Vizita de studiu a fermierilor din Falesti in regiunea Cernauti

 

În perioada 2-4 decembrie 18 fermieri si antreprenori agricoli din raionul Făleşti au participat la vizita de studiu în mai multe localitati din regiunea Cernăuţi. Ei au făcut cunoştinţă cu rezultatele activităţii gospodăriei agricole Suvorov din s. Podvîrna, raionul Noua Suliţă, ce gestionează 10 mii hectare de teren arabil şi o fermă de vite mari cornute cu un şeptel de 1400 capete, din care 700 vaci sunt  mulgătoare.

Oaspeţii din Moldova au constatat că rezultatele pozitive obţinute de colegii din Ucraina   se datoresc în mare parte parcului performant de tehnică agricolă, ce permite îndeplinirea operaţiunilor tehnologice calitative. Secretul succesului se datoreşte şi faptului că gospodăria respectivă practică de cîţiva ani prelucrarea solului prin metoda conservativă, adică fără întoarcerea brazdei. Femrierii locali nu mai ară timp de 8 ani, iar printr- o singură prelucrare cu combinatoare se îndeplinesc concomitent cîteva operaţiuni tehnologice, ce rduc cu mult eroziunea solului, ridică simţitor productivitatea culturilor agricole şi profitul agricultorilor. Alt factor, ce a înfluenţat pozitiv la obţinrerea rezultatelor pozitive este utilizarea îngrăşămintelor organice pe terenurile gospodăriei, acumulate la propria fermă. 


11.jpg

 

Printre participanţii la vizita de studiu au fost şi o parte din fermierii, ce se află în perioada de conversie pentru a creste producţie agroalimentară ecologică, ghidaţi de compania de specialitate „Certificat Eco” din Chişinău.

În ziua a doua oaspeţii din Moldova au vizitat holdingul agricol de colectare,  prelucrare şi păstrare a culturilor cerealiere şi tehnice. Ei au luat cunoştinţă cu utilajul şi tehnologiile italiene aplicate la întreprindere. Toate operaţiile tehnologice sunt la maximum computatorizate şi mecanizate. Productivitatea complexului este 40 tone pe oră de cerelale prelucrate


vizita_de_studiu_2.jpg

 

Fermierii au avut posibilitatea să viziteze piaţa agricolă angro din oraşul Noua Suliţă, municipiul Cernăuţi, Centrul Cultural Turistic din satul Boiani „Valea soarelui”.

E de menţionat faptul că raionul Făleşti mai mult de 2 ani este înfrăţit cu raionul Noua Suliţă, regiunea Cernăuţi, iar vizitele de studiu şi schimburile de experienţă devin tradiţionale.

Vizita de studiu a fost organizată de AO „CUTEZĂTORUL” la cererea beneficiarilor din cadrul proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet”, finanţat de Comisia Uniunii Europene prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

              Programul Operational Comun Romania – Ucraina - Republica Moldova  2007 – 2013 este finantat de catre Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de catre tarile participante in program.

 

 

“Granite comune. Solutii comune.