Home arrow Noutati arrow In raionul Falesti continua lupta cu deseurile menajere solide
In raionul Falesti continua lupta cu deseurile menajere solide Imprimare

 

Timp de 6 luni în mai multe localităţi ale raionului Făleşti continuă implementarea proiectului „Stabilirea managementului adecvat al deşeurilor menajere solide în raionul Făleşti". El este implementat de Consiliul raional Făleşti în parteneriat cu primăria oraşului Făleşti, AO „CUTEZĂTORUL", REC Moldova, Consiliul Judeţean  şi Fundaţia Corona Iaşi. El este finanţat de de Comisia Europeană prin Programul de Bună Vecinătate România - Republica Moldova 2004- 2006.   

După Conferinţa de lansare din 18 seprembrie 2008 primele activităţi au fost actiunile de conştientizare a populaţiei şi sensibilizare a opiniei publice asupra importanţei protejării mediului ambiant, colectării selective a deşeurilor menajere solide şi stabilirii unui management adecvat al gestionării deşeurilor. În acest scop au fost organizate o serie de seminare informative cu cetăţenii oraşului Făleşti, primăriilor Călugăr, Musteaţa, Risipeni, Pînzăreni, Sărata Veche, Albineţul Vechi în cadrul cărora au fost prezentate rapoarte şi comunicări la tematica proiectului.

Tot în acest context au fost organizate o serie de seminare şi intruniri cu liceenii de la liceele teoretice „Mihai Eminescu" şi „Ion Creangă", gimnaziul internat din oraşul Făleşti, scolile din localităţile Călugăr, Musteaţa, Risipeni, Albineţul Vechi, Pînzăreni, Sarata Veche ş.a. Toţi participanţii au fost asiguraţi cu materiele informative la temă, inclusiv broşurile „Un nou proiect- o nouă provocare", „Scurt ghid al deşeurilor menajere solide", pregătite şi editate de partenerul proiectului Centrul Regional de Mediu din Moldova.

Cu comunicări utile la temă în faţa participanţilor la instruiri au luat cuvîntul coordonatorul proiectului Vitalie Cimpoieş, Victor Cotruţă şi Ina Coşeru, experti ai proiectului, reprezentanţi ai  Centrului Regional de Mediu din Moldova, Alexandru Fusa, asistentul coordonatorului de proiect, Ina Railean şi Damian Furdui, specialişti la Centrul de Cooperare Transfrontalieră, Integrare Europeană şi Atragere a Investiţiilor a Consiliului raional Făleşti.

În prezent are loc selectarea firmelor pentru a efectua construcţia platformelor şi confecţionarea containerilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor. După ce vor urma acţiuni     practice, menite să creeze condiţii pentru gestionarea corectă a deşeurilor menajere solide. În acest scop vor fi construite cele 50 platforme pentru amplasarea a 200 containere în cele 9 localităţi ale raionului nostru, 2 platforme de compostare a deşeurilor organice, amenajate 2 depozite de deşeuri menajere solide şi procurat un autormobil specializat pentru transportarea deşeurilor.

Comisii, alcătuite din reprezentanţi ai Consiliului raional, Inspecţiei ecologice, Centrului de Medicină Preventivă, primăriile vizate în proiect au evalut în primăriile Risipeni, Călugăr, Sarata Veche, Musteaţa ş.a. starea ecologică şi terenurile pentru construcţia platformelor.