Home arrow Noutati arrow O noua actiune comunitara a Cercului de Studiu Comunitar de Femei
O noua actiune comunitara a Cercului de Studiu Comunitar de Femei Imprimare
 

În cadrul proiectului „Cre?terea competivit??ii sectorului agricol din Moldova” (ICAS) implementat de c?tre Asocia?ia Ob?teasc? „CUTEZ?TORUL” ?i finan?at de Federa?ia Na?ional? a Agricultorilor din Moldova AGROinform în anul curent au fost create 3 grupuri neformale: Cercul de studiu fermieri tineri; Grupul de vînz?ri cresc?tori de struguri de mas?; ?i Cercul de studiu comunitar de femei.

În Cercul de studiu comunitar de femei activeaz? 25 femei de diferite specialit??i din  satele  raionului F?le?ti. Grupul activeaz? conform planului de studiu aprobat la prima ?edin??. Pe parcursul anului curent au fost organizate 2 seminare, 4 sesiuni de instruire, vizit? de studiu la Casa P?rinteasc? din comuna Harjeuca, raionul Calara?i. Cei mai activi în organizarea ?i desf??urarea activit??ilor au fost membrii cercului Maria Vacarciuc din satul Glingeni, Vera Radu din satul F?le?tii Noi, Elena Ivanov din satul Chetri?, Neli Coliban din satul Risipeni, Ludmila Negrii din ora?ul F?le?ti.

 

Conform planului de activitate pe data de 13 noiembrie 2015, în satul Risipeni a fost organizat? ac?iune comunitar?, unde membri cercului au luat parte la înverzirea parcului de odihn? din centrul satului Risipeni. În cadrul ac?iunii respective au fost s?di?i peste 100 de puie?i de stejar, ar?ar, salcâm. Tot în aceast? zi, membrii cercului au vizitat Centrul de Asistent? Social? ?i plasament „Prosperare” din satul Boc?a, unde au luat cuno?tin?? cu condi?iile create pentru copiii din familiile vulnerabile, activitatea centrului ?i serviciile prestate.

       În prezent se studiaz? oportunit??ile organiz?rii unei vizite de studiu în România.