La Falestii Noi se elaboreaza Strategia de comunicare si implicare a cetatenilor
4a1.jpg

Recent, AO CUTEZATORUL, impreuna cu primaria, membrii Grupului de lucru si CLC din comuna Falestii Noi isi elaboreaza Strategia de comunicare si implicare a cetatenilor in procesele de luare a deciziilor si monitorizare a investitiilor publice. La evenimentul, ce s-a desfasurat in satul Falestii Noi, au participat 20 de reprezentanti ai APL, institutiilor publice, soietatii civile, tinerilor, mass-mediei.  

In cadrul seminarului, expertii Centrului de Instruire si Consultanta Organizationala CICO Aliona Turcan, si Irina Ciumac au invatat partcipantii cum se elaboreaza o strategie in domeniul vizat, care sunt mecanismele de informare interna si externa a cetatenilor, canalele si instrumentele de comunicare si implicare a cetatenilor in procesele de guvernare si dezvoltare locala.

De rand cu sesiunile teoretice, participantii au lucrat activ pe grupe hotarand ca strategia respectiva va fi elaborata pe un termen de 3 ani, pana la sfarsitul mandatului curent al primarului din Falestii Noi, dlui Vladimir Bejenari si Consiliului local.   

AO ”CUTEZATORUL” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene si implementeaza proiectul „Cetateni implicati - comunitati dezvoltate - servicii de calitate” in raionul Falesti.

Programul de granturi locale este lansat in baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinatate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetatenilor in Republica Moldova” (2019-2021), finantat de catre Uniunea Europeana si implementat de Agen?ia de Cooperare Interna?ionala a Germaniei (GIZ). Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regionala si AO CASMED.

#ImpreunaMaiPuternici #EU4Moldova, #EU4CivilSocietyMD, #CSOActionMoldova, #DezvoltareRegionala

@GIZMoldova @procore.md CASMED

Vezi poze