Home arrow Obiective
Áåç íàçâàíèÿ 1

Pentru atingerea scopului AO CUTEZATORUL îsi propune urmatoarele obiective :


- Asistenta informationala, de consultanta si instruire a fermierilor, reprezentantilor micului business, initierea si dezvoltarea afacerilor, apararea drepturilor lor economice, lupta împotriva somajului si saraciei.


- Ridicarea nivelului de informare si educatie ecologica a populatiei, protectia mediului ambiant


- Dezvoltarea comunicarii si cooperarii cu administratia publica locala, cu institutii de mediu, stiintifice, învatamînt, sectorul agrar, de protectie a DO si tineretului, organizatii neguvernamentale nationale si internationale


- Punerea în aplicare a programelor de masuri active privind apararea drepturilor omului, inclusiv a femeiei, copiilor, tineretului, oamenilor în etate în scopul realizarii scopurilor statutare, atragerii pentru aceasta a surselor locale, interne si externe


- Promovarea bunelor practici agricole, agriculturii ecologice, prevenirea proceselor de degradare a solului


- Valorificarea potentialului cooperarii transfrontaliere si integrarii europeane în scopul solutionarii problemelor social economice din regiune

 

- Identificarea si stabilirea parteneriatelor transfrontaliere si internationale

 

- Elaborarea si implementarea proiectelor transfrontaliere si internationale cu ONG-uri din arealul transfrontalier RO-UA-RM, alte tari

 

- Contribuirea la sporirea competivitatii sectorului agrar din Republica Moldova

 

- Contribuirea la consolidarea increderii intre cele doua maluri ale Nistrului prin stimularea si sustinerea intereselor comune ale fermierilor, crearea mecanismelor de comunicare si cooperare intre ei si asociatiile de afaceri, ONG-uri si formatori

 

- Contribuirea la solutionarea problemelor de mediu cu care se confrunta raionul Falesti si zonele de frantiera, prin imbunatatirea sistemelor de gestionare a deseurilor