Home arrow Noutati arrow Protectia calitatii aerului la nivel regional
Protectia calitatii aerului la nivel regional Imprimare

Proiectul  „Management comun România - Republica Moldova pentru protecţia calităţii  aerului" care  se derulează pe o durată de 14 luni, cu începere de la 17 septembrie 2008, este implementat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui în parteneriat cu Asociaţia ECOVAS  Vaslui - România şi Asociaţia Obştească Cutezătorul Făleşti -Republica Moldova. Proiectul este sustinut financiar de Uniunea Europeană  prin Programul  de Bună Vecinătate România - Republica Moldova 2004-2006, Phare CBC 2006.

Proiectul îşi propune să contribuie la dezvoltarea unui sistem comun de management pentru protecţia calită'ii aerului în regiunea  de graniţă  România - Republica Moldova, îndeplinind următoarele obiective specifice: evaluarea stării de calitate a factorului de mediu aer în zona transfrontalieră România (jud. Vaslui) - Moldova (raioanele Făleşti, Ungheni, Nisporeni, Hânceşti, Leova, Cantemir), dezvoltarea capacităţii operaţionale, în context transfrontalier, a structurilor public - private implicate în  protectia calităţii aerului în zona ţintă a proiectului, creşterea nivelului de informare a populaţiei din zona de graniţă privind impactul poluării atmosferice asupra societăţii umane.

  Managementul calităţii aerului  nu poate exclude componenta transfrontalieră, iar în acest context este absolut necesară cooperarea şi crearea unui parteneriat viabil între structurile similare din cele 2 ţări  pentru creşterea capacităţii de alarmare a populaţiei în timp real/timp util în cazul unor situaţii de urgenţă, cauzate de dezastre naturale sau artificiale asociate cu apariţia unor poluări accidentale semnificative, prin creşterea gradului de determinare a calităţii aerului în zonele afectate şi adoptarea de măsuri urgente pentru protecţia populaţiei în zona de graniţă.