Monitorizarea bugetului orasului Falesti de catre societatea civila
 

Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL" la 15 septembrie 2008 a demarat în cadrul unei conferinţe de  lansare, proiectul  „Monitorizarea bugetului şi asigurarea transparenţei executării lui de către  APL din oraşul Făleşti". El va fi implementat timp de 12 luni în colaborare cu Centrul de Cooperare a Tineretului din or. Făleşti cu susţinerea primăriei locale.

La eveniment au participat reprezentanţi ai Consiliului şi primăriei or. Făleşti, societăţii civile şi partenerilor de proiect. Scopul proiectului este de a contribui la stimularea şi perfecţionarea activităţii administraţiei publice locale prin monitorizarea bugetului oraşului şi sporirea gradului de transparenţă a activităţii Consiliului local Făleşti. În acest context vor fi desfăţurate o serie de acţiuni, orientate spre ridicarea nivelului de informare a cetăţenilor privind  procesul de elaborare, adoptare şi implementare a bugetului, posibilitatea participării la controlul public al lui. Un obiectiv important va fi implicarea

cetăţenilor în procesul de monitorizare a procedurilor bugetare, realizarea mecanismului de participare civică la influenţarea lui.

            Activităţilor desfăşurate vor genera următoarele rezultate:

  • Nivel sporit de informare şi implicare şi influenţare al cetăţenilor privind elaborarea, adoptarea şi monitorizarea bugetului, luarea deciziilor la nivel local
  • Capacităţi şi abilităţi consolidate ale ONG-urilor partenere, autorităţilor oraşului privind implicarea publicului în procesul de elaborare şi monitorizare a bugetului oraşului
  • Centrul de Informare al Populaţiei privind activitatea APL creat şi administrat de primăria locală şi AO „CUTEZĂTORUL"
  • Consiliu Civic pentru monitorizarea şi influenţarea bugetului oraşului creat, instruit şi implicat în acţiuni
  • Peste 300 de cetăţeni implicaţi în procesul de elaborare, adoptare, executare şi raportare a bugetului prin intermediul adunărilor informaţionale şi dezbaterilor publice
  • Peste 2500 de cetăţeni ai oraşului informaţi despre rezultatele monitorizării bugetului şi rolul lor în influenţarea politicilor publice, prin intermediul pliantelor, broşurilor şi buletinelor informative, mass- media, paginile web ale aplicantului şi primăriei, Radioul Naţional.
  • Experienţă în comunicarea cu administraţia publică locală şi implementarea proiectelor în comun
  • Rapoarte şi recomandaţii de perfecţionare a procesului de adoptare şi executare a bugetului elaborate şi aduse la cunoştinţa APL şi cetăţenilor
  • Administraţia publică locală mai, responsabilă şi receptivă la executarea procedurilor bugetare şi propunerile parvenite de la cetăţeni
  • Propuneri de îmbunătăţire a procesului de elaborare, adoptare ţi executare transparentă a bugetului oraşului elaborate şi adresate primăriei şi Consiliului local.

Proiectul respectiv este susţinut financiar de Fundaţia SOROS Moldova în cadrul Prograbului Administraţie Publică şi Bună Guvernare.