarelui, la întreprinderi agricole de pe malul stâng al râului Nistru, şi a căpşunii, în Slobozia, stânga Nistrului. Loturile vor convinge fermierii de avantajele aplicării tehnologiilor prietenoase mediului - prelucrarea solului fără implicarea substanţelor chimice.

Proiectul prevede şi instruirea a 12 formatori care ulterior vor acorda asistenţă fermierilor în producerea, certificarea, iniţierea afacerilor agricole, dar şi în şi comercializarea produselor. Totodată, în premieră, în stânga Nistrului va fi creat un Centru de Informare şi Consultanţă în Agricultură şi o Asociaţie a Producătorilor de Produse Ecologice şi Calitative.

Concomitent, proiectul va contribui la sporirea încrederii între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului, prin implicarea în activităţi comune de dezvoltare economică și socială a reprezentanţilor autorităţilor locale, instituţiilor ştiinţifice de profil, ONG-urilor şi comunităţilor de afaceri.

Platforma de cooperare este stabilită în cadrul Programului "Susţinerea Măsurilor de Promovare a încrederii", finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de PNUD Moldova. Programul contribuie la consolidarea încrederii între oamenii de pe ambele maluri ale râului Nistru, prin implicarea reprezentatnţilor mediului de afaceri, autorităţilor locale sau ai societăţii civile în activităţi care să se soldeze cu dezvoltarea afacerilor şi renovarea infrastructurii.

              

 
Un proiect privind consolidarea incerderii intre fermierii de pe ambele maluri ale Nistrului Imprimare

Pe data de 13 iunie 2016 Asociatia Obsteasca “CUTEZATORUL” a semnat Acordul de sprigin financiar Nscbm-PG 2016 cu Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare privind implementarea proiectului “Prin comunicare si cooperare pentru o viata mai buna”. Proiectul va fi implementat pe o perioada de 16 luni in Republica Moldova si Regiunea Transnistreana. 

            Proiectul este implementat in parteneriat cu Asociatia Obsteasca “Vitality” din Tiraspol, Asociatia Gospodariilor de Fermieri „Belii most” din satul Chitcani, raionul Slobozia, Asociatia Producatorilor de Produse Organice si Calitative „EcoAgriNord” din orasul Falesti. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul “Sustinerea Masurilor de Promovare a increderii”, implementat de PNUD  Moldova. 

            Proiectul este sustinut de Directia Agricultura si Alimentatie a Consiliului raional Falesti, Federatia Nationala AGROinform, Institutul CCC „Selectia”, Inspectia Ecologica Falesti, Institutul Nistrean de Stat de Cercetari Stiintifice in Domeniul Agriculturii din Tiraspol. Coordonatorul de proiect este desemnat Alexandru Fusa, vicedirector executiv al AO „CUTEZATORUL”.

            Scopul proiectului este de a contribui la imbunatatirea situatiei economice si de mediu, consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului, prin intensificarea cooperarii si diversificarii surselor de venit în mediul rural, crearea platformei-riverane de comunicare si cooperare in domeniul afacerilor si agricultura ecologica.

Obiectivele proiectului inentioneaza sa dezvolte cultura ecologica si interesele comune de dezvoltare ale fermierilor de pe ambele maluri, prin dezvoltarea abilitatilor a 12 formatori si 180 de fermieri in domeniul agriculturii ecologice şi practicilor agricole prietenoase mediului, sporiea nivelului de informare și conștientizare a peste 20000 fermieri si consumatori din R. Moldova si peste 10000 din Regiunea Transnistreana privind avantajele productiei agricole organice si consecintele utilizarii alimentelor poluate, crearea Scolii Consumatorului si a unei atmosfere de incredere si cooperare intre agricultorii si cetatenii de pe ambele maluri ale riului Nistru.

Rezultatele acestui proiect vor fi 12 formatori pregătiti în domeniul agriculturii ecologice, iniţieirii afacerilor, marketingului şi lucrului cu consumatorii, editarea şi distribuirea a 2000 de pliante informative şi 1500 de broşuri, îmbunătăţirea capacităţilor fermierilor din zona trans-riverana rurală pentru a produce produse de calitate înaltă şi în conformitate cu cerinţele nationale şi europene de calitate. Vor fi create reteaua trans-riverana de ONG-uri si formatori in domeniul agriculturii ecologice, Scoala consumatorului, organizare 2 traininguri de formare, 12 ateliere de instruire cu fermierii de pe ambele maluri ale Nistrului, 1 workshop, 4 mese rotunde cu consumatorii, create 3 loturi demonstrative, efectuate vizite de studiu la loturile demonstrative, ICCC „Selectia”, grupul firmelor DOMENIILE LUNGU din localitatea Trifesti, judetul Iasi, Romania s.a. 

Experienta acumulata de AO “CUTEZATORUL” in cei peste 15 ani de activitate va fi transmisa asociatiilor din Regiunea Transnistreana “Vitality” si “Belii most”. In satul Chitcani, raionul Slobozia va fi lansat Centrul de Informare si Consultanta in Agricultura, in localitatea Sucleia va fi creata Asociatia Producatorilor de Produse Organice.

In luna iulie curent in orasul Falesti va fi organizata conferinta de lansare a proiectului, la care vor participa partenerii de proiect, reprezentantii Directiei agricole Falesti, Institutului CCC “Selectia”, Federatiei Nationale AGROinform, Inspectiei ecologice, societatii civile din Republica Moldova si Regiunea Transnistreana.

 
Vizita de studiu judetele Iasi si Neamt, Romania Imprimare

In perioada 27-29 mai curent Asociatia Obsteasca „CUTEZATORUL” a organizat o vizita de studiu in Romania cu membrii Cercului de Studiu Comunitar din raionaul Falesti. Genericul evenimentului a fost „Rolul femieilor de afaceri in dezvoltarea comunitatilor rurale si participarea la luarea deciziilor la nivel local”.  

In prima zi a vizitei, femeile din raionul Falesti au vizitat  Centrul de Informare Turistica din comuna Miroslava, judetul Iasi, Liceul Agricol “Mihail Cogalniceanu”, Centrul fotovoltaic, sala de sport s.a. Oaspetii din Moldova au avut o intilnire cu primarul comunei Miroslava dl Dan Nita si directorul Centrului de Informare Turistica Stefan Susai. Participantii la eveniment au purtat discutii privind dezvoltarea social economica a comunei, rolul femeilor in luarea deciziilor si dezvoltarea comunitatii Miroslava.

 In a doua jumatate a zilei pentru participaanti a fost organizata excursia pe strada pietonala din mun. Iasi, vizitindu-se Mitropolia si biserica Trei erarhi, Palatul de cultura Iasi, recent renovat, Complexul comercial „Palas”.

 La 28 mai, dupa vizitarea centrului orasului si pietii agricole din or. Targu Frumos, muzeului mestesugarului, membrii Grupului comunitar au avut o intilnire cu Femei de afaceri, consilieri, cadre didactice, reprezentanti ai societatii civile din orasul Targu Frumos, organizat cu succes de Asociatia ASIRYS super tineri din localiate si concursului presedintei Mihaelei Podariu si consilierului local Costel Colotin.

In aceiasi zi au fost vizitate orasele Pascani si Targu Neamt. Doamnele au luat cunostinta cu Casa Memoriala „Ion Creanga” din Humulesti si Casa Memoriala „Veronica Micle”, Cetatea Neamt din orasul Targu Neamt, minastirile Agapia si Voronet.

 Vizita a fost organizata in cadrul proiectului „Sporirea competivitatii sectorului agrar in Moldova”, finantat de Federatia Nationala AGROinform din surele financiare ale SIDA Suedia si cu contributia membrilor.  

 

 
Seminar regional cu membrii Cercului de Sudiu Comunitar de femei din raionul Falesti Imprimare

La 14 aprilie curent in sala de sedinte a primariei orasului Falesti a fost desfasurat seminarul regional cu membrii Cercului Comunitar de femei din raionul Falesti. Genericul evenimentului, la care au participat peste 20 de femei din diferite localitati ale raionului, a fost „Rolul femieilor de afaceri in dezvoltarea social economica a comunitatilor rurale si participarea la luarea deciziilor la nivel local”. Scopul seminarului a fost consolidarea rolului femeilor din localităţile rurale pentru participarea activă la dezvoltarea social economica a comunitatilor si procesele de luare a deciziilor.  Obiectivele: Sporirea vizibilitatii si promovarii activităţilor femeilor lidere din comunităţile rurale; Informarea si dezvoltarea capacitatilor de lider la femeile de afaceri active din comunităţile rurale in diferite domenii de activitate; Identificarea bunelor practici din aceste domenii si soluţiilor la problemele cu care se confruntă femeile.

Seminarul a fost organizat de Asociatia Obsteasca „CUTEZATORUL” in cadrul proiectului “Cresterea competivitatii sectorului agrar in Moldova”, finantat de Federatia Nationala AGROinform. Au fost prezentate 3 rapoarte: „Rolul femieilor de afaceri in dezvoltarea social economica a comunitatilor si participarea la luarea deciziilor la nivel local”, prezentat de Victor Cimpoeş, expert al AO „CUTEZATORUL”, „Implicarea activă a femeilor în mediul de afaceri în regiunea de nord a Moldovei” (Din experiența AO ”Pro-Business Nord”, mun. Bălți), Probleme actuale privind legislatia muncii in Republica Moldova si importanta tinerii eficiente a lucrarilor de secretariat la intreprinderi si institutii”, prezentate de Bîlici Natalia - coordonator si Tatiana Zahilneac- expert al AO ”Pro- Business Nord”.                                                                                                                

Activ s-au inclus in discutii si femeile participante la seminar: Neli Coliban din comuna Risipeni, Ludmila Negri, orasul Falesti, Ursu Ecaterina si Ludmila Susarenco, conducatoarele cooperativelor de Intreprinzator de Marketing “Doprimlact” din satul Doltu si “Lactavia- Com” din satul Hiliuti. Despre rolul femeilor in informarea si constientizarea populatiei rurale in diferite domenii a vorbit domnul Emil Coliban, redactor al Postului de Radio Falesti.

            Cercul de Studiu Comunitar de Femei din raionul Falesti (conducator- Ludmila Negrii) a fost creat in anul 2012 si intruneste 25 de femei din 19 localitati rurale ale raionului Falesti. Din ele 7 sunt conducatori si specialisti ai societatilor cu raspundere limitata, 7- conducatoare ai GT, 2-conducatoare ale cooperativelor de intreprinzator de marketing, 1-conducatoare a Cooperativei Agricole de Producere, 5- reprezentante APL, 3 manageri.

      In viitoul apropiat femeile din Cercul de Studiu Comunitar vor participa la o masa rotunda cu genericul “Rolul femeilor in imbunatatirea situatiei ecologice din raionul Falesti, sporirea nivelului de informare, educatie si cultura ecologica a populatiei”, o vizita de studiu in judetele Iasi si Neamt, Romania.

 

 
Seminar regional cu membrii grupului de vinzari producatori de cirese si visine Imprimare

Pe data de 18 martie 2016, AO CUTEZATORUL” a organizat în satul Glingeni, raionul Falesti seminarul cu genericul: “Particularitatile formarii coroanei în plantatiile pomicole (cirese, visine, prune), reisind din conditiile climaterice a anului 2015-2016”. La seminar au participat membrii grupului de vînzari producatori de cirese, visine si prune din diferite localitati ale raionului, creat în cadrul proiectului „Cresterea competivitatii sectorului agricol din Moldova”, finantat de FNAM AGROinform,   

            Raportul: „Particularitatile taerii în uscat în plantatiile pomicole (cirese, visine), formarea coroanei reisind din conditiile climaterice a anului 2015-2016” a fost prezentat de catre expertul Eugeniu Gudumac, doctor în agricultura. La sfârsitul raportului, expertul a raspuns la mai multe întrebari, care au parvenit pe parcurs. Un alt subiect al semnarului a fost lucrarile practice în plantatiile de cirese, visine si prune ale SRL „Borivas Agro”. Domnul Eugeniu Gudumac a prezentat participantilor lucrarile practice privind efectuarea operatiunilor în uscat a sistemului Kym Green Bush (KGB) si UFO de formare a pomilor de cirese, cât si formarea coaroanei în plantatiile tinere de visine si prune.

 

 

 
Adunarea Generala AO "CUTEZATORUL". Imprimare

Pe data de 11 februarie 2016, în sala de şedinţe a Uniunei Rationale de Consum Făşleşti sa desfăşurat lucrările Adunării Generale a membrilor AO “CUTEZĂTORUL”. La adunare au participat 51 de delegaţi, din localităţile raionului.

   În discuţie au fost puse următoarele chestiuni:
        1. Raportul de activitate a Consiliului de Administrare pe anul 2015 şi sarcinile pentru anul 2016
           Raportor -  Ion Besarab, Preşedintele  CA AO “CUTEZĂTORUL”.
           Coraportor – Vitalie Cimpoieş, Director executiv AO “CUTEZĂTORUL”.
       2. Raportul comisiei de cenzori pe anul 2015,
          Raportor- Boris Ţurcan, preşedinte comisiei de cenzori
      3. Alegerea noii componenţe a Consiliului de Administrare,
      4. Alegerea noii componenţe a Comisiei de cenzori,
      5. Alegerea delegaţilor la Adunarea Generală a FN AGROinform  din 04.03.2016,
      6. Cu privire la unele schimbări în statutul AO „CUTEZĂTORUL”,


  În cadrul rapoartelor prezentate sa făcut o analiză amplă privind activitatea asociaţiei pe parcursul anului 2015. S-a accentuat că pe parcursul anului trecut au activit 3 grupe neformale: grup de vînzări crescători de struguri de masă, cerc de studiu tineri fermieri, cerc de studiu comunitar de femei. Pe parcursul anului în cadrul acestor grupe au fost organizate 4 seminare, 3 vizite de studiu şi schmburi de experienţă în raionul Făleşti şi raionul Calaraş, acţiune comunitară în satul Risipeni, 6 sesiuni de instruire, vizite în teren la membrii grupurilor.


Membrii stafului au acordat 176 de consultaţii în diferite domenii, organizate şi desfăşurate 2 seminare cu fermierii privind standartele UE în agricultură, elaborate 29 pachete pentru subvenţionare, 50 de monitorizări a pieţii agricole angro din mun. Bălţi, plasate 252 de cerei/oferte pe sitiul www.agravista.md. s.a.
  În cadrul dezaterilor au luat cuvîntul: directorul SRL „Borivas Agro” Boris Bujag, primarul comunei Sarata Veche Maria Galiţ, conducătorul GŢ „Palii Georghe” Palii Gheorghe, membra cercului de studiu comunitar de femei Maria Vacarciuc, directorul SRL „Spicul Plin” Ion Zubic, conducătorul GŢ „Revenco Anton” Revenco Anton.
Conform agendei de lucru a fost ales Consiliul de Administrare din 7 persoane, comisia de cenzori din 3 membri şi 15 delegaţi la . Adunarea Generală A FN AGROinform  din 04.03.2016.

 

   

 
Federatia Nationala AGROinform la 15 ani de activitate. Imprimare

          Pe data de 22 decembrie curent in mun. Chisinau a avut loc sedinta solemna, consacrata aniversarii a 15 ani de activitate a Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”.

Evenimentul a fost deschis si moderat de Iurie Hurmuzachi, vicedirectorul executiv al Federatiei Nationale AGROinform. Raportul despre provocarile si performanta Federatiei AGROinform in 15 ani de activitate a fost prezentat de Aurelia Bondari, director executiv al federatiei. 

Ministrul Agriculturii si Industriei Alimentare in exercitiu Ion Sula, prezent la eveniment, a adus felicitări conducerii federației pentru o activitate îndelungată, menționând că AGROinform și-a îndreptățit pe deplin misiunea- de a promova interesele agricultorilor și de a le oferi posibilități de dezvoltare continuă. Dlui a mentionat colaborarea pozitiva cu Federatia AGROinformin vederea implementarii obiectivelor de dezvoltare ale sectorului agroalimentar al Republicii Moldova si a reconfirmat angajamentul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare de a continua dialogul și a exprimat deschiderea pentru dezvoltarea și consolidarea acestui parteneriat în toate formele posibile.

            Cu cuvinte de felicitare au venit si alti invitati de onoare care au mentionat rezultatele pozitive ale federatiei timp de 15 ani de activitate.

      Organizatiile regionale, inclusiv Asociatia „CUTEZATORUL”, au fost decorate cu diplome aniversare ca semn de recunoastere a efortului depus pentru prosperarea sectorului agricol al Republicii Moldova. Asociatia„CUTEZATORUL” a fost reprezentata de presedintele Consiliului de Administrare Ion Besarab, doctorul habilitat in agricultura, seful sectiei ICCC „Selectia” Boris Boincean, directorul executiv Victor Cimpoies, membrul CA Alexandr Prodan si consultantul regional marketig Alexandru Fusa.

             Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform este o reţea de 15 organizaţii regionale, orientate spre dezvoltarea economică a localităţilor rurale, prin oferirea asistenţei în dezvoltarea afacerilor, marketing, aplicarea tehnologiilor avansate, precum şi reprezentarea intereselor membrilor săi, prin promovarea unor politici de dezvoltare durabilă a mediului rural

 

 
Conferinta regionala privind managementul deseurilor la Edinet Imprimare

Este îmbucurator faptul ca problemele gestionarii deseurilor municipale solide, impactului lor asupra mediului si sanatatii umane in sfirsit devin importante nu numai pentru Ministerul Mediului, dar si pentru alte ministere, autoritati publice loale, institutii publice si societatea civila.

Acest adevar a fost confirmat in cadrul Conferintei regionale privind managementul deseurilor solide, organizate pe data de 1 decembrie curent în orasul Edinet. Ea a fost organizata de Ministerul Mediului (ME) și Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

 

In cadrul ei autoritățile publice locale, reprezentantii societatii civile, inspectiilor ecologice, firmelor de salubrizare din Regiunea de Dezvoltare Nord au discutat situatia curenta si noile modalități de management al deșeurilor solide, bazate pe cooperare intercomunitară, conlucrarea cu APL în vederea dezvoltării studiilor de fezabilitate pentru crearea sistemelor de management integrat al deșeurilor, în conformitate cu prevederile Strategiei de Gestionare a Deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027.

În cadrul conferinței a fost evaluat gradul de implementare a obiectivelor Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor și a Planurilor regionale de management al deșeurilor, stabilite activitățile prioritare pe termen mediu cu implicarea actorilor relevanți, a fost efectuat un sondaj privind crearea unei Asociaţii Naţionale a Operatorilor de Servicii MDS. Totodată, au fost înaintate propuneri pentru crearea unui grup de lucru în domeniul managementul deșeurilor solide.  

Reprezentanții MDRC și ME, precum și consultanții GIZ au prezentat informații relevante despre zonele de management a deșeurilor în Regiunea de Dezvoltare Nord, despre cooperarea intermunicipală și dezvoltarea infrastructurii de management al deșeurilor solide, precum și despre necesitatea campaniilor de informare și conștientizare în acest domeniu.

Conform Programului regional sectorial în domeniul Managementului deșeurilor solide, document strategic elaborat cu sprijinul Guvernului Germaniei și aprobat de Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord în februarie 2014, Regiunea de Dezvoltare Nord este divizată în două zone de management a deșeurilor. Zona 1 cuprinde raioanele Sângerei, Făleşti, Floreşti, Glodeni, Râşcani, Soroca, Drochia și municipiul Bălți. Zona 2 cuprinde raioanele Ocniţa, Donduşeni, Edineţ și Briceni.

           Raionul Falesti a fost reprezentat la conferinta de catre Roman Radu, vicepresedinte al raionului, Maria Galit, presedintele Asociatiei primariulor din raionul Falesti, Victor Cimpoies, membru al Consiliului de Dezvoltare Regionala Nord din partea AO „CUTEZATORUL”, Anatol Stanchevici, jurist la Directia Generala Educatie, Boris Cervaniuc, maistru la Directia de Productie a Gospodariei Comunale si de Locuinte Falesti.

            Domnul Victor Cimpoies a intervenit de mai multe ori cu sugestii si propuneri de imbunatatire A procesului de gestionare a deseurilor, a relatat participantilor la conferinta regionala despre experienta acumulata de Consiliul raional Falesti, societatea civila in domeniul gestionarii deseurilor. In acest context, a fost luata hotarirea de a organiza conferinta urmatoare in domeniu in primavara anului 2016 in orasul Falesti.

            La conferinta a tinut o alocatiune si domnul Roman Radu, vicepresedinte al raionului Falesti care, pe linga problemele deseurilor, a rugat Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei, Agentia de Dezvoltare Regionala Nord sa acorde surse financiare pentru finisarea constructiei apeductului Prut- Falesti.                                                                                                                                                                                                                                          

 
Atelier cu fermierii privind promovarea agriculturii ecologice Imprimare

Pe data de 13-14 noiembrie în sala de conferințe a hotelului „Vila Verde” din municipiul Chisinau, Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL”, a desfăşurat atelierul cu fermierii cu genericul „Evaluarea formatorilor privind organizarea cursurilor de instruire cu fermierii în domeniul producerii si inițierii afacerilor în agricultura ecologică, realizărările produselor organice si constientizarii consumatorilor in cadrul proiectului Promovarea agriculturii ecologice si bunelor practice agricole în spatiul rural. La eveniment au participat 25 de formatori, experti, membrii ai Consiliului de Coordonare al proiectului.

Expertii workshopului au fost Boris Boincean, doctor habilitatat in agricultura, Institutul CCC „Selectia” si Iurie Senic, seful Serviciului productie ecologica si produse de origine, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare care au tinut discursuri privind rolul institutiilor stiintifice in promovarea agriculturii ecologice in parteneriat cu organele abilitate, societatea civila, reteaua EcoAgriNet, relizarile si perspective în agricultura ecologică a Republicii Moldova si sarcinile pentru promovarea ei în zonele de granita ale proiectului.

În a doua parte a atelierului a avut loc o sesiune de analiză şi evaluare a activitatii formatorilor, de identificare şi analiză a serviciilor solicitate de fermieri. Formatorii au raportat şi analizat rezultatele obţinute în cadrul cursurilor de insturire desfasurate, succesele, constrîngerile şi lecţiile învăţate,  venind cu concluzii şi propunreri de îmbunătăţire a instruirilor şi comunicării cu fermierii.

Evenimentul a fost organizat de Asociatia Obstească „CUTEZATORUL în parteneriat cu Asociaţia Obstească Bios,  Direcția Agricultura, Alimentație, Relașii Funciare și Cadastru a Consiliului raional Fălești si Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp Selectia.

 

Citeste mai departe...
 
AO "CUTEZATORUL" a participat la Forumul Parteneriatului Estic Moldova- Ucraina Imprimare

 

     În sala de conferinte a hotelului “Balti” la 14 februarie curent a avut loc Forumul Parteneriatului Estic Moldova- Ucraina la care au participat si reprezentanţii AO „CUTEZATORUL”. Scopul evenimentului a fost de a familiariza reprezentantii administatiilor publice locale si societatii civile din tarile participante la Forum cu obiectivele si oportunitatile de participare la Programul de granturi in cadrul Programului de Sustinere a Parteneriatului Estic Ucraina- Moldova.

Ţinind cont de faptul ca atit Consiliul raional Falesti, cit si AO „CUTEZATORUL” dispun de o experienta bogata in implementarea proiectelor transfrontaliere si stabilirea parteneriatelor, organizatorii au organizat pe data de 14 februarie curent o vizita de studiu a 11 participanti din regiunile Cernauti si Viniţa în raionul Falesti.

În timpul vizitei oaspetii din Ucraina au luat cunostinţă cu experienţa Consiliului raional, Centrului de Cooperare Transfrontaliera si Integrare Europeana, AO „CUTEZATORUL”, parteneri ai proiectului respectiv, Directia de Productie a Gospodariei Comunale si de Locuinte privind managementul deşeurilor în raionul Făleşti. Oaspetii au vizitatat platforme pentru colectarea selectiva a deseurilor din orasul Falesti, construite în cadrul proiectului „Îmbunatatirea transfrontaliera a gestionarii deseurilor municiplae solide din Republica Moldova, Romania si Ucraina”, finantat de Uniunea Europeana prin POC RO-UA-RM 2007-2013, au luat cunostinta cu sistemul de  depozitare a deseurilor la depozitul centralizat, unde va fi instalata linia de separare a deşeurilor.

Oaspetii au vizitat Centrul de Cooperare Transfrontaliera, Integrare Europeana şi Atragere a Investiţiilor al Consiliului raional Făleşti, AO „CUTEZATORUL”, unde au luat cunostinta cu echipele de proiect, rezultatele obtinute in cadrul lor, oportunitatile de creare a parteneriatelor durabile in scopul elaborarii si prezentarii in comun a proiectelor în cadrul Programului de Sustinere a Parteneriatului Estic Ucraina- Moldova, ce va fi lansat in luna iunie 2014.

 
Asociatia CUTEZATORUL va instrui formatori in domeniul agriculturii ecologice Imprimare

   

   Odata cu lansarea proiectului „EcoAgrNet 2”, finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 si implementat de Asociatia Obsteasca „CUTEZATORUL” echipa de implementare a proiectului a inceput pregatirea catre selectarea formatorilor in domeniul producerii, comercializarii productiei agroalimentare, initierii afacerilor si informarii consumatorilor. Conform planului de acţiuni al proiectului în ultimul trimestru al anului 2013 au fost expediate în adresa specialistilor in domeniu, ONG-urilor de specialitate din republica peste 30 de chestionare de înscriere la trainingurile de formare a formatorilor în domeniul utilizarii tehnologiilor moderne de bază în procesul de producere a productiei ecologice, iniţierii afacerilor si marketingului in agricultura organică şi sensibilizării consumatorilor.

   În conformitate cu rezultatele analizei chestionarilor prezentate şi criteriilor de selectie au fost selectaţi 12 formatori din 11 raioane ale republicii. Printre formatorii selectati sunt Anatolie Nebunu din raionul Orhei, Marina Radu din Ungheni, Tudor Darie si Petru Flocosu din Drochia,  Octavian Ivanov din Briceni, Iurie Banari din Glodeni, Sergiu Scobioala din Falesti si altii.

   Obiectivul de baza al trainingului este imbunătăţirea abilitatilor formatorilor in domeniul tehnologiilor moderne de baza în procesul de producere în scopul de a creşte eficienţa procesului de producţie şi calitatea agriculturei ecologice şi în domeniul iniţierii afacerilor cu privire la agricultura ecologică, a stimula crearea noilor afaceri în domeniul producţie produselor organice.

   Trainingul va fi desfasurat in luna februatrie la Chisinau, iar la finele lui formatorii vor organiza cite 2 ateliere de instruire a fermierilor in regiunile pe care le reprezină.

   In luna aprilie va fi desfasurat un training pentru formatori din Romania (judetele Botosani, Iasi, Vaslui si Galati) si regiunea Cernauti, Ucraina.

 

 Granițe comune. Soluții comune.
 Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi este co-finanţat de ţările participante în cadrul programului.

(www.ro-ua-md.net)

 Această informatie a fost realizată cu asistenţa financiară a Uniunii Europene. Conţinutul acestui document se află în totalitate în responsabilitatea Asociatiei Obstesti „CUTEZATORUL” Făleşti şi nu poate fi considerată în nici un caz ca reflectând poziţia Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova
 2007-2013

 

 

 
Lansarea implementarii proiectului Retea transfrontaliera pentru agricultura ecologica, EcoAgriNet2 Imprimare
 
La Falesti a fost lansat EcoAgriNet 2 Imprimare

      Pe data de 06 noiembrie curent în incinta sălii de şedinte a Consiliului Raional Făleşti, a avut loc conferinţa de lansare a proiectului „Reţea transfrontalieră pentru agricultură ecologică, „EcoAgriNet 2”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun RO-UA-RM 2007-2013.

      Proiectul este implementat de către Asociaţia Obştească “CUTEZATORUL” în parteneriat cu Federatia Naţională a Agricultorilor din Moldova „AGROinform” din Republica Moldova, Asociaţia Euroconcept, Centrul de Dezvoltare Comunitară din România şi Centrul Bucovinean de Dezvoltare şi Reconstrucţie din Ucraina. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană cu suma 148 668,88 Euro din valoarea totală a proiectului de 165 206, 00 Euro.

      La eveniment au participat partenerii de proiect, reprezentanţii fermierilor şi antreprenorilor agricoli, Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”, Institutului CCC „Selecția”,  Consiliului raional Falesti şi Direcţiei Agricole, mass-media.

      Scopul proiectului este de a stimula interacţiunea dintre fermieri şi prestatorii de servicii agricole ecologice în domeniul promovării şi dezvoltării agriculturii organice în arealul transfrontalier.

      Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 18 luni, începînd cu o companie de informare şi sensibilizare a populaţiei, o etapă de dezvoltare a reţelei transfrontaliere în domeniul agriculturii ecologice, o etapă de promovare a produselor agroalimentare ecologice în cadrul şcolii consumatorului şi creare a asociaţiei producătorilor de produse agroalimentare ecologice.

 

      Rezultatele proiectui vor fi pregătirea în cadrul a 2 traininguri de formare a 22 de formatori în domeniul iniţieirii afacerilor, marketingului şi lucrului cu consumatorii, instruirea 264 de fermieri prin intermediul a 44 de cursuri de instruire la tema proiectului, editarea şi distribuirea a 5000 de pliante informative şi 3000 de broşuri, îmbunătăţirea capacităţilor fermierilor din zona transfrontalieră rurală pentru a produce produse de calitate înaltă şi în conformitate cu cerinţele nationale şi europene de calitate. Un obiectiv important al proiectului este dezvoltarea reţelei transfrontaliere de formatori în domeniul agriculturii ecologice, informarea fermierilor şi consumatorilor cu privire la avantajele producţiei agroalimentare ecologice şi consecinţele utilizării producţiei necalitative şi poluate.

 

 

 

 
Lansarea oficiala a proiectului din cadrul Programului SECTOR Imprimare

     

   Orasul Făleşti,  05 noiembrie 2013

C O M U N I C A T

 

Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” din or. Făleşti în parteneriat cu Asociatia BIOS Chisinau, Directia Agricultura, Alimentatie, Relatii Funciare si Cadastru, Institutul CCC Selectia din Balti anunţă lansarea implementării proiectului “Promovarea agriculturii ecologice si bunelor practice agricole in spatiul rural”, ce va avea loc la data de 06 noiembrie curent, ora 10.30 in orasul Falesti, str. Stefan cel Mare 50. Proiectul este finanţat in  cadrul Programului SECTOR, implementat de REC Budapesta si finantat de către Agenția pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională Suedeză (Sida) cu suma 18 mii Euro.  

Scopul proiectului este sporirea rolului societatii civile la imbunatatirea situatiei economice si de mediu, prin promovarea dezvoltării durabile si producerii producţiei agroalimentare ecologice

Proiectul vizează dezvoltarea rurală din diferite zone ale republicii, ce contribuie la asigurarea coeziunii teritoriale prin ajustarea nivelului de trai din localităţile rurale la nivelul mediu pe ţară şi stimulează practicarea agriculturii ecologice si bunelor practici agricole.

Proiectul va dura 15 luni incepind cu o etapă de coordonare şi management, companie de informare si sensibilizare a populaţiei, organizarea si desfasurarea a trainingului de formare a 12 formatori in domeniu, organizarea a 24 de ateliere de instruire cu fermierii, editarea si distribuirea materialelor informative despre agricultura ecologica si practicile agricole prietenoase mediului.   

In scopul sensibilizarii populatiei cu problemele agriculturii ecologice si bunelor practici agricole vor fi editate di distribuite 3000  pliante informative,  1000 de brosuri, organizate 2 mese rotunde. Rezultatele acestui parteneriat se vor concretiza în dezvoltarea unei retele de formatori in domeniul agriculturii ecologice,  instruirea a 180 de producători agricoli, informarea a peste 30 mii de fermieri şi consumatori, organizarea a 2 loturi demonstrative, 1 vizita de studiu a fermierilor in Romania s.a.

Proiectul va fi lansat concomitent cu proiectul Retea transfrontaliera pentru agricultura ecologica, “EcoAgriNet 2”, finantat de Uniunea Europeana prin Proramul Operational Comun Romania-Ucraina- Republica Moldova 2007-2013.

 

Acest document a fost realizat cu asistența financiară a Agenției pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională Suedeză (Sida).  Conţinutul acestui document se află în totalitate în responsabilitatea Asociaţiei Obștești ”CUTEZĂTORUL” și nu poate fi considerată în nici un caz ca reflectând poziţia

Agenției pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională Suedeză (Sida).

 

 

 

 
Constientizarea ecologica a populatiei si pregatirea comunitatilor impotriva inundatiilor Imprimare

  Evenimente sociale privind constientizarea ecologica a populatiei si pregatirea comunitatilor împotriva inundaţiilor 

    La 14 şi 16 august în primăriile comunei Pruteni şi satului Călineşti în cadrul proiectului „Creşterea activităţii de siguranţă a vieţii în valea rîului Prut” au fost organizate şi desfăşurate 2 evenimente sociale (adunări informative) cu tema „Conştientizarea ecologică a populaţiei, promovarea unui comportament adecvat în cazul situaţiilor de urgenţă, reieşind din cadrul legal în domeniul protecţiei împotriva inundaţiilor”.

    La eveniment au participat peste 70 de primari, consilieri locali, reprezentanti ai oamenilor de afacere, populatiei din localităţile celor 6 primarii amplasate pe malul stîng al rîului Prut, precum şi funcţionari ai primărilor şi agenţi economici care vor face parte din grupurile de voluntari.

    Prezentarea privind rezultatele cercetărilor stării şi calităţii sistemului de reacţie a torentului de control şi informare a populaţiei a fost prezentata de dl. Valeriu Muduc preşedintele raionului Făleşti,  participant al vizitei de studiu în oraşul Orlean, Franţa. Expertul proiectului dl Victor Cimpoies a venit cu urmatoarele prezentari: Cadrul legislativ în domeni si rolul organelor APL in pregatirea comunitatilor impotriva lor; Urmările inundaţiilor din anii 2008-2010 si cum de procedat în caz de inundaţie; Rolul proiectului „Cresterea activitatii de siguranta a vietii in valea raului Prut” in pregatira comunitatilor amplasate pe malul raului Prut pentru protectia impotriva inundatiilor. Cu o informatie privind mersul implementarii proiectului a venit managerul proiectului Alexandr Prodan.    

    Despre informaţia privind situaţia în raionul Făleşti referitor la inundaţiile din rîul Prut, daunele aduse din anii 2008 şi 2010 şi sarcinile pentru protecţia populaţiei împotriva inundaţiilor şi activitatea comisiilor situaţiei excepţionale pericolul şi apariţia situaţiilor de urgenţă  a vorbit specialistul Consiliului raional dl. Tudor Rudîc.

    La finele ambelor evenimente au fost vizitate terenurile si casele, predispuse spre inundatie şi studierea malului stîng al rîului Prut.

    Evenimentele sociale au fost organizate in cadrul proiectului „Creşterea activităţii de siguranţă a vieţii în valea rîului Prut”, finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operatioanl Comun RO-UA-RM 2007-2013.

   Proiectul este implementat de Administratia de Stat a raionului Novoselitsea, regiunea Cernauti Ucraina in parteneriat cu Consiliul raional Falesti si Asociatia Obsteasca „CUTEZATORUL”.

 

 

 

Graniţe comune. Soluţii comune.
 Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi este co-finanţat de ţările participante în cadrul programului.
(www.ro-ua-md.net)

Această informatie a fost realizată cu asistenţa financiară a Uniunii Europene. Conţinutul acestui document se află în totalitate în responsabilitatea Consiliului raional Făleşti şi nu poate fi considerată în nici un caz ca reflectând poziţia Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova

2007-2013

 

 

 
Comunicat- Autospeciale pentru transportarea deseurilor la Falesti Imprimare

 

 
Programul de protectie a bazinului hidrografic al Marii Negre a ajuns si la Falesti Imprimare


Managementul deşeurilor menajere solide este una din problemele prioritare de mediu în ţările din  regiunea Mării  Negre, incclusiv în Republica Moldova şi raionul Făleşti. Deşeurille sunt şi vor  fi o sursă  importantă de  poluare  a  mediului  în  regiunea Mării Negre. Poluarea cauzată de deşeuri este una dintre problemele  prioritare  de mediu în toate
tările din regiune.  Aceasta afectează calitatea tuturor componentelor de mediu, inclusiv de sănătate a populaţiei. Se necesită de a intreprinde măsuri concrete în promovarea unui sistem adecvat de gestionare a deșeurilor, inclusiv promovarea colectării separate a deșeurilor.

 În luna februarie 2012 s-a dat start proiectului ”Sensibilizarea opiniei publice privind managementul deșeurilor menajere solide în partea de nord-vest a Mării Negre”. Proiectul dispune de finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Programului Operațional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre. Aria de acoperie a proiectului cuprinde teritoriul a patru state: Republica Moldova, România (jud. Galați), Bulgaria (reg. Burgas) și Ucraina (reg. Odessa).

 Proiectul este implementat de Centrul Regional de Mediu din Moldova în cooperare cu Centrul de Consultanță Ecologică Galați (România), AO ”Europe&We” Promorie (Bulgaria), Centrul de Consultanță Ecologică Cahul și AO ”Cutezătorul” Fălești (Republica Moldova Moldova). Obiectivul general al proiectului este de a atinge un nivel mai înalt de cooperare și parteneriat în regine, prin dezvoltarea economică și socială a regiunilor din bazinul Marii Negre într-un mod durabil. Aceste obiective vor fi atinse prin promovarea colectării separate a deșeurilor menajere solide și activităților educaționale cu populatia.

Asociaţiei Obşteşti “CUTEZĂTORUL” i-a revenit responsabilitatea de a organiza şi desfăşura 7 seminare regionale privind managementul deseurilor în 7 raioane ale Republicii Moldova. În scopul sensibilizarii opiniei publice privind managementul deseurilor menajere pînă în prezent au fost desfăşurate astfel de seminare în raioanele Făleşti, Ungheni şi Hînceşti. La ele au participat reprezentanţi ai administratiilor publice locale de nivelul I şi II, instituţiilor publice, agenţilor economici, cetăţenilor. În timpul apropiat instruiri asemănătoare vor fi organizate si în raioanele Glodeni, Rîşcani, Edineţ şi Nisporeni.

Proiectul este finantat în cadrul Programului Operaţional Comun ”Marea Neagră 2007-2013” şi va fi implementat în perioada februarie 2012-august 2013. 

 
O noua activitate transfrontaliera la Targu Frumos, Romania Imprimare


Coordonatorul de proiect, expertul Asociaţiei Obşteşti “CUTEZATORUL” Ion Besarab, în prioada 10-11 ianuarie 2013, a participat la şedinţa a doua a echipei transfrontaliere de proiect în or Targu Frumos, Judeţul Iasi, România. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului “Îmbunătăţirea transfrontalierăa a gestionării deseurilor municipale solide în Republica Moldova, România si Ucraina”, finanţat de Uniunea Europenă prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

      În cadrul şedinţei au avut loc discuţii utile între echipele partenerilor de proiect din Republica Moldova, România şi Ucraina privind mersul realizării proiectului, evalurarea progresului obţinut în perioada de 8 luni. Participanţii au audiat raportul mangerului de proiect, directorului Centrului de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană al Consiliului raioanl Făleşti Victor Cimpoieş, alocuţiunea primarului or. Targu Frumos Ion Vatamanu, prezentările şi luările de cuvînt ale doamnei Silvia Vasile (Consiliul Judeşean Iasi), Maria Nicorici (primăria Novoselitsea, Cernăuţi, Ucraina), Ion Rotaru (primăria or. Făleşti), Oana Bulancea (primăria or. Targu Frumos), Natalia Suruceanu (REC Moldova) şi Ion Besarab (AO “CUTEZĂTORUL”).

Participanţii la şedinţă au analizat şi discuat raportul de progres pe primele 4 luni şi cerinţele privind elaborarea si prezentarea raportului de progres pentru perioada ultimilor 4 luni. La finele şedinţei a avut loc schimbul de experienţă şi materiale informative privind asigurarea vizibilităţii şi promovării proiectului în conformitate cu manualul de vizibilitate al Comisiei Uniunii Europene.  

În aceiasi zi a fost realizată şi o conferinţă de presă la tema proiectului, moderată de mangerul de proiect Victor Cimpoieş cu implicarea reprezentanţilor mass-media din Moldova şi România. La ea au participat ziaristi de la ziarele “Bună ziua Iaşi”,  “Orizont”, “Ziarul de Paşcani”, “BIT TV” Paşcani, judeţul Iaşi România, Agromediainform şi “Vocea Fermierului”, Republica Moldova.

Următoarea actiune transfrontalieră va fi organizată de partenerul 4, primăria or. Novoselitsea, regiunea Cernăuti, Ucraina în luna februarie curent.

Granițe comune. Soluții comune.
 Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi este co-finanţat de ţările participante în cadrul programului.
(www.ro-ua-md.net)

 Această informatie a fost realizată cu asistenţa financiară a Uniunii Europene. Conţinutul acestui document se află în totalitate în responsabilitatea Consiliului raional Făleşti şi nu poate fi considerată în nici un caz ca reflectând poziţia Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova

 2007-2013

 

 
Invitatie la licitatie Imprimare

Nr. 161 /15.11.2012

INVITAȚIE LA  LICITAȚIE

 

Către ofertanți

 

Stimata Doamnă/ Stimate Domnule,

 

    Consiliul raional Făleşti, vă invită să depuneti oferta dumneavoastra, in vederea atribuirii contractului de achiziţionare a 2 autospeciale pentru transportarea deşeurilor municipale solide.

Contractul de achiziţionare a autospecialelor va fi încheiat în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea transfrontalieră a gestionării deşeurilor municiplae solide din Republica Moldova, România si Ucraina”,  implementat de Consiliul raional Făleşti şi finantat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun RO – UA – RM 2007-2013, cod MIS-ETC 1106.

 

        1.      Obiectul contractului: achiziţionarea  a 2 autospeciale pentru transportarea deseurilor municipale solide:

 

            a) Volumul remorcii: 22m3

                Axe de configurare: 6x4

                Motor - Diesel

                Încărcare din containere laterală cu volumul: 1,1 m3

               Greutatea deşeurilor încărcate în automobil 8500 kg

 

            b) Volumul remorcii: 8 m3

                Axe de configurare 4x2

                Motor - Diesel

                Încărcare din containere laterală cu volumul:  0,75 m3

                Greutatea deşeurilor încărcate în automobil: 3000 kg.

 

         2.       Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare il reprezinta „pret + calitate”.

         3.       Oferta depusa de ofertant trebuie  sa conţină: Documente de calificare, Oferta  tehnică si  Oferta  financiară. Pretul va fi exprimat în LEI, fără TVA.

         4.       Toate informatiile necesare întocmirii ofertei sunt cuprinse în Documentaţia pentru ofertanţi.

     Documentaţia pentru ofertanţi se poate obţine în urma unei solicitări scrise, trimise prin, fax. +373 259 24252, e-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.   sau de la sediul Consiliului raional Făleşti, str. Ştefan cel Mare nr. 50, biroul 127.

         5.       Data limita pentru depunerea ofertei: 03. 12. 2012

 

 

Cu respect,

 

Valeriu Muduc

Presedintele raionului Făleşti

 

 
Invitatie la licitatie - in vederea atribuirii contractului de achizitionare a liniei de separare Imprimare

 

INVITAȚIE LA  LICITAȚIE
Către ofertanți
Stimata Doamnă/ Stimate Domnule,

 

      Consiliul raional Făleşti, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră, în vederea atribuirii contractului de achiziţionare a liniei de separare a deşeurilor.

Contractul de achiziţionare va fi încheiat în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea transfrontalieră a gestionării deşeurilor municiplae solide din Republica Moldova, România si Ucraina”, implementat de Consiliul raional Făleşti şi finantat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun RO–UA–RM 2007-2013, cod MIS-ETC 1106.     

 Având în vedere prevederile Anexei IV, anexa la Contractul de Finanţare Acţiuni externe ale Comunităţii Europene, privind achizitiile publice, bugetul proiectului, autoritatea contractantă aplica  procedura “Licitaţie deschisă locală”.   

1. Obiectul contractului: achiziţionarea  liniei de separare a deşeurilor municipale solide:

Linie de separare a deşeurilor confectionată şi complet echipată cu o capacitate de 200 tone / lună

Dotării tehnice

       1. Transportor orizontal

       2. Transportor înclinat, alimentare bandă de sortare

       3. Conveior sortare

       4. Presă de balotat cu o forţă de presare  5 tone 

2. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare îl reprezintă „pret + calitate”.     

3. Oferta depusă de ofertant trebuie  sa conţină: documente de calificare, oferta  tehnică si  oferta  financiară. Pretul va fi exprimat în LEI, si echivalentul lor in Euro fără TVA.       

4. Toate informatiile necesare întocmirii ofertei sunt cuprinse în documentaţia pentru ofertanţi, ce se poate obţine în urma unei solicitări scrise, trimise prin, fax. +373 259 24252, e-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.  sau orale la sediul Consiliului raional Făleşti, str. Ştefan cel Mare nr. 50, biroul 127.     

 5. Data limita pentru depunerea ofertei: 19. 11. 2012 

 

Cu respect,

Valeriu Muduc

Presedintele raionului Făleşti

 

 
Instruirea echipei transfrontaliere Imprimare

 

             În perioada 3-4 octombrie 2012 managerul proiectului „Creşterea activităţii de siguranţă a populaţiei din valea rîului Prut” din partea asociaţiei Obşteşti „CUTEZĂTORUL” doamna Ludmila Cimpoieş a participat la trainingul de instruire a echipei transfrontaliere din satul Boiani, raionul Novoselitsea, regiunea Cernăuţi, Ucraina. La instruire au participat reprezentanţii partenerilor de proiect, ofiţeri monitorizare ai Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Suceava.

            În prima zi a trainingului funcţionarii BRCT Suceava s-au oprit asupra componentelor contractului de grant şi anexelor la el, posibelelor modificări a lui, utilizarea eficientă a parteneriatului creat în cadrul proiectului, implementarea tehnică a proiectului şi evidenţa contabilă a proiectului.

        În ziua a doua s-au purtat discuţii asupra probelemlor orientate la utilizarea eficientă a resurselor umane, organizării procedurilor de achiziţie din cadrul proiectului, pregătirea şi prezentarea rapoartelor de progres şi financiare, riscurile, ce port aparea în timpul implementării proiectului, vizibilitatea şi promovarea proiectului.

             Pe parcursul instruirii, desfăşurate de Nina Barîşnicova, reprezentant al Biroului de Regional d eCooperare Transfrontaliră Iaşi, participanţii au avut posibilitatea să pună şi să primească răspunsuri la întrebările cu  privire la puneara în funcţiune a proiectului.

 

Graniţe comune. Soluţii comune.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi este co-finanţat de ţările participante în cadrul programului.
 (www.ro-ua-md.net

04.10.12.png

În calitate de experti la training au fost ofiţerii
 monitorizare a BRCT Suceava

Participanţii la trainingul cu echipa
transfrontalieră a proiectului

 

  

  
 
Prima activitate transfrontaliera Imprimare

 

 La  2 octombrie 2012 în satul Boiani, raionul Novoselitsea, regiunea Cernăuţi, Ucraina a avut loc conferinţa de presă, consacrată lansării oficiale a proiectului „Creşterea activităţii de siguranţă a populaţiei din valea rîului Prut”, finanţat  de Uniunea  Europeană prin Programul  Operaţional Comun  România -  Ucraina -  Republica Moldova 2007 – 2013, la care AO „CUTEZĂTORUL” este parteneră.   
                

 La conferinţă au participat peste 50 de reprezentanţi ai partenerilor de proiect, organelor administraţiei şi instituţiilor publice locale, mass-media.  

 Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” a fost reprezentată de managerul proiectului, doamna Ludmila Cimpoieş care a felicitat organizatorii cu obţinerea finansării proiectului, a multumit pentru partenereiatul creat şi a asigurat managementul proiectului că Asociaţia va depune toate eforturile pentru implementarea cu succes a proiectului respectiv.  

 Proiectul „Creşterea activităţii de siguranţă a populaţiei din valea rîului Prut” este implementat de Administraţia de Stat a raionului Novoselitsea în parteneriat cu  Comitetul de Gestionare a Resurselor de apă din bazinele hidrografice ale rîurilor Prut şi Nistru, mun. Cernăuti, Consiliul raional Novoselitsea,   Departamentul de stat pentru protecţia mediului din regiunea Cernăuţi, Consiliul raional Făleşti, Republica Moldova, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, România, Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL”, Făleşti şi Centrul Bucovinian pentru Dezvoltare şi Reconstrucţie din mun. Cernăuţi, Ucraina.

 

Graniţe comune. Soluţii comune.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi este co-finanţat de ţările participante în cadrul programului.
 (
www.ro-ua-md.net

 

03.10.12.png

 

Secvenţe de la conferinţa de presă consacrată lansării proiectului,
            03 octombrie 2012, satul Boiani, raionul Novoselitsea. 

 

 

 
Conferinata anuala a Programului Romania-Ucraina-Republica Moldova Imprimare

 

 La 20 septembrie 2012 în municipiul Odesa, Ucraina Secretariatul Tehnic Comun, împreună cu Autoritatea Comună de Management a Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 a organizat la Odesa, Ucraina, Conferinta anuala în vederea celor mai importante repere ale Programului, privitor la modul cum acesta este implementat, evedenţiind atîtunele practici pozitive, cît şi neajunsuri întîmpinate în timpul realizării lui.

 La eveniment au fost prezente structurile de management ale programuului, beneficiarii de finanţare nerambursabilă, organizaţii care au implementat sau implementează proiecte finanţate prin program, reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai comunităţilor locale.

Este îmbucurător faptul că printre proiectele prezentate la Conferinţa Anuală a fost si proiectul „Îmbunătăţirea transfrontalieră a gestionării deşeurilor municipale solide din Republica Moldova, România şi Ucraina”, impelemntat de Consiliul raional Făleşti în parteneriat cu 4 parteneri din Ucraina, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, România şi Asciaţia Obştească „CUTEZĂTORUL”.

Proiectul respectiv a fost decorat de către Secretariatul tehnic Comun cu diplomă pentru implementarea proiectuli cu cel mai mare număr de parteneri din toate 3 ţări participante la program.

S-a inclus activ la realizarea proiectului şi AO „CUTEZĂTORUL” care a organizat o serie de seminare cu reprezentanţii organelor APL, agenţilor economici, elevii si pedagogii, o întîlnire cu diferite categorii de cetăţeni la Işcalău. În prezent se colectează informaţia privind starea ecologică în localităţile implicate în proiect în scopul pregătirii şi editării a 12 mii de pliante informative şi 2000 de postere în domeniul gestionării corecte a deşeurilor menajere solide.

         Cei interesati sunt invitaţi să acceseze pagina web a programului www.ro-ua-md.net, pentru a lua cunoştinţă si cu alte informatii despre evenimentul respectiv.

          

Graniţe comune. Soluţii comune. 

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi este
 co-finanţat de statele participante în  program.
 
 
20.09.12.png

 

 

 
Eco-tehnologii si tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova Imprimare

 

log.png 

26 mai 2012

Comunicat de presă

 Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova

 

În perioada martie- decembrie 2012 peste 200 de fermieri din raioanele Făleşti şi Drochia vor beneficia de activităţile proiectului "Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldovaa". El este implementat de Centrul Social Ecologic din Varşovia în parteneriat cu Asociaţia Obştească “CUTEZĂTORUL” şi ACT “Ormax” din oraşul Drochia, cu susţinerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe a Republicii Polonia.

Grupurile ţintă ale proiectului vor constitui peste 200 de fermieri din raioanele Făleşti  şi  Drochia  care vor participa la 3 sesiuni de training teoretico- practice cu privire la utilizarea energiei regenerabile în agricultură, toaletelor uscate cu biofiltre şi compostarea deşeurilor biodegradabile.           

Pentru coordonarea proiectului în fiecare regiune au fost create comitete de coordonare care au elaborat criteriile de selectare a cîte 5 fermieri din fiecare raion, ce vor participa la toate activităţile proiectului. Recent fermierii selectati s-au întors din vizita de studiu din Polonia în cadrul căreia au vizitat mai multe firme agricole şi fermieri individuali poloneji, au avut întruniri de lucru la Agenţia Energetică din Mazovia, Institutul Politehnicii Termice, Institutul Energiei Regenerabile ş.a. 

Este important faptul că la întoarcerea la patrie fermierii moldoveni vor crea unele modele de agricultură durabilă, prin construirea în gospodăriile proprii a cîte un viceu ecologic, o platformă pentru compostare şi instala colectoare solare pentru încălzirea apei, astfel contribuind la sporirea calitîţii vieţii cetăţenilor şi protejarea mediului înconjurător.        

Tot în cadrul proiectului va si efectuat un studiu privind utilizarea deşeurilor organice în agricultură, iar în scopul promovării eco-tehnologiilor inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile vor fi editate şi distribuite fermierilor 3 buletine informative, peste 10000 de pliante, broşuri despre energia solară, toaletele ecosan şi compostarea deşeurilor organice, 400 de postere la tema proiectului. 

Proiectul va finaliza cu o conferinţă finală în municipiul Bălţi la care vor participa 80 de persoane din raioanele Făleşti şi Drochia. În prima zi vor fi analizate rezultatele proiectului, asigurarea durabilităţii lui, iar în ziua a doua particianţii vor vizita gospodăriile, unde au fost construite instalaţiile de către fermierii din raioanele Făleşti şi Drochia. 

Relaţii suplimentare: 

Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL”,oraşul Făleşti, telefon: +373 259 22951, E-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. , persoana de contact Vitalie Cimpoieş 

Asociația Culturală de Tineret „Ormax” oraşul Drochia, telefon +373 079447378, E-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. , persoana de contact Oleg Rotari 

“Acest proiect este co-finantat din Programul polonez de dezvoltare a cooperarii 2012 a Ministerului de Afaceri Externe al Republicii Polonia.”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   


„Publicaţia exprimă exclusiv punctul de vedere al autorului şi nu trebuie identificată cu poziţia oficială a Ministerului de Afaceri Externe al Republicii Polonia.” 
 
Inca un proiect transfrontalier privind managementul deseurilor la Falesti Imprimare

 

Încă un proiect transfrontalier privind managementul deşeurilor la Făleşti

La 22 iunie 2012 în sala de şedinţe a Consiliului raional Făleşti a avut loc conferinţa de lansare a proiectului „Îmbunătăţirea transfrontalieră a gestionării deşeurilor municipale solide din Republica Moldova, România şi Ucraina”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun RO-UA-RM 2007-2013. Proiectul este implementat de Consiliul raional Făleşti în parteneriat cu Consiliul judeţean Iaşi, primăriile or. Făleşti, Târgu- Frumos,   Novoselitsa, regiunea Cernăuţi, Ucraina, Centrul Regional de Mediu (REC Moldova) şi Asociaţia Obştescă „CUTEZĂTORUL”.    

Valoarea proiectului este estimată la circa 735 354,00 Euro. Dintre aceştia, circa  347 370 Euro vor fi investite în raionul Făleşti. În acest sens, preşedintele  raionului Faleşti, Valeriu MUDUC, în numele Consiliului raional, a semnat cu Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ)  un contract de grant în valoare de circa 41 mii de euro, ce va asigura contribuţia totală a proiectului. 

La eveniment au participat Rodion Bajureanu, viceministrul Mediului, Corneliu Mârza şef al Direcţiei Prevenirea Poluării şi Managementul Deşeurilor al Ministerul Mediului, Violeta Bulat, consultant la Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), Laurenţiu Burlacu ofiţer de monitorizare, Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi, dna Silvia Vasile, coordonator proiect, Consiliul Judeţean Iaşi, Fiopenta Petrică expert, responsabil de achiziiţii, primăria or. Târgu- Frumos, Romania, Maria Nicorici, primar al or. Novoselitsa, regiunea Cernăuţi  Ucraina,  consilieri raionali şi locali, primari ai localităţilor implicate în proiect, specialişti Consiliului raional. 

Implementarea oficială a proiectului a demarat la 12 mai curent şi va dura 24 de luni. În următorii doi ani, cetăţenii din cele trei regiuni din arealul transfrontalier Făleşti, Novoselitsa, judeţul Iaşi vor avea acces la mai multă informaţie privind gestionarea corectă a deşeurilor menajere solide, în ţările participante la proiect vor fi organizate 50 de seminare informative  şi conferinţe pentru a educa populaţia. 

În cadrul acestui proiect vor fi desfăşurate diferite acţiuni de protecţie a mediului şi gestionare corectă a deşeurilor în localităţile primăriilor or. Făleşti, Albineţul Vechi, Pruteni, Taxobeni, Izvoare, Işcălău, Obreja Veche, Egorovca, Logofteni, Catranic, Ilenuţa. În aceste localităţi vor fi construite 30 de platforme cu amplasarea containerelor pentru colectarea separată a deşeurilor, iar la depozitul centralizat din satul Călugăr va fi instalată o staţie de sortare a deşeurilor.

Proiectul „Îmbunătăţirea transfrontalieră a gestionării deşeurilor municipale solide din Republica Moldova, România şi  Ucraina” reprezintă o continuare a altor două proiecte implementate în raionul Făleşti prin programele de Vecinătate România-Republica Moldova şi TCAS (program pentru municipalităţile de la frontieră), finanţate de Comisia Europeană. 

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi este co-finanţat de ţările participante în cadrul programului. (www.ro-ua-md.net) 

Acest document a fost realizat cu asistenţa financiară a Uniunii Europene. Conţinutul acestui document se află în totalitate în responsabilitatea Asociaţiei Obşteşti ”CUTEZĂTORUL” şi nu poate fi considerată în nici un caz ca reflectând poziţia Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

 
"Producerea si certificarea prductiei agroalimentare ecologice- imperativ al timpului" Imprimare
A fost lansat filmul documentar “Producerea şi certificarea prducţiei agroalimentare ecologice- imperativ al timpului”

Conform Grupului de Activităţi 1, Activitatea 2.4, Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” la 6 aprilie curent a lansat la Iaşi în cadrul unei conferinţe de presă cu ocazia finaţizării proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet”, programul TV (film documentar) „Producerea şi certificarea prducţiei agroalimentare ecologice- imperativ al timpului”.

Programul respectiv este un produs al proiectului „EcoAgriNet” şi are ca scop o bună promovare în România, Ucraina, Republica Moldova.a rezultatelor proiectului, celor mai bune practici agricole prietenoase mediului şi rezultatelor obţinute pe loturile demonstrative, create în cadrul proiectului, recomandări privind certificarea producţiei organice.

Filmul documentar „Producerea şi certificarea prducţiei agroalimentare ecologice- imperativ al timpului” a fost distribuit tuturor partenerilor pentru a fi pus la dispoziţia formatorilor şi fermierilor din arealul transfrontalier al proiectului.                                    

Pentru a viziona filmul accesati următorul linkhttp://www.youtube.com/watch?v=5rocVrvUoGc 

Tot în cadrul proiectului au mai fost create şi alte materiale video în domeniu. Pentru a lua cunoştinţă accesaţi următoarele adrese:

 Atelier transfrontalier

http://www.youtube.com/watch?v=R3EQ3_BXKCg


Victor Cimpoies, prezentarea proiectului

http://www.youtube.com/watch?v=ncs3U6XXs9w


Agricultura Ecologica

http://www.youtube.com/watch?v=8XNAsOJfWF8

 Programul TV „Producerea şi certificarea prducţiei agroalimentare ecologice- imperativ al timpului”

a fost produs cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestui program intră în responsabilitatea Asociaţiei Obşteşti „CUTZĂTORUL” şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

  Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program (www.ro-ua-md.net).

  Granite comune. Solutii comune.

 
"Granite comune. Solutii comune." Imprimare

“Granite comune. Solutii comune.

 
Conferinta finala a proiectului Retea transfrontaliera pentru agricultura ecologica, "EcoAgriNet" Imprimare

La data de 06 aprilie 2012, în municipiul Iasi, a fost organizată conferinta finală a proiectului „EcoAgriNet” cu genericul: „Producerea si certificarea productiei agroalimentare ecologice – imperativ al timpului”. La eveniment au participat 25 de invitati din România, Ucraina şi Republica Moldova, membrii Comitetului de Coordonare al proiectului, parteneri şi experţi ai proiectului, reprezentanti ai mass mediei. 

Obiectivul general al proiectului consta in contributia la imbunatatirea situatiei economice si de mediu a regiunilor de frontiera Botosani – Iasi –Vaslui-Republica Moldova - Cernauti  prin intensificarea cooperarii transfrontaliere intre actorii locali din zona tinta, in domeniul dezvoltarii agriculturii ecologice. Grantul oferit de Uniunea Europeană în cadrul acestui proiect constituie 147 700, 00 EURO.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost crearea unei retele transfrontaliere de formatori in domeniul certificarii ecologice in zona tinta, respectiv formarea culturii ecologice a fermierilor din zona transfrontaliera prin promovarea tehnologiilor nepoluante de prelucrare a solului

Principalele rezultate directe obtinute in perioada de implementare sunt: pregatirea a 22 de formatori din Republica Moldova, Ucraina si Romania in domeniul producerii si certificarii productiei ecologice; organizarea a 44 de cursuri de instruire in domeniul producerii si certificarii productiei agricole ecologice, la care au luat parte diversi fermieri din cadrul grupului tinta al proiectului; imbunatatirea capacitatilor de a veni pe piata cu produse de calitate superioara si in conformitate cu cerintele europene de calitate in randul a 294 de fermieri din zona transfrontaliera; certificarea ecologica in randul a 10 fermieri din raionul Falesti;  organizarea unui atelier transfrontalier in cadrul caruia a fost lansat oficial un set concret de servicii furnizate in cadrul retelei transfrontaliere create prin proiect; organizarea a 3 schimburi de experienta pentru fermierii din zona transfrontaliera, constand in efectuarea a 3 vizite de studiu a fermierilor din Republica Moldova si Ucraina la 3 ferme ecologice certificate din Romania, situate in judetele Iasi si Botosani, crearea si promovarea a 2 loturi demonstrative in Raionul Falesti, identificarea si promovarea a 10 exemple de bune practici agricole, prietenoase mediului inconjurator, informarea a 3000 de fermieri cu privire la bunele practici agricole, prietenoase mediului inconjurator, diseminarea rezultatelor proiectului in randul a 6000 de persoane. Acestea au fost informate despre proiect prin distribuirea de pliante informative. crearea unei retele transfrontaliere de formatori in domeniul producerii si certificarii productiei agroalimentare.

Proiect “Retea transfrontaliera pentru agricultura ecologică”, EcoAgriNet, cod MIS - ETC 916, ce finalizeaza in luna aprilie 2012, a fost implementat de Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” din or. Făleşti, Republica Moldova în colaborare cu Asociaţia Euroconcept şi Centrul de Dezvoltare Comunitară din România, Centrul Bucovinean pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Cernăuţi, Ucraina, Federaţia Naţională AGROinform, ONG- ul „Rural Nord”.

  Programul Operational Comun Romania – Ucraina - Republica Moldova  2007 – 2013 este finantat de catre Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de catre tarile participante in program.

 
3.jpg4.jpg
 

“Granite comune. Solutii comune.

 
A fost lansata reteua transfrontaliera "EcoAgriNet" Imprimare

CHIŞINĂU, 24-25 februarie Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL”, Făleşti, membră a Federaţiei Naţionale AGROinform, a desfăşurat atelierul transfrontalier cu genericul „Lansarea reţelei transfrontaliere de formatori în domeniul producerii şi certificării producţiei agroalimentare ecologice şi constituirea sferei de servicii în cadrul reţelei «EcoAgriNet»”. La eveniment au participat 32 de formatori din România, Ucraina şi Republica Moldova, membrii Comitetului de Coordonare al proiectului, partenerii şi experţi ai proiectului.

Atelierul a constat din 3 sesiuni de analiză şi evaluare a formatorilor, de identificare şi analiză a serviciilor solicitate de fermieri şi capacităţilor reţelei „EcoAgriNet” de răspundere la necesităţile lor de comunicare şi interacţiune în cadrul reţelei. Formatorii au raportat şi analizat rezultatele obţinute în cadrul celor 44 cursuri de instruire organizate cu 294 de fermieri din 12 raioane ale Republicii Moldova, judeţele Iaşi, Botoşani, Vaslui, Galaţi, România, regiunea Cernăuţi, Ucraina, succesele, constrîngerile şi lecţiile învăţate de către formatori care au venit cu concluzii şi metode de îmbunătăţire a instruirilor şi comunicării cu fermierii.

Reieşind din obiectivul principal al proiectului „EcoAgriNet”, în ziua a doua a atelierului a fost creată reţeaua transfrontalieră de formatori în domeniul producerii şi certificării producţiei agroalimentare ecologice, alcătuită din formatori de la 22 de ONG- uri din Republica Moldova, România şi Ucraina, au fost stabilite căile de asigurare a durabilităţii şi interacţiuniii membrilor ei. Cu acest prilej a fost organizată conferinţa de presă la care au participat reprezentanţii mass-media locală, regională şi naţională.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Asociaţia Euroconcept şi Centrul de Dezvoltare Comunitară din România, Centrul Bucovinean pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Cernăuţi, Ucraina, Federaţia Naţională AGROinform, ONG- ul „Rural Nord”, în cadrul proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet”, finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Scopul proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea situaţiei economice şi de mediu din regiunile transfrontaliere Botoşani-Iaşi-Vaslui-Republica Moldova-Cernăuţi, prin intensificarea cooperării transfrontaliere între actorii locali din zona ţintă în domeniul dezvoltării agriculturii ecologice.   

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi este co-finanţat de ţările participante în cadrul programului. (www.ro-ua-md.net).

 

11.jpg 22.jpg


 “Granite comune. Solutii comune.

 
Vizita de studiu a fermierilor din Falesti in regiunea Cernauti Imprimare

 

În perioada 2-4 decembrie 18 fermieri si antreprenori agricoli din raionul Făleşti au participat la vizita de studiu în mai multe localitati din regiunea Cernăuţi. Ei au făcut cunoştinţă cu rezultatele activităţii gospodăriei agricole Suvorov din s. Podvîrna, raionul Noua Suliţă, ce gestionează 10 mii hectare de teren arabil şi o fermă de vite mari cornute cu un şeptel de 1400 capete, din care 700 vaci sunt  mulgătoare.

Oaspeţii din Moldova au constatat că rezultatele pozitive obţinute de colegii din Ucraina   se datoresc în mare parte parcului performant de tehnică agricolă, ce permite îndeplinirea operaţiunilor tehnologice calitative. Secretul succesului se datoreşte şi faptului că gospodăria respectivă practică de cîţiva ani prelucrarea solului prin metoda conservativă, adică fără întoarcerea brazdei. Femrierii locali nu mai ară timp de 8 ani, iar printr- o singură prelucrare cu combinatoare se îndeplinesc concomitent cîteva operaţiuni tehnologice, ce rduc cu mult eroziunea solului, ridică simţitor productivitatea culturilor agricole şi profitul agricultorilor. Alt factor, ce a înfluenţat pozitiv la obţinrerea rezultatelor pozitive este utilizarea îngrăşămintelor organice pe terenurile gospodăriei, acumulate la propria fermă. 


11.jpg

 

Printre participanţii la vizita de studiu au fost şi o parte din fermierii, ce se află în perioada de conversie pentru a creste producţie agroalimentară ecologică, ghidaţi de compania de specialitate „Certificat Eco” din Chişinău.

În ziua a doua oaspeţii din Moldova au vizitat holdingul agricol de colectare,  prelucrare şi păstrare a culturilor cerealiere şi tehnice. Ei au luat cunoştinţă cu utilajul şi tehnologiile italiene aplicate la întreprindere. Toate operaţiile tehnologice sunt la maximum computatorizate şi mecanizate. Productivitatea complexului este 40 tone pe oră de cerelale prelucrate


vizita_de_studiu_2.jpg

 

Fermierii au avut posibilitatea să viziteze piaţa agricolă angro din oraşul Noua Suliţă, municipiul Cernăuţi, Centrul Cultural Turistic din satul Boiani „Valea soarelui”.

E de menţionat faptul că raionul Făleşti mai mult de 2 ani este înfrăţit cu raionul Noua Suliţă, regiunea Cernăuţi, iar vizitele de studiu şi schimburile de experienţă devin tradiţionale.

Vizita de studiu a fost organizată de AO „CUTEZĂTORUL” la cererea beneficiarilor din cadrul proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet”, finanţat de Comisia Uniunii Europene prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

              Programul Operational Comun Romania – Ucraina - Republica Moldova  2007 – 2013 este finantat de catre Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de catre tarile participante in program.

 

 

“Granite comune. Solutii comune.

 
Rezultate pozitive pe loturile demonstrative Imprimare

Conform  planului de activităţi pentru implementarea proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet”, AO „CUTEZĂTORUL” a organizat în colaborare cu 2 agenţi economici din rionul Făleşti 2 loturi demonstrative de compostare şi testare a hibrizilor de floarea soarelui şi porumb.

Pe terenurile Societăţii cu Răspundere  Limitată „Abilitate Agro” (fermier Vasile Antonciuc) pe o suprafaţă de 1,5 ha au fost însămînţaţi 5 hibrizi de floarea soarelui, puşi la dispoziţie de AMG Agroselect din mun. Chişinău:  Vitalia, Favorit, Performer, Xenia şi Drofa. În rezultatul recoltării productivitatea hibrizilor la un hectar a fost următoarea: Vitalia- 23,1q /ha, Favorit- 24,3 q /ha, Performer-22,5 q /ha, Xenia- 21,4 q /ha şi Drofa-22,1 q /ha. Cei mai productivi hibrizii de floarea soarelui au fost Favorit, Vitalia, Performer, ce au fost recomandaţi fermierilor din regiune pentru utilizarea lor la producerea seminţelor de floarea soarelui.

            Cei 26 de hibrizii de porumb pantaţi pe o suprafaţă de 3.8 ha au fost testaţi pe lotul demonstrativ, creat şi gestionat de Societatea cu Răspundere Limitată „Vastadum”  (fermier Vasile Gîrştega) din satul Mărăndeni. Hibrizii respectivi au fost puşi le dispoziţie de către: Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”-9 hibrizi, firma „Singenta”-7 hibrizi- firma americană „Monsanto”-1 hibrid şi firma CAUSADE SEMENCES- 9 hibrizi.

 

moldova-summerfalestid-2011_114.jpg

 

În rezultatul recoltării cei mai productivi hibrizi de porumb au fost:

Realli- 13,5t/ha, Jokari- 12,8 t/ha şi Clariti- 12,7t/ha de la firma  CAUSADE SEMENCES; P-461-16,93 t/ha, P-413-15,97 t/ha, P-375-15,44 t/ha, P-457-14,80 t/ha şi P-458-14,80t/ha de la Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” ; de la firma „Singenta”- DKS-13,91t/ha, Termic-13,67t/ha, Arobase-12,9t/ha, Cisco-12,70t/ha şi Dolar-12,6t/ha şi hibridul de la Monsanto: Canzas- 14,0t/ha.

Rezultatele obţinute pe loturile demonstrative ne demonstrează că îndeplinirea corectă şi la timp a operaţiilor tehnologice duce la rezultate performante şi fără utilizarea produselor de uz fitosanitar si a îngrăţămintelor minerale. 

. 
moldova-summerfalesti2011_104.jpg

Loturile demonstrative de comportare şi testare a hibrizilor de floarea soarelui şi porumb au fost create în cadrul proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet”, finanţat de Comisia Uniunii Europene în cadrul Programului Operaţional Comun Romînia-Ucraina_Republica Moldova 2007-2013.

Programul Operational Comun Romania – Ucraina - Republica Moldova  2007 – 2013 este finantat de catre Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de catre tarile participante in program.

 “Granite comune. Solutii comune.

 
Loturile demonstrative Imprimare

 

Loturile demonstrative -   instrument eficient pentru promovarea agriculturii ecologice 

La mijlocul lunii septembrie AO “CUTEZĂTORUL” în comun cu Societăţile pe Acţiuni “Abilitate Agro”din satul Călugăr, “Vastadum”şi “Spicul Plin” au organizat un seminar practic  cu vizitarea  loturilor demonstrative de floarea soarelui şi porumb, în cadrul căruia au participat   22 de fermieri şi conducători de întreprinderi agricole. Loturile demonstrative respective sunt o componentă principală din activităţile preconizate în cadrul proiectului “Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, “EcoAgriNet”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova.
            Pe loturile demonstrative  cu hibrizii de floarea soarelui au fost însămînţaţi  5 hibrizi ai Institutului pentru Culturile de Cîmp “Selecţia ”din mun. Bălţi şi 5 hibrizi ai Institutului Ştiinţific AMG  “Agroselect” din mun. Chisinau. Scopul acestor loturi demonstrative  este de a utiliza pe ele bunele practici agricole prietenoase mediului, urmări comportamentul acestor hibrizi de floarea soarelui în condiţiile pedo-climaterice din regiunea Făleşti. Fermierii au manifestat interes faţă de aceşti hibrizi şi după recoltare ei vor fi informaţi care din hibrizii de floarea soarelui sînt cei mai productivi.
            Societatea cu Răspundere Limitată  “Vastadum” pe lotul demonstrativ   cu porumb a însămînţat 27 hibrizi de la diferite institutii ştiinţifice ce se ocupă cu cultivarea şi selecţia porumbului. Institutul de Fitotehnie “Porumbeni” a expus 10 hibrizi, firma americană “Monsanto”- un hibrid, firma “Singhenta”- 7 hibrizi şi firma CAUSSADE SEMENCES prin intermediul companiei AMG-Magroselect din  Republica Moldova- 9 hibrizi. Aceşti hibrizi vor fi utilizaţi în diferite domenii agro-alimentare, zootehnic, agro-energetic. La seminar au participat reprezentanţii Institutului de Fitotehnie “Porumbeni” Cazacu Mihail,  companiei AMG “Agroselect” Besarab Andrian, directorul SRL “Benasem”, ce se ocupă cu comercializarea seminţelor Burlacu Natalia.
           Rezultatele obţinute pe loturile demonstrative vor fi publicate în broşura proiectului, mass-media, pagina web a Asociaaţiei “CUTEZĂTORUL”. 

 P.S. Recent pe loturile demonstrative de floarea soarelui au fost efectuate lucrările de recoltare. În urma analizei rezultatelor, din 10 hibrizi însemînţaţi cei mai performanţi sînt:   hibridul Albinuţa- Institutul de Certărări pentru Culturile de Cîmp “Selecţia” din Bălţi (32,67 qhentale la ha), hibridul Favorit de la  Centrul Ştiinţific “Agroselect” ( 24,3 qhentale la ha). Rezultatele finale vor fi publicate în timpul apropiat.

 Loturile demonstrative de comportare şi testare a hibrizilor de floarea soarelui şi porumb au fost create în cadrul proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet”, finanţat de Comisia Uniunii Europene în cadrul Programului Operaţional Comun Romînia-Ucraina_Republica Moldova 2007-2013.

Programul Operational Comun Romania – Ucraina - Republica Moldova  2007 – 2013 este finantat de catre Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de catre tarile participante in program.

 

“Granite comune. Solutii comune.

 
AO "CUTEZATORUL" instruieste formatori din Romania si Ucraina Imprimare

Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL" Făleşti în colaborare cu Federaţia Naţională a Agricultorilot din Moldova “AGROinform” organizează în perioada 13-16 septembrie 2011 un training de pregătire a formatorilor în domeniul producerii şi certificării producţiei agroalimentare ecologice.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet", finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2009-2013.

În cadrul trainingului vor fi instruirii 10 participanţi din judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi, România, regiunea Cernăuţi, Ucraina, selectaţi de partenerii proiectului Asociaţia Euroconcept, Botoşani, Centrul de Dezvoltare Comunitară Iaşi, România şi Centrul Bucovinean pentru Dezvoltare şi Reconstrucţie Cernăuţi.

În cadrul instruirii vor veni cu prezentări şi comunicări utile în domeniu experţi de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Institutul pentru Culturile de Cîmp “Selectia”, Federaţia AGROinform, Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicina Veterinară „Ion Ionescu de la brad” Iasi, România.

În lunile octombrie-noiembrie, la întoarcere de la instruire, formatorii vor organiza un curs de instruire de 2 zile pentru 12 fermieri în regiunile pe care le reprezintă. Obiectivele principale ale instruirii vor fi producerea producţiei agroalimentare ecologice, utilizînd practici agricole nepoluatoare şi certificarea producţiei agricole organice.

Relaţii suplimentare la telefonul +373 259 22951. Persoana de contact Victor Cimpoieş

  Programul Operational Comun Romania – Ucraina - Republica Moldova  2007 – 2013 este finantat de catre Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de catre tarile participante in program.

 

 

 “Granite comune. Solutii comune.

 
Trainingul de formare a formatorilor in domeniul producerii si certificarii productiei ecologice Imprimare

În cadrul proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România- Ucraina- Republica Moldova 2007- 2013, în perioada 19-22 iulie curent în municipiul Bălţi a avut loc trainingul de pregătire a formatorilor cu genericul „Producerea şi certificarea producţiei agroalimentare ecologice”.
            Din 16 solicitanţi care au prezentat formulare de aplicare  şi conform criteriilor de selectare 12 beneficiari din raioanele Ştefan Vodă, Criuleni, Drochia, Rîşcani, Orhei, Cahul, Glodeni, Hînceşti şi Făleşti au fost selectati pentru participarea la trainingul de pregătire a formatorilor în domeniul producerii şi certificării producţiei agroalimentare ecologice.
           Conform agendei în procesul  de instruire a formatorilor au fost implicaţi experţii Aurelia Bondari, Iurie Hurmuzachi, Rodica Garştea, Federaţia Naţională AGROinform, profesorul Ioan Gîlcă, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinară „Ion Ionescu de la brad” Iaşi, doctorul habilitat în ştiinţe agricole, cercetătorul Boris Boincean, Institutul pentru Culturile de Cîmp „Selecţia” Bălţi, Iurie Senic, şef al Direcţiei Agricultura Ecologică, Resurse Regenerabile şi Irigare a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
             Pe parcursul a 4 zile formatorii au studiat minuţios pas cu pas atît partea teoretică  şi legislaţia privind agricultura ecologică şi certificarea producţiei organce, cît şi cea practică, vizitînd loturile experimental demonstrative ale Institutului pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”.
            
La finele trainingului participanţii au primit certificate de formatori în domeniul producerii  şi certificării producţiei agroalimentare ecologice.  Pe parcursul implementării   proiectului formatorii în regiunele pe care le reprezită vor avea ocazia să aplice cunoştinţele acumulate în practică. Ei vor organiza şi desfăşura cîte 2 seminare de o zi cu 12 fermieri, ce doresc să practice agricultura ecologică.
             Trebuie de menţionat că în luna septembrie curent la Chişinău va avea loc al doilea training formare

Proiectul Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet” este implementat de Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” în parteneriat cu Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova „AG ROinform”, AO „Rural Nord” din or. Făleşti, Asociaţia Euroconcept Botoşani, Centrul de Dezvoltare Comunitară Iaşi, Centrul Bucovinean pentru Dezvoltare şi Reconstrucţie Cernăuţi, Ucraina, finanţat de Comisia Uniunii Europene în cadrul Programului Operaţional Comun Romînia-Ucraina_Republica Moldova 2007-2013.

Programul Operational Comun Romania – Ucraina - Republica Moldova  2007 – 2013 este finantat de catre Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de catre tarile participante in program.

 

 

“Granite comune. Solutii comune.
 
Fermierii din Republica Moldova si Ucraina studieaza experienca colegilor romani in domeniul produce Imprimare

 

La sfîrşitul lunii iunie curent 4 fermieri  din Raionul Făleşti şi 2 din Ucraina au vizitat trei ferme agricole ecologice certificate din România. Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică „EcoAgriNet”, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Asociaţia Obştescă „CUTEZĂTORUL” Făleşti.
             Fermierii au vizitat Societăţile Comerciale„Astra Trifeşti” SRL  şi „ Jures LV”SRL din comuna Trifeşti, judeţul Iaşi. Aceste societăţi sunt certificate ecologic de 5 ani (2 ani de conversie, iar 3 ani comercializează producţie ecologică pe piaţă). Pe suprafaţa totală a fermelor de 3000 ha sunt cultivate culturi de grâu, porumb, soie, rapiţa şi grâul dur. Cea mai mare impresie pentru fermierii moldoveni şi ucraineni a fost că toată producţia este contractată şi achitată înainte de a fi livrată. Principalii cumpărători sunt agentii economici din Italia, Grecia, Austria şi Germania. Producţia ecologică comercializată este cu 20-30 % la sută mai scumpă faţă de cea tradiţională.

            Pe lîngă producţia ecologică, societăţile cultivă şi producţie agricolă tradiţională: semînţe de mazăre de grădină, porumb şi cartofi de consum. Produc pomi altoiţi, struguri de masă, deţin şi o livadă tînără. Profitul pe care îl obţin societăţile sunt incomparabile cu cele obţinute de fermierii moldoveni. De exemplu, ei obţin de pe un hectar de porumb un venit de 1000 euro, iar de pe unul de cartofi- 3000 euro”.

Conducătorii societăţilor au povestit şi au demonstrat parcul de tehnică agricolă specializată, modernă fără care ar fi imposibil de atins performanţele menţionate. Societatea deţine 18 tractoare care au fost achiziţionate prin proiecte finanţate de UE, de asemenea de o secţie de uscare, calibrare, prelucrare şi tratare a seminţelor. Utilajul agricol este procurat din Germania, SUA şi Japonia. Rezultatele înalte se datoresc şi sistemelor de irigare utilizate pe terenurile agricole.Cu ajutorul unei astfel de instalaţii de irigare prin aspersiune zilnic se irigă cu apa din r. Prut 30 ha.

În cadrul vizitei de studiu fermerii au avut ocazia să facă cunoştinţă cu una dintre cele mai mari ferme ecologice din judeţul Botoşani care administrează de peste 1500 ha de teren agricol pe care sunt cultivate produse ecologice. Administratorul fermei, Ovidiu Portariuc, a relatat că datorită colaborării cu compania germană „CERES” toată recolta care urmează a fi obţinută în acest an a fost deja contractată şi îşi aşteaptă cumpărătorii.D-ul Portariuc a mai menţionat că ferma pe care o gestionează este cea care a dat start exportului de produse bio din România pe piaţa europeană.

Numai în anul precedent au fost exportate 500 tone de soie ecologică, 100 tone de floarea soarelui, sute de tone de grâu, seminţe de dovleac, culturile în cauză avînd ca destinaţie exclusivă exportul în Germania, ţara extrem de interesată de produse ecologice.

Atât patronul firmei, cât şi fermierii din cele 2 ţări au menţionat că ţările pe care le reprezintă au o capacitate foarte mare de a produce cantităţi esenţiale de produse bio, datorită condiţiilor climaterice favorabile. Pentru aceasta este nevoie de support din partea statului prin majorarea subvenţiilor la producerea produselor  ecologice şi stimularea producerii producţiei agroalimentare ecologice.

Proiectul Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet” este implementat de Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” în parteneriat cu Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova „AG ROinform”, AO „Rural Nord” din or. Făleşti, Asociaţia Euroconcept Botoşani, Centrul de Dezvoltare Comunitară Iaşi, Centrul Bucovinean pentru Dezvoltare şi Reconstrucţie Cernăuţi, Ucraina, finanţat de Comisia Uniunii Europene în cadrul Programului Operaţional Comun Romînia-Ucraina_Republica Moldova 2007-2013.

  Programul Operational Comun Romania – Ucraina - Republica Moldova  2007 – 2013 este finantat de catre Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de catre tarile participante in program.

 


 

“Granite comune. Solutii comune.

 

 
AO "CUTEZATORUL" instruieste formatori in domeniul producerii si certificarii productiei ecologice Imprimare

             Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL", Făleşti organizează în perioada 19-22 iulie 2011 un training de şcolarizare a formatorilor în domeniul producerii şi certificării producţiei agroalimentare ecologice.
            Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultra ecologică, „EcoAgriNet", finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2009-2013.
            AO „CUTEZĂTORUL" a selectat 12 participanţi, membri ai Federaţiei AGROinform care vor participa la training.
            Ulterior, la întoarcere de la instruire, participanţii vor organiza un curs de şcolarizare de 2 zile cu 12
fermieri în regiunile pe care le reprezintă, privind utilizarea bunelor practici agricole nepoluatoare şi certificarea producţiei agricole ecologice.
Relaţii suplimentare la telefonul +373 259 22951.

           Trainingul respectiv va fi organizat în cadrul proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet”, finanţat de Comisia Uniunii Europene în cadrul Programului Operaţional Comun Romînia-Ucraina-Republica Moldova 2007 - 2013.

  Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova  2007 - 2013 este finantat de catre Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de catre tarile participante in program.

 

 

“Granite comune. Solutii comune.

 
A fost lansat proiectul Retea tansfrontaliera pentru agricultura ecologica, "EcoAgriNet" Imprimare

 

Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” din or. Făleşti în parteneriat cu Federatia Nationala a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”, Asociaţia Autorităţilor Publice Locale „Rural Nord” din Republica Moldova, Asociatia Euroconcept, Centrul de Dezvoltare Comunitară din România, Centrul Bucovinean pentru Dezoltare şi Reconstrucţie Cernăuţi, Ucraina a lansat proiectul Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologica, „EcoAgriNet” în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.  Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană cu suma 147 700, 00 Euro din valoarea totală a proiectului 165 084, 00 Euro.

Scopul proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea situaţiei economice şi de mediu din regiunile transfrontaliere Botoşani-Iaşi-Vaslui-Galaţi-Republica Moldova-Cernăuţi, prin intensificarea cooperării transfrontaliere între actorii locali din zona ţintă în domeniul dezvoltării agriculturii ecologice . Proiectul va atinge următoarele obiective specifice:

1. Intensificarea cooperării între formatori la educaţia fermierilor şi iniţierea procesului de certificare a producţiei agroalimentare ecologice în zona ţintă Botosani-Iasi-Vaslui-Galati-Republica Moldova-Cernăuţi.

2. Dezvoltarea culturii ecologice la fermierii din zona transfrontalieră, prin promovarea agriculturii ecologice şi practicilor europene agricole prietenoase mediului.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 12 luni în toate 3 ţări cu o etapă de coordonare şi management, o etapă de informare şi sensibilizare a populaţiei, o etapă de creare a reţelei transfrontaliere în domeniul agriculturii ecologice şi o etapă de promovare a experienţelor şi inovaţiilor europene în domeniul agriculturii organice. De asemenea, prin activităţile din cadrul proiectului, vor fi instruţi 144 fermieri din Republica Moldova, 72 fermieri din România şi 48 fermieri din Ucraina, vor fi informaţi peste 700 000 de beneficiari din zona transfrontalieră privind avantajele producerii şi utilizării produselor agroalimentare ecologice.  
            Rezultatele acestui parteneriat se vor concretiza în realizarea unui curriculum pentru pregătirea formatorilor în domeniul certificării ecologice pentru localităţile rurale din zona ţintă, îmbunătăţirea capacităţilor fermierilor din zona transfrontalieră pentru a produce produse de calitate înaltă şi în conformitate cu cerinţele europene de calitate. 

  Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova  2007 - 2013 este finantat de catre Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de catre tarile participante in program.

 

“Granite comune. Solutii comune.

 
Scoala de vara Imprimare
Şcoala de vară a tinerilor din Moldova şi România

În perioada 20-29 iulie 2011, prin intermediul Asociaţiei Obşteşti „ Cutezătorul” 15 tineri şi tinere din oraşul Făleşti, cu vîrstă cuprinsă între 16-25 ani, conduşi de Silvia Matasî, specialist coordonator, inspector şcolar DGÎTS Făleşti au avut fericita ocazie să fie implicaţi într-un proiect bilateral multicultural cîştigat de Asociaţia SuperTineri ( ASIRYS) din Tîrgu Frumos , România, „ Ţara lui Ştefan cel Mare” (coordonator: Mihaela Podariu), finanţat de Programul Tineret în Acţiune, cu sprijinul Comisiei Europene.

Întorşi din România , tinerii îşi împărtăşesc impresiile:
 Cimpoieş Victor – preşedinte AO „ Cutezătorul” :
Proiectul  nu a fost altceva decît o continuare de schimb de relaţii şi experienţă între tinerii din cele două oraşe de moldoveni  (Făleşti-Tîrgu Frumos) care s-au înfrăţit  încă cu 4 ani în urmă.
Ca obiectiv major a fost cunoaşterea, de către tinerii secolului al XXI-lea, a istoriei Ţării lui Ştefan cel Mare, acest obiectiv unind moldovenii din diferite regiuni de pe ambele maluri ale Prutului.
Silvia Matasî, specialist coordonator, inspector şcolar, DGÎTS

 Pornind de la culegerea şi crearea unor legende originale despre Ştefan cel Mare, încetul cu încetul, tinerii s-au implicat în diverse acţiuni destul de interesante şi constructive. Pe parcursul celor 10 zile  de aflare în România au discutat la diverse teme , precum : „ Percepţiile despre Moldova şi România” , „ Identificarea stereotipurilor: cum sînt românii, cum sînt moldovenii?”. De asemenea, binevenite au fost tot felul de practici din diferite ONG, precum ASIRYS, (Tîrgu Frumos), „ Cutezătorul” (Făleşti), „ Vis de artst” (Botoşani). Prin diverse seminare şi întîlniri la mese rotunde s-a încercat să se identifice soluţii pentru sărăcie şi excluziune socială. Datinile , traţiile, cultura poporului nostru au fost prezentate prin intermediul unui teatru forum : „ România şi Moldova – între trecut şi viitor”. Mă bucur că tinerii din Făleşti au fost o complexă cate de vizită  a Făleştiului şi a RMoldova în România.
Damian Furdui, director Şcoala de Arte Plastice:

 Multe lucruri interesante am descoperit în cadrul Tîrgului de datini, obiceiuri  meşteşuguri şi produse tradiţionale moldoveneşti – din Ţara lui Ştefan cel Mare, la care au participat producători de obiecte tradiţionale, trupe de dans, muzică şi teatru din mai multe zone ale Moldovei şi Basarabiei.
Mariana Andrieş, conducăror de cerc, Casa Raională de Cultură.

Un deosebit şi real interes l-a prezentat Forumul Investiţional la care am participat şi în cadrul căruia am avut ocazia să cunoaştem persoane interesate şi afirmate deja în mediul business, care ne-au împărtăşit practicile dumnealor şi ne-au prezentat oportunităţi de investiţii în Republica Moldova şi în Moldova din România.
Alexandrina Matasî, elevă clasa a XII-a , LT „ M. Eminescu”

 Am rămas profund impresionată de vizitele de documentare pe care le-am făcut prin România, în scopul cunoaşterii istoriei şi culturii poporului: Cetatea de scaun , muzeul de istorie, muzeul de ştiinţe, muzeul de etnografie din Suceava, precum şi seara petrecută în stil haiducesc în localitatea Cucuteni ( de unde a pornit prima civilizaţie română).
Dumitriţa Bînzari, studentă ASEM, Chişinău

Prin intermediul acestui proiect am cunoscut mai multe personalităţi din România : precum primarul de Tîrgu Frumos , Gheorghe Tataru, consilierul şi şeful Băncii Comerciale CARPATICA, Costel Colotin, profesorul şi redactorul revistei „ Ecouri”, Dan Fripis , Adrian Bănuţă, producător , Televiziuea Română care ne-au dezvăluit secretele domeniilor în care activează.
Ana Patricia Dvornic, elevă, LT „M. Eminescu”

Drept un real scimb de experienţă ne-au fost şi vizitele pe care le-am făcut la primăria oraşului Tîrgu Frumos, la Casa de cultură, biblioteca orăşănească, diferite instituţii de învăţămînt, parcuri, monumente...care ne-au ajutat să atingem finalitatea proiectului: publicarea unei cărţi „ Ţara lui Ştefan cel Mare” şi montarea, cu sprijinul TVR, a unui film cu aceleşi titlu.
Ion Rotaru, elev, LT „ M. Eminescu”

Nu în ultimul rînd trebuie menţionat faptul că prin intermediul acestui proiect ne-am făcut mulţi prieteni prin care ni s-au deschis mai multe căi în viaţă.
Întreaga echipă:

Mulţumim tuturor celor care ne-au îndrumat, ne-au ajutat, ne-au oferit ocazia şi ne-au acordat încrederea de a prezenta cultura popurului nostru şi specificul naţional al regiunii în cadrul acestui proiect.
 
Implementarea proiectului "Transparenta - oxigenul democratiei" Imprimare

Proiectul a generat rezultate concrete

Se apropie de final proiectul “Transparenta - oxigenul democraţiei”, implementat de Asociaţia „CUTEZĂTORUL” prin Programul de Granturi Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice, finanţat de Ambasada SUA în Republica Moldova.   .  
     Pornind de la scopul proiectului de a  contribui la sporirea nivelului de transparentă a administraţiei publice locale si instituţiilor publice din oraşul Făleşt, activităţile proiectului au fost, în mare parte, organizate în parteneriat cu primăria oraşului şi Asociaţia Autorităţilor Publice Locale “Rural Nord”. 
         În cadrul desfăşurării proiectului respectiv s-a constatat că legătura dintre cetăţeni, primărie şi aleşii locali ai or. Făleşti este încă firavă, iar o bună parte din populaţie, nu este informată cu principiile activităţii APL, elaborării, adoptării şi executării bugetului oraşului, nu este implicată în procesele de monitorizare a activităţii APL şi guvernare a urbei.
          Este îmbucurător faptul că interesul categoriilor susnumite faţă de activităţile proiectului a fost mare. Spre exemplu, la trainingul cu reprezentanţii ONG- urilor au participat 23 persoane, organelor APL- 21 persoane, la masa rotundă- 30 persoane, la adunările informative- 92 persoane. 
        În scopul facilitării şi ridicării nivelului de informare al cetăţenilor şi implicare a lor în procesul de elaborare, adoptare şi executare a deciziilor în incinta primăriei a fost lansat Ghişeul Cetăţeanului, organizate adunări informative, dezbateri publice cu locuitorii oraşului. În cadrul proiectului au fost editate şi distribuite 1800 de pliante informative şi 2000 de buletine informative „Comunitatea”.
În ajutorul cetăţenilor la solicitarea informaţiei de interes public, depunerea sugestiilor şi propunerilor privind activitatea APL  vin şi Linia telefonică „fierbinte”, lansată în incinta Ghişeului Cetăţeanului, Cutia poştală pentru propunerile parvenite de la cetăţeni.
În cadrul dezbaterilor publice la care a participat şi primarul oraşului Făleşti, membrii grupului de implementare a proiectului, s-a demonstrat că cetăţenii, dacă sunt informaţi, nu sunt chiar atît de indiferenţi de soarta urbei. Spre exemplu, la dezbaterile publice din regiunea centru a oraşului, la care au participat peste 20 de cetăţeni, 8 din ei au intervenit cu diferite propuneri, sugestii, critici la adresa autorităţilor despre problemele cu care se confruntă si care necesită o soluţionare urgentă. Printre ei sunt Alexandru  Gurduza, , Vasile Ilaşcu, ş.a
 În prezent se lucrează la pregătirea şi elaborarea Ghidului Cetăţeanului oraşului Făleşti, editarea şi distribuirea lui orăşenilor.  Proiectul va finisa cu evaluarea rezultatelor în cadrul Conferinţei finale a proiectului, la care vor participa partenerii de proiect, reprezentanţii Consiliului local, primăriei, instituţiilor publice şi societăţii civile. Publicul a fost informat şi prin intermediul a 4 interviuri la Radioul Naţional, 4 articole în ziarul „Patria mea”, informaţii utile pe pagina web a Asociaţiei „CUTEZĂTORUL”.
 

Ghişeul Cetăţeanului din oraşul Făleşti a fost lansa

La 6 mai 2011 în sala de sedinţe a primăriei oraşului Făleşti a avut loc masa rotundă cu genericul  "Transparenţa activităţii Administraţiei Publice Locale şi căile de perfecţionare a ei”. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului “Transparenţa – oxigenul democraţiei”, finanţat de Ambasada SUA în Republica Moldova.
La ea au participat 20 de reprezentanţi ai APL locale şi instituţiilor publice din oraş. Moderatorul discuţiei Vitalie Cimpoieş a făcut o trecere în revistă a celor obţinute în cadrul proiectului, menţionînd că proiectul este binevenit pentru cetăţenii urbei, generînd rezultate utile pentru ei.
    Raportul „Cu privire la asigurarea condiţiilor pentru accesul la informatia de interes public reieşind din Legea cu privire la  transparenţa în procesul decizional” a fost prezentată de doamna Neli Savciuc - secretarul oraşului Făleşti, care a menţionat importanţa asugurării transparenţei activităţii primăriei, Consiliului local şi instituţiilor publice pentru implementarea reformelor mult asteptate de cetăţeni. 
Cu o deosebită atenţie a fost ascultat raportul „Tehnici şi şi practici de asigurare a transparenţei activităţii APL şi instituţiilor publice”, prezentat de expertul proiectului domnul Nicolae Moscalu, preşedintele AO “Moştenitorii” din municipiul Bălţi. Dumnealui a adus o serie de exemple concrete, cînd implicarea cetăţenilor influenţează procesul decizional, contribuie la soluţionarea problemelor cu care însăşi cetăţenii se confruntă.
Expertul a menţionat activitatea rodnică a AO „CUTEZĂTORUL” în domeniul respectiv care permanent implementează proiecte privind perfectionarea activităţii APL, asigurării transparenţei ei. Un merit al ei este şi lansarea în cadrul evenimentului de astăzi a Ghişeului Cetăţeanului în incinta primăriei oraşului şi dotarea lui cu echipamentul necesar pentru buna lui funcţionare.
    Cu spriginul financiar acordat de Ambasada SUA în Republica Moldova Ghişeul Cetăţeanului a fost dotat cu un compiuter performant, imprimantă scaner, fax. Primăria oraşului, la rîndul ei, a oferit ghişeului lansat specialistul în relaţiile cu publicul doamna Maria Şoldan care va pune la dispoziţia cetăţenilor orice informaţie de interes public.
    Pentru a stimula şi încuraja accesul locuitorilor la informaţia de interes public, în cadrul Ghişeului Cetăţeanului a fost lansată linia telefonică „fierbinte” la telefonul 22348, instalată o cutie pentru sugestiile şi propunerile cetăţenilor.
    În prezent grupul de implementare a proiectului lucrează la finisarea elaborării Ghidului cetăţeanului oraşului Făleşti, ce are menirea să promoveze informaţia de interes public pentru cetăţeni, să vină cu informaţii utile despre activitatea Consiliului, instituâiilor publice şi primăriei.

Implementarea proiectului decurge cu succes

Timp de 6 luni, incepînd cu luna iulie curent, Asociaţia Obstească  „CUTEZĂTORUL” organizează şi desfăşoară diferite acţiuni, orientate la ridicarea nivelului de transparenţă a administraţiei publice din oraşul Făleşti.
     Activităţile proiectului sunt organizate în parteneriat cu primăria oraşului şi Asociaţia Autorităţilor Publice Locale “Rural Nord”. Proiectul “Transparenta - oxigenul democratiei” este susţinut financiar de Ambasada SUA în Republica Moldova, prin intermediul Programului de Granturi Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice.
     Obiectivele proiectului  sunt de a contribui la sporirea nivelului de transparentă a administraţiei publice locale si instituţiilor publice din oraşul Făleşti. În acest scop accentul s- a pus pe dezvoltarea capacităţilor organelor APL, instituţiilor publice, societăţii civile, mass- media si cetăţenilor în domeniul asigurării transparenţei activităţii APL, prin informarea şi instruirea consilierilor locali, funcţionarilor  primăriei, instituţiilor publice din oraş, ongeiştilor din raionul Făleşti. 
         Este îmbucurător faptul că interesul categoriilor susnumite faţă de activităţile proiectului a fost mare. Spre exemplu, la trainingul cu reprezentanţii ONG- urilor au participat- 23 persoane,  organelor APL- 21 persoane, la masa rotundă- 30 persoane, la adunările informative- 92. 
        Pentru participanţii la activităţile proiectului experţii au pregătit o serie de materiale promoţionale la temă. Tot pentru ei au fost editate şi distribuite 1000 exemplare de buletine informative „Comunitatea”, 900 pliante tematice.
        Au fost publicate 3 articole în ziarul raional „Patria mea”, 4 luări de cuvînt la Radioul Naţional, informaţii utile pe pagina web a Asociaţiei „CUTEZĂTORUL”.
În prezent a fost procurat echipamentul necesar pentru lansarea Ghişeului cetăţeanului, au fost amplasate panouri informative. În timpul apropiat va fi creat Ghişeul cetăţeanului, lansată linia telefonică „fierbinte”, instalată cutia poştală pentru sugestiile şi propunerile cetăţenilor.
În prezent se colectează şi se sistematizează informaţia pentru editarea Ghidului cetăţeanului din oraşul Făleşti, numărului 3 al buletinului informativ, pregătirile pentru desfăşurarea mesei rotunde cu reprezentanţii instituţiilor şi organelor administraţiei publice locale, societăţii civile, mass- media, cetăţenilor.


Activităţile de informare şi asigurare a transparenţei activităţii APL continuă


La finele lunii decembrie 2010 proiectul „Transparenţa- oxigenul democraţiei” a ajuns la mijlocul implementării lui. Printre activităţile cele mai relevante se numără organizarea campaniei informationale privind scopul, obiectivele şi acţiunile proiectului, promovarea legii Republicii Moldova privind transparenţa procesului decizional.
În scopul informării şi conştientizării cetăţenilor au fost editate şi distribuite beneficiarilor 3 pliante şi 2 numere ale buletinului informativ „Comunitatea”, publicate 6 articole în mass- media, Radioul Naţională, pagina web a Asociaţiei.
Pentru dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de comunicare şi implicare în activităţi de informare a cetăţenilor şi asigurare a transparenţei  activităţii Consiliului orăşenesc şi primăriei au fost organizate 2 traininguri cu reprezentanţii societăţii civile, consilierilor, funcţionarilor primăriei şi instituţiilor publice.
Împreună cu primăria oraşului va fi creat şi lansat Ghişeul Cetăţeanului, ce va avea menirea de a asigura accesul cetăţenilor la informatia de interes public. În acest scop a fost procurat un compiuter performant, imprimantă, xerox si scaner.
 În anul curent activităţile proiectului au început cu organizarea şi desfăşurarea adunărilor informative cu locuitorii oraşului, pregătirea şi distribuirea unui şir de materiale promoţionale de specialitate.    
              Interesant, cu implicarea activă în discuţii a participanţilor s- au desfăşurat adunările cu cetăţenii din centrul oraşului, liceenii de la liceele teoretice Mihai Eminescu şi Ion Creangă, tineretul urbei.
Nu mai puţin interesant a fost desfăşurată adunarea informativă cu tineretul oraşului Făleşti care a avut loc în luna martie curent în incinta şcolii de arte. După prezentările în domeniu, tinerii s- au inclus activ în discuţii. Ei au menţionat accesul limitat la informatia de interes public în diferite instituţii publice ale oraşului. Acest adevăr a fost constatat şi în timpul implementării proiectului „Cetăţeni activi - comunitate puternică”, finanţat de către Fundaţia Soros – Moldova. Unii tineri au menţionat că calea spre informaţia privind bugetul oraşului, spre exemplu, este încă destul de lungă şi anevoiaosă. 
   
Raportul financiar al AO „CUTEZĂTORUL” pentru 2010 (lei)

Cheltuieli de salarizare: 69 225,43
Cheltuieli p-ru instruire şi consultanţă: 210151
Cheltuieli pentru activităţi: 88156,65
Cheltuieli comunicare (telefon, internet): 1215,68
Cheltuieli transport (combustibil, arenda): 24855,50
Cheltuieli întreţinerea oficiului (energie electrică, arenda): 18757
Cheltuieli pentru consumabile: 12348
Cheltuieli bancare: 1560


Servicii prestate de AO „CUTEZĂTORUL”

-    Elaborarea planurilor de afaceri şi asistenţă la creditarea lor;
-    Asistenţă fermierilor şi antreprenorilor agricoli  la elaborea aplicaţiilor pentru accesarea subvenţiilor în agricultură
-    Informarea populaţiei în domeniul economic, agriculturii ecologice, APL, protecţiei mediului, asigurării transparenţei activităţii APL, instituţiilor publice şi societăţii civile.
-    Elaborearea planurilor de dezvoltare socio- economică a comunităţilor rurale
-    Management de proiect
-    Metodologia elaborarii cererilor de finantare
-    Metode practice de implementare a proiectelor
-    Plasarea pe siteul AGRAVISTA a cererilor şi ofertelor comerciale ale fermierilor
-    Promovarea drepturilor omului, activismului civic şi comunitar în rîndurile tineretului, femeilor şi populaţiei rurale

 
O VIZITA DE STUDIU IN RAIONUL NOUA SULITA, REG. CERNAUTI, UCRAINA Imprimare

În perioada 3-5 decembrie 16 fermieri şi antreprenori agricoli din raionul Făleşti au efectuat o vizită de studiu în reg. Cernăuţi, Ucraina. Delegaţia s-a aflat în raionul Nouă Suliţă cu care raionul Făleşti este înfrăţit. Prima vizită a fost efectuată la firma agricolă „Gauca", făcînd cunoştinţă cu tehnologiile de creştere a merilor într-o livadă superintensivă de 100 ha, înfiinţată în anil 2003, avînd o productivitate de 400 qentale la ha.

O impresie destul de intrigantă asupra oaspeţilor a lăsat imensul frigider cu o capacitate de 2 mii tone. De asemenea o bună experienţă a obţinut delegaţia făcînd cunoştinţă cu secţia de calibrare, sortare şi ambalare a merelor, cît şi  cu modul de organizare, comercializare şi export a producţiei crescute.

  Impresii frumoase a produs şi întreprinderea „Rodnicioc" din s. Boian, acelaş raion. Acest agent economic este specializat în pregătirea  şi producerea materialelor de construcţie din lemn, metal, ceramică etc. Gazda s- a împărtăşit experienţa acumulată cu multă mărinime. Sufletele oaspeţilor au fost cu adevărat răvăşite de cele văzute şi simţite la Complexul cultural artistic „Valea Soarelui", cetatea Hotinului şi urbanistica minicipului Cernăuţi.

În ultima zi delegaţia a avut ocazia să facă cunoştinţă cu comercializarea producţiei agricole la piaţa angro din or. Nouă Suluţă.

În cadrul vizitei de studiu la 4 decembrie 2010 AO „CUTEZĂTORUL" a încheiat un acord de colaborare de lungă durată cu Agenţia de Dezvoltare Economică şi Cooperare Transfrontalieră din or. Noua Suliţă.

 

img_5563.jpgimg_5592.jpg

 
Transparenca activitatii Administratiei Publice Locale si caile de perfectionare a ei Imprimare

Transparenţa decizională constituie unul din elementele de bază ale bunei guvernări a unei comunităţi. Ea întroduce principii şi proceduri noi în activitatea autorităţilor publice în vederea informării în mod deschis şi explicit a cetăţenilor, societăţii civile şi altor părţi interesate, despre  activitatea autorităţii precum şi consultarea acestora în procesul de elaborare şi de adoptare a deciziilor. Reieşind din aceste principii, AO "CUTEZĂTORUL" timp de 6 luni implementează în oraşul Făleşti proiectul "Transparenţa - oxigenul democraţiei" cu suportul financiar al Ambasadei SUA în Republica Moldova prin Programul de Granturi Susţinerea Iniţiativelor Democratice. Conform planului de acţiuni al proiectului la 10 decembrie curent în sala de şedinţe a Consiliului raional Făleşti a fost organizată o discuţie la masa rotundă cu genericul "Transparenţa activităţii Administraţiei Publice Locale şi căile de perfecţionare a ei". La eveniment au participat 30 de reprezentanţi ai organelor administraţiei publice locale de nivelul I şi II, instituţiilor publice, societăţii civile, mass- media din raionul Făleşti. Discuţia a inceput cu prezentarea scopului şi obictivelor mesei rotunde, prezentarea participanţilor.                 

Cu rapoarte privind mersul implementării proiectului "Transparenţa - oxigenul democraţiei", Legii privind Transparenţa în procesul decizional, "Tehnici şi practici de asigurare a transparenţei activităţii APL şi instituţiilor publice" a venit Vitalie Cimpoieş director executiv al AO "CUTTEZĂTORUL", moderatorul evenimentului. Despre rolul administraţiei publice locale în asigurarea transparenţei activităţii ei şi executarea de către organele APL din raionul Făleşti a Regulamentului Consiliului Raional Făleşti privind Transparenţa în procesul decizional au comunicat Raisa Budu, şefa Secţiei Administraţie Publică Locală a Consiliului raional Făleşti şi Iulia Babin, secretarul raionului Făleşti. Despre experienţa asigurării transparenţei activităţii APL şi implicării cetăţenilor în procesul decizional au vorbit primarul oraşului Făleşti domnul Pavel Ivanciuc, secretarii primăriilor Risipeni,  Năvîrneţ ş.a..                                          
             Concomitent în oraş au inceput să fie organizate adunări informative cu genericul "Transparenţa activităţii administraţiei publice locale şi drepturile cetăţenilor de a participa la guvernare".
La adunarea din incinta  Liceului Teoretic "Ion Creangă" au participat 25 de tineri şi tinere, la biblioteca municipală "Mihai Eminescu"- 22 de cetăţeni ai oraşului. În faţa beneficiarilor au prezentat rapoarte Damian Furdui, asistent al coordonatorului de proiect şi Ana Bordeniuc, jurist al AO "CUTEZĂTORUL".      Participanţii la masa rotundă şi adunările informative au primit materiale informative şi promoţionale. (Buletine informative "Comunitatea", pliante tematice, Legea privind Transparenţa în  procesul decizional, brosura "Tehnici şi practici de monitorizare bugetului local"). În cadrul acţiunilor întreprinse s-a ajuns la concluzia că atît autorităţile, cît şi cetăţenii, societatea civilă şi mass-media trebuie să conştientizeze importanţa participării lor în elaborarea proiectelor de decizii, ce ar putea să le afecteze interesele şi să participe activ prin formularea unor recomandări şi propuneri pentru aceste proiecte. Numai astfel vom reuşi să dezvoltăm un parteneriat durabil dintre societate şi autorităţile publice în scopul perfecţionaării şi eficientizării actului de guvernare a comunităţilor noastre.

 

     img_5624.jpgmoldova 047.jpg

 

 
Rolul societatii civile in promovarea transparencei APL din or. Falesti Imprimare
           La 21 septembrie curent în incinta sălii de şedinţe a primăriei or. Făleşti s-a desfăşurat trainingul cu genericul „Rolul societăţii civile în promovarea  şi asigurarea transparenţei în activitatea autorităţilor locale şi instituţiilor publice”. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Transparenţa - Oxigenul Democraţiei”, implementat de Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” cu susţinerea financiară a Ambasadei Statelor Unite ale Americii în cadrul Programului de granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice. Proiectul este realizat în parteneriat cu primăria or. Făleşti şi Asociaţia Autorităţilor Publice Locale „Rural Nord”.
            Pornind de la scopul proiectului - implicarea societăţii civile la sporirea nivelului de transparenţă a administratiei publice locale din oraşul Făleşti, dezvoltarea capacităţilor în domeniul transparenţei APL, obiectivul de bază al trainingului a fost de a  informa şi instrui 20 reprezentanţi ai ONG - urilor din raionul Făleşti. Ţinând cont de faptul că succesul instruirii depinde, în mare măsură, de expert, AO „CUTEZĂTORUL” l - a invitat să organizeze evenimentul respectiv pe experimentatul Nicolae Moscalu, directorul ONG- ului „Moştenitorii” din municipiul Bălţi.
           Trainingul s - a axat pe descrierea a trei module: Rolul sectorului asociativ in viaţa societatii; Principiile de baza ale organizării si funcţionarii APL;  Elaborarea instrumentariului de organizare si realizare a activitatii de monitorizare si asigurare a transparentei in activitatea autoritarilor si institutiilor publice.   
Interes sporit a trezit la participanţi şi problemele cu privire la rolul sectorului asociativ în viaţa  societăţii, cerinţele pentru un ONG performant, interacţiunea dintre sectoarele societăţii, principiile de bază ale organizării şi funcţionării APL, Legea privind transparenţa în procesul decizional.
Este de menţionat faptul că activ s-a manifestat şi ONG - iştii prezenţi la instuire. Printre ei sunt domnul Boris Bujag, lider al „Agenţiei de implementare a proiectelor pe lângă primăria Glinjeni”, d-na Dodon Ina, preşedintele ONG - ului de femei „Speranţa”, Cimpoieş Elena, directorul  Asociaţiei pentru Tineret şi Mediu „Prut 2000”, Sergiu Scobioală, directorul executiv al Centrului de cooperare al Tineretului din or. Făleşti şi alţii.
În general, toţi invitaţii au participat activ la discuţii, dezbateri, jocuri interactive, confirmând interesul faţă de desfăşurarea trainingului.
          Trainingul a fost moderat de coordonaturul proiectului Vitalie Cimpoieş, care a venit cu exemple concrete  privind asigurarea transparenţei atât din activitatea ONG –urilor din raion, cât şi a organelor administraţiei publice locale.
          Participanţii la training au primit materiale promoţionale şi informative, plianta informativă nr. 1 privind scopul, obictivele, activităţile şi rezultatele preconizate în cadrul proiectului. Ei au plecat mult mai informaţi  privind importanţa asigurării transparenţei în activitatea autorităţilor publice locale şi instituţiilor publice.
E de menţionat şi interesul reprezentanţilor APL faţa de trainingul respectiv. La lucrările lui au participat primarul oraşului Pavel Ivanciuc, secretarii primăriei şi Consiliului raional Nelea Savciuc şi Iulia Babin.
          La eveniment a participat şi rostit  alocaţiune reprezentantul Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova Jhon Mc Gregor. 
transparenta.JPG
 
Transparenta - oxigenul democratiei Imprimare
La 23 iulie curent la primăria or. Făleşti  a avut loc lansarea proiectului "Transparenţa - oxigenul democraţiei". El va fi implementat de Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” în colaborare cu ONG - ul „Rural Nord” şi primăria or. Făleşti cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA în Republica Moldova. 
La eveniment au participat 24 de reprezentanţi ai consiliului şi primăriei locale, instituţiilor publice, societăţii civile, mass- media, cetăţenilor. Raportul privind proiectul "Transparenţa - oxigenul democraţiei" – o nouă oportunitate de implicare a cetăţenilor în procesul de soluţionare a problemelor comunitare, scopul, obictivele şi activităţile din cadrul  proiectului şi a responsabililor de executare a lor a fost prezentat de coordonatorul proiectului, directorul executiv al AO ”CUTEZATIORUL”.  
Despre parteneriatul primăriei or. Făleşti cu societatea civilă întru îndeplinirea cerinţelor legii Republicii Moldova cu privire la transparenţa în procesul decizional a vorbit primarul oraşului Pavel Ivanciuc. Dumnealui a adus exemple concrete despre iniţiativele AO „CUTEZĂTORUL”, altor ONG – uri privind participarea la monitorizarea bugetului oraşului Făleşti, atragerea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii oraşului.
Despre acţiunile concrete din cadrul proiectului şi rolul fiecărui partener în realizarea lor a vorbit Damian Furdui, asistentul directorului de proiect. Pornind de la scopul proiectului -         
 contribuirea societăţii civile la sporirea nivelului de transparenta a administratiei publice locale din oraşul Făleşti, participanţii au concretizat unele momente privind organizarea adunărilor informative și dezbaterilor publice, treningurile cu reprezentanţii societăţii civile şi APL.
Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 12 luni şi are menire de a crea condiţii pentru accesul mai deplin al cetăţenilor la informaţia de interes public, luarea deciziilor şi sporirea nivelului de transparenţă a Consiliului local şi primăriei Făleşti. În acest scop la primăria oraşului va fi creat „Ghişeul Cetăţeanului”, lansată linia telefonică fierbinte, panoul informativ, editate şi distribuite 6 pliante tematice, 4 numere ale buletinului informativ „Comunitatea”, broşura „Ghidul cetăţeanului”.
Este impresionant faptul că proiectul respectiv completează şi continuă acţiunile începute    în oraşul Făleşti în anul 2009 în cadrul proiectului  „Cetăţeni activi – comunitate puternică”.  Vor fi consolidate şi dezvoltate în continuare relaţiile de colaborare ale ONG – urilor implicate în proiect cu Consiliul local, primăria oraşului privind transparenţa activităţii APL.

 

Rezultatele sondajului privind

accesul la informaţie şi problemele stringente ale oraşului Făleşti

 

După cum v-am mai informat, Asociaţia Obsteasca  „CUTEZĂTORUL”, începând cu luna ianuarie curent, implementează în oraşul Făleşti  proiectul “Cetăţeni activi - comunitate puternică”, susţinut financiar de Fundaţia Soros – Moldova.
Pornind de la  scopul proiectului de a contribui la crearea in or. Falesti a unei administraţii publice locale deschise pentru cetăţeni, protagoniştii proiectului au organizat sondajul de opinie publică în cadrul căruia au fost intervievaţi 125 de cetăţeni din 5 sectoare ale oraşului Făleşti.
Pe lângă obiectivul de a determina gradul de informare al cetăţenilor privind bugetul oraşului, activitatea Consiliului şi primăriei or. Făleşti, sondajul a avut scopul de a identifica problemele stringente de care Consiliul local trebuie să ţină cont la distribuirea banilor publici.
Analiza sondajului de opinie arată că sursa principală de informaţie privind activitatea administraţiei locale este mass – media (21 %), ziarul „Patria mea” (20 %), panul informativ al primăriei (19 %), de la consilieri (17 %). Numai 42 % din respondenţi apreciază satisfăcătoare şi bună activitatea administraţiei publice.
La întrebarea care sunt problemele stringente ale oraşului de care trebuie să ţină cont consilierii la distribuirea banilor publici, părerile s-au divizat în diverse categorii, dar în mare parte au ţinut de construcţia şi reparaţia drumurilor (30%), amenajarea, salubrizarea şi iluminarea oraşului(25%), aprovizionarea cu apă şi canalizare (17%), revitalizarea activităţilor întreprinderilor (11%), gazificarea totală a oraşului (6%), prestarea ne calitativă a serviciilor comunale (5%), înrăutăţirea situaţiei culturale (4%), construcţia unei pieţe agricole noi (2%).
Referitor la faptul dacă cunosc că au dreptul să asiste la şedinţele Consiliului local şi să participe la luarea deciziilor au răspuns afirmativ 36% din cetăţeni, 59% au recunoscut că nu cunoşteau despre acest drept şi 5% nu se interesează de asta. Numai 14% din respondenţi au asistat vreodată la şedinţa Consiliului local, 82% n-au asistat niciodată, precum şi la luarea deciziilor, 4% sunt indiferenţi la această întrebare şi nici nu doresc să asiste. Numai 14% din respondenţi au accesat pagina web a primăriei, 4% nu sunt interesaţi de aceasta şi 80% din respondenţi n-au accesat pagina web. 
Ceea ce ţine de bugetul oraşului, cunoştinţele cetăţenilor sunt şi mai mici. Numai 10% dintre respondenţi dispun de informaţii privind bugetul oraşului şi procedurile bugetare, 80% nu cunosc nimic despre bugetul local şi 10% sunt indiferenţi. 
82% dintre respondenţi au răspuns că n-au participat la dezbateri, iar 14% au spus că nu-i interesează dezbaterile şi consultările bugetului. 12% dintre respondenţi cunosc că este adoptat bugetul oraşului pentru anul 2010, 84% dintre cetăţenii intervievaţi nu cunosc suma bugetului, iar pe 4% nici nu-i interesează. La întrebarea dacă sunt de acord cum sunt cheltuiţi banii publici în or. Făleşti, numai 6% dintre respondenţi sunt de acord cu aceasta, 42% au răspuns că nu sunt de acord cum sunt cheltuiţi banii publici şi 47% nu cunosc unde sunt direcţionaţi banii publici, iar 5% din respondenţi nu se interesează cum sunt cheltuiţi banii publici.
La întrebarea cum apreciază activitatea Consiliului local şi a primăriei, 17% din respondenţi au răspuns că nu ştiu, adică nu pot da o apreciere, deoarece nu posedă informaţie de referire, 41% din intervievaţi o apreciază ne satisfăcător, 38%- apreciază satisfăcătoare activitatea APL şi doar 4% dintre cetăţenii chestionaţi consideră ca bună activitatea administraţiei publice.
Cel mai aprins subiect de discuţie a fost referitor la transparenţa activităţii primăriei Făleşti. Doar 12 persoane dintre respondenţi au ştiut despre existenţa Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11. 2008, o bună parte intuiau despre ce este vorba, iar majoritatea nu ştiau chiar ce înseamnă acest cuvânt. În final, 30% dintre respondenţi au apreciat activitatea primăriei ne transparentă, 10% o socot transparentă, 49%- nu ştiu, 11%- nu-i interesea

 

A fost completată componenţa Consiliului Civic de Monitorizare o bugetului obştesc

 

Concomitent cu verificarea gradului de informare al cetăţenilor privind bugetul oraşului şi problemele stringente de care consilierii trebuie să ţină cont la distribuirea banilor publici, a fost anunţat un concurs de selectare pentru completarea Consiliului Civic de Monitorizare cu noi membri. Astfel, Consiliul a fost completat cu doamna Natalia Burlaca, director SRL „Benasem - Agro”, Emil Coliban - corespondent la Radioul Naţional, Serghei Voloşciuc - pensionar, şeful azilului de bătrâni din or. Făleşti,  Nastas Tudor - corespondent la ziarul „Patria mea”, Leahu Ion – directorul Întreprinderii de Construcţii Nr. 2 din or. Făleşti care şi – au dat acordul să activeze în această instituţie ne formală a cetăţenilor.
               Tot în această perioadă au fost dezvoltate relaţiile de colaborare cu Consiliul local, primăria, societatea civilă privind organizarea monitorizării bugetului, discutate şi ajustate la condiţiile locale mecanismele de implicare a publicului la monitorizarea bugetului, elaborate în cadrul proiectului precedent. 

 

Raportul AO “CUTEZĂTORUL” privind executarea bugetului oraşului Făleşti în anul 2009

 

Raportul AO “CUTEZĂTORUL” privind executarea bugetului oraşului Făleşti în anul 2009 a fost elaborat de expertul proiectului, preşedintele Consiliului Civic de monitorizare a bugetului doamna Olga Ursu, directorul executiv al Asociaţiei Vitalie Cimpoieş în cadrul proiectului „Cetăţeni activi - comunitate puternică”, susţinut financiar de Fundaţia SOROS Moldova prin Programul Administraţie Publică şi Bună Guvernare.
În urma analizei bugetului oraşului pentru anul 2009, discuţiei cu consilierii, funcţionarii primăriei, cetăţenii, unele organizaţii ne guvernamentale, participării la şedinţele Consiliului orăşenesc s- a constatat că
bugetul oraşului Făleşti pe anul 2009 a fost elaborat în baza art. 45 al Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIII din 24.05.1996, art. 20 al Legii privind finanţele publice locale nr. 397- XV din 16.10.03, art. 14 (2) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.06, normelor metodologice ale Ministerului Finanţelor Republicii Moldova.
Conform raportului Consiliului local privind executarea bugetului or. Făleşti, venitul total precizat pentru anul 2009 a alcătuit 12010,6 mii lei. Din suma totală de venituri, 54,5% constituie veniturile curente, iar 45,5 % transferurile din bugetul centralizat. De aici se observă că una din sursele  esenţiale ale formării bugetului or. Făleşti rămân în continuare transferurile, cu toate că se observă o scădere de circa 10% faţă de anul 2008. Ca şi în anii trecuţi se observă că veniturile bugetare a urbei au fost constituite, din sursele a cinci capitole de bază: venituri fiscale, încasări ne fiscale, transferuri, venituri din operaţiuni din capital şi mijloace speciale.
Din totalul de venituri curente, 4800,6 mii lei alcătuiesc veniturile fiscale, ponderea cărora constituie 38,9%. Analiza veniturilor obţinute în anul 2009 demonstrează faptul că indicatorul de bază în structura veniturilor curente îi aparţine impozitului din salariu în sumă de 3956,1 mii lei sau 32,0% din venituri. Faţă de suma precizată pe anul 2009 veniturile din impozitul din salariu au crescut cu 7,6 %, iar faţă de anul 2008- de 3,2 ori. Aşadar din totalul de venituri pe anul 2009, a treia parte din suma veniturilor colectate o alcătuieşte impozitul din salariu. Veniturile din încasările ne fiscale în anul 2009 au constituit 19933,8 mii lei sau 15,6 % din venitul total. Din aceste venituri 694,9 mii lei sau 5,6% sunt veniturile încasate de la taxa pentru patentă:, 656,6 mii lei sau 5,3 %- de la taxa pentru unităţile comerciale. În comparaţie cu anul 2008 defalcările în bugetul orăşenesc de la taxa pentru unităţile comerciale s - au mărit cu 119,1, ce demonstrează o mică înviorare economică şi sporire pe teritoriul primăriei oraşului Făleşti a numărului unităţilor comerciale. În urma eliberării unui 10 număr impunător de patente au fost acumulate cu 340 mii lei mai mult decât au fost preconizate, 160 mii lei au survenit de la unităţile comerciale, 78 mii lei pentru plata certificatului de urbanism. 500 mii lei au fost utilizate pentru elaborarea planului urbanistic al oraşului, 60 mii pentru reparaţia Complexului memorial şi procurarea centrelor muzicale la 2 cămine culturale. Despre aceste schimbări pozitive s-a accentuat şi în cadrul Forului Investitional internaţional „Raionul Făleşti – regiune transfrontalieră atractivă”, desfăşurată în octombrie 2009, la care AO „CUTEZĂTORUL” a fost co-organizatoare.
Conform Codului Fiscal, titlul VII Taxele locale, Capitolul 3, Ar. 292/2 cota concretă a taxelor locale se stabileşte de către autorităţile publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii. Astfel în anul 2010, taxa pentru amenajarea teritoriului se va mări de 2 ori pentru fiecare angajat (de la 40 lei până la 80 lei). Dacă în anul 2009 în bugetul oraşului au fost colectate 148,9 mii lei sau cu 18,3 mii lei mai mult decât în 2008, apoi în anul 2010 bugetul oraşului se va completa cu circa 300 mii lei. În legătură cu faptul că impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător este de cota zero, conform codului fiscal, în bugetul oraşului veniturile de la acest impozit au lipsit. Dacă în anul 2007 la acest compartiment au fost colectate 1561,2 mii lei apoi în 2008 în bugetul oraşului au parvenit numai 418,6 mii lei datorii din perioada precedentă.
Impozitul pe proprietate pe anul 2009 în sumă de 354,3 mii lei precizat a fost îndeplinit cu 92,7%, iar bugetul oraşului n - a primit 25,9 mii lei. În anul 2010 s-a modificat metoda de impozitare a bunurilor imobiliare cu destinaţie non agricolă. Acest impozit include valoarea obiectului şi terenul de pământ pe care este amplasat acest obiect. Valoarea acestor obiecte pentru impozitare vor fi apreciate de organele cadastrale locale. În legătură cu aceasta, agenţii economici, cât şi persoanele fizice vor plăti impozite mai mari, dacă
dispun de obiecte imobiliare scumpe. În legătură cu aceste modificări, în anul 2010 veniturile în bugetul oraşului se vor mări simţitor. E îmbucurător faptul că din an în an se observă o creştere a bugetului,
atât cantitativă, cât şi calitativă. Analiza implementării bugetului oraşului Făleşti în anul precedent a demonstrat că executarea bugetului pe anul 2009 alcătuieşte 105,4 % sau cu 344,2 mii lei mai mult faţă de suma precizată pe  perioada de gestiune. Odată cu creşterea veniturilor corespunzător a crescut şi suma
cheltuielilor, ne cătând la faptul că îndeplinirea bugetului la compartimentul cheltuieli pe anul 2009 a constituit 99,9% sau cu 17,9 mii lei mai puţin faţă de suma anuală precizată.
Din toate cheltuielile curente, 4446,6 mii lei sau 48,5 % au fost alocate pentru retribuirea muncii sau cu 1397,9 mii lei mai mult faţă de anul bugetar 2008. Cheltuielile la compartimentul contribuţii obligatoriii de asigurări (BASS) alcătuiesc 1239,0 mii lei sau 10,3 % din cheltuielile curente. În legătură cu creşterea arifelor la energia electrică şi la gaze naturale în comparaţie cu anul 2008 au crescut şi cheltuielile cu 9,3 mii lei şi 6,7 mii lei corespunzător. Deci cheltuielile la mărfuri şi servicii în anul 2009 au constituit 2752,3 mii lei sau 22,8 % din totalul de cheltuieli.
Analizând caracterul de consum al bugetului urbei din anul 2008 cu bugetul anului 2009 putem menţiona că bugetul anului precedent a avut un caracter mai social, contribuind la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor. El a contribuit la îmbunătăţirea calităţii alimentării copiilor din instituţiile preuniversitare şi preşcolare din oraş. În acest scop au fost cheltuiţi cu 256,6 mii lei mai mulţi decât în anul 2008. În legătură cu creşterea veniturilor în bugetul oraşului pe anul 2009, a apărut oportunitatea de a majora şi plata muncii angajaţilor din sfera bugetară, finanţată din bugetul local. În anul 2009 retribuirea muncii a crescut cu 1397,9
mii lei faţă de anul bugetar 2008.
În anul 2009 au fost investite 92,7 mii lei în construcţia obiectelor de menire socială, 46,8 mii lei - în construcţia obiectelor de gazificare. Pentru procurarea mijloacelor fixe în anul 2009 au fost alocate 80,9 mii lei sau cu 4,5 ori mai mult faţă de anul 2008. Graţie proiectuluiStabilirea managementului adecvat al deşeurilor menajere solide în raionul Făleşti”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Bună Vecinătate RomâniaRepublica Moldova în oraş au fost construite 15 platforme şi instalate 75 de containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere solide în sumă de circa 250 mii lei. Au inervenit unele schimbări spre bine şi în atitudinea consilierilor la discutarea şi aprobarea bugetului. Dacă la discutarea bugetului pentru 2009 au avut loc multe polemici, deseori ineficiente, aprobîndu - l în a doua şedinţă,
atunci bugetul pentru 2010 a fost aprobat unanim. În acelaşi timp, în anul 2009, ca şi în 2008, nu s-a schimbat esenţial situaţia privind combaterea sărăciei, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, atragerea  nvestiţiilor în infrastructură, crearea locurilor de muncă. Ca şi în raportul anului 2009, la capitolul cheltuieli, putem menţiona în continuare caracterul de consum al bugetului oraşului. Cu toate că au fost menţionate
negativ în raportul anului 2008, nu s-a îmbunătăţit nici starea drumurilor, nici iluminarea oraşului, care aproape că lipseşte de mai mulţi ani.
Analizând executarea bugetului oraşului Făleşti pentru anul 2009 am ajuns la concluzia că Consiliul local, primăria nu poate soluţiona cu sursele proprii disponibile toate problemele cu care se confruntă cetăţenii urbei. Deaceia o oportunitate pentru a ieşi din această situaţie este crearea unei 12 instituţii în cadrul primăriei, angajarea unui specialist, ce s - ar ocupa de identificarea problemelor stringente ale oraşului, surselor financiare locale, regionale, naţionale şi internaţionale pentru dezvoltarea infrastructurii oraşului, asigurarea cu apă potabilă, salubrizarea şi iluminarea oraşului, reparaţia drumurilor şi trotuarelor.
O altă posibilitate de completare a bugetului urbei este extinderea spectrului de servicii prestare de către primăria oraşului pentru cetăţeni. La o responsabilitate mai mare atât pentru prestarea serviciilor, cât şi
pentru amenajarea şi salubrizarea oraşului va contribui şi planul de dezvoltare urbanistică a oraşului Făleşti, aprobat la şedinţa Consiliului local din I trimestru al anului curent. Pentru ca bugetul oraşului să fie transparent şi realizat eficient se cere implicarea cetăţenilor în acest proces. Sondajul de opinie publică, organizat în cadrul proiectului, arată că majoritatea locuitorilor nu dispun de informaţia privind procedurile bugetare. 80 % din respondenţi au declarat că nu ştiu nimic despre bugetul oraşului, iar 10 %- sunt indiferenţi faţă de el, 41% din cetăţenii intervievaţi au menţionat activitatea ne satisfăcătoare a APL, 30 % o socot ne transparentă, iar 10 % din ei nu au încredere în ea.
Recomandări:
Utilizarea eficientă a bugetului oraşului şi asigurarea transparenţei folosirii banilor publici
Atragerea unui număr mai mare de cetăţeni la consultarea proiectului bugetului şi monitorizării lui
Crearea, pe lângă primăria oraşului, a Agenţiei de elaborare şi implementare a proiectelor, ce se va ocupă de pregătirea resurselor umane şi atragerea investiţiilor pentru soluţionarea problemelor din oraş
Angajarea din sursele proprii a unui specialist în elaborarea şi implementarea proiectelor, crearea grupului de elaborare a proiectelor şi atragere a investiţiilor.
Amenajarea panoului informativ privind procedurile bugetare şi mersul executării bugetul obştesc.
Este necesar de luat măsuri concrete pentru acordarea asistenţei şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în oraş, creând în acest scop Centrul de Susţinere a Antreprenoriatului.
Elaborarea şi adoptarea la şedinţa consiliului local a Planului de dezvoltare social economică a oraşului Făleşti cu implicarea instituţiilor publice, societăţii civile, cetăţenilor.
 
Olga Ursu- expert, preşedintele Consiliului Civic de Monitorizare a
bugetului oraşului Făleşti

 

Vitalie Cimpoieş- directorul executiv al AO „CUTEZĂTORUL”

 

S-a desfăşurat şedinţa primului focus grup

 

În cadrul proiectului „Cetăţeni activi - comunitate puternică” în oraşul Făleşti au fost create 2 focus grupuri a câte 12 persoane fiecare. Scopul creării lor este de a pune în discuţie problemele oraşului Făleşti, identificate în cadrul sondajului de opinie, organizat la începutul anului curent. La 1 aprilie a avut loc şedinţa primului grup, la care au participat 12 locuitori ai oraşului din toate cele 5 sectoare. 
            Şedinţa a fost moderată de expertul Vitalie Cimpoieş care a efectuat o trecere în revistă a problemelor cu care se confruntă cetăţenii oraşului şi rezultatele sondajului de opinie publică.
Membrii focus grupului s-au inclus foarte activ în discuţii, identificând atât problemele vechi, cît şi altele noi, de care atât Consiliul local, cât şi primăria trebuie să ţină cont la cheltuirea banilor publici. E de menţionat faptul că problemele identificate de membrii focus grupului, în mare parte,  au coincis cu cele identificate în cadrul sondajului, organizat în cadrul proiectului. E lăudabil şi faptul că şi decizia grupului pentru identificarea unei probleme importante pentru a fi soluţionată prin intermediul ului proiect, finanţat de Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, reparaţia si pavarea trotuarelor a 2 străzi din oraş, a coincis cu părerea c cetăţenilor intervievaţi. Rezultatele sondajului şi problemelor identificate în cadrul grupului au fost transmise primăriei locale.

   

Un seminar util pentru fermieri

 

La 14 mai curent AO “CUTEZĂTORUL” a organizat în oraşul Făleşti seminarul cu genericul „Dezvoltarea agriculturii ecologice şi cerinţele Uniunii Europene privind certificarea producţiei ecologice”. La el au participat 25 de fermieri şi antreprenori agricoli, membri ai AO „CUTEZĂTORUL” din localităţile rurale ale raionului Făleşti. Participanţii au audiat rapoartele „Dezvoltarea agriculturii ecologice în condiţiile încălzirii globale şi schimbărilor climatice”, „Principiile Agriculturii Organice şi cadrul legal al ei”, Standardele internaţionale si europene de producere a producţiei organice, marketingul agriculturii ecologice şi oportunităţile de subvenţionare a activităţilor de agricultură organică, prezentate de Boris Boincean, doctor habilitat în ştiinţe agricole, Vitalie Cimpoieş şi Alexandru Fusa, AO „CUTEZĂTORUL”.

 

 
Strategia OR AGROinform pentru anul 2007- 2009 a fost realizata cu succes Imprimare
Începând cu 1 aprilie 2007, Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform, timp de 2 ani şi 9 a implementat Programul „Consolidarea durabilă a capacităţilor”. La realizarea lui au participat şi 14 OR din reţeaua AGROinform cu proiecte specifice pentru regiunile pe care le reprezintă.     În cadrul programului respectiv, AO „CUTEZĂTORUL” a elaborat şi implementat proiectul „Durabilitate prin dezvoltare şi consolidare”. El a avut scopul de a contribui la dezvoltarea economică rurală în regiune, aplicarea tehnologiior avansate, elementelor de marketing, crearea condiţiilor pentru comercializarea eficientă a producţiei, asigurarea durabilităţii OR, prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate, atragerea noilor membri şi reprezentarea intereselor lor. Proiectul a fost elaborat în baza strategiei organizaţiei regionale pentru anii 2007- 2009, elaborată la începutul anului 2007 cu suportul Federaţiei Naţionale AGROinform, necesităţilor beneficiarilor şi fermierilor din raionul Făleşti. Echipa proiectului, în comun cu CA, si - au asumat indicatori concreţi, orientaţi la îndeplinirea noii strategii a OR pe anii 2007- 2009, consolidarea poziţiei fermierilor în regiune şi sporirea bunăstării lor. O sarcină importantă a proiectului este acordarea asistenţei beneficiarilor la comercializarea eficientă a producţiei agricole.Astăzi, după trei ani de activitate, putem menţiona, că atât strategia pe anii 2007 - 2009, cât şi indicatorii, asumaţi în cadrul ei, au fost realizaţi cu succes. Dacă în 2007  numărul membrilor Asociaţiei era de  220, atunci în prezent a trecut de 355  din 45 de localităţi ale raionului Făleşti, municipiului Bălţi şi comunei Coşcodeni, raionul Sîngerei. Printre ei sunt peste 200 fermieri şi antreprenori agricoli, 76- specialişti în agricultură, 21- economişti şi contabili, 5- jurişti, 46 membri ai grupurilor PEP, 48 membri a cercurilor de studiu.S- a mărit numărul consultaţiilor acordate beneficiarilor în domeniul tehnologic, marketing, economic şi juridic, constituind în ultimii 3 ani 6345. Au fost organizate mai multe activităţi cu diferite grupuri de beneficiari. În colaborare cu  Direcţia Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional Făleşti a fost organizată Conferinţa Naţională „Promovarea culturilor nucifere în Republica Moldova”, la care au participat peste 70 de fermieri din 16 raioane ale republicii şi Staţiunii bucovinene în domeniul pomiculturii din municipiul Cernăuţi, Ucraina. Cu participarea experţilor din exterior, doctorului habilitat în agricultură, directorului general al ICCC “Selectia” şi a lui Htema Efim, consultant al SRL “Licorent - Agro” din or. Glodeni, a fost organizat schimbul de experienţă cu membrii cercurilor de studiu şi fermierii din satele Izvoare, Năvîrneţ, Glingeni şi Bocani.În perioada ultimului an de îndeplinire a Strategiei OR a continuat îmbunătăţirea prestării serviciilor contra plată. Au fost încheiate 7 contracte privind acordarea asistenţei juridice beneficiarilor în valoare de 8160 lei, elaborate 13 planuri de afaceri în valoare de 2 milioane 400 mii lei. Ca şi pe întreaga perioada de îndeplinire a strategiei în 2009 a continuat activitatea de asistenţă producătorilor agricoli la comercializarea producţiei prin intermediul Bursei Agricole AGRAVISTA. Au fost organizate anual mese rotunde, publicate materiale în mass- media, Radioul Naţional, buletinul informativ „Vocea Fermierului”. Ca rezultat, numai în 2009  au fost plasate 169 cereri/oferte comerciale pe siteul AGRAVISTA cu o valoare de 72536 mii lei, 42 de cereri şi oferte au fost plasate în reţeaua AGROinform şi ziarul Agromediainform. Total în anii 2007 - 2009 pe siteul AGRAVISTA au fost plasate 412 de cereri şi oferte comerciale în valoare de 143135 mii lei. Anul curent au fost asistate 24 tranzacţii comerciale în valoare de 1 milion 961 mii lei, intermediate 19 tranzacţii comerciale în valoare de 1283 mii lei. De ñătre consultantul ragional marketing Alexandru Fusa au fost efectuate şi distribuite beneficiarilor 12 studii tematice de piaţă, preţuri şi monitorizare a pieţei agricole în raionul Făleşti. Concomitent au fost elaborate şi 10 studii d fezabilitate.La cererea beneficiarilor, a fost creat un serviciu nou - serviciul juridic.  Au fost desfăşurate - mese rotunde, seminare, cursuri de pregătire ale contabililor, vizite de studiu în raioanele Donduşeni, Soroca, Ungheni, Orhei, judeţele Iasi, Vaslui, Botoşani România, au fost create şi asistate 5 cooperative de marketing şi trei grupuri de vânzări, alcătuite din fermierii mai multor localităţi rurale.  

 
Doua intilniri al expertului din Grecia cu fermierii din raionul Falesti Imprimare

În cadrul proiectului "Dezvoltarea Producerii Organice în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Moldovei", în luna noiembrie 2009 în oraşul Făleşti AO "CUTEZĂTORUL",  în colaborare cu centrul Regional de Protecţie a Mediului din Moldova, a organizat 2 întîlniri cu expertul proiectului respectiv din Grecia, care a reprezentat ţara fianţatoare a proiectului.

La evenimente au participat 22 de fermieri din diferite localităţi rurale ale raionului. Scopul întîlnirilor a fost identificarea problemellor cu care se confruntă fermierii la utilizarea practicilor agricole nepoluatoare şi găsirea soluţiilor pentru soluţionarea lor. 10 fermieri din numărul de participanţi vor fi selectaţi şi efectua activităţi de utilizate a metodelor agriculturii ecologice. La întîlnire a participat Vladimir Tîbîrţă, şeful Direcţiei agricole a Consiliului raional Făleşti.

 

 Conferinţa naţională a producătorilor de nuci din raionul Făleşti

 

La 2 octombrie 2009, în satul Rediul de Sus, raionul Făleşti, Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL", membră a Federaţiei Naţionale AGROinform, a organizat Conferinţa Naţională cu genericul „Promovarea culturilor nucifere în Republica Moldova". Subiectul principal a fost axat pe managementul plantaţiilor de nuc şi tehnologii moderne de producere a materialului săditor de nuc.

 

Conferinţa a fost organizată în colaborare cu Direcţia agricolă a CR Făleşti şi găzduită de SRL „Gospodarul - Rediu". La eveniment au participat peste 70 de cultivatori de nuci din 14 raioane ale ţării şi o delegaţie  de la Staţia Experimentală Ucraineană de Pomicultură din mun. Cernăuţi. 

Conferinţa a fost deschisă de Vitalie Cimpoies, care a prezentat raportul despre starea sectorului nucifer în Moldova şi perspectivele dezvoltării lui.

Tot în cadrul primei sesiuni, unde au fost discutate problemele privind dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare a plantaţiilor nucifere şi materialului săditor, au vorbit Ion Ţurcanu, doctor habilitat în agricultură de la Institutul Ştiinţific Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, Nicolae Kiktenko, directorul SRL „Gospodarul Rediu", Nicolae Bîrliba, şeful adjunct al Direcţiei agricole Făleşti, Ludmila Satina, şef de secţie la Staţia Experimentală Ucraineană de Pomicultură din Cernăuţi.

În cadrul sesiunii a doua privind producerea şi comercializarea nucilor au prezentat informaţii Constantin Gajim, secretar la UAPN din Moldova, Alexandru Fusa, consultant regional al AO „CUTEZĂTORUL", Mihai Olaru, Vitalie Ţigău, producători de nuci din r. Făleşti.

În cadrul sesiunii a treia participanţii la conferinţă au efectuat o vizită la plantaţiile şi pepiniera fermierului Nicolae Kiktenko.

 

O vizită de documentare a reprezentantului WECF la AO „CUTEZĂTORUL"

 

Anul curent AO „CUTEZĂTORUL" a devenit membră a organizaţiei internaţionale WECF „Femeile din Europa pentru un Viitor Comun" cu sediul în Olanda şi 2 filiale în Miunhen Germania şi Anemase Franţa. Cu acest prilej zilele trecute organizaţia noastră a fost vizitată de Anna Samwel, coordinator de programe de la oficiul din Olanda a organizaţiei respective.

Oaspetele a luat cunoştinţă cu activitatea Asociaţiei, proiectele şi activităţile implementate, materialele informative, editate de "CUTEZĂTORUL" în ultimii ani. Domnişoara Anna Samwel a făcut o prezentare în faţa membrilor Asociaţiei despre activitatea WECF, care în prezent are peste 100 de organizaţii partenere din peste 40 de ţări ale lumii.

Pe parcursul ultimilor ani WECF elaborează şi implementează proiecte in cooperare cu ONG - urile rurale din Europa de est, Caucaz si Asia Centrala. Direcţiile principale de activitate sunt protecţia sănătăţii umane şi mediului, dezvoltarea durabilă şi reducerea sărăciei,  îmbunătăţirea calităţii apei, sursele alternative de energie, produse chimice ne periculoase ş.a. Oaspetele a vizitat rezervaţia Risipeni - Izvoare, depozitul de deşeuri menajere centralizat, primăria comunei Călugăr şi a plecat cu impresii plăcute despre rezultatele activităţii Asociaţiei. Rămânem în aşteptarea acţiunilor comune, reciproc avantajoase cu  WECF Olanda.

 

Lansarea proiectului a avut loc la Făleşti 

 

La 23 iunie curent în incinta sălii de şedinţe a Consiliului raional Făleşti a avut loc lansarea proiectului "Dezvoltarea Producerii Organice în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Moldovei",  ce va fi implementat pe o perioadă de 18 luni de REC Moldova în parteneriat cu 2 ONG- uri din Grecia. Proiectul este susţinut financiar de Ministerul Afacerilor Externe din Grecia.            Scopul proiectului este de de a promova producţia agroalimentară organică în cadrul eforturilor susţinute ale Moldovei de creare a unei baze durabile pentru reforma agrară şi reducerea sărăciei în spaţiul rural.                                                                                        
Este de menţionat faptul că o componentă a proiectului privind implicarea fermeierilor în acţiuni de pregătire pentru agricutura ecologică va fi implementată în raionul Făleşti.

În faţa participanţilor au luat cuvîntul Victor Cotruţă, director financiar REC Moldova, reprezentantul gin Grecia, Vitalie Cimpoieş, director executiv al AO „CUTEZĂTORUL", Nicolae Bîrliba, şef adjunct al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional Făleşti, Sergiu Scobioală, apicultor din or. Făleşti, Vasile Misnei, fermier di satul Glinjeni, care au prezentat comunicări şi informaţii cu privire la scopul, obiectivele şi activităţile proiectului, sarcinile tuturor actorilor implicaţi la implementarea proiectului.

Participanţilor la lansarea proiectului li s - au pus la dispoziţie diferite materiale promoţionale şi informative la temă, privind compostarea deşeurilor biodegradabile şi utilizarea lor ca îngrăşăminte organice.

 

O nouă brosură pentru cetăţeni

 

În cadrul proiectului "Monitorizarea bugetului şi asigurarea transparenţei executării lui de către  APL din oraşul Făleşti" AO „CUTEZĂTORUL" a editat a doua broşură cu genericul „Tehnici şi practici de monitorizare a bugetului local", cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros - Moldova".

Scopul elaborării şi editării publicaţiei respective este de a aduce la cunoştinţa publicului diverse informaţii privind bugetul oraşului Făleşti, tehnici şi practici de implicare a cetăţenilor în monitoizarea lui. Publicaţia are menirea de a ajuta şi încuraja orăşenii, organizaţiile neguvernamentale în domeniu să cunoască mai bine procedurile de monitorizare a bugetului şi în final, cum administraţia publică locală cheltuite banii publici.

 

Raportul AO "CUTEZĂTORUL" privind  executarea bugetului oraşului Făleşti în I semestru al anului 2009

 

Conform planului de acţiuni din cadrul proiectului "Monitorizarea bugetului şi asigurarea transparenţei executării lui de către  APL din oraşul Făleşti", experţii Asociaţiei Obşteşti „CUTEZĂTORUL" Olga Ursu şi Mihai Ursu au evaluat executarea bugetului oraşului Făleşti pentru I semestru al anului 2009.                                                                     
La baza analizei executării bugetului local al oraşului Făleşti au stat analiza bugetului pe primele 6 luni ale anului curent, discuţiile cu cetăţenii şi specialiştii primăriei, studierea ponderii serviciilor prestate la bugetul oraşului. În rezultatul monitorizării s-a constatat ca proiectul bugetului oraşului Făleşti pe anul 2009 a fost elaborat în baza art. 45 al Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIII din 24.05.1996, art. 20 al Legii privind finanţele publice locale nr. 397- XV din 16.10.03, art. 14 (2) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.06, normelor metodologice ale Ministerului Finanţelor Republicii Moldova.

Conform deciziei Consiliului orăşenesc Făleşti nr.11/1 din 25 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Făleşti pe anul 2009", bugetul urbei pe anul 2009 la venituri a fost aprobat în sumă de 11135.9 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 11248.5 mii lei. Studierea bugetului I semestru al anului curent a constatat că veniturile bugetare pentru primele 6 luni au fost constituite, ca şi în anul 2008, din sursele a cinci capitole de bază: venituri fiscale, încasări nefiscale, transferuri, venituri din operaţiuni din capital şi mijloace speciale. Analiza implementării lui a demonstrat că executarea bugetului pe I jumătate a anului 2009 alcătueşte 59% din planul annual sau cu 1,6 ori mai mult faţă de indeplinirea bugetului pe venituri pe 6 luni ale anului 2008.(1mln 322 mii lei mai mult faţă de perioada corespunzătoare a anului 2008).

Analiza veniturilor obţinute de primăria or. Falesti în prima jumătate a anului demonstrează faptul că indicatorii de bază care influenţează asupra volumului pe venituri, în mare măsură, sunt în dependenţă de impozitele şi taxele din activitatea de comerţ a agenţilor de pe teritoriul primăriei. Spre exemplu, taxa de piaţă a oraşului a constituit 220 mii lei,  taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de amplasare a obiectelor de comerţ- 497,7 mii lei, taxa de amplasare a reclamei- 160 mii lei, taxa pentru patenta de intreprinzător- 50 mii lei. Ponderea acestor venituri alcătueişte 1mln 227 ,7 mii lei sau 22% din veniturile totale.           

În structura veniturilor bugetului orăşănesc -63 % constitue impozitul pe venit din salariu. Planul pe anul 2009 a constutuit 3 mln 552 mii lei, iar la 30 -06-2009 au fost colectate 1 mln 990 mii lei, ce constituie îndeplinirea lui cu 56 %. Acest capitol de venituri a crescut cu 3,4 ori sau cu  1mln 407,4 mii lei mai mult faţă de perioada similara a anului 2008.

Analiza efectuată a constatat faptul ca odată cu creşterea veniturilor au crescut corespunzător şi cheltuielile primăriei. În primul rind, au crescut cheltuielile curente, care alcătuiesc cu 26 % mai mult faţă de I jumătate ale anului 2008. În I jumătate a anului 2009 primăria oraşului, în comparaţie cu aceiaşi perioadă a anului precedent, a acordat mai multe mijloace financiare populaţiei pentru servicii şi mărfuri, pentru plata muncii, pentru ajutoare materiale grupurilor vulnerabile de cetăţeni.   

Dacă comparăm veniturile şi cheltuielile efectuate observăm că creşterea veniturilor depăşeşte creşterea cheltuielilor. În mare parte, ele se datoresc faptului că au fost efectuate transferuri de la Bugetul de Stat  cu 21,5 mii lei mai mult faţă de I jumătate ale anului 2008.

 
In raionul Falesti continua lupta cu deseurile menajere solide Imprimare

 

Timp de 6 luni în mai multe localităţi ale raionului Făleşti continuă implementarea proiectului „Stabilirea managementului adecvat al deşeurilor menajere solide în raionul Făleşti". El este implementat de Consiliul raional Făleşti în parteneriat cu primăria oraşului Făleşti, AO „CUTEZĂTORUL", REC Moldova, Consiliul Judeţean  şi Fundaţia Corona Iaşi. El este finanţat de de Comisia Europeană prin Programul de Bună Vecinătate România - Republica Moldova 2004- 2006.   

După Conferinţa de lansare din 18 seprembrie 2008 primele activităţi au fost actiunile de conştientizare a populaţiei şi sensibilizare a opiniei publice asupra importanţei protejării mediului ambiant, colectării selective a deşeurilor menajere solide şi stabilirii unui management adecvat al gestionării deşeurilor. În acest scop au fost organizate o serie de seminare informative cu cetăţenii oraşului Făleşti, primăriilor Călugăr, Musteaţa, Risipeni, Pînzăreni, Sărata Veche, Albineţul Vechi în cadrul cărora au fost prezentate rapoarte şi comunicări la tematica proiectului.

Tot în acest context au fost organizate o serie de seminare şi intruniri cu liceenii de la liceele teoretice „Mihai Eminescu" şi „Ion Creangă", gimnaziul internat din oraşul Făleşti, scolile din localităţile Călugăr, Musteaţa, Risipeni, Albineţul Vechi, Pînzăreni, Sarata Veche ş.a. Toţi participanţii au fost asiguraţi cu materiele informative la temă, inclusiv broşurile „Un nou proiect- o nouă provocare", „Scurt ghid al deşeurilor menajere solide", pregătite şi editate de partenerul proiectului Centrul Regional de Mediu din Moldova.

Cu comunicări utile la temă în faţa participanţilor la instruiri au luat cuvîntul coordonatorul proiectului Vitalie Cimpoieş, Victor Cotruţă şi Ina Coşeru, experti ai proiectului, reprezentanţi ai  Centrului Regional de Mediu din Moldova, Alexandru Fusa, asistentul coordonatorului de proiect, Ina Railean şi Damian Furdui, specialişti la Centrul de Cooperare Transfrontalieră, Integrare Europeană şi Atragere a Investiţiilor a Consiliului raional Făleşti.

În prezent are loc selectarea firmelor pentru a efectua construcţia platformelor şi confecţionarea containerilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor. După ce vor urma acţiuni     practice, menite să creeze condiţii pentru gestionarea corectă a deşeurilor menajere solide. În acest scop vor fi construite cele 50 platforme pentru amplasarea a 200 containere în cele 9 localităţi ale raionului nostru, 2 platforme de compostare a deşeurilor organice, amenajate 2 depozite de deşeuri menajere solide şi procurat un autormobil specializat pentru transportarea deşeurilor.

Comisii, alcătuite din reprezentanţi ai Consiliului raional, Inspecţiei ecologice, Centrului de Medicină Preventivă, primăriile vizate în proiect au evalut în primăriile Risipeni, Călugăr, Sarata Veche, Musteaţa ş.a. starea ecologică şi terenurile pentru construcţia platformelor.

 
Controlul poluarii mediului in zona de granita Romania – Republica Moldova Imprimare

Începînd cu luna septembrie 2008 Fundatia Corona Iasi, în parteneriat cu Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL", Falesti a demarat proiectul "Controlul poluarii mediului in zona de granita Romania - Republica Moldova". Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinatate România - Republica Moldova, Phare CBC 2006 şi se va desfăşura în perioada  septembrie 2008 -  noiembrie 2009. 

Scopul proiectului este de a contribui la intensificarea colaborarii transfrontaliere in controlul poluarii mediului, in zona de granita Romania - Republica Moldova, pentru asigurarea unei dezvoltari socio-economice durabile.

Ca obiectiv specific proiectul urmareste dezvoltarea capacitatii de interventie, in context transfrontalier, a structurilor de mediu in monitorizarea factorilor de mediu - aer si apa - in zona de granita Romania - Republica Moldova.

Principalele activităţi ale proiectului constau în: organizarea sesiunii bilaterale „Controlul Poluarii Mediului" , realizarea infrastructurii de monitorizare a factorilor de mediu - Laborator mobil de mediu, realizarea controlului poluarii in zona de granita prin monitorizarea factorilor de mediu aer si apa, stabilirea sistemului comun de control al poluarii mediului, derularea unei campanii de informare publica (prin distribuirea de materiale informative si mijloace mass-media) cu impact in zona transfrontaliera Romania - Republica Moldova.

Rezultatele estimate ale proiectului vor fi: un Laborator mobil de mediu pentru monitorizarea factorilor de mediu - aer (inclusiv zgomot) si apa, 40 de reprezentanti ai ONG-urilor de mediu si specialisti de mediu din cadrul autoritatilor de mediu instruiti cu privire la mecanismul monitorizarii factorilor de mediu, 30 de reprezentanti ai autoritatilor de mediu si a ONG-urilor de mediu din regiunea de granita participanti la elaborarea sistemului comun de control al poluarii, cresterea cu 10% a gradului de informare a publicului din zona vizata cu privire la impactul activitatilor antropice si industriale asupra aerului si a apei.

 

 
Forumul ONG-urilor din R. Moldova a fost relansat dupa o pauza de 5 ani Imprimare

Peste 100 de reprezentanţi ai societăţii civile din diferite regiuni participă la cea de-a V-a ediţie a Forumului organizaţiilor neguvernamentale din R. Moldova, care are loc la Chişinău la 15-16 decembrie. Forul a fost relansat, după o pauză de 5 ani, de către Consorţiul pentru dezvoltarea societăţii civile, transmite Info-Prim Neo. "Vom discuta cu toţii cum am putea contribui la fortificarea societăţii civile, ce am putea să promovăm nou în cadrul de reglementare, ce ar trebui să facem ca să asigurăm durabilitatea fiscală sau financiară a organizaţiilor neguvernamentale", a declarat în deschiderea forumului Sergiu Ostaf, directorul executiv al Centrului de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO).

Potrivit lui Ostaf, alte subiecte importante vor fi modalităţile de promovare a spiritului civic şi acţiunilor de interes public în societate şi cum ar putea societatea civilă să realizeze, în sfârşit, un mecanism de vilabil de autoreglementare. „Am avut deja o experienţă nereuşită în acest sens în funcţionarea Consiliului ONG", a menţionat Ostaf. La Forum va mai fi discutată importanţa Strategiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile pentru anii 2009-2012, care a fost recent adoptată de Parlament. De asemenea, va fi propus spre adoptare Codul de etică al ONG-urilor.

Preşedintele Parlamentului, Marian Lupu, a declarat că acest for este unul deosebit, fiind o acţiune de anvergură care adună reprezentanţii sectorului asociativ din toată ţara. „Importanţa sectorului asociativ nu este una speculativă şi nici convenţională. Sunt convins că într-o ţară care s-a declarat pe calea de dezvoltare a valorilor şi institutelor democratice, organizarea sectorului asociativ, prestaţia ONG-urilor este de o importanţă nu mai redusă decât cea care este solicitată pentru instituţiile publice", a spus Marian Lupu.

În încheiere a forumului, va fi adoptată o rezoluţie, prin care, între altele, ONG-urile vor solicita Parlamentului să modifice Legea cu privire la asociaţiile obşteşti, astfel încât contribuabilii să poată transfera 2% din impozitele datorate statului direct sectorului asociativ.

Consorţiul pentru dezvoltarea societăţii civile include Centrul de Resurse "Tineri şi Liberi", CReDO, Centrul „Contact" şi Asociaţia „Eco-Tiras".

În prezent, în R. Moldova sunt înregistrate circa 7 mii de ONG-uri. Aproape jumătate dintre organizaţii lucrează în domeniul social sau cel al educaţiei. Fiecare a zecea ONG lucrează în domeniul drepturilor omului.

www.info-prim.md

 

 

 
Au inceput discutiile privind proiectul bugetului orasului pentru anul 2009 Imprimare

La 27 noiembrie 2008 în incinta primăriei or. Făleşti AO „CUTEZĂTORUL" a desfăşurat masa rotundă cu genericul „Cetăţeni activei- comunitate puternică", organizată în cadrul proiectului „Monitorizarea bugetului şi asigurarea transparenţei executării lui de către APL din oraşul Făleşti". La eveniment au participat 22 de reprezentanţi ai societăţii civile, primăriei oraşului,  mass- media, cetăţenilor de rînd.

            Discuţia a fost moderată de directorul executiv al AO „CUTEZĂTORUL" Vitalie Cimpoieş, care a menţionat că proiectul respectiv este o primă încercare a societăţii civile din regiune de a organiza controlul obştesc asupra executării bugetului oraşului, implicării cetăţenilor în procesul de elaborare, adoptare şi executare a bugetului.

            Liubomir Sacara, vice primar al oraşului Făleşti, a menţionat că primăria susţine iniţiativa ONG- urilor „CUTEZĂTORUL" şi „Centrului de Cooperare a Tineretului" de a implementa proiectul respectiv în oraş şi a contribui la elaborarea mecanismelor de implicare a publicului la monitorizarea bugetului oraşului. Dumnealui a menţionat că informarea şi conştientizarea populaţiei privind procedurile bugetare le va permite să se includă mai activ în aceste procese, să vină cu propuneri concrete privind perfecţionarea procedurilor bugetare şi activităţii APL..

            Doamna Anastasia Ciugureanu, economist la primăria locală, a făcut o prezentare asupra prognozei bugetului oraşului pentru anul 2008, menţionînd că veniturile preconizate pentru anul 2008 nu satisfac toate cheltuielile necesare pentru soluţionarea problemelor oraşului.

            Participanţii la discuţie au primit o plianta informativă, informaţii privind veniturile şi cheltuielile preconizate pentru anul viitor, alte materiale informative la temă, ce le- a permis să se includă activ în discuţii, să vină cu propuneri concrete asupra îmbunătăţirii procesului de elaborare şi adoptare a bugetului şi informării cetăţenilor cu mersul acestui proces.

            Spre exemplu, Damian Furdui a propus să se organizeze dezbateri publice privind procedurile bugetare şi cu elevii şi liceenii, care au o poziţia mai activă de viaţă, decît unii cetăţeni, să se organizeze emisiuni televizate privind mersul procesului de elaborare şi adoptare a bugetului oraşului. Sergiu Scobioală, directorul executiv al Centrului de Cooperare a Tineretului a propus de organizat în oraş o vitrină informativă pentru cetăţeni. Profesoara Liceului Teoretic „Mihai Eminescu", coordonatoarea proiectului Ludmila Cimpoieş a propus primăriei de a identifica noi oportunităţi de participare la licitaţii de proiecte pentru soluţionarea problemelor din instituţiile de învăţămînt şi preşcolare din oraş.

            Dezbateri publice cu cetăţenii privind proiectul bugetului or. Făleşti pentru anul 2009, cu participarea primarului oraşului domnului Pavel Ivanciuc, au avut loc la Combinatul de Colectare şi Prelucrare a Cerealelor şi Sectorul de Expluatare a Drumurilor din or. Făleşti.

            Toate propunerile parvenite de la cetăţeni au fost fixate în procesele verbale întocmite ce vor fi anexate la proiectul bugetului pentru anul 2008 şi transmile Consiliului orăşănesc.

   Dezbateri1.JPG

 
A fost creat Consiliul Civic de monitorizare a bugetului orasului Falesti Imprimare
 

În cadrul proiectului  „Monitorizarea bugetului şi asigurarea transparenţei executării lui de către  APL din oraşul Făleşti" a fost creat Consiliul Civic de monitorizare a bugetului oraşului Făleşti. În componenţa lui au intrat 7 persoane, reprezentanţi ai societăţii civile, agenţilor economici, specialişti în domeniu, jurişti. 

            Pentru membrii Consiliului Civic, reprezentanţii primăriei locale, AO „CUTEZĂTORUL", Centrului de Cooperare a Tineretului vor fi organizate 2 ateliere de instruire privind procedurile bugetare şi implicarea cetăţenilor în procesul de informare şi monitorizare a bugetului oraşului.

Cunoştinţele şi abilităţile oferite membrilor Consiliului Civic de monitorizare a bugetului, grupului de implementare a proiectului, unor funcţionari ai primăriei, cetăţenilor interesaţi vor aduce la crearea şi implementarea mecanismului de implicare a societăţii civile şi cetăţenilor în procesele de elaborare, adoptare şi monitorizare a bugetului. Membrii Consiliului, experţii vor acorda consultanţă cetăţenilor privind procedurile bugetare, elabora mecanismul de participare  a cetăţenilor din oraş în procesul de elaborare şi monitorizare a bugetului oraşului. 
           Cu cetăţenii vor fi organizate 8 adunări informative, 6 dezbateri publice, asistări la şedinţele comisiilor şi Consiliului orăşenesc, pregătite materiale promoţionale şi informative accesibile pentru cetăţeni privind indicii bugetului şi executării lui. Va fi amenajată cutia poştală, unde cetăţenii vor putea să-şi expună cererile şi propunerile, referitor la buget, organizată masa rotondă: "Cetăţeni activi - comunitate puternică".

În a doua parte a proiectului vor fi elaborate o serie de recomandaţii privind informarea publicului şi implicarea lui în procesul de elaborare şi monitorizare a bugetului.

            La prima şedinţă a Consiliului Civic de monitorizare a bugetului oraşului Făleşti  din 15 noiembrie 2008 preşedinte al consiliului a fost aleasă contabilul şef al Cooperativei de Marketing „Gramineus com" din or. Făleşti doamna Olga Ursu, vicepreşedinte- Tatiana Chiril- consultant regional al Asociaţiei Obşteşti „CUTEZĂTORUL".

 
<< Start < Inapoi 1 2 Inainte > Sfarsit >>

Rezultate 77 - 137 din 137