Home arrow Publicatii
Imprimare
PROIECTE REALIZATE PROIECTE REALIZATE

 

 

PUBLICATII

PROIECTE REALIZATE

     Raportul de activitate pentru anul 2014 

 

                                                                                                             

In scopul informarii si constientizarii membrilor şi beneficiarilor organizaţiei, populatiei, Asociatia desfasoara urmatoarele activitati:

- Editarea si distribuirea gratuită membrilor, cetatenilor, organelor APL, agentilor economici, scolilor, bibliotecilor, ONG-urilor a buletinelor informative "Salvati Natura" şi  “Vocea Fermierului”.
 
- Editarea, distribuirea pliantelor informative şi afişelor tematice in domeniul agrar, protectiei mediului si drepturilor omului, prevenirii traficului de fiinte umane, APL, tineretului, recomandatiilor cu privire la imbunatatirea calitatii apei potabile, protectiei solului si luptei impotriva eroziunii lui, alte domenii de activitate
 
- Editarea si distribuirea a 3 numere ale buletinului informativ "Comunitatea", finantat de Fundatia Soros Moldova si Corpul Pacii S.U.A. in Republica Moldova
 
Editarea si distribuirea  publicaţiilor:

- Ghidul ecologic cu privire la legislatia Republicii Moldova despre accesul la informatie, justitie si participarea publicului la adoptarea deciziilor de mediu, 2002

- Protectia solului si unele recomandatii pentru stoparea eroziunii, 2003

- Ghidul comunei Pruteni, 2004

- Ariile naturale protejate de stat din raionul Falesti, jude’ul Bălţi, 2004

- AO CUTEZĂTORUL - cinci ani de realizări şi perspective

- Ghidul agriculturii ecologice, 2005

- Starea calităţii solului şi unele recomandaţii privind stoparea proceselor de degradare a solului în raionul Făleşti, 2005

- Creşterea ciupercilor - afacere profitabilă şi avantajoasă, 2006

- Testamentul bunelor practici agricole  favorabile mediulu, 2007

- Comercializarea producţiei agricole- factor important în activitatea fermierilor, 2008
 

În colaborare cu Fundaţia Corona Iaşi au fost editate şi distribuite:

- Ghid legislativ şi de bună practică pentru protecţia apelor de suprafaşă din Bazinul Prutului în context transferontalier, 2005

- Broşura “Colaborare transfrontalieră pentru protecţia calităţii apelor de suprafaţă din bazinul hidrografic al rîului Prut”, 2005. 

- GHIDUL LEGISLATIV şi de bune practici pentru reducerea impactului deşeurilor asupra mediului în context transfrontalier, 2007

- Broşura “Colaborare transfrontalieră pentru reducerea impactului deşeurilor asupra mediului” (Programul de Bună Vecinătate Romania- Republica Moldova 2004-2006)

- Broşua finală a proiectului “Colaborare transfrontalieră pentru reducerea impactului deşeurilor asipra mediului”, 2007
 

În colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi, Inspectoratul Ecologic de Stat a Republicii Moldova, Fundaţia Corona Iaşi:

- 2 buletine informative “Managementul bilateral Romania- Republica Moldova pentru conservarea biodiversităţii în zona de granită dinte cele două ţări”, 2007-2008

- Broşura “Cunoaşte NATURA! AJUT-O SĂ TE POATĂ ALUTA!”, 2008


În colaborare cu ONG- ul “Alianţa” Donetc Ucraina şi “Tineri fără frontiere” din or Tîrgu Jiu, Romania:

- Broşura “Transferul competentelor de integrare europeana a României catre societatea civila din Moldova si Ucraina”, 2008        
 

În colaborare cu primăria oraşului Făleşti şi Centrul Regional de Mediu din Moldova:

- Broşura “Nu arunca azi ceea ce poţi folosi mîine”, 2007
    
          Pliantele: Colectarea deşeurilor din plastic

                        Colectarea deşeurilor din hîrtie

                        Colectarea deşeurilor din sticlă

                        Compostul simplu şi eficient

                        Un oraş mai curat- un oraş civilizat


- Broşura “Dezvoltarea durabilă şi producerea produselor ecologice în republica Moldova”, autori- Sergiu Croitoru, Boris Boincean.

- Calendarul ecologic "Reciclînd hîrtia, salvezi pădurea, chibzuieşte..."

- Posterul „Fiecare deşeu are locul său”

- Broşura „Bugetul oraşului Făleşti pe anul 2019”, „Bugetul oraşului Făleşti pe anul 2010”

- Broşura „Ghidul agricultorului ecologic”, autor- doctorul habilitat în agricultura Boris Boincean

- Broşura „Paşii spre certificarea producţiei agricole ecologice”, autor- Iurie Senic, şeful Direcţiei Agricultura ecologică, resurse regenerabile şi irigare” a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare din Republica Moldova

- Broşura finală a proiectului „Cetăţeni activi- comunitate puternică”, finanţată de Fundaţia Soros – Moldova.

- Ghidul Cetăţeanului din oraşul Făleşti, editat în cadrul proiectului „Transparenţa- oxigenul democraţiei”, finanţat de Ambasada SUA în Republica Moldova.

- Plianta informativă „Graniţe comune.Soluţii comune” în cadrul proiectului Reţea transfrontalieră pentru Agricultura ecologică, „EcoAgriNet”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

- Broşura "Certificarea produselor ecologice conform Cerintelor si Standartelor Europene", editata in cadrul proiectului "Retea transfrontalera pentru agricultura ecologica EcoAgriNet"

- Plianta informativă „Graniţe comune.Soluţii comune” în cadrul proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet-2”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

- 5 pliante informative în cadrul proiectului "Promovarea agriculturii ecologice si bunelor practici agricole in spatiul rural", finanţat de finantat de REC-Budapesta din surse financiare SIDA