Scoala de vara
Şcoala de vară a tinerilor din Moldova şi România

În perioada 20-29 iulie 2011, prin intermediul Asociaţiei Obşteşti „ Cutezătorul” 15 tineri şi tinere din oraşul Făleşti, cu vîrstă cuprinsă între 16-25 ani, conduşi de Silvia Matasî, specialist coordonator, inspector şcolar DGÎTS Făleşti au avut fericita ocazie să fie implicaţi într-un proiect bilateral multicultural cîştigat de Asociaţia SuperTineri ( ASIRYS) din Tîrgu Frumos , România, „ Ţara lui Ştefan cel Mare” (coordonator: Mihaela Podariu), finanţat de Programul Tineret în Acţiune, cu sprijinul Comisiei Europene.

Întorşi din România , tinerii îşi împărtăşesc impresiile:
 Cimpoieş Victor – preşedinte AO „ Cutezătorul” :
Proiectul  nu a fost altceva decît o continuare de schimb de relaţii şi experienţă între tinerii din cele două oraşe de moldoveni  (Făleşti-Tîrgu Frumos) care s-au înfrăţit  încă cu 4 ani în urmă.
Ca obiectiv major a fost cunoaşterea, de către tinerii secolului al XXI-lea, a istoriei Ţării lui Ştefan cel Mare, acest obiectiv unind moldovenii din diferite regiuni de pe ambele maluri ale Prutului.
Silvia Matasî, specialist coordonator, inspector şcolar, DGÎTS

 Pornind de la culegerea şi crearea unor legende originale despre Ştefan cel Mare, încetul cu încetul, tinerii s-au implicat în diverse acţiuni destul de interesante şi constructive. Pe parcursul celor 10 zile  de aflare în România au discutat la diverse teme , precum : „ Percepţiile despre Moldova şi România” , „ Identificarea stereotipurilor: cum sînt românii, cum sînt moldovenii?”. De asemenea, binevenite au fost tot felul de practici din diferite ONG, precum ASIRYS, (Tîrgu Frumos), „ Cutezătorul” (Făleşti), „ Vis de artst” (Botoşani). Prin diverse seminare şi întîlniri la mese rotunde s-a încercat să se identifice soluţii pentru sărăcie şi excluziune socială. Datinile , traţiile, cultura poporului nostru au fost prezentate prin intermediul unui teatru forum : „ România şi Moldova – între trecut şi viitor”. Mă bucur că tinerii din Făleşti au fost o complexă cate de vizită  a Făleştiului şi a RMoldova în România.
Damian Furdui, director Şcoala de Arte Plastice:

 Multe lucruri interesante am descoperit în cadrul Tîrgului de datini, obiceiuri  meşteşuguri şi produse tradiţionale moldoveneşti – din Ţara lui Ştefan cel Mare, la care au participat producători de obiecte tradiţionale, trupe de dans, muzică şi teatru din mai multe zone ale Moldovei şi Basarabiei.
Mariana Andrieş, conducăror de cerc, Casa Raională de Cultură.

Un deosebit şi real interes l-a prezentat Forumul Investiţional la care am participat şi în cadrul căruia am avut ocazia să cunoaştem persoane interesate şi afirmate deja în mediul business, care ne-au împărtăşit practicile dumnealor şi ne-au prezentat oportunităţi de investiţii în Republica Moldova şi în Moldova din România.
Alexandrina Matasî, elevă clasa a XII-a , LT „ M. Eminescu”

 Am rămas profund impresionată de vizitele de documentare pe care le-am făcut prin România, în scopul cunoaşterii istoriei şi culturii poporului: Cetatea de scaun , muzeul de istorie, muzeul de ştiinţe, muzeul de etnografie din Suceava, precum şi seara petrecută în stil haiducesc în localitatea Cucuteni ( de unde a pornit prima civilizaţie română).
Dumitriţa Bînzari, studentă ASEM, Chişinău

Prin intermediul acestui proiect am cunoscut mai multe personalităţi din România : precum primarul de Tîrgu Frumos , Gheorghe Tataru, consilierul şi şeful Băncii Comerciale CARPATICA, Costel Colotin, profesorul şi redactorul revistei „ Ecouri”, Dan Fripis , Adrian Bănuţă, producător , Televiziuea Română care ne-au dezvăluit secretele domeniilor în care activează.
Ana Patricia Dvornic, elevă, LT „M. Eminescu”

Drept un real scimb de experienţă ne-au fost şi vizitele pe care le-am făcut la primăria oraşului Tîrgu Frumos, la Casa de cultură, biblioteca orăşănească, diferite instituţii de învăţămînt, parcuri, monumente...care ne-au ajutat să atingem finalitatea proiectului: publicarea unei cărţi „ Ţara lui Ştefan cel Mare” şi montarea, cu sprijinul TVR, a unui film cu aceleşi titlu.
Ion Rotaru, elev, LT „ M. Eminescu”

Nu în ultimul rînd trebuie menţionat faptul că prin intermediul acestui proiect ne-am făcut mulţi prieteni prin care ni s-au deschis mai multe căi în viaţă.
Întreaga echipă:

Mulţumim tuturor celor care ne-au îndrumat, ne-au ajutat, ne-au oferit ocazia şi ne-au acordat încrederea de a prezenta cultura popurului nostru şi specificul naţional al regiunii în cadrul acestui proiect.