"Producerea si certificarea prductiei agroalimentare ecologice- imperativ al timpului"
A fost lansat filmul documentar “Producerea şi certificarea prducţiei agroalimentare ecologice- imperativ al timpului”

Conform Grupului de Activităţi 1, Activitatea 2.4, Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” la 6 aprilie curent a lansat la Iaşi în cadrul unei conferinţe de presă cu ocazia finaţizării proiectului Reţea transfrontalieră pentru agricultura ecologică, „EcoAgriNet”, programul TV (film documentar) „Producerea şi certificarea prducţiei agroalimentare ecologice- imperativ al timpului”.

Programul respectiv este un produs al proiectului „EcoAgriNet” şi are ca scop o bună promovare în România, Ucraina, Republica Moldova.a rezultatelor proiectului, celor mai bune practici agricole prietenoase mediului şi rezultatelor obţinute pe loturile demonstrative, create în cadrul proiectului, recomandări privind certificarea producţiei organice.

Filmul documentar „Producerea şi certificarea prducţiei agroalimentare ecologice- imperativ al timpului” a fost distribuit tuturor partenerilor pentru a fi pus la dispoziţia formatorilor şi fermierilor din arealul transfrontalier al proiectului.                                    

Pentru a viziona filmul accesati următorul linkhttp://www.youtube.com/watch?v=5rocVrvUoGc 

Tot în cadrul proiectului au mai fost create şi alte materiale video în domeniu. Pentru a lua cunoştinţă accesaţi următoarele adrese:

 Atelier transfrontalier

http://www.youtube.com/watch?v=R3EQ3_BXKCg


Victor Cimpoies, prezentarea proiectului

http://www.youtube.com/watch?v=ncs3U6XXs9w


Agricultura Ecologica

http://www.youtube.com/watch?v=8XNAsOJfWF8

 Programul TV „Producerea şi certificarea prducţiei agroalimentare ecologice- imperativ al timpului”

a fost produs cu sprijinul Uniunii Europene. Conţinutul acestui program intră în responsabilitatea Asociaţiei Obşteşti „CUTZĂTORUL” şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

  Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program (www.ro-ua-md.net).

  Granite comune. Solutii comune.