Echipa AGROinform Glodeni in vizita la colegii din Falesti
           

   Patru ani în urmă, la început de cale în reţeaua AGROinform, tânăra echipă din Făleşti, în scopul acumulării experienţei, a efectuat o vizită de studiu la organizaţia din Glodeni, care avea deja o experienţa în domeniu de 4 ani.  

Şi acum, după patru ani de activitate, le suntem recunoscători colegilor din Glodeni pentru amabilitatea şi experienţa împărtăşită cu noi. Faptul că OR Făleşti s- a încadrat activ în activitatea reţelei AGROinform, iar după evaluarea activităţii la sfârşitul anului, a ocupat un loc de frunte este şi meritul lor. Din aceste considerente am acceptat din start să organizăm o vizită de studiu şi schimb de experienţă a tinerei echipe din Glodeni în raionul Făleşti.

Oaspeţii au făcut cunoştinţă cu misiunea şi obiectivele AO „CUTEZĂTORUL", mersul îndeplinirii strategiei OR pentru anii 2007- 2008 şi indicatorilor asumaţi în cadrul ei. Multe lucruri utile au aflat despre utilizarea sitului AGRAVISTA, intermedierea contractelor la comercializarea producţiei, activitatea cercurilor de studiu, relaţiile cu mass- media. 

Discuţii aprinse au avut loc şi asupra subiectelor legate de atragerea noilor membri, prestarea serviciilor contra plată, elaborarea şi implementarea proiectelor alternative, generarea veniturilor pentru organizaţie.   Un subiect aparte a fost iniţierea şi dezvoltarea afacerilor, crearea şi asistarea cooperativelor de marketing, promovarea programelor ASPA şi CSV.    

Glodeni.JPG