Home arrow Noutati arrow Adunarea Generala AO "CUTEZATORUL".
Adunarea Generala AO "CUTEZATORUL". Imprimare

Pe data de 11 februarie 2016, în sala de şedinţe a Uniunei Rationale de Consum Făşleşti sa desfăşurat lucrările Adunării Generale a membrilor AO “CUTEZĂTORUL”. La adunare au participat 51 de delegaţi, din localităţile raionului.

   În discuţie au fost puse următoarele chestiuni:
        1. Raportul de activitate a Consiliului de Administrare pe anul 2015 şi sarcinile pentru anul 2016
           Raportor -  Ion Besarab, Preşedintele  CA AO “CUTEZĂTORUL”.
           Coraportor – Vitalie Cimpoieş, Director executiv AO “CUTEZĂTORUL”.
       2. Raportul comisiei de cenzori pe anul 2015,
          Raportor- Boris Ţurcan, preşedinte comisiei de cenzori
      3. Alegerea noii componenţe a Consiliului de Administrare,
      4. Alegerea noii componenţe a Comisiei de cenzori,
      5. Alegerea delegaţilor la Adunarea Generală a FN AGROinform  din 04.03.2016,
      6. Cu privire la unele schimbări în statutul AO „CUTEZĂTORUL”,


  În cadrul rapoartelor prezentate sa făcut o analiză amplă privind activitatea asociaţiei pe parcursul anului 2015. S-a accentuat că pe parcursul anului trecut au activit 3 grupe neformale: grup de vînzări crescători de struguri de masă, cerc de studiu tineri fermieri, cerc de studiu comunitar de femei. Pe parcursul anului în cadrul acestor grupe au fost organizate 4 seminare, 3 vizite de studiu şi schmburi de experienţă în raionul Făleşti şi raionul Calaraş, acţiune comunitară în satul Risipeni, 6 sesiuni de instruire, vizite în teren la membrii grupurilor.


Membrii stafului au acordat 176 de consultaţii în diferite domenii, organizate şi desfăşurate 2 seminare cu fermierii privind standartele UE în agricultură, elaborate 29 pachete pentru subvenţionare, 50 de monitorizări a pieţii agricole angro din mun. Bălţi, plasate 252 de cerei/oferte pe sitiul www.agravista.md. s.a.
  În cadrul dezaterilor au luat cuvîntul: directorul SRL „Borivas Agro” Boris Bujag, primarul comunei Sarata Veche Maria Galiţ, conducătorul GŢ „Palii Georghe” Palii Gheorghe, membra cercului de studiu comunitar de femei Maria Vacarciuc, directorul SRL „Spicul Plin” Ion Zubic, conducătorul GŢ „Revenco Anton” Revenco Anton.
Conform agendei de lucru a fost ales Consiliul de Administrare din 7 persoane, comisia de cenzori din 3 membri şi 15 delegaţi la . Adunarea Generală A FN AGROinform  din 04.03.2016.