O noua activitate transfrontaliera la Targu Frumos, Romania


Coordonatorul de proiect, expertul Asociaţiei Obşteşti “CUTEZATORUL” Ion Besarab, în prioada 10-11 ianuarie 2013, a participat la şedinţa a doua a echipei transfrontaliere de proiect în or Targu Frumos, Judeţul Iasi, România. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului “Îmbunătăţirea transfrontalierăa a gestionării deseurilor municipale solide în Republica Moldova, România si Ucraina”, finanţat de Uniunea Europenă prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

      În cadrul şedinţei au avut loc discuţii utile între echipele partenerilor de proiect din Republica Moldova, România şi Ucraina privind mersul realizării proiectului, evalurarea progresului obţinut în perioada de 8 luni. Participanţii au audiat raportul mangerului de proiect, directorului Centrului de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană al Consiliului raioanl Făleşti Victor Cimpoieş, alocuţiunea primarului or. Targu Frumos Ion Vatamanu, prezentările şi luările de cuvînt ale doamnei Silvia Vasile (Consiliul Judeşean Iasi), Maria Nicorici (primăria Novoselitsea, Cernăuţi, Ucraina), Ion Rotaru (primăria or. Făleşti), Oana Bulancea (primăria or. Targu Frumos), Natalia Suruceanu (REC Moldova) şi Ion Besarab (AO “CUTEZĂTORUL”).

Participanţii la şedinţă au analizat şi discuat raportul de progres pe primele 4 luni şi cerinţele privind elaborarea si prezentarea raportului de progres pentru perioada ultimilor 4 luni. La finele şedinţei a avut loc schimbul de experienţă şi materiale informative privind asigurarea vizibilităţii şi promovării proiectului în conformitate cu manualul de vizibilitate al Comisiei Uniunii Europene.  

În aceiasi zi a fost realizată şi o conferinţă de presă la tema proiectului, moderată de mangerul de proiect Victor Cimpoieş cu implicarea reprezentanţilor mass-media din Moldova şi România. La ea au participat ziaristi de la ziarele “Bună ziua Iaşi”,  “Orizont”, “Ziarul de Paşcani”, “BIT TV” Paşcani, judeţul Iaşi România, Agromediainform şi “Vocea Fermierului”, Republica Moldova.

Următoarea actiune transfrontalieră va fi organizată de partenerul 4, primăria or. Novoselitsea, regiunea Cernăuti, Ucraina în luna februarie curent.

Granițe comune. Soluții comune.
 Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi este co-finanţat de ţările participante în cadrul programului.
(www.ro-ua-md.net)

 Această informatie a fost realizată cu asistenţa financiară a Uniunii Europene. Conţinutul acestui document se află în totalitate în responsabilitatea Consiliului raional Făleşti şi nu poate fi considerată în nici un caz ca reflectând poziţia Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova

 2007-2013