Seminar regional privind atragerea investiitiilor in raionul Falesti

Recent in orasul Falesti, Asociatia Obsteasca „CUTEZATORUL” in colaborare cu Centrul de Cooperare Transfrontaliera si Integrare Europeana, a desfasurat seminarul cu tema “Atragerea investitiilor regionale, nationale ss europene-premiza pentru dezvoltarea social economica rurala”.  

La evenimentul organizat in cadrul proiectului “Cresterea competivitatii sectorului agrar din Moldova’, finantat de Federatia Nationala AGROinform, au participat peste 20 de reprezentanti ai fermierilor si antreprenorilor agricoli, primariilor, societatii civile din raionul Falesti. La seminar au fost audiate rapoartele „Crearea parteneriatelor APL-bussines-ONG în scopul atragerii investitiilor din programele nationale, regionale si transfrontaliere” si „Programul Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020”, prezentate de directorul Centrului pentru Cooperare Transfrontaliera, Integrare Europeana, Atragere a Investitiilor Victor Cimpoies.

Obiectivul general al Programului, ce v-a fi lansat in semestrul doi al anului 2016, este de a spori dezvoltarea social economica si de a îmbunatati calitatea vietii oamenilor din zona vizata de program prin investitii comune în educatie, dezvoltare economica, cultura, infrastructura si sanatate, asigurând în acelasi timp siguranta si securitatea cetatenilor din cele doua tari. Pentru a fi eligibil pentru finantare în cadrul Programului, un proiect trebuie sa îndeplineasca urmatoarele 3 criterii: eligibilitatea solicitantului,  eligibilitatea activitatilor si eligibilitatea cheltuielilor. Proiectul trebuie sa fie comun, sa includa parteneri din ambele state, sa aiba impact transfrontalier direct si sa fie implementat în aria programului (Republica Moldova-intreg teritoriul, Romania-judetele Botosani, Iasi, Vaslui si Galati).

        Programul are o valoare de 89.1 milioane Euro buget total – dintre care 81 milioane finantate de UE prin Instrumentul European de Vecinatate – ENI si 8.1 milioane euro cofinantare asigurata de statele partenere.

Rapoartele interesante si utile au fost prezentate si de seful Sectiei Managementul proiectelor al ADR Nord Constantin Bindiu „Rezultatele proiectelor finantate din Fondul National de Dezvoltare Regionala si noi oportunitati de finantare în Republica Moldova” si vicedirectorul executiv al AO „CUTEZATORUL” Alexandru Fusa „Oportunitati pentru finantare ale agentilor economici din sectorul agrar”.

La sedinta Consiliului Regional de Dezvoltare Nord din 13 octombrie 2016 a fost luata decizia de a recomanda spre finantare proiectul „Asigurarea orasului Falesti cu apa din raul Prut 2” in valoare de 40 milioane de lei, prezentat de Consiliul raional Falesti in cadrul concursului propunerilor de proiecte in domeniul dezvoltarii regionale 2016, finantate din Fondul National pentru Dezvoltare Regionala. Instruirea a finalizat cu o sesiune de intrebari si raspunsuri, propuneri si recomandatii privind atragerea investitiilor in raionul Falesti