O vizita de studiu utila la Targu Jiu Romania
 

În perioada 13- 18 august a avut loc vizita de studiu un grup de membri ai AO „CUTEZATORUL", ONG- urilor „Rural Nord", „Centrul de Iniţiativă Privata" si Centrului de Cooperare a Tineretului din oraşul Falesti în  municipiul Tirgu Jiu Romania, in cadrul careia 6 reprezentanti ai societatii civile din Republica Moldova au avut posibilitatea sa  ee cunostinta cu activitatea si experienta ONG- urilor din judetul Gorj, Romania privind implicarea tineretului in actiuni comunitare si procesul de integrare in Uniunea Europeana.

Vizita a fost organizata în cadrul proiectului trilateral  „Transferul competentelor de integrare europeana a Romaniei câtre societatea civila din Moldova si Ucraina", implementat cu sprijinul financiar al Programului Est Est: Parteneriat fara Frontiere al Fundatiei Soros- Moldova, Fundatiei Soros- Romania si a Fundatiei Internationale Renasterea din Ucraina.
                                            Proiectul a fost implementat de AO „CUTEZATORUL" în colaborare cu ONG- urile „Alliance" Donetc, Ucraina şi „Tineri fara frontiere" din or. Tirgu Jiu Romania. Anterior partenerii proiectului au efectuat astfel de vizite de studiu în or. Donetc Ucraina şi Falesti, Republica Moldova.

Scopul general al vizitei a fost transmiterea experientei şi competentelor de integrare europeană a Romaniei  catre societatea civila din Moldova si Ucraina.

                                             Timp de 5 zile delegatiile moldave si ucrainene au vizitat organizatii neguvernamentale si administratii publice locale din orasele Tismana, Novaci, Rovinari, Sadu, Targu- Carbunesti, Ticleni, comunele Musetesti, Polivraji, Topesti,  Bumbesti Jiu, Hurezani s.a..

                                            Datorită participarii la competitiile europene de finansare nerambursabila in majoritatea localităţilor au fost reparate instituţiile de învăţământ si preşcolare, iar în 3 orase din judetul Gorj au fost construite piscine. Un rol important în atragerea investiţiilor o au si organizaţiile neguvernamentale. Datorita lor în regiune au fost realizate proiecte şi solutionate mai multe probleme cu care se confruntă locuitorii din zonă, iar satele Musetesti si Tomesti au primit titlul de „Sat european" pentru ascivismul demonstrat în atragerea investitiilor.

                                            Pe langa primarii sunt lansate centre de informare a populatiei, in care lucreaza voluntari din diferite tari, ajutând la promovarea valorilor siculturii europene, atragerea investitiilor în localităţile judeţului. In orasul Ticleni, spre exemplu, a fost creat Departamentul  Dezvoltare zonala si relatii europene care se ocupa cu stabilirea relatiilor internationale si atragerea investitiilor.

In timpul desfăşurării vizitei de studiu participanţii au avut posibilitate să facă schimb de opinii si transfer de cunoştinţe din experienţa fiecărei ţari şi organizaţii în parte. Foarte utile au fost comunicările si intervenţiile partenerilor din România privind competenţele si experienţa ţării lor in perioada de integrare europeană. A fost demonstrată încă o data necesitatea cooperării internaţionale pentru a înţelege mai bine rolul societăţii civile, inclusiv a tineretului în promovarea şi implicarea in procesul de integrare europeană. Experienţa României, ţara membră a Uniunii Europene, a fost de un real folos reprezentanţilor societăţii civile din Republica Moldova.

         Delegatia moldava a avut o intilnire la Consiliul Judeţean Gorj, unde au avut o întrevedere cu presedintele consiliului.

Tirgu.JPG