Au inceput discutiile privind proiectul bugetului orasului pentru anul 2009

La 27 noiembrie 2008 în incinta primăriei or. Făleşti AO „CUTEZĂTORUL" a desfăşurat masa rotundă cu genericul „Cetăţeni activei- comunitate puternică", organizată în cadrul proiectului „Monitorizarea bugetului şi asigurarea transparenţei executării lui de către APL din oraşul Făleşti". La eveniment au participat 22 de reprezentanţi ai societăţii civile, primăriei oraşului,  mass- media, cetăţenilor de rînd.

            Discuţia a fost moderată de directorul executiv al AO „CUTEZĂTORUL" Vitalie Cimpoieş, care a menţionat că proiectul respectiv este o primă încercare a societăţii civile din regiune de a organiza controlul obştesc asupra executării bugetului oraşului, implicării cetăţenilor în procesul de elaborare, adoptare şi executare a bugetului.

            Liubomir Sacara, vice primar al oraşului Făleşti, a menţionat că primăria susţine iniţiativa ONG- urilor „CUTEZĂTORUL" şi „Centrului de Cooperare a Tineretului" de a implementa proiectul respectiv în oraş şi a contribui la elaborarea mecanismelor de implicare a publicului la monitorizarea bugetului oraşului. Dumnealui a menţionat că informarea şi conştientizarea populaţiei privind procedurile bugetare le va permite să se includă mai activ în aceste procese, să vină cu propuneri concrete privind perfecţionarea procedurilor bugetare şi activităţii APL..

            Doamna Anastasia Ciugureanu, economist la primăria locală, a făcut o prezentare asupra prognozei bugetului oraşului pentru anul 2008, menţionînd că veniturile preconizate pentru anul 2008 nu satisfac toate cheltuielile necesare pentru soluţionarea problemelor oraşului.

            Participanţii la discuţie au primit o plianta informativă, informaţii privind veniturile şi cheltuielile preconizate pentru anul viitor, alte materiale informative la temă, ce le- a permis să se includă activ în discuţii, să vină cu propuneri concrete asupra îmbunătăţirii procesului de elaborare şi adoptare a bugetului şi informării cetăţenilor cu mersul acestui proces.

            Spre exemplu, Damian Furdui a propus să se organizeze dezbateri publice privind procedurile bugetare şi cu elevii şi liceenii, care au o poziţia mai activă de viaţă, decît unii cetăţeni, să se organizeze emisiuni televizate privind mersul procesului de elaborare şi adoptare a bugetului oraşului. Sergiu Scobioală, directorul executiv al Centrului de Cooperare a Tineretului a propus de organizat în oraş o vitrină informativă pentru cetăţeni. Profesoara Liceului Teoretic „Mihai Eminescu", coordonatoarea proiectului Ludmila Cimpoieş a propus primăriei de a identifica noi oportunităţi de participare la licitaţii de proiecte pentru soluţionarea problemelor din instituţiile de învăţămînt şi preşcolare din oraş.

            Dezbateri publice cu cetăţenii privind proiectul bugetului or. Făleşti pentru anul 2009, cu participarea primarului oraşului domnului Pavel Ivanciuc, au avut loc la Combinatul de Colectare şi Prelucrare a Cerealelor şi Sectorul de Expluatare a Drumurilor din or. Făleşti.

            Toate propunerile parvenite de la cetăţeni au fost fixate în procesele verbale întocmite ce vor fi anexate la proiectul bugetului pentru anul 2008 şi transmile Consiliului orăşănesc.

   Dezbateri1.JPG