Home arrow Noutati arrow Conferinata anuala a Programului Romania-Ucraina-Republica Moldova
Conferinata anuala a Programului Romania-Ucraina-Republica Moldova Imprimare

 

 La 20 septembrie 2012 în municipiul Odesa, Ucraina Secretariatul Tehnic Comun, împreună cu Autoritatea Comună de Management a Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 a organizat la Odesa, Ucraina, Conferinta anuala în vederea celor mai importante repere ale Programului, privitor la modul cum acesta este implementat, evedenţiind atîtunele practici pozitive, cît şi neajunsuri întîmpinate în timpul realizării lui.

 La eveniment au fost prezente structurile de management ale programuului, beneficiarii de finanţare nerambursabilă, organizaţii care au implementat sau implementează proiecte finanţate prin program, reprezentanţi ai Comisiei Europene şi ai comunităţilor locale.

Este îmbucurător faptul că printre proiectele prezentate la Conferinţa Anuală a fost si proiectul „Îmbunătăţirea transfrontalieră a gestionării deşeurilor municipale solide din Republica Moldova, România şi Ucraina”, impelemntat de Consiliul raional Făleşti în parteneriat cu 4 parteneri din Ucraina, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, România şi Asciaţia Obştească „CUTEZĂTORUL”.

Proiectul respectiv a fost decorat de către Secretariatul tehnic Comun cu diplomă pentru implementarea proiectuli cu cel mai mare număr de parteneri din toate 3 ţări participante la program.

S-a inclus activ la realizarea proiectului şi AO „CUTEZĂTORUL” care a organizat o serie de seminare cu reprezentanţii organelor APL, agenţilor economici, elevii si pedagogii, o întîlnire cu diferite categorii de cetăţeni la Işcalău. În prezent se colectează informaţia privind starea ecologică în localităţile implicate în proiect în scopul pregătirii şi editării a 12 mii de pliante informative şi 2000 de postere în domeniul gestionării corecte a deşeurilor menajere solide.

         Cei interesati sunt invitaţi să acceseze pagina web a programului www.ro-ua-md.net, pentru a lua cunoştinţă si cu alte informatii despre evenimentul respectiv.

          

Graniţe comune. Soluţii comune. 

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi este
 co-finanţat de statele participante în  program.
 
 
20.09.12.png