AO “CUTEZATORUL” a inceput implementarea unui nou proiect pentru cetateni.
23.jpg

UE-GIZ //   Pe data de 28 august, la sediul AO “Pro Cooperare Regionala” AO “CUTEZATORUL” a semnat Contractul de grant privind implementarea proiectului “Cetateni implicati – comunitati dezvoltate – servicii de calitate”.

Obiectivul principal al proiectului este de a dezvolta capacitati si competente cetatenilor, prin participarea activa a lor la procesele de luare a deciziilor, achizitiilor, implementare si monitorizare a proiectelor investitionale, regionalizare si modernizare a serviciilor publice in domeniul AAC.

La data de 1 septembrie 2020, in raionul Falesti a inceput implementarea proiectului dat.

Prin actiunile derulate, actorii proiectului tind sa informeze peste 25 mii de locuitori ai raionului Falesti despre rolul UE si GIZ Moldova in dezvoltarea infrastructurii AAC, implicarea consumatorilor de apa in procesele de luare a deciziilor si monitorizare a proiectelor de investitii, abilitarea membrilor Comitetului Local de Cetateni din or. Falesti pentru monitorizarea si implicarea cetatenilor în implementarea proiectului ”Îmbunatatirea serviciilor de aprovizionare cu apa a orasului Falesti”, finantat din sursele UE.

In comuna Falestii Noi vom aplica mecanismele de participare ale cetatenilor, prin angajarea lor in monitorizarea proceselor de luare a deciziilor, achizitiilor, investitiilor, imbunatatirea serviciilor publice si asigurarea transparentei activitatii APL. In acest scop, va fi creat si instruit Comitetul Local de Cetateni Falestii Noi, membrii carora vor invata si elabora Strategia de comunicare si implicare a locuitorilor comunei in procesele de luare a deciziilor, monitorizarea implementarii si intretinerii proiectelor investitionale s.a..

Proiectul va fi implementat in parteneriat cu AO „Noi – viitorul luminos”, Consiliul raional si primaria or. Falesti, DPGCL, Consiliul raional al tinerilor pe o perioada de 12 luni.

Mai multe detalii despre proiect veti afla participind la Conferinta de lansare a proiectului, ce se va desfasura pe data 30.09.2020 in incinta salii de sedinte a Consiliului Raional Falesti.

Asociatia Obsteasca „CUTEZATORUL” este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) si implementeaza proiectul „Cetateni implicati - comunitati dezvoltate - servicii de calitate” in raionul Falesti.

Programul de Granturi Locale este lansat in baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinatate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetatenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finantat de catre Uniunea Europeana si implementat de Agentia de Cooperare Interna?ionala a Germaniei (GIZ Moldova). Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regionala si AO CASMED.

#Împreun?MaiPuternici #EU4Moldova, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #DezvoltareRegionala

@GIZMoldova @procore.md @casmed.moldova