Asociatia CUTEZATORUL va instrui formatori in domeniul agriculturii ecologice

   

   Odata cu lansarea proiectului „EcoAgrNet 2”, finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 si implementat de Asociatia Obsteasca „CUTEZATORUL” echipa de implementare a proiectului a inceput pregatirea catre selectarea formatorilor in domeniul producerii, comercializarii productiei agroalimentare, initierii afacerilor si informarii consumatorilor. Conform planului de acţiuni al proiectului în ultimul trimestru al anului 2013 au fost expediate în adresa specialistilor in domeniu, ONG-urilor de specialitate din republica peste 30 de chestionare de înscriere la trainingurile de formare a formatorilor în domeniul utilizarii tehnologiilor moderne de bază în procesul de producere a productiei ecologice, iniţierii afacerilor si marketingului in agricultura organică şi sensibilizării consumatorilor.

   În conformitate cu rezultatele analizei chestionarilor prezentate şi criteriilor de selectie au fost selectaţi 12 formatori din 11 raioane ale republicii. Printre formatorii selectati sunt Anatolie Nebunu din raionul Orhei, Marina Radu din Ungheni, Tudor Darie si Petru Flocosu din Drochia,  Octavian Ivanov din Briceni, Iurie Banari din Glodeni, Sergiu Scobioala din Falesti si altii.

   Obiectivul de baza al trainingului este imbunătăţirea abilitatilor formatorilor in domeniul tehnologiilor moderne de baza în procesul de producere în scopul de a creşte eficienţa procesului de producţie şi calitatea agriculturei ecologice şi în domeniul iniţierii afacerilor cu privire la agricultura ecologică, a stimula crearea noilor afaceri în domeniul producţie produselor organice.

   Trainingul va fi desfasurat in luna februatrie la Chisinau, iar la finele lui formatorii vor organiza cite 2 ateliere de instruire a fermierilor in regiunile pe care le reprezină.

   In luna aprilie va fi desfasurat un training pentru formatori din Romania (judetele Botosani, Iasi, Vaslui si Galati) si regiunea Cernauti, Ucraina.

 

 Granițe comune. Soluții comune.
 Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi este co-finanţat de ţările participante în cadrul programului.

(www.ro-ua-md.net)

 Această informatie a fost realizată cu asistenţa financiară a Uniunii Europene. Conţinutul acestui document se află în totalitate în responsabilitatea Asociatiei Obstesti „CUTEZATORUL” Făleşti şi nu poate fi considerată în nici un caz ca reflectând poziţia Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova
 2007-2013