Home arrow Proiecte
Imprimare

PROIECTE REALIZATE„Sa salvam natura impreuna”
Finantat de REC– Moldova. www.rec.md
In parteneriat cu ONG-ul „Eco-Tur”, anul 2000"Transparenta Administratiei Publice Locale din orasul Falesti”,
Finantat de Fundatia Soros Moldova. www.soros.md
Partenerul de baza al proiectului - primaria orasului Falesti, anul 2000"Pamint sanatos- pamint bogat”
Finantat de REC Moldova
In parteneriat cu ONG- ul "Eco-Tur", ONG “Prut 2000”, primaria comunei Pruteni, SRL "Cozmeanca-Prim", anul 2001"Conservarea si protecţia ariilor naturale protejate de stat din sectorul Falesti, judetul Balti”
Finantat de REC Moldova
Partenerii proiectului: ocolul silvic Falesti, primariile comunelor Pruteni, Calinesti, Albinetul Vechi, Izvoare si Risipeni, anul 2002"Instruire pentru democra
ţie si drepturile omului"
Finantat de sectia pentru Cultura si Presa a Ambasadei S.U.A. in
Republica Moldova. www.usembassy.md
Partenerii proiectului: Biroul de Informare al Consiliului Europei in Moldova, Asociatia pentru Tineret si Mediu "PRUT 2000", anul 2002- 2003     


"Prevenirea traficului de femei in localitatile rurale ale sectorului Falesti, judetul Balti", anul 2002- 2003
Finantat de Fundatia Soros Moldova.
Partenerii proiectului: Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei din municipiul Chisinau, Asociatia obsteasca a femeilor "Speranta" din comuna Musteata si Asociatia pentru Tineret si Mediu "PRUT 2000" din comuna Pruteni, Falesti.Integrarea eforturilor pentru dezvoltarea capacităţilor rurale”,
Finanţat de Federaţia Naţională AGROinform, 2004- 2006"Lotul experimental de comportare şi testare a hibrizilor de floarea soarelui fără a dăuna mediului”
Finanţat de Federaţia Naţională AGROinform
Partenerii proiectului: Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp “Selecţia”, Gospodăria Ţărănească “Mihai Ursu”, satul Făleştii Noi. Anul 2004"Participarea fermierilor privaţi la stoparea proceselor de degradare a solului-factor important în dezvoltarea economică rurală”.
Finanţat de Federaţia Naţională AGROinform
Partenerii proiectului: primăriile satelor Albineţul Vechi şi Musteaţa
Anul 2004"Dezvoltarea capacităţilor de utilizare a metodelor agriculturii ecologice în scopul reducerii poluării cu nutrienţi a bazinului hidrografic Dunărean”
Finanţat de Centrul Regional de Mediu din Moldova cu susţinerea financiară PNUD şi GEF
Partenerii proiectului: Direcţia pentru Agricultură şi Alimentaţie, Institutul de Cercetări CC “Selecţia”, ONG- urile Centrul de Consultaţie Agricolă Făleşti, “PRUT 2000”, Euroconcept Botoşani, Romania, secţia controlului ecologic, primăriile satelor Chetriş, Călineşti şi Albineţul Vechi, ANII 2003- 2004

 

"Lăsaţi- ne sa ajutăm rîuleţul Şovăţul Mic”
Finanţat de Centrul Regional de Mediu din Moldova, 2005Alianţa pentru susţinerea pieţii agricole” (ASPA II)
Finanţat de Federaţia Naţională AGROinform, anii 2005-2009Parteneriat în favoarea mediului şi prevenirii procesului de degradare a solului”
Finanţat de Ambasada Olandei în Ucraina
Partenerii proiectului: Direcţia Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional Făleşti, primăria satului Izvoare, ONG- ul “Izvorul Naturii”, Gospodăria Ţărănească “Constantin Ursachi”, anul 2005Colaborare transfrontalieră pentru protecţia calităţii apelor de suprafata din bazinul hidrografic al râului Prut
Finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2003 – Cooperare transfontalieră România – Republica Moldova.
AO “CUTEZĂTORUL” a participat la implementarea proiectului în calitate de partener principal,
Alţi parteneri: Agenţia Apelor Prut, Iaşi, Romania, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi, Romania, anul 2005."Reducerea poluării cu nutrienţi a bazinului hidrografic Dunărean prin promovarea şi aplicarea bunelor practice agricole, prietenoase mediului"
Finanţat de Centrul Regional de Mediu din Moldova cu susţinerea financiară PNUD şi GEF
Partenerii proiectului: Direcţia pentru Agricultură şi Alimentaţie, Institutul de Cercetări CC “Selecţia”, ONG- urile Centrul de Consultaţie Agricolă Făleşti, “PRUT 2000”, Euroconcept Botoşani, Romania, secţia controlului ecologic, primăriile satelor Chetriş, Călineşti şi Albineţul Vechi, anii 2005 - 2006Colaborare transfrontalieră pentru reducerea impactului deşeurilor asupra mediului
Finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2004 – Cooperare transfontalieră România – Republica Moldova.
AO “CUTEZĂTORUL” a participat la implementarea proiectului în calitate de partener principal.
Alţi Parteneri: Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi, Romania, anul 2006 - 2007Stabilirea unui management adecvat al deşeurilor menajere solide în or. Făleşti
Finanţat de Uniunea Europeană prin programul TACIS şi implementat de primăria oraşului Făleşti.
AO “CUTEZĂTORUL” a participat la implementarea proiectului în calitate de partener principal.
Alţi parteneri: REC Moldova, 2006 - 2007Management bilateral Romania-Moldova pentru conservarea biodiversităţii în zona de graniţă dintre cele două ţări
Finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2004 – Cooperare transfontalieră România – Republica Moldova.
AO "CUTEZĂTORUL" a participat la implemetarea proiectului de parteneriat
Altţi parteneri: Inspectoratul Ecologic de Stat şi Fundaţia Corona, IaşiDurabilitate prin dezvoltare şi consolidare
Finanţat de Federaţia Naţională AGROinform, anii 2007-2009Crearea serviciului public de colectare selectivă a deşeurilor menajere solide în or.
Făleşti.
Finanţat de Fundaţia SOROS Moldova şi Fondul Ecologic Naţional, 2007
Parteneri: primăria or. Făleşti, Direcţia de Producţie a Gospodăriei Comunal Locative din or. FăleştiRomania – Moldova: Cross-border Expertise and Competitiveness for Export
Finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2004 – Cooperare transfontalieră România – Republica Moldova şi implementat de Asociaţia AEDIFICIA din mun. Iaşi, Romania.
AO “CUTEZĂTORUL” participa la implementarea proiectului în calitate de partener principal, 2008


Alianţa pentru Susţinerea Pieţii Agricole (ASPA III)
Finanţat de Federaţia Naţională AGROinform, anii 2007-2009


INFOTURISM – Campanie de informare turistică în regiunea transfrontalieră România – Moldova
Finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2004 – Cooperare transfontalieră România – Republica Moldova şi implementat de Asociaşia Accord din mun. Iaşi, Romania.
AO “CUTEZĂTORUL” participă la implementarea proiectului în calitate de partener principal, 2008


Dezvoltarea capacităţilor rurale
Finanţat de Federaţia Naţională AGROinform, anii 2006- 2009


Transferul competentelor de integrare europeana a Romaniei catre societatea civila din Moldova si Ucraina”, 2008
Finanatat de Fundaţia SOROS Moldova
Partenerii proiectului: ONG-ul “Alianţa”, or. Doneţc, Ucraina şi ONG- ul “Tineri fără frontiere”, or. Tîrgu Jiu, Romania

 

"Managementul de mediu - instrument de dezvoltare socio-economică durabilă în context  transfrontalier", 2007- 2008.

Finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare 2006 - Cooperare transfontalieră România - Republica Moldova şi implementat de Asociaţia Ecovas  Vaslui, Romania.

AO "CUTEZĂTORUL" a participat la implementarea proiectului în calitate de partener principal.

Partener al proiectului: Fundaţia Corona Iaşi, Romania

 

"Monitorizarea bugetului şi asigurarea transparenţei executării lui de către  APL din oraşul Făleşti", 2008-2009

Finanţat de Fundaţia SOROS Moldova

Partenerul proiectului: Centrul de Cooperare al Tineretului din or. Făleşti

 

„Management comun România - Republica Moldova pentru protecţia calităţii  aerului", 2008-2009

Finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2006 - Cooperare transfontalieră România - Republica Moldova şi implementat de  Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui, Romania.

AO "CUTEZĂTORUL"  participa la implementarea proiectului în calitate de partener principal.

Partener al proiectului: Asociaţia Ecovas Vaslui, Romania

 

„Stabilirea managementului adecvat al deşeurilor menajere solide în raionul Făleşti", 2008- 2010

Finanţat de Uniunea Europeană prin Programul TACIS 2006 - Cooperare transfontalieră  România - Republica Moldova şi implementat de  Consiliul raional Făleşti

Partenerii proiectului:   Consiliul Judeţean Iaşi, România, primăria oraşului Făleşti, Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL" Făleşti,  Centrul Regional de Mediu din Moldova şi Fundaţia Corona Iaşi, România.

 

„Cooperarea pentru Sporirea Veniturilor", 2008

Finanţat de Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform şi implementat de asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL"

 

„Fiecare deşeu la locul său", XII.2008 – XII.2009

Finanţat de PNUD in cadrul Programului de granturi mici în domeniul mediului - 2008 Partenerii proiectului: Centrul de Cooperare al Tineretului din Făleşti, Direcţia de Producţie a Gospodăriei Comunale şi de Locuinţe or.Făleşti, primăriile Călugăr, Risipeni şi Musteaţa

 

“Cetăţeni activi – comunitate puternică”, I.2009 – XII.2010.

 Finanţat de Fundaţia SOROS Moldova şi implementat de AO “CUTEZĂTORUL” în parteneriat cu Centrul de Cooperare al Tineretului din or. Făleşti

 

 “Fermierii au acces la pieţe şi politici echitabile”, I.2010- XII.2012. 

Finanţat de Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform

 

“Transparenţa – oxigenul democraţiei”, VII.2010- XI.2011.

Finanţat de Abasada SUA în Republica Moldova

Implementat în parteneriat cu primăria oraşului Făleşti şi Asociaţia Autorităţilor Publice Locale “Rural Nord”

 

“Ţara lui Ştefan cel Mare”, 01- 06.2011

Finanţat de către Comisia Uniunii Europene prin Programul “Tineret în Acţiune”,  Acţiunea 3.1.a.

Implementat de Asociaţia   Super Tineri - ASIRYS  din oraşul Targu Frumos, judeţul Iaşi, România  în parteneriat cu Asociaţia „CUTEZĂTORUL” din oraşul Făleşti

 

„Şcoala fermierului şi servicii de consultanţă pentru agricultura durabilă”, 2011- 2012

Finanţat de Fundaţia HEKS, Moldova

Implementat de AO „Procooperare” din municipiul Bălţi

AO "CUTEZĂTORUL"  participa la implementarea proiectului în calitate de partener.

 

„Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet”, 15.04.2011- 15.04.2012.

Finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România- Ucraina- Republica Moldova 2007- 2013

Implementat de AO „CUTEZĂTORUL” în parteneriat cu:

Asociaţia Euroconcept, Botoşani, România

Centrul de Dezvoltare Comunitară Iaşi, România

Centrul Bucovinean pentru Dezvoltare şi Reconstrucţie Cernăuţi, Ucraina

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”

Asociaţia Autorităţilor Publice Locale “Rural Nord”, or. Făleşti

 

Eco-tehnologii şi tehnici inovatoare pentru dezvoltarea agriculturii durabile in Moldova”, 07.03.2012- 31.12.2012.

Finantat de Ministerul de Externe al Republicii Polonia si implementat de Centrul Social Ecologic din Varsovia in parteneriat cu:

Camera polneză pentru promovarea produselor alimentare regionale şi locale, Varsovia

Fundaţia AgriNatura Varsovia

Asociaţia Obştească “CUTEZĂTORUL” Făleşti

ACT “Ormax” Drochia  

 

"Îmbunătăţirea transfrontalieră a gestionării deşeurilor municipale solide în Republica Moldova, România şi Ucraina”, 12.05.2012-12.05.2014.

Finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România- Ucraina- Republica Moldova 2007- 2013 şi implementat de Consiliul raional Făleşti.

AO "CUTEZĂTORUL"  participa la implementarea proiectului în calitate de partener.

 

“Cresterea activităţii de siguranţă a vieţii în Valea rîului Prut”, 29.08.2012-28.04.2015

Finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România- Ucraina- Republica Moldova 2007- 2013 si implementat de administraţia de stat a raionului Novoselitesa.

 AO "CUTEZĂTORUL"  participa la implementarea proiectului în calitate de partener.   

 

 

„Promovarea agriculturii ecologice si bunelor practici agricole în spatiul rural”, 18.08.2013- 17.11.2014

Finantat de REC Budapesta din sursele financiare SIDA Suedia

Implementat de AO "CUTEZATORUL" în parteneriat cu AO „BIOS”, Directia Agricultura Alimentatie, Relatii Funciare si Cadastru si Institutul CCC "Selectia" din mun. Balti

 

Creșterea competivitatii sectorului agrar din Moldova”,
Finanţat de Federaţia Naţională AGROinform, 01.01.2014- 31.12.2014

 

"Competivitate Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor”, 03.03.2014-31.12.2014

Finanţat de Proiectul ACED din sursele financiare USAID,  

 

„Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet-2”, 01.10.2013- 31.03.2015.

Finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România- Ucraina- Republica Moldova 2007- 2013

Implementat de AO „CUTEZĂTORUL” în parteneriat cu:

Asociaţia Euroconcept, Botoşani, România

Centrul de Dezvoltare Comunitară Iaşi, România

Centrul Bucovinean pentru Dezvoltare şi Reconstrucţie Cernăuţi, Ucraina

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”

 

Creșterea competivitatii sectorului agrar din Moldova”,
Finanţat de Federaţia Naţională AGROinform, 01.01.2016- 31.12.2016.

 

 

“Prin comunicare si cooperare pentru o viata mai buna”,

Finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul “Sustinerea Masurilor de Promovare a increderii”, implementat de PNUD Moldova, 15.07.2016-09.10.2017. 

 

 “Pas cu pas spre colectarea separata a deseurilor solide”

 Finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul Cooperatii Teritoriale al Parteneriatului Estic Republica Moldova-Ucraina.

 Data: 13.12.2017-12.02.2019.

 Proiectul este implementat de Consiliul raional Falesti in parteneriat cu Consiliul local Noua Sulita, REC Moldova, Asociatia   Obsteasca „CUTEZATORUL” din or. Falesti si Asociatia pentru dezvoltare economica si cooperare transfrontaliera din Noua Sulita,   Ucraina.

 

 ”Sprijinirea Dezvoltării Durabile și Incluzive în Zonele Rurale (SIDRA)”

  Finantat de Federatia Agricultorilor din Moldova FARM, prin Proiectul WE EFFECT,

  Data: 1.01.2018 - 31.12.2021.