Lansarea oficiala a proiectului din cadrul Programului SECTOR

     

   Orasul Făleşti,  05 noiembrie 2013

C O M U N I C A T

 

Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” din or. Făleşti în parteneriat cu Asociatia BIOS Chisinau, Directia Agricultura, Alimentatie, Relatii Funciare si Cadastru, Institutul CCC Selectia din Balti anunţă lansarea implementării proiectului “Promovarea agriculturii ecologice si bunelor practice agricole in spatiul rural”, ce va avea loc la data de 06 noiembrie curent, ora 10.30 in orasul Falesti, str. Stefan cel Mare 50. Proiectul este finanţat in  cadrul Programului SECTOR, implementat de REC Budapesta si finantat de către Agenția pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională Suedeză (Sida) cu suma 18 mii Euro.  

Scopul proiectului este sporirea rolului societatii civile la imbunatatirea situatiei economice si de mediu, prin promovarea dezvoltării durabile si producerii producţiei agroalimentare ecologice

Proiectul vizează dezvoltarea rurală din diferite zone ale republicii, ce contribuie la asigurarea coeziunii teritoriale prin ajustarea nivelului de trai din localităţile rurale la nivelul mediu pe ţară şi stimulează practicarea agriculturii ecologice si bunelor practici agricole.

Proiectul va dura 15 luni incepind cu o etapă de coordonare şi management, companie de informare si sensibilizare a populaţiei, organizarea si desfasurarea a trainingului de formare a 12 formatori in domeniu, organizarea a 24 de ateliere de instruire cu fermierii, editarea si distribuirea materialelor informative despre agricultura ecologica si practicile agricole prietenoase mediului.   

In scopul sensibilizarii populatiei cu problemele agriculturii ecologice si bunelor practici agricole vor fi editate di distribuite 3000  pliante informative,  1000 de brosuri, organizate 2 mese rotunde. Rezultatele acestui parteneriat se vor concretiza în dezvoltarea unei retele de formatori in domeniul agriculturii ecologice,  instruirea a 180 de producători agricoli, informarea a peste 30 mii de fermieri şi consumatori, organizarea a 2 loturi demonstrative, 1 vizita de studiu a fermierilor in Romania s.a.

Proiectul va fi lansat concomitent cu proiectul Retea transfrontaliera pentru agricultura ecologica, “EcoAgriNet 2”, finantat de Uniunea Europeana prin Proramul Operational Comun Romania-Ucraina- Republica Moldova 2007-2013.

 

Acest document a fost realizat cu asistența financiară a Agenției pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională Suedeză (Sida).  Conţinutul acestui document se află în totalitate în responsabilitatea Asociaţiei Obștești ”CUTEZĂTORUL” și nu poate fi considerată în nici un caz ca reflectând poziţia

Agenției pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională Suedeză (Sida).