Conferinta finala a proiectului Retea transfrontaliera pentru agricultura ecologica, "EcoAgriNet"

La data de 06 aprilie 2012, în municipiul Iasi, a fost organizată conferinta finală a proiectului „EcoAgriNet” cu genericul: „Producerea si certificarea productiei agroalimentare ecologice – imperativ al timpului”. La eveniment au participat 25 de invitati din România, Ucraina şi Republica Moldova, membrii Comitetului de Coordonare al proiectului, parteneri şi experţi ai proiectului, reprezentanti ai mass mediei. 

Obiectivul general al proiectului consta in contributia la imbunatatirea situatiei economice si de mediu a regiunilor de frontiera Botosani – Iasi –Vaslui-Republica Moldova - Cernauti  prin intensificarea cooperarii transfrontaliere intre actorii locali din zona tinta, in domeniul dezvoltarii agriculturii ecologice. Grantul oferit de Uniunea Europeană în cadrul acestui proiect constituie 147 700, 00 EURO.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost crearea unei retele transfrontaliere de formatori in domeniul certificarii ecologice in zona tinta, respectiv formarea culturii ecologice a fermierilor din zona transfrontaliera prin promovarea tehnologiilor nepoluante de prelucrare a solului

Principalele rezultate directe obtinute in perioada de implementare sunt: pregatirea a 22 de formatori din Republica Moldova, Ucraina si Romania in domeniul producerii si certificarii productiei ecologice; organizarea a 44 de cursuri de instruire in domeniul producerii si certificarii productiei agricole ecologice, la care au luat parte diversi fermieri din cadrul grupului tinta al proiectului; imbunatatirea capacitatilor de a veni pe piata cu produse de calitate superioara si in conformitate cu cerintele europene de calitate in randul a 294 de fermieri din zona transfrontaliera; certificarea ecologica in randul a 10 fermieri din raionul Falesti;  organizarea unui atelier transfrontalier in cadrul caruia a fost lansat oficial un set concret de servicii furnizate in cadrul retelei transfrontaliere create prin proiect; organizarea a 3 schimburi de experienta pentru fermierii din zona transfrontaliera, constand in efectuarea a 3 vizite de studiu a fermierilor din Republica Moldova si Ucraina la 3 ferme ecologice certificate din Romania, situate in judetele Iasi si Botosani, crearea si promovarea a 2 loturi demonstrative in Raionul Falesti, identificarea si promovarea a 10 exemple de bune practici agricole, prietenoase mediului inconjurator, informarea a 3000 de fermieri cu privire la bunele practici agricole, prietenoase mediului inconjurator, diseminarea rezultatelor proiectului in randul a 6000 de persoane. Acestea au fost informate despre proiect prin distribuirea de pliante informative. crearea unei retele transfrontaliere de formatori in domeniul producerii si certificarii productiei agroalimentare.

Proiect “Retea transfrontaliera pentru agricultura ecologică”, EcoAgriNet, cod MIS - ETC 916, ce finalizeaza in luna aprilie 2012, a fost implementat de Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” din or. Făleşti, Republica Moldova în colaborare cu Asociaţia Euroconcept şi Centrul de Dezvoltare Comunitară din România, Centrul Bucovinean pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare Cernăuţi, Ucraina, Federaţia Naţională AGROinform, ONG- ul „Rural Nord”.

  Programul Operational Comun Romania – Ucraina - Republica Moldova  2007 – 2013 este finantat de catre Uniunea Europeana prin Instrumentul European pentru Vecinatate si Parteneriat si co-finantat de catre tarile participante in program.

 
3.jpg4.jpg
 

“Granite comune. Solutii comune.