Home arrow Noutati arrow Rolul societatii civile in promovarea transparencei APL din or. Falesti
Rolul societatii civile in promovarea transparencei APL din or. Falesti Imprimare
           La 21 septembrie curent în incinta sălii de şedinţe a primăriei or. Făleşti s-a desfăşurat trainingul cu genericul „Rolul societăţii civile în promovarea  şi asigurarea transparenţei în activitatea autorităţilor locale şi instituţiilor publice”. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Transparenţa - Oxigenul Democraţiei”, implementat de Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” cu susţinerea financiară a Ambasadei Statelor Unite ale Americii în cadrul Programului de granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice. Proiectul este realizat în parteneriat cu primăria or. Făleşti şi Asociaţia Autorităţilor Publice Locale „Rural Nord”.
            Pornind de la scopul proiectului - implicarea societăţii civile la sporirea nivelului de transparenţă a administratiei publice locale din oraşul Făleşti, dezvoltarea capacităţilor în domeniul transparenţei APL, obiectivul de bază al trainingului a fost de a  informa şi instrui 20 reprezentanţi ai ONG - urilor din raionul Făleşti. Ţinând cont de faptul că succesul instruirii depinde, în mare măsură, de expert, AO „CUTEZĂTORUL” l - a invitat să organizeze evenimentul respectiv pe experimentatul Nicolae Moscalu, directorul ONG- ului „Moştenitorii” din municipiul Bălţi.
           Trainingul s - a axat pe descrierea a trei module: Rolul sectorului asociativ in viaţa societatii; Principiile de baza ale organizării si funcţionarii APL;  Elaborarea instrumentariului de organizare si realizare a activitatii de monitorizare si asigurare a transparentei in activitatea autoritarilor si institutiilor publice.   
Interes sporit a trezit la participanţi şi problemele cu privire la rolul sectorului asociativ în viaţa  societăţii, cerinţele pentru un ONG performant, interacţiunea dintre sectoarele societăţii, principiile de bază ale organizării şi funcţionării APL, Legea privind transparenţa în procesul decizional.
Este de menţionat faptul că activ s-a manifestat şi ONG - iştii prezenţi la instuire. Printre ei sunt domnul Boris Bujag, lider al „Agenţiei de implementare a proiectelor pe lângă primăria Glinjeni”, d-na Dodon Ina, preşedintele ONG - ului de femei „Speranţa”, Cimpoieş Elena, directorul  Asociaţiei pentru Tineret şi Mediu „Prut 2000”, Sergiu Scobioală, directorul executiv al Centrului de cooperare al Tineretului din or. Făleşti şi alţii.
În general, toţi invitaţii au participat activ la discuţii, dezbateri, jocuri interactive, confirmând interesul faţă de desfăşurarea trainingului.
          Trainingul a fost moderat de coordonaturul proiectului Vitalie Cimpoieş, care a venit cu exemple concrete  privind asigurarea transparenţei atât din activitatea ONG –urilor din raion, cât şi a organelor administraţiei publice locale.
          Participanţii la training au primit materiale promoţionale şi informative, plianta informativă nr. 1 privind scopul, obictivele, activităţile şi rezultatele preconizate în cadrul proiectului. Ei au plecat mult mai informaţi  privind importanţa asigurării transparenţei în activitatea autorităţilor publice locale şi instituţiilor publice.
E de menţionat şi interesul reprezentanţilor APL faţa de trainingul respectiv. La lucrările lui au participat primarul oraşului Pavel Ivanciuc, secretarii primăriei şi Consiliului raional Nelea Savciuc şi Iulia Babin.
          La eveniment a participat şi rostit  alocaţiune reprezentantul Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova Jhon Mc Gregor. 
transparenta.JPG