ANUNT

Asociatia Obsteasca „CUTEZATORUL” Falesti, implementeaza  proiectul “Parteneriat pentru buna guvernare si dezvoltare locala a orasului Falestifinantat de Uniunea Europeana si Ministerul Federal de Cooperare Economica si Dezvoltare al Germaniei.

În cadrul proiectului vor fi organizate, activitati de informare si instruire privind implicarea cetatenilor în monitorizarea consultarii, aprobarii si executarii bugetului si transparentei lui. În acest scop vor fi organizate:

-          3 seminare cu membrii Coalitei locale pentru transparenta bugetara

-          1 masa rotunda

-          2 seminare regionale în 2 localita si rurale din raionul Falesti

-          2 dezbateri publice

-          2 sedinte cu membrii Focus Grupului

Va invitam si participati cu o oferta de pret în scopul atribuirii contractului de organizare si desfasurare a activitatilor de informare si instruire în cadrul proiectului.

Termenul de depunere a ofertei: 16 decembrie 2019, orele 10.00. Oferta si formularele se depun sau se transmit la sediul autoritatii contractante  Asociatia Obsteasca „CUTEZATORUL”, str.  Stefan cel Mare 50, or. Falesti, Republica Moldova in plicuri sigelate.

 Persoana de contact pentru informatii suplimentare: Victor Cimpoies, Tel/Fax 259 22951, 0690081119.