Home arrow Noutati arrow Strategia OR AGROinform pentru anul 2007- 2009 a fost realizata cu succes
Strategia OR AGROinform pentru anul 2007- 2009 a fost realizata cu succes Imprimare
Începând cu 1 aprilie 2007, Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform, timp de 2 ani şi 9 a implementat Programul „Consolidarea durabilă a capacităţilor”. La realizarea lui au participat şi 14 OR din reţeaua AGROinform cu proiecte specifice pentru regiunile pe care le reprezintă.     În cadrul programului respectiv, AO „CUTEZĂTORUL” a elaborat şi implementat proiectul „Durabilitate prin dezvoltare şi consolidare”. El a avut scopul de a contribui la dezvoltarea economică rurală în regiune, aplicarea tehnologiior avansate, elementelor de marketing, crearea condiţiilor pentru comercializarea eficientă a producţiei, asigurarea durabilităţii OR, prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate, atragerea noilor membri şi reprezentarea intereselor lor. Proiectul a fost elaborat în baza strategiei organizaţiei regionale pentru anii 2007- 2009, elaborată la începutul anului 2007 cu suportul Federaţiei Naţionale AGROinform, necesităţilor beneficiarilor şi fermierilor din raionul Făleşti. Echipa proiectului, în comun cu CA, si - au asumat indicatori concreţi, orientaţi la îndeplinirea noii strategii a OR pe anii 2007- 2009, consolidarea poziţiei fermierilor în regiune şi sporirea bunăstării lor. O sarcină importantă a proiectului este acordarea asistenţei beneficiarilor la comercializarea eficientă a producţiei agricole.Astăzi, după trei ani de activitate, putem menţiona, că atât strategia pe anii 2007 - 2009, cât şi indicatorii, asumaţi în cadrul ei, au fost realizaţi cu succes. Dacă în 2007  numărul membrilor Asociaţiei era de  220, atunci în prezent a trecut de 355  din 45 de localităţi ale raionului Făleşti, municipiului Bălţi şi comunei Coşcodeni, raionul Sîngerei. Printre ei sunt peste 200 fermieri şi antreprenori agricoli, 76- specialişti în agricultură, 21- economişti şi contabili, 5- jurişti, 46 membri ai grupurilor PEP, 48 membri a cercurilor de studiu.S- a mărit numărul consultaţiilor acordate beneficiarilor în domeniul tehnologic, marketing, economic şi juridic, constituind în ultimii 3 ani 6345. Au fost organizate mai multe activităţi cu diferite grupuri de beneficiari. În colaborare cu  Direcţia Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional Făleşti a fost organizată Conferinţa Naţională „Promovarea culturilor nucifere în Republica Moldova”, la care au participat peste 70 de fermieri din 16 raioane ale republicii şi Staţiunii bucovinene în domeniul pomiculturii din municipiul Cernăuţi, Ucraina. Cu participarea experţilor din exterior, doctorului habilitat în agricultură, directorului general al ICCC “Selectia” şi a lui Htema Efim, consultant al SRL “Licorent - Agro” din or. Glodeni, a fost organizat schimbul de experienţă cu membrii cercurilor de studiu şi fermierii din satele Izvoare, Năvîrneţ, Glingeni şi Bocani.În perioada ultimului an de îndeplinire a Strategiei OR a continuat îmbunătăţirea prestării serviciilor contra plată. Au fost încheiate 7 contracte privind acordarea asistenţei juridice beneficiarilor în valoare de 8160 lei, elaborate 13 planuri de afaceri în valoare de 2 milioane 400 mii lei. Ca şi pe întreaga perioada de îndeplinire a strategiei în 2009 a continuat activitatea de asistenţă producătorilor agricoli la comercializarea producţiei prin intermediul Bursei Agricole AGRAVISTA. Au fost organizate anual mese rotunde, publicate materiale în mass- media, Radioul Naţional, buletinul informativ „Vocea Fermierului”. Ca rezultat, numai în 2009  au fost plasate 169 cereri/oferte comerciale pe siteul AGRAVISTA cu o valoare de 72536 mii lei, 42 de cereri şi oferte au fost plasate în reţeaua AGROinform şi ziarul Agromediainform. Total în anii 2007 - 2009 pe siteul AGRAVISTA au fost plasate 412 de cereri şi oferte comerciale în valoare de 143135 mii lei. Anul curent au fost asistate 24 tranzacţii comerciale în valoare de 1 milion 961 mii lei, intermediate 19 tranzacţii comerciale în valoare de 1283 mii lei. De ñătre consultantul ragional marketing Alexandru Fusa au fost efectuate şi distribuite beneficiarilor 12 studii tematice de piaţă, preţuri şi monitorizare a pieţei agricole în raionul Făleşti. Concomitent au fost elaborate şi 10 studii d fezabilitate.La cererea beneficiarilor, a fost creat un serviciu nou - serviciul juridic.  Au fost desfăşurate - mese rotunde, seminare, cursuri de pregătire ale contabililor, vizite de studiu în raioanele Donduşeni, Soroca, Ungheni, Orhei, judeţele Iasi, Vaslui, Botoşani România, au fost create şi asistate 5 cooperative de marketing şi trei grupuri de vânzări, alcătuite din fermierii mai multor localităţi rurale.