Home arrow Noutati
Loturile demonstrative Imprimare

 

Loturile demonstrative -   instrument eficient pentru promovarea agriculturii ecologice 

La mijlocul lunii septembrie AO “CUTEZĂTORUL” în comun cu Societăţile pe Acţiuni “Abilitate Agro”din satul Călugăr, “Vastadum”şi “Spicul Plin” au organizat un seminar practic  cu vizitarea  loturilor demonstrative de floarea soarelui şi porumb, în cadrul căruia au participat   22 de fermieri şi conducători de întreprinderi agricole. Loturile demonstrative respective sunt o componentă principală din activităţile preconizate în cadrul proiectului “Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, “EcoAgriNet”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova.
            Pe loturile demonstrative  cu hibrizii de floarea soarelui au fost însămînţaţi  5 hibrizi ai Institutului pentru Culturile de Cîmp “Selecţia ”din mun. Bălţi şi 5 hibrizi ai Institutului Ştiinţific AMG  “Agroselect” din mun. Chisinau. Scopul acestor loturi demonstrative  este de a utiliza pe ele bunele practici agricole prietenoase mediului, urmări comportamentul acestor hibrizi de floarea soarelui în condiţiile pedo-climaterice din regiunea Făleşti. Fermierii au manifestat interes faţă de aceşti hibrizi şi după recoltare ei vor fi informaţi care din hibrizii de floarea soarelui sînt cei mai productivi.
            Societatea cu Răspundere Limitată  “Vastadum” pe lotul demonstrativ   cu porumb a însămînţat 27 hibrizi de la diferite institutii ştiinţifice ce se ocupă cu cultivarea şi selecţia porumbului. Institutul de Fitotehnie “Porumbeni” a expus 10 hibrizi, firma americană “Monsanto”- un hibrid, firma “Singhenta”- 7 hibrizi şi firma CAUSSADE SEMENCES prin intermediul companiei AMG-Magroselect din  Republica Moldova- 9 hibrizi. Aceşti hibrizi vor fi utilizaţi în diferite domenii agro-alimentare, zootehnic, agro-energetic. La seminar au participat reprezentanţii Institutului de Fitotehnie “Porumbeni” Cazacu Mihail,  companiei AMG “Agroselect” Besarab Andrian, directorul SRL “Benasem”, ce se ocupă cu comercializarea seminţelor Burlacu Natalia.
           Rezultatele obţinute pe loturile demonstrative vor fi publicate în broşura proiectului, mass-media, pagina web a Asociaaţiei “CUTEZĂTORUL”. 

 P.S. Recent pe loturile demonstrative de floarea soarelui au fost efectuate lucrările de recoltare. În urma analizei rezultatelor, din 10 hibrizi însemînţaţi cei mai performanţi sînt:   hibridul Albinuţa- Institutul de Certărări pentru Culturile de Cîmp “Selecţia” din Bălţi (32,67 qhentale la ha), hibridul Favorit de la  Centrul Ştiinţific “Agroselect” ( 24,3 qhentale la ha). Rezultatele finale vor fi publicate în timpul apropiat.

 Loturile demonstrative de comportare şi testare a hibrizilor de floarea soarelui şi porumb au fost create în cadrul proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet”, finanţat de Comisia Uniunii Europene în cadrul Programului Operaţional Comun Romînia-Ucraina_Republica Moldova 2007-2013.

Programul Operational Comun Romania – Ucraina - Republica Moldova  2007 – 2013 este finantat de catre Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de catre tarile participante in program.

 

“Granite comune. Solutii comune.

 
AO "CUTEZATORUL" instruieste formatori din Romania si Ucraina Imprimare

Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL" Făleşti în colaborare cu Federaţia Naţională a Agricultorilot din Moldova “AGROinform” organizează în perioada 13-16 septembrie 2011 un training de pregătire a formatorilor în domeniul producerii şi certificării producţiei agroalimentare ecologice.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet", finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2009-2013.

În cadrul trainingului vor fi instruirii 10 participanţi din judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi, România, regiunea Cernăuţi, Ucraina, selectaţi de partenerii proiectului Asociaţia Euroconcept, Botoşani, Centrul de Dezvoltare Comunitară Iaşi, România şi Centrul Bucovinean pentru Dezvoltare şi Reconstrucţie Cernăuţi.

În cadrul instruirii vor veni cu prezentări şi comunicări utile în domeniu experţi de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Institutul pentru Culturile de Cîmp “Selectia”, Federaţia AGROinform, Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicina Veterinară „Ion Ionescu de la brad” Iasi, România.

În lunile octombrie-noiembrie, la întoarcere de la instruire, formatorii vor organiza un curs de instruire de 2 zile pentru 12 fermieri în regiunile pe care le reprezintă. Obiectivele principale ale instruirii vor fi producerea producţiei agroalimentare ecologice, utilizînd practici agricole nepoluatoare şi certificarea producţiei agricole organice.

Relaţii suplimentare la telefonul +373 259 22951. Persoana de contact Victor Cimpoieş

  Programul Operational Comun Romania – Ucraina - Republica Moldova  2007 – 2013 este finantat de catre Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de catre tarile participante in program.

 

 

 “Granite comune. Solutii comune.

 
Trainingul de formare a formatorilor in domeniul producerii si certificarii productiei ecologice Imprimare

În cadrul proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România- Ucraina- Republica Moldova 2007- 2013, în perioada 19-22 iulie curent în municipiul Bălţi a avut loc trainingul de pregătire a formatorilor cu genericul „Producerea şi certificarea producţiei agroalimentare ecologice”.
            Din 16 solicitanţi care au prezentat formulare de aplicare  şi conform criteriilor de selectare 12 beneficiari din raioanele Ştefan Vodă, Criuleni, Drochia, Rîşcani, Orhei, Cahul, Glodeni, Hînceşti şi Făleşti au fost selectati pentru participarea la trainingul de pregătire a formatorilor în domeniul producerii şi certificării producţiei agroalimentare ecologice.
           Conform agendei în procesul  de instruire a formatorilor au fost implicaţi experţii Aurelia Bondari, Iurie Hurmuzachi, Rodica Garştea, Federaţia Naţională AGROinform, profesorul Ioan Gîlcă, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicina Veterinară „Ion Ionescu de la brad” Iaşi, doctorul habilitat în ştiinţe agricole, cercetătorul Boris Boincean, Institutul pentru Culturile de Cîmp „Selecţia” Bălţi, Iurie Senic, şef al Direcţiei Agricultura Ecologică, Resurse Regenerabile şi Irigare a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.
             Pe parcursul a 4 zile formatorii au studiat minuţios pas cu pas atît partea teoretică  şi legislaţia privind agricultura ecologică şi certificarea producţiei organce, cît şi cea practică, vizitînd loturile experimental demonstrative ale Institutului pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”.
            
La finele trainingului participanţii au primit certificate de formatori în domeniul producerii  şi certificării producţiei agroalimentare ecologice.  Pe parcursul implementării   proiectului formatorii în regiunele pe care le reprezită vor avea ocazia să aplice cunoştinţele acumulate în practică. Ei vor organiza şi desfăşura cîte 2 seminare de o zi cu 12 fermieri, ce doresc să practice agricultura ecologică.
             Trebuie de menţionat că în luna septembrie curent la Chişinău va avea loc al doilea training formare

Proiectul Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet” este implementat de Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” în parteneriat cu Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova „AG ROinform”, AO „Rural Nord” din or. Făleşti, Asociaţia Euroconcept Botoşani, Centrul de Dezvoltare Comunitară Iaşi, Centrul Bucovinean pentru Dezvoltare şi Reconstrucţie Cernăuţi, Ucraina, finanţat de Comisia Uniunii Europene în cadrul Programului Operaţional Comun Romînia-Ucraina_Republica Moldova 2007-2013.

Programul Operational Comun Romania – Ucraina - Republica Moldova  2007 – 2013 este finantat de catre Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de catre tarile participante in program.

 

 

“Granite comune. Solutii comune.
 
Fermierii din Republica Moldova si Ucraina studieaza experienca colegilor romani in domeniul produce Imprimare

 

La sfîrşitul lunii iunie curent 4 fermieri  din Raionul Făleşti şi 2 din Ucraina au vizitat trei ferme agricole ecologice certificate din România. Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică „EcoAgriNet”, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Asociaţia Obştescă „CUTEZĂTORUL” Făleşti.
             Fermierii au vizitat Societăţile Comerciale„Astra Trifeşti” SRL  şi „ Jures LV”SRL din comuna Trifeşti, judeţul Iaşi. Aceste societăţi sunt certificate ecologic de 5 ani (2 ani de conversie, iar 3 ani comercializează producţie ecologică pe piaţă). Pe suprafaţa totală a fermelor de 3000 ha sunt cultivate culturi de grâu, porumb, soie, rapiţa şi grâul dur. Cea mai mare impresie pentru fermierii moldoveni şi ucraineni a fost că toată producţia este contractată şi achitată înainte de a fi livrată. Principalii cumpărători sunt agentii economici din Italia, Grecia, Austria şi Germania. Producţia ecologică comercializată este cu 20-30 % la sută mai scumpă faţă de cea tradiţională.

            Pe lîngă producţia ecologică, societăţile cultivă şi producţie agricolă tradiţională: semînţe de mazăre de grădină, porumb şi cartofi de consum. Produc pomi altoiţi, struguri de masă, deţin şi o livadă tînără. Profitul pe care îl obţin societăţile sunt incomparabile cu cele obţinute de fermierii moldoveni. De exemplu, ei obţin de pe un hectar de porumb un venit de 1000 euro, iar de pe unul de cartofi- 3000 euro”.

Conducătorii societăţilor au povestit şi au demonstrat parcul de tehnică agricolă specializată, modernă fără care ar fi imposibil de atins performanţele menţionate. Societatea deţine 18 tractoare care au fost achiziţionate prin proiecte finanţate de UE, de asemenea de o secţie de uscare, calibrare, prelucrare şi tratare a seminţelor. Utilajul agricol este procurat din Germania, SUA şi Japonia. Rezultatele înalte se datoresc şi sistemelor de irigare utilizate pe terenurile agricole.Cu ajutorul unei astfel de instalaţii de irigare prin aspersiune zilnic se irigă cu apa din r. Prut 30 ha.

În cadrul vizitei de studiu fermerii au avut ocazia să facă cunoştinţă cu una dintre cele mai mari ferme ecologice din judeţul Botoşani care administrează de peste 1500 ha de teren agricol pe care sunt cultivate produse ecologice. Administratorul fermei, Ovidiu Portariuc, a relatat că datorită colaborării cu compania germană „CERES” toată recolta care urmează a fi obţinută în acest an a fost deja contractată şi îşi aşteaptă cumpărătorii.D-ul Portariuc a mai menţionat că ferma pe care o gestionează este cea care a dat start exportului de produse bio din România pe piaţa europeană.

Numai în anul precedent au fost exportate 500 tone de soie ecologică, 100 tone de floarea soarelui, sute de tone de grâu, seminţe de dovleac, culturile în cauză avînd ca destinaţie exclusivă exportul în Germania, ţara extrem de interesată de produse ecologice.

Atât patronul firmei, cât şi fermierii din cele 2 ţări au menţionat că ţările pe care le reprezintă au o capacitate foarte mare de a produce cantităţi esenţiale de produse bio, datorită condiţiilor climaterice favorabile. Pentru aceasta este nevoie de support din partea statului prin majorarea subvenţiilor la producerea produselor  ecologice şi stimularea producerii producţiei agroalimentare ecologice.

Proiectul Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet” este implementat de Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” în parteneriat cu Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova „AG ROinform”, AO „Rural Nord” din or. Făleşti, Asociaţia Euroconcept Botoşani, Centrul de Dezvoltare Comunitară Iaşi, Centrul Bucovinean pentru Dezvoltare şi Reconstrucţie Cernăuţi, Ucraina, finanţat de Comisia Uniunii Europene în cadrul Programului Operaţional Comun Romînia-Ucraina_Republica Moldova 2007-2013.

  Programul Operational Comun Romania – Ucraina - Republica Moldova  2007 – 2013 este finantat de catre Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de catre tarile participante in program.

 


 

“Granite comune. Solutii comune.

 

 
AO "CUTEZATORUL" instruieste formatori in domeniul producerii si certificarii productiei ecologice Imprimare

             Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL", Făleşti organizează în perioada 19-22 iulie 2011 un training de şcolarizare a formatorilor în domeniul producerii şi certificării producţiei agroalimentare ecologice.
            Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultra ecologică, „EcoAgriNet", finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2009-2013.
            AO „CUTEZĂTORUL" a selectat 12 participanţi, membri ai Federaţiei AGROinform care vor participa la training.
            Ulterior, la întoarcere de la instruire, participanţii vor organiza un curs de şcolarizare de 2 zile cu 12
fermieri în regiunile pe care le reprezintă, privind utilizarea bunelor practici agricole nepoluatoare şi certificarea producţiei agricole ecologice.
Relaţii suplimentare la telefonul +373 259 22951.

           Trainingul respectiv va fi organizat în cadrul proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet”, finanţat de Comisia Uniunii Europene în cadrul Programului Operaţional Comun Romînia-Ucraina-Republica Moldova 2007 - 2013.

  Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova  2007 - 2013 este finantat de catre Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de catre tarile participante in program.

 

 

“Granite comune. Solutii comune.

 
A fost lansat proiectul Retea tansfrontaliera pentru agricultura ecologica, "EcoAgriNet" Imprimare

 

Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” din or. Făleşti în parteneriat cu Federatia Nationala a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”, Asociaţia Autorităţilor Publice Locale „Rural Nord” din Republica Moldova, Asociatia Euroconcept, Centrul de Dezvoltare Comunitară din România, Centrul Bucovinean pentru Dezoltare şi Reconstrucţie Cernăuţi, Ucraina a lansat proiectul Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologica, „EcoAgriNet” în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.  Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană cu suma 147 700, 00 Euro din valoarea totală a proiectului 165 084, 00 Euro.

Scopul proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea situaţiei economice şi de mediu din regiunile transfrontaliere Botoşani-Iaşi-Vaslui-Galaţi-Republica Moldova-Cernăuţi, prin intensificarea cooperării transfrontaliere între actorii locali din zona ţintă în domeniul dezvoltării agriculturii ecologice . Proiectul va atinge următoarele obiective specifice:

1. Intensificarea cooperării între formatori la educaţia fermierilor şi iniţierea procesului de certificare a producţiei agroalimentare ecologice în zona ţintă Botosani-Iasi-Vaslui-Galati-Republica Moldova-Cernăuţi.

2. Dezvoltarea culturii ecologice la fermierii din zona transfrontalieră, prin promovarea agriculturii ecologice şi practicilor europene agricole prietenoase mediului.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 12 luni în toate 3 ţări cu o etapă de coordonare şi management, o etapă de informare şi sensibilizare a populaţiei, o etapă de creare a reţelei transfrontaliere în domeniul agriculturii ecologice şi o etapă de promovare a experienţelor şi inovaţiilor europene în domeniul agriculturii organice. De asemenea, prin activităţile din cadrul proiectului, vor fi instruţi 144 fermieri din Republica Moldova, 72 fermieri din România şi 48 fermieri din Ucraina, vor fi informaţi peste 700 000 de beneficiari din zona transfrontalieră privind avantajele producerii şi utilizării produselor agroalimentare ecologice.  
            Rezultatele acestui parteneriat se vor concretiza în realizarea unui curriculum pentru pregătirea formatorilor în domeniul certificării ecologice pentru localităţile rurale din zona ţintă, îmbunătăţirea capacităţilor fermierilor din zona transfrontalieră pentru a produce produse de calitate înaltă şi în conformitate cu cerinţele europene de calitate. 

  Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova  2007 - 2013 este finantat de catre Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de catre tarile participante in program.

 

“Granite comune. Solutii comune.

 
Scoala de vara Imprimare
Şcoala de vară a tinerilor din Moldova şi România

În perioada 20-29 iulie 2011, prin intermediul Asociaţiei Obşteşti „ Cutezătorul” 15 tineri şi tinere din oraşul Făleşti, cu vîrstă cuprinsă între 16-25 ani, conduşi de Silvia Matasî, specialist coordonator, inspector şcolar DGÎTS Făleşti au avut fericita ocazie să fie implicaţi într-un proiect bilateral multicultural cîştigat de Asociaţia SuperTineri ( ASIRYS) din Tîrgu Frumos , România, „ Ţara lui Ştefan cel Mare” (coordonator: Mihaela Podariu), finanţat de Programul Tineret în Acţiune, cu sprijinul Comisiei Europene.

Întorşi din România , tinerii îşi împărtăşesc impresiile:
 Cimpoieş Victor – preşedinte AO „ Cutezătorul” :
Proiectul  nu a fost altceva decît o continuare de schimb de relaţii şi experienţă între tinerii din cele două oraşe de moldoveni  (Făleşti-Tîrgu Frumos) care s-au înfrăţit  încă cu 4 ani în urmă.
Ca obiectiv major a fost cunoaşterea, de către tinerii secolului al XXI-lea, a istoriei Ţării lui Ştefan cel Mare, acest obiectiv unind moldovenii din diferite regiuni de pe ambele maluri ale Prutului.
Silvia Matasî, specialist coordonator, inspector şcolar, DGÎTS

 Pornind de la culegerea şi crearea unor legende originale despre Ştefan cel Mare, încetul cu încetul, tinerii s-au implicat în diverse acţiuni destul de interesante şi constructive. Pe parcursul celor 10 zile  de aflare în România au discutat la diverse teme , precum : „ Percepţiile despre Moldova şi România” , „ Identificarea stereotipurilor: cum sînt românii, cum sînt moldovenii?”. De asemenea, binevenite au fost tot felul de practici din diferite ONG, precum ASIRYS, (Tîrgu Frumos), „ Cutezătorul” (Făleşti), „ Vis de artst” (Botoşani). Prin diverse seminare şi întîlniri la mese rotunde s-a încercat să se identifice soluţii pentru sărăcie şi excluziune socială. Datinile , traţiile, cultura poporului nostru au fost prezentate prin intermediul unui teatru forum : „ România şi Moldova – între trecut şi viitor”. Mă bucur că tinerii din Făleşti au fost o complexă cate de vizită  a Făleştiului şi a RMoldova în România.
Damian Furdui, director Şcoala de Arte Plastice:

 Multe lucruri interesante am descoperit în cadrul Tîrgului de datini, obiceiuri  meşteşuguri şi produse tradiţionale moldoveneşti – din Ţara lui Ştefan cel Mare, la care au participat producători de obiecte tradiţionale, trupe de dans, muzică şi teatru din mai multe zone ale Moldovei şi Basarabiei.
Mariana Andrieş, conducăror de cerc, Casa Raională de Cultură.

Un deosebit şi real interes l-a prezentat Forumul Investiţional la care am participat şi în cadrul căruia am avut ocazia să cunoaştem persoane interesate şi afirmate deja în mediul business, care ne-au împărtăşit practicile dumnealor şi ne-au prezentat oportunităţi de investiţii în Republica Moldova şi în Moldova din România.
Alexandrina Matasî, elevă clasa a XII-a , LT „ M. Eminescu”

 Am rămas profund impresionată de vizitele de documentare pe care le-am făcut prin România, în scopul cunoaşterii istoriei şi culturii poporului: Cetatea de scaun , muzeul de istorie, muzeul de ştiinţe, muzeul de etnografie din Suceava, precum şi seara petrecută în stil haiducesc în localitatea Cucuteni ( de unde a pornit prima civilizaţie română).
Dumitriţa Bînzari, studentă ASEM, Chişinău

Prin intermediul acestui proiect am cunoscut mai multe personalităţi din România : precum primarul de Tîrgu Frumos , Gheorghe Tataru, consilierul şi şeful Băncii Comerciale CARPATICA, Costel Colotin, profesorul şi redactorul revistei „ Ecouri”, Dan Fripis , Adrian Bănuţă, producător , Televiziuea Română care ne-au dezvăluit secretele domeniilor în care activează.
Ana Patricia Dvornic, elevă, LT „M. Eminescu”

Drept un real scimb de experienţă ne-au fost şi vizitele pe care le-am făcut la primăria oraşului Tîrgu Frumos, la Casa de cultură, biblioteca orăşănească, diferite instituţii de învăţămînt, parcuri, monumente...care ne-au ajutat să atingem finalitatea proiectului: publicarea unei cărţi „ Ţara lui Ştefan cel Mare” şi montarea, cu sprijinul TVR, a unui film cu aceleşi titlu.
Ion Rotaru, elev, LT „ M. Eminescu”

Nu în ultimul rînd trebuie menţionat faptul că prin intermediul acestui proiect ne-am făcut mulţi prieteni prin care ni s-au deschis mai multe căi în viaţă.
Întreaga echipă:

Mulţumim tuturor celor care ne-au îndrumat, ne-au ajutat, ne-au oferit ocazia şi ne-au acordat încrederea de a prezenta cultura popurului nostru şi specificul naţional al regiunii în cadrul acestui proiect.
 
Implementarea proiectului "Transparenta - oxigenul democratiei" Imprimare

Proiectul a generat rezultate concrete

Se apropie de final proiectul “Transparenta - oxigenul democraţiei”, implementat de Asociaţia „CUTEZĂTORUL” prin Programul de Granturi Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice, finanţat de Ambasada SUA în Republica Moldova.   .  
     Pornind de la scopul proiectului de a  contribui la sporirea nivelului de transparentă a administraţiei publice locale si instituţiilor publice din oraşul Făleşt, activităţile proiectului au fost, în mare parte, organizate în parteneriat cu primăria oraşului şi Asociaţia Autorităţilor Publice Locale “Rural Nord”. 
         În cadrul desfăşurării proiectului respectiv s-a constatat că legătura dintre cetăţeni, primărie şi aleşii locali ai or. Făleşti este încă firavă, iar o bună parte din populaţie, nu este informată cu principiile activităţii APL, elaborării, adoptării şi executării bugetului oraşului, nu este implicată în procesele de monitorizare a activităţii APL şi guvernare a urbei.
          Este îmbucurător faptul că interesul categoriilor susnumite faţă de activităţile proiectului a fost mare. Spre exemplu, la trainingul cu reprezentanţii ONG- urilor au participat 23 persoane, organelor APL- 21 persoane, la masa rotundă- 30 persoane, la adunările informative- 92 persoane. 
        În scopul facilitării şi ridicării nivelului de informare al cetăţenilor şi implicare a lor în procesul de elaborare, adoptare şi executare a deciziilor în incinta primăriei a fost lansat Ghişeul Cetăţeanului, organizate adunări informative, dezbateri publice cu locuitorii oraşului. În cadrul proiectului au fost editate şi distribuite 1800 de pliante informative şi 2000 de buletine informative „Comunitatea”.
În ajutorul cetăţenilor la solicitarea informaţiei de interes public, depunerea sugestiilor şi propunerilor privind activitatea APL  vin şi Linia telefonică „fierbinte”, lansată în incinta Ghişeului Cetăţeanului, Cutia poştală pentru propunerile parvenite de la cetăţeni.
În cadrul dezbaterilor publice la care a participat şi primarul oraşului Făleşti, membrii grupului de implementare a proiectului, s-a demonstrat că cetăţenii, dacă sunt informaţi, nu sunt chiar atît de indiferenţi de soarta urbei. Spre exemplu, la dezbaterile publice din regiunea centru a oraşului, la care au participat peste 20 de cetăţeni, 8 din ei au intervenit cu diferite propuneri, sugestii, critici la adresa autorităţilor despre problemele cu care se confruntă si care necesită o soluţionare urgentă. Printre ei sunt Alexandru  Gurduza, , Vasile Ilaşcu, ş.a
 În prezent se lucrează la pregătirea şi elaborarea Ghidului Cetăţeanului oraşului Făleşti, editarea şi distribuirea lui orăşenilor.  Proiectul va finisa cu evaluarea rezultatelor în cadrul Conferinţei finale a proiectului, la care vor participa partenerii de proiect, reprezentanţii Consiliului local, primăriei, instituţiilor publice şi societăţii civile. Publicul a fost informat şi prin intermediul a 4 interviuri la Radioul Naţional, 4 articole în ziarul „Patria mea”, informaţii utile pe pagina web a Asociaţiei „CUTEZĂTORUL”.
 

Ghişeul Cetăţeanului din oraşul Făleşti a fost lansa

La 6 mai 2011 în sala de sedinţe a primăriei oraşului Făleşti a avut loc masa rotundă cu genericul  "Transparenţa activităţii Administraţiei Publice Locale şi căile de perfecţionare a ei”. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului “Transparenţa – oxigenul democraţiei”, finanţat de Ambasada SUA în Republica Moldova.
La ea au participat 20 de reprezentanţi ai APL locale şi instituţiilor publice din oraş. Moderatorul discuţiei Vitalie Cimpoieş a făcut o trecere în revistă a celor obţinute în cadrul proiectului, menţionînd că proiectul este binevenit pentru cetăţenii urbei, generînd rezultate utile pentru ei.
    Raportul „Cu privire la asigurarea condiţiilor pentru accesul la informatia de interes public reieşind din Legea cu privire la  transparenţa în procesul decizional” a fost prezentată de doamna Neli Savciuc - secretarul oraşului Făleşti, care a menţionat importanţa asugurării transparenţei activităţii primăriei, Consiliului local şi instituţiilor publice pentru implementarea reformelor mult asteptate de cetăţeni. 
Cu o deosebită atenţie a fost ascultat raportul „Tehnici şi şi practici de asigurare a transparenţei activităţii APL şi instituţiilor publice”, prezentat de expertul proiectului domnul Nicolae Moscalu, preşedintele AO “Moştenitorii” din municipiul Bălţi. Dumnealui a adus o serie de exemple concrete, cînd implicarea cetăţenilor influenţează procesul decizional, contribuie la soluţionarea problemelor cu care însăşi cetăţenii se confruntă.
Expertul a menţionat activitatea rodnică a AO „CUTEZĂTORUL” în domeniul respectiv care permanent implementează proiecte privind perfectionarea activităţii APL, asigurării transparenţei ei. Un merit al ei este şi lansarea în cadrul evenimentului de astăzi a Ghişeului Cetăţeanului în incinta primăriei oraşului şi dotarea lui cu echipamentul necesar pentru buna lui funcţionare.
    Cu spriginul financiar acordat de Ambasada SUA în Republica Moldova Ghişeul Cetăţeanului a fost dotat cu un compiuter performant, imprimantă scaner, fax. Primăria oraşului, la rîndul ei, a oferit ghişeului lansat specialistul în relaţiile cu publicul doamna Maria Şoldan care va pune la dispoziţia cetăţenilor orice informaţie de interes public.
    Pentru a stimula şi încuraja accesul locuitorilor la informaţia de interes public, în cadrul Ghişeului Cetăţeanului a fost lansată linia telefonică „fierbinte” la telefonul 22348, instalată o cutie pentru sugestiile şi propunerile cetăţenilor.
    În prezent grupul de implementare a proiectului lucrează la finisarea elaborării Ghidului cetăţeanului oraşului Făleşti, ce are menirea să promoveze informaţia de interes public pentru cetăţeni, să vină cu informaţii utile despre activitatea Consiliului, instituâiilor publice şi primăriei.

Implementarea proiectului decurge cu succes

Timp de 6 luni, incepînd cu luna iulie curent, Asociaţia Obstească  „CUTEZĂTORUL” organizează şi desfăşoară diferite acţiuni, orientate la ridicarea nivelului de transparenţă a administraţiei publice din oraşul Făleşti.
     Activităţile proiectului sunt organizate în parteneriat cu primăria oraşului şi Asociaţia Autorităţilor Publice Locale “Rural Nord”. Proiectul “Transparenta - oxigenul democratiei” este susţinut financiar de Ambasada SUA în Republica Moldova, prin intermediul Programului de Granturi Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice.
     Obiectivele proiectului  sunt de a contribui la sporirea nivelului de transparentă a administraţiei publice locale si instituţiilor publice din oraşul Făleşti. În acest scop accentul s- a pus pe dezvoltarea capacităţilor organelor APL, instituţiilor publice, societăţii civile, mass- media si cetăţenilor în domeniul asigurării transparenţei activităţii APL, prin informarea şi instruirea consilierilor locali, funcţionarilor  primăriei, instituţiilor publice din oraş, ongeiştilor din raionul Făleşti. 
         Este îmbucurător faptul că interesul categoriilor susnumite faţă de activităţile proiectului a fost mare. Spre exemplu, la trainingul cu reprezentanţii ONG- urilor au participat- 23 persoane,  organelor APL- 21 persoane, la masa rotundă- 30 persoane, la adunările informative- 92. 
        Pentru participanţii la activităţile proiectului experţii au pregătit o serie de materiale promoţionale la temă. Tot pentru ei au fost editate şi distribuite 1000 exemplare de buletine informative „Comunitatea”, 900 pliante tematice.
        Au fost publicate 3 articole în ziarul raional „Patria mea”, 4 luări de cuvînt la Radioul Naţional, informaţii utile pe pagina web a Asociaţiei „CUTEZĂTORUL”.
În prezent a fost procurat echipamentul necesar pentru lansarea Ghişeului cetăţeanului, au fost amplasate panouri informative. În timpul apropiat va fi creat Ghişeul cetăţeanului, lansată linia telefonică „fierbinte”, instalată cutia poştală pentru sugestiile şi propunerile cetăţenilor.
În prezent se colectează şi se sistematizează informaţia pentru editarea Ghidului cetăţeanului din oraşul Făleşti, numărului 3 al buletinului informativ, pregătirile pentru desfăşurarea mesei rotunde cu reprezentanţii instituţiilor şi organelor administraţiei publice locale, societăţii civile, mass- media, cetăţenilor.


Activităţile de informare şi asigurare a transparenţei activităţii APL continuă


La finele lunii decembrie 2010 proiectul „Transparenţa- oxigenul democraţiei” a ajuns la mijlocul implementării lui. Printre activităţile cele mai relevante se numără organizarea campaniei informationale privind scopul, obiectivele şi acţiunile proiectului, promovarea legii Republicii Moldova privind transparenţa procesului decizional.
În scopul informării şi conştientizării cetăţenilor au fost editate şi distribuite beneficiarilor 3 pliante şi 2 numere ale buletinului informativ „Comunitatea”, publicate 6 articole în mass- media, Radioul Naţională, pagina web a Asociaţiei.
Pentru dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de comunicare şi implicare în activităţi de informare a cetăţenilor şi asigurare a transparenţei  activităţii Consiliului orăşenesc şi primăriei au fost organizate 2 traininguri cu reprezentanţii societăţii civile, consilierilor, funcţionarilor primăriei şi instituţiilor publice.
Împreună cu primăria oraşului va fi creat şi lansat Ghişeul Cetăţeanului, ce va avea menirea de a asigura accesul cetăţenilor la informatia de interes public. În acest scop a fost procurat un compiuter performant, imprimantă, xerox si scaner.
 În anul curent activităţile proiectului au început cu organizarea şi desfăşurarea adunărilor informative cu locuitorii oraşului, pregătirea şi distribuirea unui şir de materiale promoţionale de specialitate.    
              Interesant, cu implicarea activă în discuţii a participanţilor s- au desfăşurat adunările cu cetăţenii din centrul oraşului, liceenii de la liceele teoretice Mihai Eminescu şi Ion Creangă, tineretul urbei.
Nu mai puţin interesant a fost desfăşurată adunarea informativă cu tineretul oraşului Făleşti care a avut loc în luna martie curent în incinta şcolii de arte. După prezentările în domeniu, tinerii s- au inclus activ în discuţii. Ei au menţionat accesul limitat la informatia de interes public în diferite instituţii publice ale oraşului. Acest adevăr a fost constatat şi în timpul implementării proiectului „Cetăţeni activi - comunitate puternică”, finanţat de către Fundaţia Soros – Moldova. Unii tineri au menţionat că calea spre informaţia privind bugetul oraşului, spre exemplu, este încă destul de lungă şi anevoiaosă. 
   
Raportul financiar al AO „CUTEZĂTORUL” pentru 2010 (lei)

Cheltuieli de salarizare: 69 225,43
Cheltuieli p-ru instruire şi consultanţă: 210151
Cheltuieli pentru activităţi: 88156,65
Cheltuieli comunicare (telefon, internet): 1215,68
Cheltuieli transport (combustibil, arenda): 24855,50
Cheltuieli întreţinerea oficiului (energie electrică, arenda): 18757
Cheltuieli pentru consumabile: 12348
Cheltuieli bancare: 1560


Servicii prestate de AO „CUTEZĂTORUL”

-    Elaborarea planurilor de afaceri şi asistenţă la creditarea lor;
-    Asistenţă fermierilor şi antreprenorilor agricoli  la elaborea aplicaţiilor pentru accesarea subvenţiilor în agricultură
-    Informarea populaţiei în domeniul economic, agriculturii ecologice, APL, protecţiei mediului, asigurării transparenţei activităţii APL, instituţiilor publice şi societăţii civile.
-    Elaborearea planurilor de dezvoltare socio- economică a comunităţilor rurale
-    Management de proiect
-    Metodologia elaborarii cererilor de finantare
-    Metode practice de implementare a proiectelor
-    Plasarea pe siteul AGRAVISTA a cererilor şi ofertelor comerciale ale fermierilor
-    Promovarea drepturilor omului, activismului civic şi comunitar în rîndurile tineretului, femeilor şi populaţiei rurale

 
O VIZITA DE STUDIU IN RAIONUL NOUA SULITA, REG. CERNAUTI, UCRAINA Imprimare

În perioada 3-5 decembrie 16 fermieri şi antreprenori agricoli din raionul Făleşti au efectuat o vizită de studiu în reg. Cernăuţi, Ucraina. Delegaţia s-a aflat în raionul Nouă Suliţă cu care raionul Făleşti este înfrăţit. Prima vizită a fost efectuată la firma agricolă „Gauca", făcînd cunoştinţă cu tehnologiile de creştere a merilor într-o livadă superintensivă de 100 ha, înfiinţată în anil 2003, avînd o productivitate de 400 qentale la ha.

O impresie destul de intrigantă asupra oaspeţilor a lăsat imensul frigider cu o capacitate de 2 mii tone. De asemenea o bună experienţă a obţinut delegaţia făcînd cunoştinţă cu secţia de calibrare, sortare şi ambalare a merelor, cît şi  cu modul de organizare, comercializare şi export a producţiei crescute.

  Impresii frumoase a produs şi întreprinderea „Rodnicioc" din s. Boian, acelaş raion. Acest agent economic este specializat în pregătirea  şi producerea materialelor de construcţie din lemn, metal, ceramică etc. Gazda s- a împărtăşit experienţa acumulată cu multă mărinime. Sufletele oaspeţilor au fost cu adevărat răvăşite de cele văzute şi simţite la Complexul cultural artistic „Valea Soarelui", cetatea Hotinului şi urbanistica minicipului Cernăuţi.

În ultima zi delegaţia a avut ocazia să facă cunoştinţă cu comercializarea producţiei agricole la piaţa angro din or. Nouă Suluţă.

În cadrul vizitei de studiu la 4 decembrie 2010 AO „CUTEZĂTORUL" a încheiat un acord de colaborare de lungă durată cu Agenţia de Dezvoltare Economică şi Cooperare Transfrontalieră din or. Noua Suliţă.

 

img_5563.jpgimg_5592.jpg

 
Transparenca activitatii Administratiei Publice Locale si caile de perfectionare a ei Imprimare

Transparenţa decizională constituie unul din elementele de bază ale bunei guvernări a unei comunităţi. Ea întroduce principii şi proceduri noi în activitatea autorităţilor publice în vederea informării în mod deschis şi explicit a cetăţenilor, societăţii civile şi altor părţi interesate, despre  activitatea autorităţii precum şi consultarea acestora în procesul de elaborare şi de adoptare a deciziilor. Reieşind din aceste principii, AO "CUTEZĂTORUL" timp de 6 luni implementează în oraşul Făleşti proiectul "Transparenţa - oxigenul democraţiei" cu suportul financiar al Ambasadei SUA în Republica Moldova prin Programul de Granturi Susţinerea Iniţiativelor Democratice. Conform planului de acţiuni al proiectului la 10 decembrie curent în sala de şedinţe a Consiliului raional Făleşti a fost organizată o discuţie la masa rotundă cu genericul "Transparenţa activităţii Administraţiei Publice Locale şi căile de perfecţionare a ei". La eveniment au participat 30 de reprezentanţi ai organelor administraţiei publice locale de nivelul I şi II, instituţiilor publice, societăţii civile, mass- media din raionul Făleşti. Discuţia a inceput cu prezentarea scopului şi obictivelor mesei rotunde, prezentarea participanţilor.                 

Cu rapoarte privind mersul implementării proiectului "Transparenţa - oxigenul democraţiei", Legii privind Transparenţa în procesul decizional, "Tehnici şi practici de asigurare a transparenţei activităţii APL şi instituţiilor publice" a venit Vitalie Cimpoieş director executiv al AO "CUTTEZĂTORUL", moderatorul evenimentului. Despre rolul administraţiei publice locale în asigurarea transparenţei activităţii ei şi executarea de către organele APL din raionul Făleşti a Regulamentului Consiliului Raional Făleşti privind Transparenţa în procesul decizional au comunicat Raisa Budu, şefa Secţiei Administraţie Publică Locală a Consiliului raional Făleşti şi Iulia Babin, secretarul raionului Făleşti. Despre experienţa asigurării transparenţei activităţii APL şi implicării cetăţenilor în procesul decizional au vorbit primarul oraşului Făleşti domnul Pavel Ivanciuc, secretarii primăriilor Risipeni,  Năvîrneţ ş.a..                                          
             Concomitent în oraş au inceput să fie organizate adunări informative cu genericul "Transparenţa activităţii administraţiei publice locale şi drepturile cetăţenilor de a participa la guvernare".
La adunarea din incinta  Liceului Teoretic "Ion Creangă" au participat 25 de tineri şi tinere, la biblioteca municipală "Mihai Eminescu"- 22 de cetăţeni ai oraşului. În faţa beneficiarilor au prezentat rapoarte Damian Furdui, asistent al coordonatorului de proiect şi Ana Bordeniuc, jurist al AO "CUTEZĂTORUL".      Participanţii la masa rotundă şi adunările informative au primit materiale informative şi promoţionale. (Buletine informative "Comunitatea", pliante tematice, Legea privind Transparenţa în  procesul decizional, brosura "Tehnici şi practici de monitorizare bugetului local"). În cadrul acţiunilor întreprinse s-a ajuns la concluzia că atît autorităţile, cît şi cetăţenii, societatea civilă şi mass-media trebuie să conştientizeze importanţa participării lor în elaborarea proiectelor de decizii, ce ar putea să le afecteze interesele şi să participe activ prin formularea unor recomandări şi propuneri pentru aceste proiecte. Numai astfel vom reuşi să dezvoltăm un parteneriat durabil dintre societate şi autorităţile publice în scopul perfecţionaării şi eficientizării actului de guvernare a comunităţilor noastre.

 

     img_5624.jpgmoldova 047.jpg

 

 
Rolul societatii civile in promovarea transparencei APL din or. Falesti Imprimare
           La 21 septembrie curent în incinta sălii de şedinţe a primăriei or. Făleşti s-a desfăşurat trainingul cu genericul „Rolul societăţii civile în promovarea  şi asigurarea transparenţei în activitatea autorităţilor locale şi instituţiilor publice”. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Transparenţa - Oxigenul Democraţiei”, implementat de Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” cu susţinerea financiară a Ambasadei Statelor Unite ale Americii în cadrul Programului de granturi mici pentru susţinerea iniţiativelor democratice. Proiectul este realizat în parteneriat cu primăria or. Făleşti şi Asociaţia Autorităţilor Publice Locale „Rural Nord”.
            Pornind de la scopul proiectului - implicarea societăţii civile la sporirea nivelului de transparenţă a administratiei publice locale din oraşul Făleşti, dezvoltarea capacităţilor în domeniul transparenţei APL, obiectivul de bază al trainingului a fost de a  informa şi instrui 20 reprezentanţi ai ONG - urilor din raionul Făleşti. Ţinând cont de faptul că succesul instruirii depinde, în mare măsură, de expert, AO „CUTEZĂTORUL” l - a invitat să organizeze evenimentul respectiv pe experimentatul Nicolae Moscalu, directorul ONG- ului „Moştenitorii” din municipiul Bălţi.
           Trainingul s - a axat pe descrierea a trei module: Rolul sectorului asociativ in viaţa societatii; Principiile de baza ale organizării si funcţionarii APL;  Elaborarea instrumentariului de organizare si realizare a activitatii de monitorizare si asigurare a transparentei in activitatea autoritarilor si institutiilor publice.   
Interes sporit a trezit la participanţi şi problemele cu privire la rolul sectorului asociativ în viaţa  societăţii, cerinţele pentru un ONG performant, interacţiunea dintre sectoarele societăţii, principiile de bază ale organizării şi funcţionării APL, Legea privind transparenţa în procesul decizional.
Este de menţionat faptul că activ s-a manifestat şi ONG - iştii prezenţi la instuire. Printre ei sunt domnul Boris Bujag, lider al „Agenţiei de implementare a proiectelor pe lângă primăria Glinjeni”, d-na Dodon Ina, preşedintele ONG - ului de femei „Speranţa”, Cimpoieş Elena, directorul  Asociaţiei pentru Tineret şi Mediu „Prut 2000”, Sergiu Scobioală, directorul executiv al Centrului de cooperare al Tineretului din or. Făleşti şi alţii.
În general, toţi invitaţii au participat activ la discuţii, dezbateri, jocuri interactive, confirmând interesul faţă de desfăşurarea trainingului.
          Trainingul a fost moderat de coordonaturul proiectului Vitalie Cimpoieş, care a venit cu exemple concrete  privind asigurarea transparenţei atât din activitatea ONG –urilor din raion, cât şi a organelor administraţiei publice locale.
          Participanţii la training au primit materiale promoţionale şi informative, plianta informativă nr. 1 privind scopul, obictivele, activităţile şi rezultatele preconizate în cadrul proiectului. Ei au plecat mult mai informaţi  privind importanţa asigurării transparenţei în activitatea autorităţilor publice locale şi instituţiilor publice.
E de menţionat şi interesul reprezentanţilor APL faţa de trainingul respectiv. La lucrările lui au participat primarul oraşului Pavel Ivanciuc, secretarii primăriei şi Consiliului raional Nelea Savciuc şi Iulia Babin.
          La eveniment a participat şi rostit  alocaţiune reprezentantul Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova Jhon Mc Gregor. 
transparenta.JPG
 
Transparenta - oxigenul democratiei Imprimare
La 23 iulie curent la primăria or. Făleşti  a avut loc lansarea proiectului "Transparenţa - oxigenul democraţiei". El va fi implementat de Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” în colaborare cu ONG - ul „Rural Nord” şi primăria or. Făleşti cu susţinerea financiară a Ambasadei SUA în Republica Moldova. 
La eveniment au participat 24 de reprezentanţi ai consiliului şi primăriei locale, instituţiilor publice, societăţii civile, mass- media, cetăţenilor. Raportul privind proiectul "Transparenţa - oxigenul democraţiei" – o nouă oportunitate de implicare a cetăţenilor în procesul de soluţionare a problemelor comunitare, scopul, obictivele şi activităţile din cadrul  proiectului şi a responsabililor de executare a lor a fost prezentat de coordonatorul proiectului, directorul executiv al AO ”CUTEZATIORUL”.  
Despre parteneriatul primăriei or. Făleşti cu societatea civilă întru îndeplinirea cerinţelor legii Republicii Moldova cu privire la transparenţa în procesul decizional a vorbit primarul oraşului Pavel Ivanciuc. Dumnealui a adus exemple concrete despre iniţiativele AO „CUTEZĂTORUL”, altor ONG – uri privind participarea la monitorizarea bugetului oraşului Făleşti, atragerea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii oraşului.
Despre acţiunile concrete din cadrul proiectului şi rolul fiecărui partener în realizarea lor a vorbit Damian Furdui, asistentul directorului de proiect. Pornind de la scopul proiectului -         
 contribuirea societăţii civile la sporirea nivelului de transparenta a administratiei publice locale din oraşul Făleşti, participanţii au concretizat unele momente privind organizarea adunărilor informative și dezbaterilor publice, treningurile cu reprezentanţii societăţii civile şi APL.
Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 12 luni şi are menire de a crea condiţii pentru accesul mai deplin al cetăţenilor la informaţia de interes public, luarea deciziilor şi sporirea nivelului de transparenţă a Consiliului local şi primăriei Făleşti. În acest scop la primăria oraşului va fi creat „Ghişeul Cetăţeanului”, lansată linia telefonică fierbinte, panoul informativ, editate şi distribuite 6 pliante tematice, 4 numere ale buletinului informativ „Comunitatea”, broşura „Ghidul cetăţeanului”.
Este impresionant faptul că proiectul respectiv completează şi continuă acţiunile începute    în oraşul Făleşti în anul 2009 în cadrul proiectului  „Cetăţeni activi – comunitate puternică”.  Vor fi consolidate şi dezvoltate în continuare relaţiile de colaborare ale ONG – urilor implicate în proiect cu Consiliul local, primăria oraşului privind transparenţa activităţii APL.

 

Rezultatele sondajului privind

accesul la informaţie şi problemele stringente ale oraşului Făleşti

 

După cum v-am mai informat, Asociaţia Obsteasca  „CUTEZĂTORUL”, începând cu luna ianuarie curent, implementează în oraşul Făleşti  proiectul “Cetăţeni activi - comunitate puternică”, susţinut financiar de Fundaţia Soros – Moldova.
Pornind de la  scopul proiectului de a contribui la crearea in or. Falesti a unei administraţii publice locale deschise pentru cetăţeni, protagoniştii proiectului au organizat sondajul de opinie publică în cadrul căruia au fost intervievaţi 125 de cetăţeni din 5 sectoare ale oraşului Făleşti.
Pe lângă obiectivul de a determina gradul de informare al cetăţenilor privind bugetul oraşului, activitatea Consiliului şi primăriei or. Făleşti, sondajul a avut scopul de a identifica problemele stringente de care Consiliul local trebuie să ţină cont la distribuirea banilor publici.
Analiza sondajului de opinie arată că sursa principală de informaţie privind activitatea administraţiei locale este mass – media (21 %), ziarul „Patria mea” (20 %), panul informativ al primăriei (19 %), de la consilieri (17 %). Numai 42 % din respondenţi apreciază satisfăcătoare şi bună activitatea administraţiei publice.
La întrebarea care sunt problemele stringente ale oraşului de care trebuie să ţină cont consilierii la distribuirea banilor publici, părerile s-au divizat în diverse categorii, dar în mare parte au ţinut de construcţia şi reparaţia drumurilor (30%), amenajarea, salubrizarea şi iluminarea oraşului(25%), aprovizionarea cu apă şi canalizare (17%), revitalizarea activităţilor întreprinderilor (11%), gazificarea totală a oraşului (6%), prestarea ne calitativă a serviciilor comunale (5%), înrăutăţirea situaţiei culturale (4%), construcţia unei pieţe agricole noi (2%).
Referitor la faptul dacă cunosc că au dreptul să asiste la şedinţele Consiliului local şi să participe la luarea deciziilor au răspuns afirmativ 36% din cetăţeni, 59% au recunoscut că nu cunoşteau despre acest drept şi 5% nu se interesează de asta. Numai 14% din respondenţi au asistat vreodată la şedinţa Consiliului local, 82% n-au asistat niciodată, precum şi la luarea deciziilor, 4% sunt indiferenţi la această întrebare şi nici nu doresc să asiste. Numai 14% din respondenţi au accesat pagina web a primăriei, 4% nu sunt interesaţi de aceasta şi 80% din respondenţi n-au accesat pagina web. 
Ceea ce ţine de bugetul oraşului, cunoştinţele cetăţenilor sunt şi mai mici. Numai 10% dintre respondenţi dispun de informaţii privind bugetul oraşului şi procedurile bugetare, 80% nu cunosc nimic despre bugetul local şi 10% sunt indiferenţi. 
82% dintre respondenţi au răspuns că n-au participat la dezbateri, iar 14% au spus că nu-i interesează dezbaterile şi consultările bugetului. 12% dintre respondenţi cunosc că este adoptat bugetul oraşului pentru anul 2010, 84% dintre cetăţenii intervievaţi nu cunosc suma bugetului, iar pe 4% nici nu-i interesează. La întrebarea dacă sunt de acord cum sunt cheltuiţi banii publici în or. Făleşti, numai 6% dintre respondenţi sunt de acord cu aceasta, 42% au răspuns că nu sunt de acord cum sunt cheltuiţi banii publici şi 47% nu cunosc unde sunt direcţionaţi banii publici, iar 5% din respondenţi nu se interesează cum sunt cheltuiţi banii publici.
La întrebarea cum apreciază activitatea Consiliului local şi a primăriei, 17% din respondenţi au răspuns că nu ştiu, adică nu pot da o apreciere, deoarece nu posedă informaţie de referire, 41% din intervievaţi o apreciază ne satisfăcător, 38%- apreciază satisfăcătoare activitatea APL şi doar 4% dintre cetăţenii chestionaţi consideră ca bună activitatea administraţiei publice.
Cel mai aprins subiect de discuţie a fost referitor la transparenţa activităţii primăriei Făleşti. Doar 12 persoane dintre respondenţi au ştiut despre existenţa Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11. 2008, o bună parte intuiau despre ce este vorba, iar majoritatea nu ştiau chiar ce înseamnă acest cuvânt. În final, 30% dintre respondenţi au apreciat activitatea primăriei ne transparentă, 10% o socot transparentă, 49%- nu ştiu, 11%- nu-i interesea

 

A fost completată componenţa Consiliului Civic de Monitorizare o bugetului obştesc

 

Concomitent cu verificarea gradului de informare al cetăţenilor privind bugetul oraşului şi problemele stringente de care consilierii trebuie să ţină cont la distribuirea banilor publici, a fost anunţat un concurs de selectare pentru completarea Consiliului Civic de Monitorizare cu noi membri. Astfel, Consiliul a fost completat cu doamna Natalia Burlaca, director SRL „Benasem - Agro”, Emil Coliban - corespondent la Radioul Naţional, Serghei Voloşciuc - pensionar, şeful azilului de bătrâni din or. Făleşti,  Nastas Tudor - corespondent la ziarul „Patria mea”, Leahu Ion – directorul Întreprinderii de Construcţii Nr. 2 din or. Făleşti care şi – au dat acordul să activeze în această instituţie ne formală a cetăţenilor.
               Tot în această perioadă au fost dezvoltate relaţiile de colaborare cu Consiliul local, primăria, societatea civilă privind organizarea monitorizării bugetului, discutate şi ajustate la condiţiile locale mecanismele de implicare a publicului la monitorizarea bugetului, elaborate în cadrul proiectului precedent. 

 

Raportul AO “CUTEZĂTORUL” privind executarea bugetului oraşului Făleşti în anul 2009

 

Raportul AO “CUTEZĂTORUL” privind executarea bugetului oraşului Făleşti în anul 2009 a fost elaborat de expertul proiectului, preşedintele Consiliului Civic de monitorizare a bugetului doamna Olga Ursu, directorul executiv al Asociaţiei Vitalie Cimpoieş în cadrul proiectului „Cetăţeni activi - comunitate puternică”, susţinut financiar de Fundaţia SOROS Moldova prin Programul Administraţie Publică şi Bună Guvernare.
În urma analizei bugetului oraşului pentru anul 2009, discuţiei cu consilierii, funcţionarii primăriei, cetăţenii, unele organizaţii ne guvernamentale, participării la şedinţele Consiliului orăşenesc s- a constatat că
bugetul oraşului Făleşti pe anul 2009 a fost elaborat în baza art. 45 al Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIII din 24.05.1996, art. 20 al Legii privind finanţele publice locale nr. 397- XV din 16.10.03, art. 14 (2) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.06, normelor metodologice ale Ministerului Finanţelor Republicii Moldova.
Conform raportului Consiliului local privind executarea bugetului or. Făleşti, venitul total precizat pentru anul 2009 a alcătuit 12010,6 mii lei. Din suma totală de venituri, 54,5% constituie veniturile curente, iar 45,5 % transferurile din bugetul centralizat. De aici se observă că una din sursele  esenţiale ale formării bugetului or. Făleşti rămân în continuare transferurile, cu toate că se observă o scădere de circa 10% faţă de anul 2008. Ca şi în anii trecuţi se observă că veniturile bugetare a urbei au fost constituite, din sursele a cinci capitole de bază: venituri fiscale, încasări ne fiscale, transferuri, venituri din operaţiuni din capital şi mijloace speciale.
Din totalul de venituri curente, 4800,6 mii lei alcătuiesc veniturile fiscale, ponderea cărora constituie 38,9%. Analiza veniturilor obţinute în anul 2009 demonstrează faptul că indicatorul de bază în structura veniturilor curente îi aparţine impozitului din salariu în sumă de 3956,1 mii lei sau 32,0% din venituri. Faţă de suma precizată pe anul 2009 veniturile din impozitul din salariu au crescut cu 7,6 %, iar faţă de anul 2008- de 3,2 ori. Aşadar din totalul de venituri pe anul 2009, a treia parte din suma veniturilor colectate o alcătuieşte impozitul din salariu. Veniturile din încasările ne fiscale în anul 2009 au constituit 19933,8 mii lei sau 15,6 % din venitul total. Din aceste venituri 694,9 mii lei sau 5,6% sunt veniturile încasate de la taxa pentru patentă:, 656,6 mii lei sau 5,3 %- de la taxa pentru unităţile comerciale. În comparaţie cu anul 2008 defalcările în bugetul orăşenesc de la taxa pentru unităţile comerciale s - au mărit cu 119,1, ce demonstrează o mică înviorare economică şi sporire pe teritoriul primăriei oraşului Făleşti a numărului unităţilor comerciale. În urma eliberării unui 10 număr impunător de patente au fost acumulate cu 340 mii lei mai mult decât au fost preconizate, 160 mii lei au survenit de la unităţile comerciale, 78 mii lei pentru plata certificatului de urbanism. 500 mii lei au fost utilizate pentru elaborarea planului urbanistic al oraşului, 60 mii pentru reparaţia Complexului memorial şi procurarea centrelor muzicale la 2 cămine culturale. Despre aceste schimbări pozitive s-a accentuat şi în cadrul Forului Investitional internaţional „Raionul Făleşti – regiune transfrontalieră atractivă”, desfăşurată în octombrie 2009, la care AO „CUTEZĂTORUL” a fost co-organizatoare.
Conform Codului Fiscal, titlul VII Taxele locale, Capitolul 3, Ar. 292/2 cota concretă a taxelor locale se stabileşte de către autorităţile publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii. Astfel în anul 2010, taxa pentru amenajarea teritoriului se va mări de 2 ori pentru fiecare angajat (de la 40 lei până la 80 lei). Dacă în anul 2009 în bugetul oraşului au fost colectate 148,9 mii lei sau cu 18,3 mii lei mai mult decât în 2008, apoi în anul 2010 bugetul oraşului se va completa cu circa 300 mii lei. În legătură cu faptul că impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător este de cota zero, conform codului fiscal, în bugetul oraşului veniturile de la acest impozit au lipsit. Dacă în anul 2007 la acest compartiment au fost colectate 1561,2 mii lei apoi în 2008 în bugetul oraşului au parvenit numai 418,6 mii lei datorii din perioada precedentă.
Impozitul pe proprietate pe anul 2009 în sumă de 354,3 mii lei precizat a fost îndeplinit cu 92,7%, iar bugetul oraşului n - a primit 25,9 mii lei. În anul 2010 s-a modificat metoda de impozitare a bunurilor imobiliare cu destinaţie non agricolă. Acest impozit include valoarea obiectului şi terenul de pământ pe care este amplasat acest obiect. Valoarea acestor obiecte pentru impozitare vor fi apreciate de organele cadastrale locale. În legătură cu aceasta, agenţii economici, cât şi persoanele fizice vor plăti impozite mai mari, dacă
dispun de obiecte imobiliare scumpe. În legătură cu aceste modificări, în anul 2010 veniturile în bugetul oraşului se vor mări simţitor. E îmbucurător faptul că din an în an se observă o creştere a bugetului,
atât cantitativă, cât şi calitativă. Analiza implementării bugetului oraşului Făleşti în anul precedent a demonstrat că executarea bugetului pe anul 2009 alcătuieşte 105,4 % sau cu 344,2 mii lei mai mult faţă de suma precizată pe  perioada de gestiune. Odată cu creşterea veniturilor corespunzător a crescut şi suma
cheltuielilor, ne cătând la faptul că îndeplinirea bugetului la compartimentul cheltuieli pe anul 2009 a constituit 99,9% sau cu 17,9 mii lei mai puţin faţă de suma anuală precizată.
Din toate cheltuielile curente, 4446,6 mii lei sau 48,5 % au fost alocate pentru retribuirea muncii sau cu 1397,9 mii lei mai mult faţă de anul bugetar 2008. Cheltuielile la compartimentul contribuţii obligatoriii de asigurări (BASS) alcătuiesc 1239,0 mii lei sau 10,3 % din cheltuielile curente. În legătură cu creşterea arifelor la energia electrică şi la gaze naturale în comparaţie cu anul 2008 au crescut şi cheltuielile cu 9,3 mii lei şi 6,7 mii lei corespunzător. Deci cheltuielile la mărfuri şi servicii în anul 2009 au constituit 2752,3 mii lei sau 22,8 % din totalul de cheltuieli.
Analizând caracterul de consum al bugetului urbei din anul 2008 cu bugetul anului 2009 putem menţiona că bugetul anului precedent a avut un caracter mai social, contribuind la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor. El a contribuit la îmbunătăţirea calităţii alimentării copiilor din instituţiile preuniversitare şi preşcolare din oraş. În acest scop au fost cheltuiţi cu 256,6 mii lei mai mulţi decât în anul 2008. În legătură cu creşterea veniturilor în bugetul oraşului pe anul 2009, a apărut oportunitatea de a majora şi plata muncii angajaţilor din sfera bugetară, finanţată din bugetul local. În anul 2009 retribuirea muncii a crescut cu 1397,9
mii lei faţă de anul bugetar 2008.
În anul 2009 au fost investite 92,7 mii lei în construcţia obiectelor de menire socială, 46,8 mii lei - în construcţia obiectelor de gazificare. Pentru procurarea mijloacelor fixe în anul 2009 au fost alocate 80,9 mii lei sau cu 4,5 ori mai mult faţă de anul 2008. Graţie proiectuluiStabilirea managementului adecvat al deşeurilor menajere solide în raionul Făleşti”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Bună Vecinătate RomâniaRepublica Moldova în oraş au fost construite 15 platforme şi instalate 75 de containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor menajere solide în sumă de circa 250 mii lei. Au inervenit unele schimbări spre bine şi în atitudinea consilierilor la discutarea şi aprobarea bugetului. Dacă la discutarea bugetului pentru 2009 au avut loc multe polemici, deseori ineficiente, aprobîndu - l în a doua şedinţă,
atunci bugetul pentru 2010 a fost aprobat unanim. În acelaşi timp, în anul 2009, ca şi în 2008, nu s-a schimbat esenţial situaţia privind combaterea sărăciei, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, atragerea  nvestiţiilor în infrastructură, crearea locurilor de muncă. Ca şi în raportul anului 2009, la capitolul cheltuieli, putem menţiona în continuare caracterul de consum al bugetului oraşului. Cu toate că au fost menţionate
negativ în raportul anului 2008, nu s-a îmbunătăţit nici starea drumurilor, nici iluminarea oraşului, care aproape că lipseşte de mai mulţi ani.
Analizând executarea bugetului oraşului Făleşti pentru anul 2009 am ajuns la concluzia că Consiliul local, primăria nu poate soluţiona cu sursele proprii disponibile toate problemele cu care se confruntă cetăţenii urbei. Deaceia o oportunitate pentru a ieşi din această situaţie este crearea unei 12 instituţii în cadrul primăriei, angajarea unui specialist, ce s - ar ocupa de identificarea problemelor stringente ale oraşului, surselor financiare locale, regionale, naţionale şi internaţionale pentru dezvoltarea infrastructurii oraşului, asigurarea cu apă potabilă, salubrizarea şi iluminarea oraşului, reparaţia drumurilor şi trotuarelor.
O altă posibilitate de completare a bugetului urbei este extinderea spectrului de servicii prestare de către primăria oraşului pentru cetăţeni. La o responsabilitate mai mare atât pentru prestarea serviciilor, cât şi
pentru amenajarea şi salubrizarea oraşului va contribui şi planul de dezvoltare urbanistică a oraşului Făleşti, aprobat la şedinţa Consiliului local din I trimestru al anului curent. Pentru ca bugetul oraşului să fie transparent şi realizat eficient se cere implicarea cetăţenilor în acest proces. Sondajul de opinie publică, organizat în cadrul proiectului, arată că majoritatea locuitorilor nu dispun de informaţia privind procedurile bugetare. 80 % din respondenţi au declarat că nu ştiu nimic despre bugetul oraşului, iar 10 %- sunt indiferenţi faţă de el, 41% din cetăţenii intervievaţi au menţionat activitatea ne satisfăcătoare a APL, 30 % o socot ne transparentă, iar 10 % din ei nu au încredere în ea.
Recomandări:
Utilizarea eficientă a bugetului oraşului şi asigurarea transparenţei folosirii banilor publici
Atragerea unui număr mai mare de cetăţeni la consultarea proiectului bugetului şi monitorizării lui
Crearea, pe lângă primăria oraşului, a Agenţiei de elaborare şi implementare a proiectelor, ce se va ocupă de pregătirea resurselor umane şi atragerea investiţiilor pentru soluţionarea problemelor din oraş
Angajarea din sursele proprii a unui specialist în elaborarea şi implementarea proiectelor, crearea grupului de elaborare a proiectelor şi atragere a investiţiilor.
Amenajarea panoului informativ privind procedurile bugetare şi mersul executării bugetul obştesc.
Este necesar de luat măsuri concrete pentru acordarea asistenţei şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în oraş, creând în acest scop Centrul de Susţinere a Antreprenoriatului.
Elaborarea şi adoptarea la şedinţa consiliului local a Planului de dezvoltare social economică a oraşului Făleşti cu implicarea instituţiilor publice, societăţii civile, cetăţenilor.
 
Olga Ursu- expert, preşedintele Consiliului Civic de Monitorizare a
bugetului oraşului Făleşti

 

Vitalie Cimpoieş- directorul executiv al AO „CUTEZĂTORUL”

 

S-a desfăşurat şedinţa primului focus grup

 

În cadrul proiectului „Cetăţeni activi - comunitate puternică” în oraşul Făleşti au fost create 2 focus grupuri a câte 12 persoane fiecare. Scopul creării lor este de a pune în discuţie problemele oraşului Făleşti, identificate în cadrul sondajului de opinie, organizat la începutul anului curent. La 1 aprilie a avut loc şedinţa primului grup, la care au participat 12 locuitori ai oraşului din toate cele 5 sectoare. 
            Şedinţa a fost moderată de expertul Vitalie Cimpoieş care a efectuat o trecere în revistă a problemelor cu care se confruntă cetăţenii oraşului şi rezultatele sondajului de opinie publică.
Membrii focus grupului s-au inclus foarte activ în discuţii, identificând atât problemele vechi, cît şi altele noi, de care atât Consiliul local, cât şi primăria trebuie să ţină cont la cheltuirea banilor publici. E de menţionat faptul că problemele identificate de membrii focus grupului, în mare parte,  au coincis cu cele identificate în cadrul sondajului, organizat în cadrul proiectului. E lăudabil şi faptul că şi decizia grupului pentru identificarea unei probleme importante pentru a fi soluţionată prin intermediul ului proiect, finanţat de Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, reparaţia si pavarea trotuarelor a 2 străzi din oraş, a coincis cu părerea c cetăţenilor intervievaţi. Rezultatele sondajului şi problemelor identificate în cadrul grupului au fost transmise primăriei locale.

   

Un seminar util pentru fermieri

 

La 14 mai curent AO “CUTEZĂTORUL” a organizat în oraşul Făleşti seminarul cu genericul „Dezvoltarea agriculturii ecologice şi cerinţele Uniunii Europene privind certificarea producţiei ecologice”. La el au participat 25 de fermieri şi antreprenori agricoli, membri ai AO „CUTEZĂTORUL” din localităţile rurale ale raionului Făleşti. Participanţii au audiat rapoartele „Dezvoltarea agriculturii ecologice în condiţiile încălzirii globale şi schimbărilor climatice”, „Principiile Agriculturii Organice şi cadrul legal al ei”, Standardele internaţionale si europene de producere a producţiei organice, marketingul agriculturii ecologice şi oportunităţile de subvenţionare a activităţilor de agricultură organică, prezentate de Boris Boincean, doctor habilitat în ştiinţe agricole, Vitalie Cimpoieş şi Alexandru Fusa, AO „CUTEZĂTORUL”.

 

 
Strategia OR AGROinform pentru anul 2007- 2009 a fost realizata cu succes Imprimare
Începând cu 1 aprilie 2007, Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova AGROinform, timp de 2 ani şi 9 a implementat Programul „Consolidarea durabilă a capacităţilor”. La realizarea lui au participat şi 14 OR din reţeaua AGROinform cu proiecte specifice pentru regiunile pe care le reprezintă.     În cadrul programului respectiv, AO „CUTEZĂTORUL” a elaborat şi implementat proiectul „Durabilitate prin dezvoltare şi consolidare”. El a avut scopul de a contribui la dezvoltarea economică rurală în regiune, aplicarea tehnologiior avansate, elementelor de marketing, crearea condiţiilor pentru comercializarea eficientă a producţiei, asigurarea durabilităţii OR, prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate, atragerea noilor membri şi reprezentarea intereselor lor. Proiectul a fost elaborat în baza strategiei organizaţiei regionale pentru anii 2007- 2009, elaborată la începutul anului 2007 cu suportul Federaţiei Naţionale AGROinform, necesităţilor beneficiarilor şi fermierilor din raionul Făleşti. Echipa proiectului, în comun cu CA, si - au asumat indicatori concreţi, orientaţi la îndeplinirea noii strategii a OR pe anii 2007- 2009, consolidarea poziţiei fermierilor în regiune şi sporirea bunăstării lor. O sarcină importantă a proiectului este acordarea asistenţei beneficiarilor la comercializarea eficientă a producţiei agricole.Astăzi, după trei ani de activitate, putem menţiona, că atât strategia pe anii 2007 - 2009, cât şi indicatorii, asumaţi în cadrul ei, au fost realizaţi cu succes. Dacă în 2007  numărul membrilor Asociaţiei era de  220, atunci în prezent a trecut de 355  din 45 de localităţi ale raionului Făleşti, municipiului Bălţi şi comunei Coşcodeni, raionul Sîngerei. Printre ei sunt peste 200 fermieri şi antreprenori agricoli, 76- specialişti în agricultură, 21- economişti şi contabili, 5- jurişti, 46 membri ai grupurilor PEP, 48 membri a cercurilor de studiu.S- a mărit numărul consultaţiilor acordate beneficiarilor în domeniul tehnologic, marketing, economic şi juridic, constituind în ultimii 3 ani 6345. Au fost organizate mai multe activităţi cu diferite grupuri de beneficiari. În colaborare cu  Direcţia Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional Făleşti a fost organizată Conferinţa Naţională „Promovarea culturilor nucifere în Republica Moldova”, la care au participat peste 70 de fermieri din 16 raioane ale republicii şi Staţiunii bucovinene în domeniul pomiculturii din municipiul Cernăuţi, Ucraina. Cu participarea experţilor din exterior, doctorului habilitat în agricultură, directorului general al ICCC “Selectia” şi a lui Htema Efim, consultant al SRL “Licorent - Agro” din or. Glodeni, a fost organizat schimbul de experienţă cu membrii cercurilor de studiu şi fermierii din satele Izvoare, Năvîrneţ, Glingeni şi Bocani.În perioada ultimului an de îndeplinire a Strategiei OR a continuat îmbunătăţirea prestării serviciilor contra plată. Au fost încheiate 7 contracte privind acordarea asistenţei juridice beneficiarilor în valoare de 8160 lei, elaborate 13 planuri de afaceri în valoare de 2 milioane 400 mii lei. Ca şi pe întreaga perioada de îndeplinire a strategiei în 2009 a continuat activitatea de asistenţă producătorilor agricoli la comercializarea producţiei prin intermediul Bursei Agricole AGRAVISTA. Au fost organizate anual mese rotunde, publicate materiale în mass- media, Radioul Naţional, buletinul informativ „Vocea Fermierului”. Ca rezultat, numai în 2009  au fost plasate 169 cereri/oferte comerciale pe siteul AGRAVISTA cu o valoare de 72536 mii lei, 42 de cereri şi oferte au fost plasate în reţeaua AGROinform şi ziarul Agromediainform. Total în anii 2007 - 2009 pe siteul AGRAVISTA au fost plasate 412 de cereri şi oferte comerciale în valoare de 143135 mii lei. Anul curent au fost asistate 24 tranzacţii comerciale în valoare de 1 milion 961 mii lei, intermediate 19 tranzacţii comerciale în valoare de 1283 mii lei. De ñătre consultantul ragional marketing Alexandru Fusa au fost efectuate şi distribuite beneficiarilor 12 studii tematice de piaţă, preţuri şi monitorizare a pieţei agricole în raionul Făleşti. Concomitent au fost elaborate şi 10 studii d fezabilitate.La cererea beneficiarilor, a fost creat un serviciu nou - serviciul juridic.  Au fost desfăşurate - mese rotunde, seminare, cursuri de pregătire ale contabililor, vizite de studiu în raioanele Donduşeni, Soroca, Ungheni, Orhei, judeţele Iasi, Vaslui, Botoşani România, au fost create şi asistate 5 cooperative de marketing şi trei grupuri de vânzări, alcătuite din fermierii mai multor localităţi rurale.  

 
Doua intilniri al expertului din Grecia cu fermierii din raionul Falesti Imprimare

În cadrul proiectului "Dezvoltarea Producerii Organice în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Moldovei", în luna noiembrie 2009 în oraşul Făleşti AO "CUTEZĂTORUL",  în colaborare cu centrul Regional de Protecţie a Mediului din Moldova, a organizat 2 întîlniri cu expertul proiectului respectiv din Grecia, care a reprezentat ţara fianţatoare a proiectului.

La evenimente au participat 22 de fermieri din diferite localităţi rurale ale raionului. Scopul întîlnirilor a fost identificarea problemellor cu care se confruntă fermierii la utilizarea practicilor agricole nepoluatoare şi găsirea soluţiilor pentru soluţionarea lor. 10 fermieri din numărul de participanţi vor fi selectaţi şi efectua activităţi de utilizate a metodelor agriculturii ecologice. La întîlnire a participat Vladimir Tîbîrţă, şeful Direcţiei agricole a Consiliului raional Făleşti.

 

 Conferinţa naţională a producătorilor de nuci din raionul Făleşti

 

La 2 octombrie 2009, în satul Rediul de Sus, raionul Făleşti, Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL", membră a Federaţiei Naţionale AGROinform, a organizat Conferinţa Naţională cu genericul „Promovarea culturilor nucifere în Republica Moldova". Subiectul principal a fost axat pe managementul plantaţiilor de nuc şi tehnologii moderne de producere a materialului săditor de nuc.

 

Conferinţa a fost organizată în colaborare cu Direcţia agricolă a CR Făleşti şi găzduită de SRL „Gospodarul - Rediu". La eveniment au participat peste 70 de cultivatori de nuci din 14 raioane ale ţării şi o delegaţie  de la Staţia Experimentală Ucraineană de Pomicultură din mun. Cernăuţi. 

Conferinţa a fost deschisă de Vitalie Cimpoies, care a prezentat raportul despre starea sectorului nucifer în Moldova şi perspectivele dezvoltării lui.

Tot în cadrul primei sesiuni, unde au fost discutate problemele privind dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare a plantaţiilor nucifere şi materialului săditor, au vorbit Ion Ţurcanu, doctor habilitat în agricultură de la Institutul Ştiinţific Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, Nicolae Kiktenko, directorul SRL „Gospodarul Rediu", Nicolae Bîrliba, şeful adjunct al Direcţiei agricole Făleşti, Ludmila Satina, şef de secţie la Staţia Experimentală Ucraineană de Pomicultură din Cernăuţi.

În cadrul sesiunii a doua privind producerea şi comercializarea nucilor au prezentat informaţii Constantin Gajim, secretar la UAPN din Moldova, Alexandru Fusa, consultant regional al AO „CUTEZĂTORUL", Mihai Olaru, Vitalie Ţigău, producători de nuci din r. Făleşti.

În cadrul sesiunii a treia participanţii la conferinţă au efectuat o vizită la plantaţiile şi pepiniera fermierului Nicolae Kiktenko.

 

O vizită de documentare a reprezentantului WECF la AO „CUTEZĂTORUL"

 

Anul curent AO „CUTEZĂTORUL" a devenit membră a organizaţiei internaţionale WECF „Femeile din Europa pentru un Viitor Comun" cu sediul în Olanda şi 2 filiale în Miunhen Germania şi Anemase Franţa. Cu acest prilej zilele trecute organizaţia noastră a fost vizitată de Anna Samwel, coordinator de programe de la oficiul din Olanda a organizaţiei respective.

Oaspetele a luat cunoştinţă cu activitatea Asociaţiei, proiectele şi activităţile implementate, materialele informative, editate de "CUTEZĂTORUL" în ultimii ani. Domnişoara Anna Samwel a făcut o prezentare în faţa membrilor Asociaţiei despre activitatea WECF, care în prezent are peste 100 de organizaţii partenere din peste 40 de ţări ale lumii.

Pe parcursul ultimilor ani WECF elaborează şi implementează proiecte in cooperare cu ONG - urile rurale din Europa de est, Caucaz si Asia Centrala. Direcţiile principale de activitate sunt protecţia sănătăţii umane şi mediului, dezvoltarea durabilă şi reducerea sărăciei,  îmbunătăţirea calităţii apei, sursele alternative de energie, produse chimice ne periculoase ş.a. Oaspetele a vizitat rezervaţia Risipeni - Izvoare, depozitul de deşeuri menajere centralizat, primăria comunei Călugăr şi a plecat cu impresii plăcute despre rezultatele activităţii Asociaţiei. Rămânem în aşteptarea acţiunilor comune, reciproc avantajoase cu  WECF Olanda.

 

Lansarea proiectului a avut loc la Făleşti 

 

La 23 iunie curent în incinta sălii de şedinţe a Consiliului raional Făleşti a avut loc lansarea proiectului "Dezvoltarea Producerii Organice în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Moldovei",  ce va fi implementat pe o perioadă de 18 luni de REC Moldova în parteneriat cu 2 ONG- uri din Grecia. Proiectul este susţinut financiar de Ministerul Afacerilor Externe din Grecia.            Scopul proiectului este de de a promova producţia agroalimentară organică în cadrul eforturilor susţinute ale Moldovei de creare a unei baze durabile pentru reforma agrară şi reducerea sărăciei în spaţiul rural.                                                                                        
Este de menţionat faptul că o componentă a proiectului privind implicarea fermeierilor în acţiuni de pregătire pentru agricutura ecologică va fi implementată în raionul Făleşti.

În faţa participanţilor au luat cuvîntul Victor Cotruţă, director financiar REC Moldova, reprezentantul gin Grecia, Vitalie Cimpoieş, director executiv al AO „CUTEZĂTORUL", Nicolae Bîrliba, şef adjunct al Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional Făleşti, Sergiu Scobioală, apicultor din or. Făleşti, Vasile Misnei, fermier di satul Glinjeni, care au prezentat comunicări şi informaţii cu privire la scopul, obiectivele şi activităţile proiectului, sarcinile tuturor actorilor implicaţi la implementarea proiectului.

Participanţilor la lansarea proiectului li s - au pus la dispoziţie diferite materiale promoţionale şi informative la temă, privind compostarea deşeurilor biodegradabile şi utilizarea lor ca îngrăşăminte organice.

 

O nouă brosură pentru cetăţeni

 

În cadrul proiectului "Monitorizarea bugetului şi asigurarea transparenţei executării lui de către  APL din oraşul Făleşti" AO „CUTEZĂTORUL" a editat a doua broşură cu genericul „Tehnici şi practici de monitorizare a bugetului local", cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros - Moldova".

Scopul elaborării şi editării publicaţiei respective este de a aduce la cunoştinţa publicului diverse informaţii privind bugetul oraşului Făleşti, tehnici şi practici de implicare a cetăţenilor în monitoizarea lui. Publicaţia are menirea de a ajuta şi încuraja orăşenii, organizaţiile neguvernamentale în domeniu să cunoască mai bine procedurile de monitorizare a bugetului şi în final, cum administraţia publică locală cheltuite banii publici.

 

Raportul AO "CUTEZĂTORUL" privind  executarea bugetului oraşului Făleşti în I semestru al anului 2009

 

Conform planului de acţiuni din cadrul proiectului "Monitorizarea bugetului şi asigurarea transparenţei executării lui de către  APL din oraşul Făleşti", experţii Asociaţiei Obşteşti „CUTEZĂTORUL" Olga Ursu şi Mihai Ursu au evaluat executarea bugetului oraşului Făleşti pentru I semestru al anului 2009.                                                                     
La baza analizei executării bugetului local al oraşului Făleşti au stat analiza bugetului pe primele 6 luni ale anului curent, discuţiile cu cetăţenii şi specialiştii primăriei, studierea ponderii serviciilor prestate la bugetul oraşului. În rezultatul monitorizării s-a constatat ca proiectul bugetului oraşului Făleşti pe anul 2009 a fost elaborat în baza art. 45 al Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIII din 24.05.1996, art. 20 al Legii privind finanţele publice locale nr. 397- XV din 16.10.03, art. 14 (2) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436 din 28.12.06, normelor metodologice ale Ministerului Finanţelor Republicii Moldova.

Conform deciziei Consiliului orăşenesc Făleşti nr.11/1 din 25 decembrie 2008 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Făleşti pe anul 2009", bugetul urbei pe anul 2009 la venituri a fost aprobat în sumă de 11135.9 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 11248.5 mii lei. Studierea bugetului I semestru al anului curent a constatat că veniturile bugetare pentru primele 6 luni au fost constituite, ca şi în anul 2008, din sursele a cinci capitole de bază: venituri fiscale, încasări nefiscale, transferuri, venituri din operaţiuni din capital şi mijloace speciale. Analiza implementării lui a demonstrat că executarea bugetului pe I jumătate a anului 2009 alcătueşte 59% din planul annual sau cu 1,6 ori mai mult faţă de indeplinirea bugetului pe venituri pe 6 luni ale anului 2008.(1mln 322 mii lei mai mult faţă de perioada corespunzătoare a anului 2008).

Analiza veniturilor obţinute de primăria or. Falesti în prima jumătate a anului demonstrează faptul că indicatorii de bază care influenţează asupra volumului pe venituri, în mare măsură, sunt în dependenţă de impozitele şi taxele din activitatea de comerţ a agenţilor de pe teritoriul primăriei. Spre exemplu, taxa de piaţă a oraşului a constituit 220 mii lei,  taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de amplasare a obiectelor de comerţ- 497,7 mii lei, taxa de amplasare a reclamei- 160 mii lei, taxa pentru patenta de intreprinzător- 50 mii lei. Ponderea acestor venituri alcătueişte 1mln 227 ,7 mii lei sau 22% din veniturile totale.           

În structura veniturilor bugetului orăşănesc -63 % constitue impozitul pe venit din salariu. Planul pe anul 2009 a constutuit 3 mln 552 mii lei, iar la 30 -06-2009 au fost colectate 1 mln 990 mii lei, ce constituie îndeplinirea lui cu 56 %. Acest capitol de venituri a crescut cu 3,4 ori sau cu  1mln 407,4 mii lei mai mult faţă de perioada similara a anului 2008.

Analiza efectuată a constatat faptul ca odată cu creşterea veniturilor au crescut corespunzător şi cheltuielile primăriei. În primul rind, au crescut cheltuielile curente, care alcătuiesc cu 26 % mai mult faţă de I jumătate ale anului 2008. În I jumătate a anului 2009 primăria oraşului, în comparaţie cu aceiaşi perioadă a anului precedent, a acordat mai multe mijloace financiare populaţiei pentru servicii şi mărfuri, pentru plata muncii, pentru ajutoare materiale grupurilor vulnerabile de cetăţeni.   

Dacă comparăm veniturile şi cheltuielile efectuate observăm că creşterea veniturilor depăşeşte creşterea cheltuielilor. În mare parte, ele se datoresc faptului că au fost efectuate transferuri de la Bugetul de Stat  cu 21,5 mii lei mai mult faţă de I jumătate ale anului 2008.

 
In raionul Falesti continua lupta cu deseurile menajere solide Imprimare

 

Timp de 6 luni în mai multe localităţi ale raionului Făleşti continuă implementarea proiectului „Stabilirea managementului adecvat al deşeurilor menajere solide în raionul Făleşti". El este implementat de Consiliul raional Făleşti în parteneriat cu primăria oraşului Făleşti, AO „CUTEZĂTORUL", REC Moldova, Consiliul Judeţean  şi Fundaţia Corona Iaşi. El este finanţat de de Comisia Europeană prin Programul de Bună Vecinătate România - Republica Moldova 2004- 2006.   

După Conferinţa de lansare din 18 seprembrie 2008 primele activităţi au fost actiunile de conştientizare a populaţiei şi sensibilizare a opiniei publice asupra importanţei protejării mediului ambiant, colectării selective a deşeurilor menajere solide şi stabilirii unui management adecvat al gestionării deşeurilor. În acest scop au fost organizate o serie de seminare informative cu cetăţenii oraşului Făleşti, primăriilor Călugăr, Musteaţa, Risipeni, Pînzăreni, Sărata Veche, Albineţul Vechi în cadrul cărora au fost prezentate rapoarte şi comunicări la tematica proiectului.

Tot în acest context au fost organizate o serie de seminare şi intruniri cu liceenii de la liceele teoretice „Mihai Eminescu" şi „Ion Creangă", gimnaziul internat din oraşul Făleşti, scolile din localităţile Călugăr, Musteaţa, Risipeni, Albineţul Vechi, Pînzăreni, Sarata Veche ş.a. Toţi participanţii au fost asiguraţi cu materiele informative la temă, inclusiv broşurile „Un nou proiect- o nouă provocare", „Scurt ghid al deşeurilor menajere solide", pregătite şi editate de partenerul proiectului Centrul Regional de Mediu din Moldova.

Cu comunicări utile la temă în faţa participanţilor la instruiri au luat cuvîntul coordonatorul proiectului Vitalie Cimpoieş, Victor Cotruţă şi Ina Coşeru, experti ai proiectului, reprezentanţi ai  Centrului Regional de Mediu din Moldova, Alexandru Fusa, asistentul coordonatorului de proiect, Ina Railean şi Damian Furdui, specialişti la Centrul de Cooperare Transfrontalieră, Integrare Europeană şi Atragere a Investiţiilor a Consiliului raional Făleşti.

În prezent are loc selectarea firmelor pentru a efectua construcţia platformelor şi confecţionarea containerilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor. După ce vor urma acţiuni     practice, menite să creeze condiţii pentru gestionarea corectă a deşeurilor menajere solide. În acest scop vor fi construite cele 50 platforme pentru amplasarea a 200 containere în cele 9 localităţi ale raionului nostru, 2 platforme de compostare a deşeurilor organice, amenajate 2 depozite de deşeuri menajere solide şi procurat un autormobil specializat pentru transportarea deşeurilor.

Comisii, alcătuite din reprezentanţi ai Consiliului raional, Inspecţiei ecologice, Centrului de Medicină Preventivă, primăriile vizate în proiect au evalut în primăriile Risipeni, Călugăr, Sarata Veche, Musteaţa ş.a. starea ecologică şi terenurile pentru construcţia platformelor.

 
Controlul poluarii mediului in zona de granita Romania – Republica Moldova Imprimare

Începînd cu luna septembrie 2008 Fundatia Corona Iasi, în parteneriat cu Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL", Falesti a demarat proiectul "Controlul poluarii mediului in zona de granita Romania - Republica Moldova". Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinatate România - Republica Moldova, Phare CBC 2006 şi se va desfăşura în perioada  septembrie 2008 -  noiembrie 2009. 

Scopul proiectului este de a contribui la intensificarea colaborarii transfrontaliere in controlul poluarii mediului, in zona de granita Romania - Republica Moldova, pentru asigurarea unei dezvoltari socio-economice durabile.

Ca obiectiv specific proiectul urmareste dezvoltarea capacitatii de interventie, in context transfrontalier, a structurilor de mediu in monitorizarea factorilor de mediu - aer si apa - in zona de granita Romania - Republica Moldova.

Principalele activităţi ale proiectului constau în: organizarea sesiunii bilaterale „Controlul Poluarii Mediului" , realizarea infrastructurii de monitorizare a factorilor de mediu - Laborator mobil de mediu, realizarea controlului poluarii in zona de granita prin monitorizarea factorilor de mediu aer si apa, stabilirea sistemului comun de control al poluarii mediului, derularea unei campanii de informare publica (prin distribuirea de materiale informative si mijloace mass-media) cu impact in zona transfrontaliera Romania - Republica Moldova.

Rezultatele estimate ale proiectului vor fi: un Laborator mobil de mediu pentru monitorizarea factorilor de mediu - aer (inclusiv zgomot) si apa, 40 de reprezentanti ai ONG-urilor de mediu si specialisti de mediu din cadrul autoritatilor de mediu instruiti cu privire la mecanismul monitorizarii factorilor de mediu, 30 de reprezentanti ai autoritatilor de mediu si a ONG-urilor de mediu din regiunea de granita participanti la elaborarea sistemului comun de control al poluarii, cresterea cu 10% a gradului de informare a publicului din zona vizata cu privire la impactul activitatilor antropice si industriale asupra aerului si a apei.

 

 
Forumul ONG-urilor din R. Moldova a fost relansat dupa o pauza de 5 ani Imprimare

Peste 100 de reprezentanţi ai societăţii civile din diferite regiuni participă la cea de-a V-a ediţie a Forumului organizaţiilor neguvernamentale din R. Moldova, care are loc la Chişinău la 15-16 decembrie. Forul a fost relansat, după o pauză de 5 ani, de către Consorţiul pentru dezvoltarea societăţii civile, transmite Info-Prim Neo. "Vom discuta cu toţii cum am putea contribui la fortificarea societăţii civile, ce am putea să promovăm nou în cadrul de reglementare, ce ar trebui să facem ca să asigurăm durabilitatea fiscală sau financiară a organizaţiilor neguvernamentale", a declarat în deschiderea forumului Sergiu Ostaf, directorul executiv al Centrului de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO).

Potrivit lui Ostaf, alte subiecte importante vor fi modalităţile de promovare a spiritului civic şi acţiunilor de interes public în societate şi cum ar putea societatea civilă să realizeze, în sfârşit, un mecanism de vilabil de autoreglementare. „Am avut deja o experienţă nereuşită în acest sens în funcţionarea Consiliului ONG", a menţionat Ostaf. La Forum va mai fi discutată importanţa Strategiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile pentru anii 2009-2012, care a fost recent adoptată de Parlament. De asemenea, va fi propus spre adoptare Codul de etică al ONG-urilor.

Preşedintele Parlamentului, Marian Lupu, a declarat că acest for este unul deosebit, fiind o acţiune de anvergură care adună reprezentanţii sectorului asociativ din toată ţara. „Importanţa sectorului asociativ nu este una speculativă şi nici convenţională. Sunt convins că într-o ţară care s-a declarat pe calea de dezvoltare a valorilor şi institutelor democratice, organizarea sectorului asociativ, prestaţia ONG-urilor este de o importanţă nu mai redusă decât cea care este solicitată pentru instituţiile publice", a spus Marian Lupu.

În încheiere a forumului, va fi adoptată o rezoluţie, prin care, între altele, ONG-urile vor solicita Parlamentului să modifice Legea cu privire la asociaţiile obşteşti, astfel încât contribuabilii să poată transfera 2% din impozitele datorate statului direct sectorului asociativ.

Consorţiul pentru dezvoltarea societăţii civile include Centrul de Resurse "Tineri şi Liberi", CReDO, Centrul „Contact" şi Asociaţia „Eco-Tiras".

În prezent, în R. Moldova sunt înregistrate circa 7 mii de ONG-uri. Aproape jumătate dintre organizaţii lucrează în domeniul social sau cel al educaţiei. Fiecare a zecea ONG lucrează în domeniul drepturilor omului.

www.info-prim.md

 

 

 
Au inceput discutiile privind proiectul bugetului orasului pentru anul 2009 Imprimare

La 27 noiembrie 2008 în incinta primăriei or. Făleşti AO „CUTEZĂTORUL" a desfăşurat masa rotundă cu genericul „Cetăţeni activei- comunitate puternică", organizată în cadrul proiectului „Monitorizarea bugetului şi asigurarea transparenţei executării lui de către APL din oraşul Făleşti". La eveniment au participat 22 de reprezentanţi ai societăţii civile, primăriei oraşului,  mass- media, cetăţenilor de rînd.

            Discuţia a fost moderată de directorul executiv al AO „CUTEZĂTORUL" Vitalie Cimpoieş, care a menţionat că proiectul respectiv este o primă încercare a societăţii civile din regiune de a organiza controlul obştesc asupra executării bugetului oraşului, implicării cetăţenilor în procesul de elaborare, adoptare şi executare a bugetului.

            Liubomir Sacara, vice primar al oraşului Făleşti, a menţionat că primăria susţine iniţiativa ONG- urilor „CUTEZĂTORUL" şi „Centrului de Cooperare a Tineretului" de a implementa proiectul respectiv în oraş şi a contribui la elaborarea mecanismelor de implicare a publicului la monitorizarea bugetului oraşului. Dumnealui a menţionat că informarea şi conştientizarea populaţiei privind procedurile bugetare le va permite să se includă mai activ în aceste procese, să vină cu propuneri concrete privind perfecţionarea procedurilor bugetare şi activităţii APL..

            Doamna Anastasia Ciugureanu, economist la primăria locală, a făcut o prezentare asupra prognozei bugetului oraşului pentru anul 2008, menţionînd că veniturile preconizate pentru anul 2008 nu satisfac toate cheltuielile necesare pentru soluţionarea problemelor oraşului.

            Participanţii la discuţie au primit o plianta informativă, informaţii privind veniturile şi cheltuielile preconizate pentru anul viitor, alte materiale informative la temă, ce le- a permis să se includă activ în discuţii, să vină cu propuneri concrete asupra îmbunătăţirii procesului de elaborare şi adoptare a bugetului şi informării cetăţenilor cu mersul acestui proces.

            Spre exemplu, Damian Furdui a propus să se organizeze dezbateri publice privind procedurile bugetare şi cu elevii şi liceenii, care au o poziţia mai activă de viaţă, decît unii cetăţeni, să se organizeze emisiuni televizate privind mersul procesului de elaborare şi adoptare a bugetului oraşului. Sergiu Scobioală, directorul executiv al Centrului de Cooperare a Tineretului a propus de organizat în oraş o vitrină informativă pentru cetăţeni. Profesoara Liceului Teoretic „Mihai Eminescu", coordonatoarea proiectului Ludmila Cimpoieş a propus primăriei de a identifica noi oportunităţi de participare la licitaţii de proiecte pentru soluţionarea problemelor din instituţiile de învăţămînt şi preşcolare din oraş.

            Dezbateri publice cu cetăţenii privind proiectul bugetului or. Făleşti pentru anul 2009, cu participarea primarului oraşului domnului Pavel Ivanciuc, au avut loc la Combinatul de Colectare şi Prelucrare a Cerealelor şi Sectorul de Expluatare a Drumurilor din or. Făleşti.

            Toate propunerile parvenite de la cetăţeni au fost fixate în procesele verbale întocmite ce vor fi anexate la proiectul bugetului pentru anul 2008 şi transmile Consiliului orăşănesc.

   Dezbateri1.JPG

 
A fost creat Consiliul Civic de monitorizare a bugetului orasului Falesti Imprimare
 

În cadrul proiectului  „Monitorizarea bugetului şi asigurarea transparenţei executării lui de către  APL din oraşul Făleşti" a fost creat Consiliul Civic de monitorizare a bugetului oraşului Făleşti. În componenţa lui au intrat 7 persoane, reprezentanţi ai societăţii civile, agenţilor economici, specialişti în domeniu, jurişti. 

            Pentru membrii Consiliului Civic, reprezentanţii primăriei locale, AO „CUTEZĂTORUL", Centrului de Cooperare a Tineretului vor fi organizate 2 ateliere de instruire privind procedurile bugetare şi implicarea cetăţenilor în procesul de informare şi monitorizare a bugetului oraşului.

Cunoştinţele şi abilităţile oferite membrilor Consiliului Civic de monitorizare a bugetului, grupului de implementare a proiectului, unor funcţionari ai primăriei, cetăţenilor interesaţi vor aduce la crearea şi implementarea mecanismului de implicare a societăţii civile şi cetăţenilor în procesele de elaborare, adoptare şi monitorizare a bugetului. Membrii Consiliului, experţii vor acorda consultanţă cetăţenilor privind procedurile bugetare, elabora mecanismul de participare  a cetăţenilor din oraş în procesul de elaborare şi monitorizare a bugetului oraşului. 
           Cu cetăţenii vor fi organizate 8 adunări informative, 6 dezbateri publice, asistări la şedinţele comisiilor şi Consiliului orăşenesc, pregătite materiale promoţionale şi informative accesibile pentru cetăţeni privind indicii bugetului şi executării lui. Va fi amenajată cutia poştală, unde cetăţenii vor putea să-şi expună cererile şi propunerile, referitor la buget, organizată masa rotondă: "Cetăţeni activi - comunitate puternică".

În a doua parte a proiectului vor fi elaborate o serie de recomandaţii privind informarea publicului şi implicarea lui în procesul de elaborare şi monitorizare a bugetului.

            La prima şedinţă a Consiliului Civic de monitorizare a bugetului oraşului Făleşti  din 15 noiembrie 2008 preşedinte al consiliului a fost aleasă contabilul şef al Cooperativei de Marketing „Gramineus com" din or. Făleşti doamna Olga Ursu, vicepreşedinte- Tatiana Chiril- consultant regional al Asociaţiei Obşteşti „CUTEZĂTORUL".

 
Monitorizarea bugetului orasului Falesti de catre societatea civila Imprimare
 

Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL" la 15 septembrie 2008 a demarat în cadrul unei conferinţe de  lansare, proiectul  „Monitorizarea bugetului şi asigurarea transparenţei executării lui de către  APL din oraşul Făleşti". El va fi implementat timp de 12 luni în colaborare cu Centrul de Cooperare a Tineretului din or. Făleşti cu susţinerea primăriei locale.

La eveniment au participat reprezentanţi ai Consiliului şi primăriei or. Făleşti, societăţii civile şi partenerilor de proiect. Scopul proiectului este de a contribui la stimularea şi perfecţionarea activităţii administraţiei publice locale prin monitorizarea bugetului oraşului şi sporirea gradului de transparenţă a activităţii Consiliului local Făleşti. În acest context vor fi desfăţurate o serie de acţiuni, orientate spre ridicarea nivelului de informare a cetăţenilor privind  procesul de elaborare, adoptare şi implementare a bugetului, posibilitatea participării la controlul public al lui. Un obiectiv important va fi implicarea

cetăţenilor în procesul de monitorizare a procedurilor bugetare, realizarea mecanismului de participare civică la influenţarea lui.

            Activităţilor desfăşurate vor genera următoarele rezultate:

  • Nivel sporit de informare şi implicare şi influenţare al cetăţenilor privind elaborarea, adoptarea şi monitorizarea bugetului, luarea deciziilor la nivel local
  • Capacităţi şi abilităţi consolidate ale ONG-urilor partenere, autorităţilor oraşului privind implicarea publicului în procesul de elaborare şi monitorizare a bugetului oraşului
  • Centrul de Informare al Populaţiei privind activitatea APL creat şi administrat de primăria locală şi AO „CUTEZĂTORUL"
  • Consiliu Civic pentru monitorizarea şi influenţarea bugetului oraşului creat, instruit şi implicat în acţiuni
  • Peste 300 de cetăţeni implicaţi în procesul de elaborare, adoptare, executare şi raportare a bugetului prin intermediul adunărilor informaţionale şi dezbaterilor publice
  • Peste 2500 de cetăţeni ai oraşului informaţi despre rezultatele monitorizării bugetului şi rolul lor în influenţarea politicilor publice, prin intermediul pliantelor, broşurilor şi buletinelor informative, mass- media, paginile web ale aplicantului şi primăriei, Radioul Naţional.
  • Experienţă în comunicarea cu administraţia publică locală şi implementarea proiectelor în comun
  • Rapoarte şi recomandaţii de perfecţionare a procesului de adoptare şi executare a bugetului elaborate şi aduse la cunoştinţa APL şi cetăţenilor
  • Administraţia publică locală mai, responsabilă şi receptivă la executarea procedurilor bugetare şi propunerile parvenite de la cetăţeni
  • Propuneri de îmbunătăţire a procesului de elaborare, adoptare ţi executare transparentă a bugetului oraşului elaborate şi adresate primăriei şi Consiliului local.

Proiectul respectiv este susţinut financiar de Fundaţia SOROS Moldova în cadrul Prograbului Administraţie Publică şi Bună Guvernare.

 
Echipa AGROinform Glodeni in vizita la colegii din Falesti Imprimare
           

   Patru ani în urmă, la început de cale în reţeaua AGROinform, tânăra echipă din Făleşti, în scopul acumulării experienţei, a efectuat o vizită de studiu la organizaţia din Glodeni, care avea deja o experienţa în domeniu de 4 ani.  

Şi acum, după patru ani de activitate, le suntem recunoscători colegilor din Glodeni pentru amabilitatea şi experienţa împărtăşită cu noi. Faptul că OR Făleşti s- a încadrat activ în activitatea reţelei AGROinform, iar după evaluarea activităţii la sfârşitul anului, a ocupat un loc de frunte este şi meritul lor. Din aceste considerente am acceptat din start să organizăm o vizită de studiu şi schimb de experienţă a tinerei echipe din Glodeni în raionul Făleşti.

Oaspeţii au făcut cunoştinţă cu misiunea şi obiectivele AO „CUTEZĂTORUL", mersul îndeplinirii strategiei OR pentru anii 2007- 2008 şi indicatorilor asumaţi în cadrul ei. Multe lucruri utile au aflat despre utilizarea sitului AGRAVISTA, intermedierea contractelor la comercializarea producţiei, activitatea cercurilor de studiu, relaţiile cu mass- media. 

Discuţii aprinse au avut loc şi asupra subiectelor legate de atragerea noilor membri, prestarea serviciilor contra plată, elaborarea şi implementarea proiectelor alternative, generarea veniturilor pentru organizaţie.   Un subiect aparte a fost iniţierea şi dezvoltarea afacerilor, crearea şi asistarea cooperativelor de marketing, promovarea programelor ASPA şi CSV.    

Glodeni.JPG

 

 

 

 

 

 
O vizita de studiu utila la Targu Jiu Romania Imprimare
 

În perioada 13- 18 august a avut loc vizita de studiu un grup de membri ai AO „CUTEZATORUL", ONG- urilor „Rural Nord", „Centrul de Iniţiativă Privata" si Centrului de Cooperare a Tineretului din oraşul Falesti în  municipiul Tirgu Jiu Romania, in cadrul careia 6 reprezentanti ai societatii civile din Republica Moldova au avut posibilitatea sa  ee cunostinta cu activitatea si experienta ONG- urilor din judetul Gorj, Romania privind implicarea tineretului in actiuni comunitare si procesul de integrare in Uniunea Europeana.

Vizita a fost organizata în cadrul proiectului trilateral  „Transferul competentelor de integrare europeana a Romaniei câtre societatea civila din Moldova si Ucraina", implementat cu sprijinul financiar al Programului Est Est: Parteneriat fara Frontiere al Fundatiei Soros- Moldova, Fundatiei Soros- Romania si a Fundatiei Internationale Renasterea din Ucraina.
                                            Proiectul a fost implementat de AO „CUTEZATORUL" în colaborare cu ONG- urile „Alliance" Donetc, Ucraina şi „Tineri fara frontiere" din or. Tirgu Jiu Romania. Anterior partenerii proiectului au efectuat astfel de vizite de studiu în or. Donetc Ucraina şi Falesti, Republica Moldova.

Scopul general al vizitei a fost transmiterea experientei şi competentelor de integrare europeană a Romaniei  catre societatea civila din Moldova si Ucraina.

                                             Timp de 5 zile delegatiile moldave si ucrainene au vizitat organizatii neguvernamentale si administratii publice locale din orasele Tismana, Novaci, Rovinari, Sadu, Targu- Carbunesti, Ticleni, comunele Musetesti, Polivraji, Topesti,  Bumbesti Jiu, Hurezani s.a..

                                            Datorită participarii la competitiile europene de finansare nerambursabila in majoritatea localităţilor au fost reparate instituţiile de învăţământ si preşcolare, iar în 3 orase din judetul Gorj au fost construite piscine. Un rol important în atragerea investiţiilor o au si organizaţiile neguvernamentale. Datorita lor în regiune au fost realizate proiecte şi solutionate mai multe probleme cu care se confruntă locuitorii din zonă, iar satele Musetesti si Tomesti au primit titlul de „Sat european" pentru ascivismul demonstrat în atragerea investitiilor.

                                            Pe langa primarii sunt lansate centre de informare a populatiei, in care lucreaza voluntari din diferite tari, ajutând la promovarea valorilor siculturii europene, atragerea investitiilor în localităţile judeţului. In orasul Ticleni, spre exemplu, a fost creat Departamentul  Dezvoltare zonala si relatii europene care se ocupa cu stabilirea relatiilor internationale si atragerea investitiilor.

In timpul desfăşurării vizitei de studiu participanţii au avut posibilitate să facă schimb de opinii si transfer de cunoştinţe din experienţa fiecărei ţari şi organizaţii în parte. Foarte utile au fost comunicările si intervenţiile partenerilor din România privind competenţele si experienţa ţării lor in perioada de integrare europeană. A fost demonstrată încă o data necesitatea cooperării internaţionale pentru a înţelege mai bine rolul societăţii civile, inclusiv a tineretului în promovarea şi implicarea in procesul de integrare europeană. Experienţa României, ţara membră a Uniunii Europene, a fost de un real folos reprezentanţilor societăţii civile din Republica Moldova.

         Delegatia moldava a avut o intilnire la Consiliul Judeţean Gorj, unde au avut o întrevedere cu presedintele consiliului.

Tirgu.JPG

 
O masa rotunda privind realitatile si perspectivele dezvoltarii durabile Imprimare

 

 

La 23 septembrie curent în sala de şedinţe a Consiliului raional Făleşti a fost desfasurata masa rotunda cu genericul „Dezvoltarea durabila- realitati si perspective", organizata de AO „CUTEZĂTORUL" din oraşul Făleşti în cadrul grupului de lucru Nr. 3 „Dezvoltarea durabilă" a Coalitiei pentru Dezvoltare Economica Rurala.

 La eveniment au participat 35 de fermieri şi antreprenori agricoli, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, membre ale CDER şi Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova AGROinform, specialişti ai direcţiilor agricole din raioanele Făleşti, Drochia şi Glodeni.

Scopul mesei rotunde a fost familiarizarea membrilor Coalitiei şi producătorilor agricoli cu concepte, probleme şi oportunităţi ale dezvoltării durabile în agricultură.

Comunicarea privind scopurile şi obiectivele Coalitiei pentru Dezvoltare Economica Rurala şi grupului „Dezvoltarea durabilă" în contextul dezvoltării durabile a prezentat membrul Delegaţiei Permanente a CDER, conducătorul grupului respectiv Vitalie Cimpoies.

Raportorul de bază în cadrul discuţiilor a fost doctorul habilitat în agricultură, directorul general al Institutului CCC „Selecţia" domnul Boris Boincean", care s-a referit la situaţia existentă şi perspectivele dezvoltării durabile în Republica Moldova. În cadrul discuţiilor au luat cuvântul Vladimir Tăbîrţă, şeful Direcţiei Agricultură ţi Alimentaţie a Consiliului raional Făleşti,  Vasile Gorea, fermier din satul Răuţel, raionul Făleşti, Constantin Bântiu şi Sergiu Scobioală, directori al ONG- ului „Consult Nord" din satul Pelenia, raionul Drochia şi Eco- Tur" din Făleşti, Nicolae Bîrliba  agronom din or. Făleşti.

 Atât în rapoarte, cât şi în intervenţiile participanţilor a fost menţionat faptul că organele abilitate, producătorii agricoli încă nu au constientizat importanta dezvoltării durabile atât pentru ţară, cât şi pentru întreaga omenire. În ultimul timp mult se vorbeşte, se discută despre dezvoltarea durabilă, dar puţin se face la acest capitol. Cu toate că au trecut 16 ani de la adoptarea conceptiei dezvoltării durabile la Rio de Janeiro, pînă în prezent modelul economiei de piaţă nu corespunde cerinţelor dezvoltării durabile, influenţând negativ asupra sănătăţii oamenilor şi mediului.

În republică continuă masiv degradarea şi perderea fertilităţii solului, producătorii agricoli autohtoni nu sunt protejati, iar interesul economic de scurtă durată aduce mari prejudicii mediului.

În cadrul mesei rotunde au fost înaintate propunerile de a utiliza mai eficient posibilităţile interne ale Republicii Moldova privind energia soarelui, apei şi aerului, a elabora şi adopta o lege generală a agriculturii, în care sa fie stipulate toate cerinţele faţă de producătorii şi antreprenorii agricoli. Subvenţionarea nu trebuie efectuată după unele culturi aparte, ci după suprafaţa terenurilor agricole, cu respectarea cerinţelor agrotehnice şi tehnologice. Savanţii din domeniul agrar trebuie să informeze permanent Parlamentul, Guvernul, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare despre situaţia existentă privind dezvoltarea durabilă., să ceară mai insistent realizarea recomandaţiilor instituţiilor ştiinţifice în agricultură.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi AO „CUTEZĂTORUL", Vitalie Cimpoieş,  tel.:259 24252, 22951,

E-mail:  falesti@agroinform.md, Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.  

Masa_rotunda.JPG

 
Comunicate de presa - Mangement de mediu Imprimare

 

Managementul de mediu – instrument de dezvoltare socio-economică durabilă în context transfrontalier

           Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” Făleşti în parteneriat cu Asociaţia Ecovas  Vaslui   şi Fundaţia Corona Iaşi  au lansat la 2 aprilie curent la o conferinta de presa din or. Falesti proiectul Managementul de mediu – instrument de dezvoltare socio-economică durabilă în context  transfrontalier”. La eveniment au participat peste 20 de reprezentanţi ai ziarului Consiliului raional Făleşti Patria mea, Radioul National, televiziunea locală Făleşti, Agromediainform Chisinau, buletinele informative „Vocea Fermierului” şi „Salvaţi Natura”, organelor administraţiei publice locale, agenţilor economici şi ONG- urilor de specialitate.

Proiectul respectiv este parte a strategiei Organizaţiei Regionale AGROinform pe anii 2007-2009, care stipulează crearea parteneriatelor transfrontaliere şi elaborarea în comun a proiectelor în cadrul Programului de Bună Vecinătate. Managementul de mediu instrument de dezvoltare socio-economică durabilă în context transfrontaliereste un proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare CBC 2005 România – Republica Moldova şi are ca scop creşterea cooperării transfrontaliere dintre ţările vecine  pentru reducerea impactului activităţilor socio-economice, inclusiv şi a agriculturii asupra mediului înconjurător transfrontalier.

Unul dintre obiectivele importante ale proiectului, a menţionat la conferinţă coordonatorul proiectului Daniela Luca este pregătirea de resurse umane care să acţioneze ca responsabili de mediu în cadrul autorităţilor publice locale şi a agenţilor economici cu activităţi de impact asupra mediului. Grupul ţintă al proiectului cuprinde 45 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi 35 de agenţi economici din mediul rural  din judeţele Vaslui şi Iaşi şi   raioanele Ungheni, Făleşti, Glodeni, Răşcani şi Edineţ- Republica Moldova.

Proiectul respectiv oferă noi posibilităţi membrilor şi beneficiarilor AO „CUTEZATORUL” de a-şi ridica nivelul de informare, instruire, management al mediului, cresteriii producţiei agroalimentare biologice, a menţionat în cadrul condferinţei Vitalie Cimpoieş, coordonatorul de proiect în Republica Moldova. În acest scop la Făleşti va fi organizat un treinig de 5 zile pentru reprezentanţii APL şi unul de 4 zile pentru agenţii economici, membri ai Organizaţiei Regionale AGROinform, 2 ateliere de instruire de o zi şi o sesiune bilaterală de 3 zile în Romania cu genericul „Reducerea impactului activităţilor socio- economice asupra mediului înconjurător transfrontalier”.

Beneficiarii proiectului vor învăţa să realizeze propuneri de proiecte de infrastructură pentru mediu, să formuleze şi să realizeze propuneri de îmbunătăţire a situaţiei privind protecţia mediului, vor face cunoştinţă cu modele europene de protecţie a mediului. Tot cu ajutorul lor va fi efectuată evaluarea iniţială a gradului de înţelegere şi conştientizare a problematecii de mediu, ambianţei între natură şi agricultură.

Ei vor mai beneficia de o publicaţie de referinţă pentru abordarea unui management adecvat de mediu, broşura Managementul de mediu – instrument de dezvoltare socio-economică durabilă în context  transfrontalier” cu un tiraj de 2000 de exemplare, transfer de cunoştinţe şi bune practici cu colegii de peste graniţă şi cu autorităţile de mediu.

             Proiectul se va încheia cu realizarea de propuneri de îmbunătăţire a situaţiei existente  si de propuneri de proiecte de infrastructura de mediu de către beneficiari, diseminarea rezultatelor şi cazurilor de succes ale proeictului.

 Proiectul se va desfăşura în perioada 1 decembrie 2007 – 31 ianuarie 2009.

  

 
Comunicat de presa Ecovas & AO CUTEZATORUL Imprimare

civitas.jpgcutez.jpg

 

 

 

 

Comunicat de Presă

 

 12 Martie 2008

HTML clipboard

Managementul de mediu – instrument de dezvoltare socio-economică durabilă în context transfrontalier

            Asociaţia Ecovas  Vaslui a demarat în luna decembrie 2007 proiectul Managementul de mediu – instrument de dezvoltare socio-economică durabilă în context transfrontalier”şi se va desfăşura în perioada 1 decembrie 2007 – 31 ianuarie 2009.Managementul de mediu instrument de dezvoltare socio-economică durabilă în context transfrontalier este un proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare CBC 2005 România – Republica Moldova, având un buget de 182 770 Euro. Proiectul este implementat împreună cu Fundaţia Corona Iaşi  şi Asociaţia Obştească Cutezătorul –Făleşti – Republica Moldova.

Scopul proiectului este acela de a creşte cooperarea transfrontalieră România-Republica Moldova pentru reducerea impactului activităţilor socio-economice asupra mediului înconjurător transfrontalier.

Unul dintre obiectivele importante ale proiectului este pregătirea de resurse umane care să acţioneze ca responsabili de mediu (conform legislaţiei) în cadrul autorităţilor publice locale şi a agenţilor economici cu activităţi de impact asupra mediului. 

La finalul proiectului estimăm existenţa a 45 de responsabili de mediu formaţi în cadrul autorităţilor publice locale din mediul rural - din judeţele Vaslui şi Iaşi şi  din raioanele Ungheni, Făleşti, Glodeni, Riscani şi Edineţ – Republica Moldova şi 35 de responsabili de mediu în cadrul a 35 de agenţi economici care desfăşoară activitate cu impact asupra mediului – din România şi  din Republica Moldova.

Principalele activităţi ale proiectului constau în: evaluarea iniţială a gradului de înţelegere şi conştientizare a problematicii de mediu a grupului tinta, instruirea personalului administraţiei publice locale şi a agenţilor economici, organizarea sesiunii bilaterale. De asemenea se va realiza publicaţia proiectului – Management de mediu – instrument de dezvoltare socio-economică durabilă” într-un tiraj de 2000 de exemplare. Proiectul se va încheia cu realizarea de propuneri de îmbunătăţire a situaţiei mediului si de propuneri de proiecte de infrastructura de mediu - de către beneficiari.

 

Pentru informaţii suplimentare referitoare la implementarea acestui proiect vă rugăm să contactaţi:

Asociaţia Ecovas Vaslui, tel/fax: 0235 31 88 82; e-mail: ecovas_as@yahoo.com

Persoane de contact: Daniela Luca, Roxana Vezeteu

Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL”, 22951, veco@rambler.ru, per. de contact: Vitalie Cimpoieş

 

 

 
Durabilitate prin dezvoltare si consolidare Imprimare
Conform deciziei respective, AO „CUTEZĂTORUL”, timp de 3 ani, va implementa proiectul „Durabilitate prin dezvoltare şi consolidare” care are scopul de a contribui la dezvoltarea economică şi ecologică rurală în regiune, consolidarea abilităţilor fermierilor în aplicarea tehnologiior avansate, marketingului agricol şi asigurarea durabilităţii OR,  prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor,  generarea veniturilor şi atragerea noilor membri.

Obiectivele proiectului pentru următorii 3 ani vor fi următoarele:

 ·        Feremierii membri ai AO „CUTE ZĂTORUL” implementează tehnologii avansate de producere  
 ·        Fermieri cu nivel sporit de cunoştinţe şi abilităţi profesionale în rezultatul prestării serviciilor de extensiune profesioniste 
 ·        Beneficiarii investesc, produc şi comercializează producţie agricolă calitativă datorită cooperării şi activităţilor de marketing
 ·        AO „CUTEZĂTORUL” este durabilă datorită îmbunătăţirii activităţii Consiliului de Administrare, atragerii noilor membri, promovării şi reprezentării intereselor lor, generării şi creşterii veniturilor 
 
Actiunile proiectului genereaza rezultate pozitive Imprimare
Cinci luni în oraşul Făleşti se organizează acţiuni de îmbunătăţire a managementului deşeurilor menagere solide. Ele sunt derulate de primăria oraşului Făleşti în colaborate cu Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea managementului deşeurilor solide menagere în oraşul Făleşti”, finanţat de Uniunea Europeană.

Pănă în prezent au au fost confecţionate 80 de containere, reconstruit depozitul orăşănesc de deşeuri menagere din satul Călugăr, care şi-a mărit capacitatea cu circa 100 %, a fost construită o porţiune de drum spre gunoiştea autorizată. În timpul apropiat va fi construită o platformă pentru deşeurile animaliere, procurat un automobil specializat pentru transportarea deşeurilor.

 Protagoniştii proiectului şi- au propus să organizeze colectarea separată a deşeurilor: sticlei, hîrtiei şi opbiectelor din plastic. În acest scop vor fi instalate 29 de platforme pentru amplasarea a 200 de containere vopsite cu diferite culori pentru colectarea şi reciclarea deşeurilor.

 Un obiectiv important este conştientizarea ecologică a populaţiei. La acest capitol au fost deja editate şi distribuite Ghidul „Managementul deşeurilor”, pliantele „Nu arunca azi ceea ce poţi folosi mîine” şi „Compostul- simplu şi eficient”, desfăşurate o serie de mese rotunde şi seminare. Tot în acest scop vor fi instalate în oraş 4 panouri informative privind promovarea colectării separate a deşeurilor.
 
Primăria oraşului a încheiat un contract de prestare a serviciilor de instruire şi promovare a activităţilor proiectului cu AO „CUTEZĂTORUL” în sumă de 3 mii Euro.
 
Un nou proiect transfrontalier Imprimare

La 15 martie curent Fundaţia Corona Iaşi Romania în parteneriat cu AO „CUTEZĂTORUL”, Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi a lansat proiectul „Colaborarea transfrontalieră pentru reducerea impactului deşeurilor asupra mediului”, finanţat prin programul Phare CBC 2004 Programul de Vecinătate Romania- Republica Moldova 2004- 2006.

Scopul proiectului este crearea unei structuti de colaborare transfrotalieră, Romania- Republica Moldova, de intervenţie pentru reducerea impactului deşeurilor asupra mediului în zona de graniţă.

Grupul ţintă este reprezentat de 30 ONG- uri din judeţele Iaşi, Vaslui şi Botoşani- Romania şi din raioanele Ungheni, Făleşti, Glodeni, Rîşcani, Edineţ, şi Briceni- Republica Moldova, 120 de primari şi viceprimari din mediul rural, 3 agenţii pentru protecţia mediului, Direcţia Apelor Prut Iaşi şi 6 inspecţii ecologice din Republica Moldova.

Beneficiarii proiectului de pe ambele maluri ale Prutului vor participa la sesiunile de informare în municipiul Iaşi şi oraşul Făleşti, instruire în Romania, activa în cadrul Comitetului Regional de acţiune a societăţii civile din Romania şi R. Moldova, Comitetului Transfrontalier de acţiune intersectorial, informarea publicului şi diseminarea informaţiei despre proiect.

În prezent are loc selectarea ONG- urilor beneficiare ale proiectului din Romania şi Republica Moldova.  Selecţia ONG- urilor beneficiare se realizează pe baza chestionarelor de evaluare ataşate.

Informaţii suplimentare- Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. , Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Proiect Colaborare transfrontaliera pentru reducerea impactului deseurilor asupra mediului, finantat prin programul Phare CBC 2004 Programul de vecinătate Romania – Moldova 2004 - 2006

Cod Proiect: RO2004/016-941.01.02.10

 
AO CUTEZATORUL si-a elaborat strategia de durabilitate pentru anii 2007-2009 Imprimare
La sfîrşitul lunii ianuarie curent în cadrul unui atelier de lucru Asociaţia Obştească “CUTEZĂTORUL”, cu participarea directorului şi vicedirectorului Federaţiei Naţionale AGROinform Aurelia Bondari şi Iurii Hurmuzachi, şi- a elaborat strategia de durabilitate pentru  anii 2007- 2009.

Reeşind din tendinţele naţionale şi regionale, AO „CUTEZĂTORUL” în următorii trei ani va explora următoarele tendinţe:

- Promovarea tehnologiilor avansate şi agriculturii ecologice în rîndurile membrilor şi beneficiarilor
- Promovarea şi informarea beneficiarilor cu elementele  de marketing
- Acordarea asistenţei juridice beneficiarilor
- Susţinerea producătorilor agricoli în iniţierea şi dezvoltarea afacerilor de procesare
   a produselor agricole
- Ridicarea nivelului de cunoştinţe şi abilităţi profesionale ale beneficiarilor
- Informarea şi promovarea membrilor şi a potenţialilor beneficiari
- Orientarea beneficiarilor spre cooperare
Împlementarea strategiei de durabilitate a organizaţiei, care a fost adoptată de Consiliul de Administrare, se va baza pe trei priorităţi de bază: 

·        Promovarea şi aplicarea tehnologiilor avansate de catre beneficiari, orientarea lor spre cooperare, activităţi de marketing, iniţierea şi dezvoltarea afacerilor
·        Prestarea serviciilor de extensiune profesioniste membrilor şi benficiarilor organizaţiei regionale
·        Perfecţionarea transparentă a managementului organizaţiei, orientat spre atragerea noilor membri, dezvoltarea abilităţilor de lider între ei, reprezentarea intereselor lor şi generarea veniturilor
 
<< Start < Inapoi 1 2 3 Inainte > Sfarsit >>

Rezultate 153 - 181 din 181