Home arrow Noutati arrow Concurs: Participarea primariilor rurale din raionul Falesti in cadrul proiectului transfrontalier ;
Concurs: Participarea primariilor rurale din raionul Falesti in cadrul proiectului transfrontalier ; Imprimare

  Proiectul pilot ”Pas cu pas spre colectarea separata a deseurilor solide” a demarat la 13 decembrie 2017 si este implementat de Consiliul raional Falesti in parteneriat cu Consiliul local Novoselitsa (regiunea Cernauti, Ua), Centrul Regional de Mediu Moldova (REC Moldova), AO „CUTEZATORUL” din or. Falesti si AO ”Agentia pentru Dezvoltare Economica si Cooperare Transfrontaliera” (Ua) in cadrul Programului EaPTC Moldova-Ucraina.  

Proiectul transfrontalier este implementat in doua tari – Moldova (raionul Falesti) si Ucraina (regiunea Cernauti) pe o perioada de 14 luni. Participantii in proiect din raionul Falesti va fi 1 primarie rurala.

Obiectivul general al proiectului vizeaza dezvoltarea de solutii pe termen lung pentru colectarea, gestionarea si reciclarea deseurilor.

Proiectul urmareste atingerea urmatoarelor obiective specifice:

      Dezvoltarea de solutii noi pentru colectarea deseurilor in zonele rurale din raionul Falesti si  sectorul caselor individuale din orasul Novoselitsa;

      Reducerea volumului de deseuri solide la depozitele din regiunile vizate de proiect prin promovarea colectarii separate a deseurilor si reciclarea acestora;

      Cresterea nivelului de constientizare si implicare a publicului privind gestionarea deseurilor in regiunile vizate de proiect;

      Promovarea cooperarii transfrontaliere in domeniul gestionarii deseurilor.

Activitatile proiectului sunt orientate spre urmatoarele grupuri tinta:

      Administratiile publice locale si entitatile publice;

      Institutiile de invatamint (universitati si scoli);

      Entitatile specializate responsabile pentru gestionarea deseurilor;

      Fermierii:

      Populatia rurala.

Beneficiarii finali ai proiectului sunt: cetatenii raionului Falesti (MD) si ai orasului Novoselitsa (Ua), care vor obtine un mediu mai curat; primariile care vor rezolva problema gestionarii deseurilor; populatia regiunii Cernauti din Ucraina si cea din Republica Moldova, care va fi informata cu starea mediului si cu privire la solutiile durabile pentru gestionarea deseurilor.

Proiectul pilot va permite populatiei primariei rurale selectate sa aleaga cea mai eficienta metoda de colectare selectiva a deseurilor solide (prin: sondaj public, intilniri cu populatia, training-uri, conferinte, mese rotunde cu APL). Totodata, populatia primariilor rurale va fi informata cu privire avantajele si dezavantajele fiecarei metode de colectare selectiva a deseurilor solide, fapt care-i va permite cetateanului sa determine obiectiv motoda cea mai eficienta din punctul sau de vedere. De asemenea, primaria selectata va beneficia din proiect de mijloace de colectare selectiva a deseurilor solide (containere/ pubele/ etc.).

Criteriile de eligibilitate

pentru selectarea a unei primarii rurale din raionul Falesti participante in cadrul proiectului ”Pas cu pas spre colectarea separata a deseurilor solide” sunt:

·         Numarul populatiei din cadrul primariei rurale sa depaseasca 2000 de locuitori;

·         Sa dispuna de depozit/ depozite de deseuri solide autorizate sau sa detina contract de prestari servicii de salubrizare incheiat intre primaria rurala si Intreprinderea Municipala Directia de Productie a Gospodariei Comunale si de Locuinte din or. Falesti (I.M. DPGCL Falesti);

·         Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare a localitatii/ localitatilor primariei sa fie de minim 20%;

·         Efectuarea pe teritoriul primariei a colectarii separate a deseurilor solide, ultimii 3 ani (indicati metoda de colectare selectiva a deseurilor solide si cantitatile colectate);

·         Participarea primariei in ultimii 5 ani in proiecte comunitare si privind managementul de?eurilor solide.

·          Existenta pe teritoriul primariei a Intreprinderii municipale de colectare si transportare a deseurilor solide va fi un avantaj.

·         Implicarea activa a APL in ultimii 3 ani in procesul de crestere a constientizarii populatiei primariei privind colectarea separata a deseurilor menajere solide (exemple concrete);

·         Implicarea activa a primariei in ultimii 3 ani in procesul de depistare si lichidare a gunoistilor stihiinice de pe teritoriul primariei (exemple concrete);

·         Disponibilatea APL de a coopera activ cu managementul proiectului privind implementarea activitatilor, daca va fi selectata (confirmare in scris);

·         Punerea la dispozitie a unui mijloc de transport pentru colectarea deseurilor din gospodarii va fi un avantaj;

·         Asigurarea de 10 % de catre APL a contributiei financiare la procurarea containerior si implementarea proiectului pilot va fi un avantaj. 

                Participantii la concurs trebuie sa completeze formularul atasat si sa-l prezinte Centrului pentru Cooperare Transfrontaliera si Integrare Europeana a Consiliului raional Falesti nu mai tirziu de 9 februaruie 2018, ora 12.00.

                                                                                                 Formular

pentru selectarea Primariei rurale din raionul Falesti in  calitate de beneficiara a  proiectului ”Pas cu pas spre colectarea separata a deseurilor solide”

 

Nr./o

Criterii de eligibilitate

Denumirea Primariei

1.       

Numarul populatiei Primariei depaseste 2000 de locuitori? (indicati numarul)

 

2.       

Dispuneti de depozit(e) pentru deseuri solide autorizat(e)?

 

3.       

Aveti Intreprindere Municipala pentru colectarea si transportarea deseurilor solide? (indicati denumirea)

 

4.       

Puteti pune la dispozitie un mijloc/mijloace de trasport pentru colectarea deseurilor din gospodarii?

 

5.       

Se efectueaza colectarea selectiva a deseurilor menajere solide in ultimii 3 ani?

(indicati metoda de colectare selectiva)

 

6.       

A participat Primaria in ultimii 5 ani în proiecte comunitare si/sau privind managementul deseurilor solide?

(indicati denumirea si contributia Primariei în proiect(e))

 

7.       

A fost implicata Primaria in ultimii 3 ani in procesul de crestere a constientizarii populatiei localitatii(lor) privind colectarea separata a deseurilor menajere solide?

(indicati minimum 2 exemple concrete)

 

8.       

A fost implicata Primaria in ultimii 3 ani in procesul de depistare si lichidare a gunoistilor neautorizate de pe teritoriul primariei?

(indicati minimum 2 exemple concrete)

 

9.       

Este disponibila APL de a coopera activ cu managementul proiectului privind implementarea activitatilor, daca va fi selectata?

(anexati confirmarea in scris)

 

10.   

Este disponibila APL de a asigura 10% contributie financiara la procurarea containerelor si implementarea proiectului pilot?