Managementul de mediu – instrument de dezvoltare socio-economică durabilă în context transfrontalier

           Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” Făleşti în parteneriat cu Asociaţia Ecovas  Vaslui   şi Fundaţia Corona Iaşi  au lansat la 2 aprilie curent la o conferinta de presa din or. Falesti proiectul Managementul de mediu – instrument de dezvoltare socio-economică durabilă în context  transfrontalier”. La eveniment au participat peste 20 de reprezentanţi ai ziarului Consiliului raional Făleşti Patria mea, Radioul National, televiziunea locală Făleşti, Agromediainform Chisinau, buletinele informative „Vocea Fermierului” şi „Salvaţi Natura”, organelor administraţiei publice locale, agenţilor economici şi ONG- urilor de specialitate.

Proiectul respectiv este parte a strategiei Organizaţiei Regionale AGROinform pe anii 2007-2009, care stipulează crearea parteneriatelor transfrontaliere şi elaborarea în comun a proiectelor în cadrul Programului de Bună Vecinătate. Managementul de mediu instrument de dezvoltare socio-economică durabilă în context transfrontaliereste un proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Phare CBC 2005 România – Republica Moldova şi are ca scop creşterea cooperării transfrontaliere dintre ţările vecine  pentru reducerea impactului activităţilor socio-economice, inclusiv şi a agriculturii asupra mediului înconjurător transfrontalier.

Unul dintre obiectivele importante ale proiectului, a menţionat la conferinţă coordonatorul proiectului Daniela Luca este pregătirea de resurse umane care să acţioneze ca responsabili de mediu în cadrul autorităţilor publice locale şi a agenţilor economici cu activităţi de impact asupra mediului. Grupul ţintă al proiectului cuprinde 45 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi 35 de agenţi economici din mediul rural  din judeţele Vaslui şi Iaşi şi   raioanele Ungheni, Făleşti, Glodeni, Răşcani şi Edineţ- Republica Moldova.

Proiectul respectiv oferă noi posibilităţi membrilor şi beneficiarilor AO „CUTEZATORUL” de a-şi ridica nivelul de informare, instruire, management al mediului, cresteriii producţiei agroalimentare biologice, a menţionat în cadrul condferinţei Vitalie Cimpoieş, coordonatorul de proiect în Republica Moldova. În acest scop la Făleşti va fi organizat un treinig de 5 zile pentru reprezentanţii APL şi unul de 4 zile pentru agenţii economici, membri ai Organizaţiei Regionale AGROinform, 2 ateliere de instruire de o zi şi o sesiune bilaterală de 3 zile în Romania cu genericul „Reducerea impactului activităţilor socio- economice asupra mediului înconjurător transfrontalier”.

Beneficiarii proiectului vor învăţa să realizeze propuneri de proiecte de infrastructură pentru mediu, să formuleze şi să realizeze propuneri de îmbunătăţire a situaţiei privind protecţia mediului, vor face cunoştinţă cu modele europene de protecţie a mediului. Tot cu ajutorul lor va fi efectuată evaluarea iniţială a gradului de înţelegere şi conştientizare a problematecii de mediu, ambianţei între natură şi agricultură.

Ei vor mai beneficia de o publicaţie de referinţă pentru abordarea unui management adecvat de mediu, broşura Managementul de mediu – instrument de dezvoltare socio-economică durabilă în context  transfrontalier” cu un tiraj de 2000 de exemplare, transfer de cunoştinţe şi bune practici cu colegii de peste graniţă şi cu autorităţile de mediu.

             Proiectul se va încheia cu realizarea de propuneri de îmbunătăţire a situaţiei existente  si de propuneri de proiecte de infrastructura de mediu de către beneficiari, diseminarea rezultatelor şi cazurilor de succes ale proeictului.

 Proiectul se va desfăşura în perioada 1 decembrie 2007 – 31 ianuarie 2009.