Prima activitate transfrontaliera

 

 La  2 octombrie 2012 în satul Boiani, raionul Novoselitsea, regiunea Cernăuţi, Ucraina a avut loc conferinţa de presă, consacrată lansării oficiale a proiectului „Creşterea activităţii de siguranţă a populaţiei din valea rîului Prut”, finanţat  de Uniunea  Europeană prin Programul  Operaţional Comun  România -  Ucraina -  Republica Moldova 2007 – 2013, la care AO „CUTEZĂTORUL” este parteneră.   
                

 La conferinţă au participat peste 50 de reprezentanţi ai partenerilor de proiect, organelor administraţiei şi instituţiilor publice locale, mass-media.  

 Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” a fost reprezentată de managerul proiectului, doamna Ludmila Cimpoieş care a felicitat organizatorii cu obţinerea finansării proiectului, a multumit pentru partenereiatul creat şi a asigurat managementul proiectului că Asociaţia va depune toate eforturile pentru implementarea cu succes a proiectului respectiv.  

 Proiectul „Creşterea activităţii de siguranţă a populaţiei din valea rîului Prut” este implementat de Administraţia de Stat a raionului Novoselitsea în parteneriat cu  Comitetul de Gestionare a Resurselor de apă din bazinele hidrografice ale rîurilor Prut şi Nistru, mun. Cernăuti, Consiliul raional Novoselitsea,   Departamentul de stat pentru protecţia mediului din regiunea Cernăuţi, Consiliul raional Făleşti, Republica Moldova, Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, România, Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL”, Făleşti şi Centrul Bucovinian pentru Dezvoltare şi Reconstrucţie din mun. Cernăuţi, Ucraina.

 

Graniţe comune. Soluţii comune.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi este co-finanţat de ţările participante în cadrul programului.
 (
www.ro-ua-md.net

 

03.10.12.png

 

Secvenţe de la conferinţa de presă consacrată lansării proiectului,
            03 octombrie 2012, satul Boiani, raionul Novoselitsea.