Home arrow Noutati arrow Constientizarea ecologica a populatiei si pregatirea comunitatilor impotriva inundatiilor
Constientizarea ecologica a populatiei si pregatirea comunitatilor impotriva inundatiilor Imprimare

  Evenimente sociale privind constientizarea ecologica a populatiei si pregatirea comunitatilor împotriva inundaţiilor 

    La 14 şi 16 august în primăriile comunei Pruteni şi satului Călineşti în cadrul proiectului „Creşterea activităţii de siguranţă a vieţii în valea rîului Prut” au fost organizate şi desfăşurate 2 evenimente sociale (adunări informative) cu tema „Conştientizarea ecologică a populaţiei, promovarea unui comportament adecvat în cazul situaţiilor de urgenţă, reieşind din cadrul legal în domeniul protecţiei împotriva inundaţiilor”.

    La eveniment au participat peste 70 de primari, consilieri locali, reprezentanti ai oamenilor de afacere, populatiei din localităţile celor 6 primarii amplasate pe malul stîng al rîului Prut, precum şi funcţionari ai primărilor şi agenţi economici care vor face parte din grupurile de voluntari.

    Prezentarea privind rezultatele cercetărilor stării şi calităţii sistemului de reacţie a torentului de control şi informare a populaţiei a fost prezentata de dl. Valeriu Muduc preşedintele raionului Făleşti,  participant al vizitei de studiu în oraşul Orlean, Franţa. Expertul proiectului dl Victor Cimpoies a venit cu urmatoarele prezentari: Cadrul legislativ în domeni si rolul organelor APL in pregatirea comunitatilor impotriva lor; Urmările inundaţiilor din anii 2008-2010 si cum de procedat în caz de inundaţie; Rolul proiectului „Cresterea activitatii de siguranta a vietii in valea raului Prut” in pregatira comunitatilor amplasate pe malul raului Prut pentru protectia impotriva inundatiilor. Cu o informatie privind mersul implementarii proiectului a venit managerul proiectului Alexandr Prodan.    

    Despre informaţia privind situaţia în raionul Făleşti referitor la inundaţiile din rîul Prut, daunele aduse din anii 2008 şi 2010 şi sarcinile pentru protecţia populaţiei împotriva inundaţiilor şi activitatea comisiilor situaţiei excepţionale pericolul şi apariţia situaţiilor de urgenţă  a vorbit specialistul Consiliului raional dl. Tudor Rudîc.

    La finele ambelor evenimente au fost vizitate terenurile si casele, predispuse spre inundatie şi studierea malului stîng al rîului Prut.

    Evenimentele sociale au fost organizate in cadrul proiectului „Creşterea activităţii de siguranţă a vieţii în valea rîului Prut”, finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operatioanl Comun RO-UA-RM 2007-2013.

   Proiectul este implementat de Administratia de Stat a raionului Novoselitsea, regiunea Cernauti Ucraina in parteneriat cu Consiliul raional Falesti si Asociatia Obsteasca „CUTEZATORUL”.

 

 

 

Graniţe comune. Soluţii comune.
 Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi este co-finanţat de ţările participante în cadrul programului.
(www.ro-ua-md.net)

Această informatie a fost realizată cu asistenţa financiară a Uniunii Europene. Conţinutul acestui document se află în totalitate în responsabilitatea Consiliului raional Făleşti şi nu poate fi considerată în nici un caz ca reflectând poziţia Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova

2007-2013