Home arrow Noutati arrow Transparenca activitatii Administratiei Publice Locale si caile de perfectionare a ei
Transparenca activitatii Administratiei Publice Locale si caile de perfectionare a ei Imprimare

Transparenţa decizională constituie unul din elementele de bază ale bunei guvernări a unei comunităţi. Ea întroduce principii şi proceduri noi în activitatea autorităţilor publice în vederea informării în mod deschis şi explicit a cetăţenilor, societăţii civile şi altor părţi interesate, despre  activitatea autorităţii precum şi consultarea acestora în procesul de elaborare şi de adoptare a deciziilor. Reieşind din aceste principii, AO "CUTEZĂTORUL" timp de 6 luni implementează în oraşul Făleşti proiectul "Transparenţa - oxigenul democraţiei" cu suportul financiar al Ambasadei SUA în Republica Moldova prin Programul de Granturi Susţinerea Iniţiativelor Democratice. Conform planului de acţiuni al proiectului la 10 decembrie curent în sala de şedinţe a Consiliului raional Făleşti a fost organizată o discuţie la masa rotundă cu genericul "Transparenţa activităţii Administraţiei Publice Locale şi căile de perfecţionare a ei". La eveniment au participat 30 de reprezentanţi ai organelor administraţiei publice locale de nivelul I şi II, instituţiilor publice, societăţii civile, mass- media din raionul Făleşti. Discuţia a inceput cu prezentarea scopului şi obictivelor mesei rotunde, prezentarea participanţilor.                 

Cu rapoarte privind mersul implementării proiectului "Transparenţa - oxigenul democraţiei", Legii privind Transparenţa în procesul decizional, "Tehnici şi practici de asigurare a transparenţei activităţii APL şi instituţiilor publice" a venit Vitalie Cimpoieş director executiv al AO "CUTTEZĂTORUL", moderatorul evenimentului. Despre rolul administraţiei publice locale în asigurarea transparenţei activităţii ei şi executarea de către organele APL din raionul Făleşti a Regulamentului Consiliului Raional Făleşti privind Transparenţa în procesul decizional au comunicat Raisa Budu, şefa Secţiei Administraţie Publică Locală a Consiliului raional Făleşti şi Iulia Babin, secretarul raionului Făleşti. Despre experienţa asigurării transparenţei activităţii APL şi implicării cetăţenilor în procesul decizional au vorbit primarul oraşului Făleşti domnul Pavel Ivanciuc, secretarii primăriilor Risipeni,  Năvîrneţ ş.a..                                          
             Concomitent în oraş au inceput să fie organizate adunări informative cu genericul "Transparenţa activităţii administraţiei publice locale şi drepturile cetăţenilor de a participa la guvernare".
La adunarea din incinta  Liceului Teoretic "Ion Creangă" au participat 25 de tineri şi tinere, la biblioteca municipală "Mihai Eminescu"- 22 de cetăţeni ai oraşului. În faţa beneficiarilor au prezentat rapoarte Damian Furdui, asistent al coordonatorului de proiect şi Ana Bordeniuc, jurist al AO "CUTEZĂTORUL".      Participanţii la masa rotundă şi adunările informative au primit materiale informative şi promoţionale. (Buletine informative "Comunitatea", pliante tematice, Legea privind Transparenţa în  procesul decizional, brosura "Tehnici şi practici de monitorizare bugetului local"). În cadrul acţiunilor întreprinse s-a ajuns la concluzia că atît autorităţile, cît şi cetăţenii, societatea civilă şi mass-media trebuie să conştientizeze importanţa participării lor în elaborarea proiectelor de decizii, ce ar putea să le afecteze interesele şi să participe activ prin formularea unor recomandări şi propuneri pentru aceste proiecte. Numai astfel vom reuşi să dezvoltăm un parteneriat durabil dintre societate şi autorităţile publice în scopul perfecţionaării şi eficientizării actului de guvernare a comunităţilor noastre.

 

     img_5624.jpgmoldova 047.jpg