Home arrow Noutati arrow O noua asociatie a fermierilor din raionul Falesti
O noua asociatie a fermierilor din raionul Falesti Imprimare

La finele anului 2014 Consiliul raional Falesti a inregistrat Asociatia Obsteasca a Producatorilor de Produse Ecologice si Calitative “EcoAgriNord” din orasul Falesti. Conform articolului 1 al Statutului AO “EcoAgriNord” este o asociatie benevolă, de sinestătătoare, autogestionară, apolitică, nonprofit, consfinţită prin libera manifestare a voinţei membrilor ei în vederea realizării în comun a scopurilor statutare. Asociatia este o oragnizaţie regionala şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea „Cu privire la asociaţiile obşteşti" din 17 mai 1996 Nr. 837 - XIII, legislaţia în vigoare şi Statututul Asociatiei. 

Scopul Asociatiei este de a contribui la democratizarea societăţii, sporirii calitatii vietii cetatenilor din spatiul rural, prin dezvoltarea economică rurală, promovarea, motivarea si aplicarea agriculturii ecologice, informarea şi conştientizarea fermierilor privind producerea productiei agroalimentre calitative, inclusiv ecologice, sporirea gradului ei de participare activă a lor în procesele de dezvoltare economica, cooperare transfrontalieră şi integrare europeană. 

Întru realizarea scopului Asociatia îşi propune următoarele obiective: contribuirea la dezvoltarea economică rurală a regiunii; promovarea şi aplicarea agriculturii ecologice, iniţierea şi dezvoltarea afacerilor in agricultura organica; primovarea si realizarea proiectelor de dezvoltare economico- rurală; protecţia mediului ambiant, promovarea şi dezvoltarea turismului rural, agriculturii ecologice, bunelor practici agricole, favorabile mediului; asistenta informationala la certificarea productiei agroalimentare ecologice s.a.  

Organele de conducere ale Asocoaţiei sunt Adunarea Generală, Consiliul de Administrare si Comisia de Cenzori. In cadrul Adunarii Generale din 17 octombrie 2014 presedinte al Asociatiei Obstesti „EcoAgriNord” si Consiliului de Administrare a ei a fost ales dl Victor Cimpoies, director executiv a fost ales dl Ion Besarab. Pe o perioada de doi ani, membri ai Consiliului de Administrare au fost alesi Victor Cimpoies, presedintele Asociatiei, Boris Bujag, fermier din satul Hlinjeni, Dumitru Caras, fermier din comuna Sarata Veche, raionul Falesti. Membri ai comisiei de cenzori au fost alesti Sergiu Scobioala (presedinte), Vasile Antonciuc si Victor Agheni, fermieri din localitatile Calugar si Navirnet.

 

Graniţe comune. Soluţii comune.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi este co-finanţat de ţările participante în cadrul programului.
(
www.ro-ua-md.net)

Această informație a fost realizată cu asistenţa financiară a Uniunii Europene. Conţinutul acestui document se află în totalitate în responsabilitatea Consiliului raional Făleşti şi nu poate fi considerată în nici un caz ca reflectând poziţia Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013