Home arrow Cooperare transfrontaliera
Imprimare

Cooperare transfrontalieră
 

Degradarea mediului eate nu numai o problemă locală sau naţională, ci a căpătat un caracter regional, global, generat de activtatea umană, socială şi economică. Într- un cuvînt, poluarea mediului nu ţine cont de frontiere.

Din aceste considerente, Asociaţia Obştească “CUTEZĂTORUL” s-a inclus activ în realizarea  Programului de Bună Vecinătate Romania- Republica Moldova. O atenţie deosebită se acordă stabilirii şi dezvoltării unui parteneriat transfrontalier şi internaţional cu organizaţiile de mediu similare din alte ţări. Scopul final este soluţionarea problemelor de mediu, dezvoltarea durabilă a regiunilor din arealul transfrontalier, sporirea calităţii  mediului şi vieţii cetăţenilor.

Acţiunile organizaţiei sunt direcţionate asupra conştientizării ecologice a populaţiei din regiunea de graniţă, crearii unor structuri transfrontaliere pentru protecţia mediului şi reducerea impactului poluării lui asupra sănătăţii oamenilor. În acest scop vor fi studiate şi preluate bunele practici agricole şi legislative, favorabile mediului, metodele europene de protecţie a mediului.

În peioada ultimilor ani AO “CUTEZĂTORUL” a participat la elaborarea şi implementarea mai multor proiecte transfrontaliere atît de sinestătător, cît şi în calitate de partener principal.

 

"Dezvoltarea capacităţilor de utilizare a metodelor agriculturii ecologice în scopul reducerii poluării cu nutrienţi a bazinului hidrografic Dunărean” 

Finanţat de Centrul Regional de Mediu din Moldova cu susţinerea financiară PNUD şi GEF     
Partenerii proiectului:  Direcţia pentru Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional Făleşti, Institutul de Cercetări CC “Selecţia”, ONG- urile Centrul de Consultaţie Agricolă Făleşti, “PRUT 2000”, Euroconcept Botoşani, Romania, Inspecţia Ecologică Făleşti, primăriile satelor Chetriş, Călineşti şi Albineţul Vechi, anii 2003- 2004

 

Colaborare transfrontalieră pentru protecţia calităţii apelor de suprafata din bazinul hidrografic al râului Prut

Finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2003 – Cooperare transfontalieră România – Republica Moldova.
AO “CUTEZĂTORUL” a participat la implementarea proiectului în calitate de partener principal,
Alţi parteneri: Agenţia Apelor Prut, Iaşi, Romania, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi, Romania, anul 2005.

 

"Reducerea poluării cu nutrienţi a bazinului hidrografic Dunărean pein promovarea şi aplicarea bunelor practice agricole, prietenoase mediului"

Finanţat de Centrul Regional de Mediu din Moldova cu susţinerea financiară PNUD şi GEF     
Partenerii proiectului:  Direcţia pentru Agricultură şi Alimentaţie, Institutul de Cercetări CC “Selecţia”, ONG- urile “PRUT 2000” şi Euroconcept Botoşani, Romania, Inspecţia Ecologică Făleşti, primăriile satelor Chetriş, Călineşti şi Albineţul Vechi, anii 2005- 2006

 

Colaborare transfrontalieră pentru reducerea impactului deşeurilor asupra mediului

Finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2004 – Cooperare transfontalieră România – Republica Moldova.
AO “CUTEZĂTORUL” a participat la implementarea proiectului în calitate de partener principal.
Alţi Parteneri: Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi, Romania, anul 2006-2007

 
Management bilateral Romania - Moldova pentru conservarea biodiversităţii în zona de graniţă dintre cele două ţări
Finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2004 – Cooperare transfontalieră România – Republica Moldova.
AO "CUTEZĂTORUL" a participat  la implemetarea proiectului în calitate de partener
Alţi parteneri: Inspectoratul Ecologic de Stat şi Fundaţia Corona, Iaşi, Romania

 

Romania – Moldova: Cross-border Expertise and Competitiveness for Export
Finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2004 – Cooperare transfontalieră România – Republica Moldova şi implementat de Asociaţia AEDIFICIA din mun. Iaşi, Romania.
AO “CUTEZĂTORUL” participa la implementarea proiectului în calitate de partener principal, 2008

 

INFOTURISM – Campanie de informare turistică în regiunea transfrontalieră România – Moldova
Finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2004 – Cooperare transfontalieră România – Republica Moldova şi implementat de Asociaşia Accord din mun. Iaşi, Romania.
AO “CUTEZĂTORUL” participă la implementarea proiectului în calitate de partener principal, 2008

 

Managementul de mediu – instrument de dezvoltare socio-economică durabilă în context  transfrontalier”

Finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2004 – Cooperare transfontalieră România – Republica Moldova şi implementat de Asociaşia EcoVas din mun. Vaslui, Romania.
AO “CUTEZĂTORUL” participă, la implementarea proiectului în calitate de partener principal, 2008

Alţi parteneri: Fundaţia Corona, Iaşi, Romania

 

Management comun România - Republica Moldova pentru protecţia calităţii  aerului", 2008-2009

Finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2006 - Cooperare transfontalieră România - Republica Moldova şi implementat de  Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui, Romania

AO "CUTEZĂTORUL"  participa la implementarea proiectului în calitate de partener principal

Partener al proiectului: Asociaţia Ecovas Vaslui, Romania

 

„Stabilirea managementului adecvat al deşeurilor menajere solide în raionul Făleşti", 2008- 2010

Finanţat de Uniunea Europeană prin Programul TACIS 2006 - Cooperare Transfrontalieră  România - Republica Moldova şi implementat de  Consiliul raional Făleşti

Partenerii proiectului:   Consiliul Judeţean Iaşi, România, primăria oraşului Făleşti, Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL" Făleşti,  Centrul Regional de Mediu din Moldova şi Fundaţia Corona Iaşi, România.

 

„Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet”, 2011-2012

 

Finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România- Ucraina- Republica Moldova 2007- 2013

Implementat de AO „CUTEZĂTORUL” în parteneriat cu:

Asociaţia Euroconcept, Botoşani, România

Centrul de Dezvoltare Comunitară Iaşi, România

Centrul Bucovinean pentru Dezvoltare şi Reconstrucţie Cernăuţi, Ucraina

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”

Asociaţia Autorităţilor Publice Locale “Rural Nord”, or. Făleşti

 

„Sensibilizarea opiniei publice privind managementul deseurilor municipale solide in nord-vestul MariiNegre”, 2012-2013

Implemtat de Centrul Regional de Mediu din Moldova. Asocoiatia Obsteasca "CUTEZATORUL"- partener

 

 „Imbunatatirea transfrontaliera a gestionarii deseurilor municipale solide din republica Moldova, Romania si Ucraina”, 2012-2014

 Implementat de Consiliul raional Falesti Asociatia Obsteasca "CUTEZATORUL" - partener

 

 „Cresterea activitatii de siguranta a vietii in valea riului Prut”, 2012-2015

  Implementat deAdministratia de Stat a raionului Novoselitsea,  Asociatia Obsteasca "CUTEZATORUL" - partener

„Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet-2”, 2013-2015

 

Finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România- Ucraina- Republica Moldova 2007- 2013

Implementat de AO „CUTEZĂTORUL” în parteneriat cu:

Asociaţia Euroconcept, Botoşani, România

Centrul de Dezvoltare Comunitară Iaşi, România

Centrul Bucovinean pentru Dezvoltare şi Reconstrucţie Cernăuţi, Ucraina

Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”