Home arrow Noutati arrow A fost lansata reteua transfrontaliera "EcoAgriNet"
A fost lansata reteua transfrontaliera "EcoAgriNet" Imprimare

CHIŞINĂU, 24-25 februarie Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL”, Făleşti, membră a Federaţiei Naţionale AGROinform, a desfăşurat atelierul transfrontalier cu genericul „Lansarea reţelei transfrontaliere de formatori în domeniul producerii şi certificării producţiei agroalimentare ecologice şi constituirea sferei de servicii în cadrul reţelei «EcoAgriNet»”. La eveniment au participat 32 de formatori din România, Ucraina şi Republica Moldova, membrii Comitetului de Coordonare al proiectului, partenerii şi experţi ai proiectului.

Atelierul a constat din 3 sesiuni de analiză şi evaluare a formatorilor, de identificare şi analiză a serviciilor solicitate de fermieri şi capacităţilor reţelei „EcoAgriNet” de răspundere la necesităţile lor de comunicare şi interacţiune în cadrul reţelei. Formatorii au raportat şi analizat rezultatele obţinute în cadrul celor 44 cursuri de instruire organizate cu 294 de fermieri din 12 raioane ale Republicii Moldova, judeţele Iaşi, Botoşani, Vaslui, Galaţi, România, regiunea Cernăuţi, Ucraina, succesele, constrîngerile şi lecţiile învăţate de către formatori care au venit cu concluzii şi metode de îmbunătăţire a instruirilor şi comunicării cu fermierii.

Reieşind din obiectivul principal al proiectului „EcoAgriNet”, în ziua a doua a atelierului a fost creată reţeaua transfrontalieră de formatori în domeniul producerii şi certificării producţiei agroalimentare ecologice, alcătuită din formatori de la 22 de ONG- uri din Republica Moldova, România şi Ucraina, au fost stabilite căile de asigurare a durabilităţii şi interacţiuniii membrilor ei. Cu acest prilej a fost organizată conferinţa de presă la care au participat reprezentanţii mass-media locală, regională şi naţională.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Asociaţia Euroconcept şi Centrul de Dezvoltare Comunitară din România, Centrul Bucovinean pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Cernăuţi, Ucraina, Federaţia Naţională AGROinform, ONG- ul „Rural Nord”, în cadrul proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet”, finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

Scopul proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea situaţiei economice şi de mediu din regiunile transfrontaliere Botoşani-Iaşi-Vaslui-Republica Moldova-Cernăuţi, prin intensificarea cooperării transfrontaliere între actorii locali din zona ţintă în domeniul dezvoltării agriculturii ecologice.   

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi este co-finanţat de ţările participante în cadrul programului. (www.ro-ua-md.net).

 

11.jpg 22.jpg


 “Granite comune. Solutii comune.