Actiunile proiectului genereaza rezultate pozitive
Cinci luni în oraşul Făleşti se organizează acţiuni de îmbunătăţire a managementului deşeurilor menagere solide. Ele sunt derulate de primăria oraşului Făleşti în colaborate cu Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea managementului deşeurilor solide menagere în oraşul Făleşti”, finanţat de Uniunea Europeană.

Pănă în prezent au au fost confecţionate 80 de containere, reconstruit depozitul orăşănesc de deşeuri menagere din satul Călugăr, care şi-a mărit capacitatea cu circa 100 %, a fost construită o porţiune de drum spre gunoiştea autorizată. În timpul apropiat va fi construită o platformă pentru deşeurile animaliere, procurat un automobil specializat pentru transportarea deşeurilor.

 Protagoniştii proiectului şi- au propus să organizeze colectarea separată a deşeurilor: sticlei, hîrtiei şi opbiectelor din plastic. În acest scop vor fi instalate 29 de platforme pentru amplasarea a 200 de containere vopsite cu diferite culori pentru colectarea şi reciclarea deşeurilor.

 Un obiectiv important este conştientizarea ecologică a populaţiei. La acest capitol au fost deja editate şi distribuite Ghidul „Managementul deşeurilor”, pliantele „Nu arunca azi ceea ce poţi folosi mîine” şi „Compostul- simplu şi eficient”, desfăşurate o serie de mese rotunde şi seminare. Tot în acest scop vor fi instalate în oraş 4 panouri informative privind promovarea colectării separate a deşeurilor.
 
Primăria oraşului a încheiat un contract de prestare a serviciilor de instruire şi promovare a activităţilor proiectului cu AO „CUTEZĂTORUL” în sumă de 3 mii Euro.