Home arrow Activitati
Imprimare

ACTIVITATI

Elaborarea Strategiei AO "CUTEZATORUL" pentru anii 2018-2021;

• Vizita fermierilor, membri ai AO "CUTEZATORUL" la Tirgul Agricol pentru fermieri AGROLIM 2015-2019;

 Vizita in satul Trifesti la ferma agricola performanta "Domeniile Lungu"

• Studierea experientei in sectorul agrar la fermele agricole din judetul Iasi Botosani si Neamt;

• Organizarea si gestionarea retelei raionale de femei antreprenoare in sectorul agrar;

 Vizita de studiu a retelei de femei antreprenoare in regiunea Cernauti, Ucraina, membre a OR FARM Falesti;

• Organizarea si desfasurarea primului Tirg agricol in or. Falesti a femeilor antreprenoare in cadrul sarbatorii "Toamna de aur";

• Crearea si gestionarea retelei de tineri fermieri;

• Desfasurarea primului Forum Regional al Tinerilor Fermieri din raionul Falesti si Glodeni;

• Crearea Scolilor de Cimp in satele Marandeni (agricultura conservativa), Sarata Veche (agricultura ecologica) si Institutul CCC "Selectia"(controlul integrat al daunatorilor);

• Crearea Platformei Regionale de Dezvoltare Agro-Rurala;

• Crearea grupurilor de initiativa locala;

• Elaborarea si Implementarea Proiectelor Regionale-Nationale si Transfrontaliere;

• Crearea loturilor demonstrative de comportare si testare a hibrizilor de floarea soarelui, porumb, griu si orz de toamna, varza timpurie si sfecla de zahar;

• Organizarea instruirilor producatorilor agricoli in diferite domenii ale agriculturii cu eliberarea certificatelor pentru primirea subventiilor;

 Acordarea asistentei informative si consultative in domeniul agrar, fermierilor si agentilor economici;• 

• Prestarea serviciilor de extensiune privind instruirea grupurilor producatorilor agricoli;

•Lansarea si administrarea Centrului de Informare si Educatie Ecologica a Populatiei din orasul Falesti

•Desfasuraea conferintei „Protectia si conservarea ariilor naturale protejate de stat - factor important in vederea imbunatatirii calitatii mediului"

•Conferinta teoretica cu directorii de scoli si licee, colaboratorii Directiei Invatamint "Formarea unui concept nou de cultura ecologica in scoala"

•Seminarul cu conducatorii organelor APL si agentii economici "Legislatia Republicii Moldova ce reglamenteaza activitatea APL, agentilor economici, cetatenilor in domeniul protectiei mediului si accesul la informatia ecologica"

•Seminarul cu consilierii si functionarii primariei orasului Falesti "Transparenta Administratiei Publice Locale si caile de imbunatatire a ei"

•Seminare practice cu fermierii si agentii economici din agricultura in domeniul businessului agrar, protectiei solului si luptei impotriva eroziunii lui, apararii drepturilor lor economice.

•Traininguri de formare a inspectorilor voluntari de mediu, expertilor in domeniul protectiei mediului si educatiei ecologice

•Mese rotunde pe problemele protectiei mediului si constientizarii ecologice a populatiei, anulării restricţiilor la exportul cerealelor, eficientizării sistemului de subvenţionare în agricultură

•Informare şi consultanţă în domeniul tehnologic, economic, juridic, marketing, creării cooperativelor de marketing

•Investigatii de laborator a apei potabile din mai multe localitati ale raionului, calităţii apei din afluienţii rîului Prut.

•Elaborarea planurilor de afaceri şi aplicaţiilor pentru creditarea lor

•Cursuri profesionale de instruire, schimb de experienţă, vizite de studiu în ţară şi peste hotare

•Plantarea a 4 ha de puieti pe terenurile degradate ale ariilor protejate, confectionarea si amplasarea a 25 de graurnite pentru pasari

•Editarea buletinului informativ "Salvati Natura", "Vocea Fermierului", pliantelor si afiselor tematice

•Campanii de promovare a organizaţiei şi membrilor ei, facialitarea comercializării producţiei agricole

•Plasarea pe siteul Primei Burse Agricole din Moldova a cererilor şi ofertelor comerciale

•Intermedierea contractelor de comercializare a producţiei agricole

•Identificarea, iniţierea şi dezvoltarea afacerilor

•Editarea şi distrinuirea ghidurilor, broşurilor în domeniul agrar, ecologic, agriculturii ecologice, stopării procesului de degradare a solului

•Conferinţă internaţională de mediu în or. Făleşti cu participarea experţilor din judeţele Galaţi, Bacău şi Botoşani, Romania "Reducerea poluării cu nutrienţi a bazinului hidrografic Dunărean prin promovarea şi utilizarea bunelor practici agricole, prietenoase mediului"

•Masa rotundă regională„Consultări publice privind subvenţionarea producătorilor agricoli în 2008"

•Masă rotundă naţională "Dezvoltarea durabilă şi producerea produselor ecologice în Republica Moldova"

• Vizite de studiu în judeţele IaşI, Botoşani, Vaslui, Tîrgu Jiu, România, Doneţc, Ucraina, raioanele Soroca şi Donduşeni, Republica Moldova

•Masa rotundă rerională cu participarea fermierilor şi antreprenorilor agricoli din raioanele Făleşti, Drochia şi Glodeni „Realităţi şi perspective ale dezvoltării durabile în Republica Moldova", septembrie 2008

•Dezbateri publice privind proiectul bugetului public al oraşului Făleşti şi monitorizarea executării lui de către societatea civilă

•Seminare informative în localităţile rurale ale raionului privind colectarea selectivă a deşeurilor menajere solide

•Seminarului internaţional “Particularităţile dezvoltării culturilor nucifere în arealul transfrontalier Republica Moldova – România - Ucraina” în satul rediul de sus, raionul Făleşti (mai 2010).

•Conferinţa Regională „Producerea şi comercializarea culturilor cerealiere- realităţi şi noi oportunităţi de creştere economică” (Iunie 2010).

•Elaborarea raportului privind executarea bugetului orşului Făleşti în I semestru al anului 2010.

•Masa rotundă privind  propunerile pentru îmbunătăţirea politicilor şi stimularea producerii organice în Republica Moldova. (Noiembrie 2010).

•Traningul “Rolul Societatii Civile in in promovarea si asigurarea transparentei in activitatea Autoritatilor locale  si institutiilor publice” (Septembrie 2010)

•Trainingul "Tehnici şi practici de asigurare a transparenţei activităţii APL"  în cadrul proiectului „Transparenţa – oxigenul democraţiei” (Octombrie 2010)

•Masa rotundă "Transparenţa activităţii Administraţiei Publice Locale şi căile de perfecţionare a ei” (decembrie 2010)

•Vizită de studiu a beneficiarilor AO „CUTEZĂTORUL” în raionul Noua Suliţă, REGIUNEA Cernăuţi, Ucraina (Decembrie 2010).

•Seminare regionale cu fermierii şi antreprenorii agricoli în raioanele Făleşti, Drochia, Rîşcani, Glodeni şi Ungheni privind promovarea şi aplicarea agriculturii ecologice şi bunelor practici agricole favorabile mediului.

•Vizită de studiu a fermierilor din Republica Moldova şiu Ucraina la 3 firme agricole certificate ecologic din judeţele Iaşi şi Botoşani, România.

•2 traininguri de formare de formatori din Republica Moldova, România şi Ucraina în domeniul producerii şi certificării producţiei agroalimentare ecologice în cadrul proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet”.